Velayet Davası Nasıl Açılır?

Velayet Davası Nasıl Açılır?
Velayet Davası Nasıl Açılır? | Velayet davasında önemli olan somut olaydır, davada kesin ve tek bir kriter ile belirlemek mümkün değildir. Bu nedenle Velayet davasında asıl olan velayete konu olan çocuğun menfaatlerini kimin daha iyi koruyacağıdır. Ayrıca çocuğun ihtiyaçlarının (maddi ve manevi) nasıl kimin daha iyi karşılayacağı, çocuğun hangi tarafa ruhsal ve...
Velayet Davası Nasıl Açılır konusu boşanma öncesi ve sonrası hep merak edilen ve davalara konu edilen sorundur. Eşlerin boşanmaya karar vermesi ile boşanma sürecinde psikoloji olarak en çok etkilenen aile ferdi çocuklardır. Eşler arasında ki hukuki süreç de aile mahkemesinin en çok dikkatle incelediği konu çocukların menfaatini içeren velayet konusudur. https://youtu.be/lXxZseNWM9A Boşanma davası sonucu ortaya çıkan en büyük sorunlardan biri evlilik birliği içerisinde beraber, ortak yürütülen velayetin boşanmadan sonra kimde kalacağı hususudur. Bu konuda taraflar fazlası ile anlaşmazlığa düşmekte, çocukları karşı tarafa karşı kullanabilecekleri bir koz olarak görüp çocuğun menfaatini göz ardı etmeleridir. Çocuğun menfaati boşanma davası sonucu oluşan velayet davasının en önemli noktasıdır. Her ne kadar taraflar çocuğun menfaatini unutarak hareket etseler de hakim çocuğu göz ardı etmez ve ona göre kararını verir. Çocuk sahibi eşlerin boşanma davalarında en önemli husus, çoğu kez sorunların yaşandığı konu çocukların hangi tarafın velayetinde kalacağı oluyor. Velayet davası nasıl açılır sorunu aslında, çocukların kime bırakılacağının, velayeti kendisine bırakılmayan tarafın çocuklarını hangi sıklıkta ve hangi zaman aralıklarında göreceğinin belirlendiği hukuki süreçler olarak karşımıza çıkmaktadır. Aile hukukunun konularından olan velayet davası Türk Medeni Kanununun ilgili maddelerince görülür. [caption id="attachment_12906" align="aligncenter" width="500"]Velayet davası nasıl açılır Velayet Davası Nasıl Açılır?[/caption]

Velayet Nedir?

Velayetin tanımını kısaca yapacak olursak şunları ifade edebiliriz: küçüklerin, kısıtlıların gerek şahısları üzerinde gerek onlara ait mallarda özen gösterme, koruma ve onları temsil etme konusunda kanun koyucunun evlilik birliği süreci içinde anne ve babaya ortak olarak yüklediği bu sorumluluğun boşanma davası ile bir tarafa devretmesidir. Bu konuda kısıtlının veya çocuğun menfaati göz önüne alınarak velayet verilir.

Velayet Davaları Nelerdir?

Boşanmış eşlerin boşanmış olsalar dahi hukuki sorumluluklarının bitmediği tek konu çocuk hakkında yaşanan uyuşmazlıklardır. Velayet konusu boşanma öncesi ve sonrasında her zaman dava konusu edile bilmektedir. Velayet davalarını sıralayacak olursak, velayetin değiştirilmesi, velayetin geri verilmesi, velayetin kaldırılması ve anlaşmalı olarak velayetin verilmesi davaları olarak sıralayabiliriz. Velayet konusunu yine yakından ilgilendiren bir başka uyuşmazlık ise velayeti elinde bulunduran eşe ödenen nafaka miktarları, nafakanın ödenmemesi gibi meselelerdir.

Velayet Davası Neden Açılır?

Velayet konusu neden boşanma sonrası sorun olarak ortaya çıktığını açıklayacak olursak, en önemli etken velayeti alan tarafın, karşı tarafın haklarına saygılı olmaması, boşanmadan kaynaklı öç alma duygusu, çocukla karşı tarafı cezalandırma duyguları ile hareket edilmesi bu davaların açılma nedenleri olarak ortaya çıkmaktadır. Yukarıda ki hususlar dışında yine velayeti elinde bulunduran tarafın çocuğun bakımında, gözetimindeki sorumluluklarını yerine getirmemesi ve velayetin kötü kullanmasını ayrı nedenler olarak sıralayabiliriz.

Velayet Davası Nerede Açılır?

Velayet davaları Aile mahkemelerinde açılır ve karara bağlanır. Velayet davasında ki yetkili aile mahkemesi çocuğun ikametgahı olan yer mahkemesidir.

Ortak Velayet Kararı Nedir Ortak Velayet Kararı Nasıl Alınır?

[caption id="attachment_12908" align="aligncenter" width="500"]Ortak velayet kararı nedir, ortak velayet kararı nasıl alınır Velayet davası nasıl açılır[/caption] Eşlerin merak ettiği bir diğer konuda ortak velayet nedir, ortak velayet kararı nasıl alınır. Boşanmada eşler çocuğun velayeti üzerinde anlaşma hakları vardır. Ortak velayet anlaşmalı boşanma davalarında eşlerin velayet konusunda da uzlaşmaya varıp, boşanma protokolüne velayet konusunda ki sorumluluklar belirtilmesi halinde, aile mahkemesi çocuğun velayeti konusunda varılan anlaşma kabul ederek, her iki eşe ortak velayet verebilir.

Velayet Davası Nasıl Açılır?

Velayet davası nasıl açılır konusu velayet konusunda uyuşmazlık durumunda anne veya babanın dava hakkında merak edilen soruları içermektedir. Velayet davası boşanma davası sırasında veya boşanma sonrasında en çok açılan davalardan biridir. Boşanma sonrası açılan davaların başında ise velayetin değiştirilmesi dava konusu bulunmaktadır. Velayetin değişmesi için açılan davalarda ve yargıtay emsal kararlar göz önüne alındığında, davada bazı şartların yerinde olması gerekmektedir. Örneğin velayeti elinde bulunduran eş, çocuğu diğer eşin kişisel ilişki kurması engelleyip, göstermemesi velayetin kötüye kullanılması olarak değerlendirilir. Bu durumda velayetin değiştirilmesine karar verile bilinir. Velayet davalarında aşağıda belirtilen soruların cevapları velayet davalarında sorulan sorular olması sebebiyle önem arz etmektedir. Bazı soruların cevapları velayet davasında belirleyici rol oynamaktadır.

Velayet Davasında Çocuğun Dinlenmesi

Türk adalet sisteminde ve Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesinde boşanma davalarında 12 yaşından büyük çocuklar için velayet davasında çocuğun dinlenmesi şartı vardır. Yani velayet davasında hakimler çocukların görüşlerine başvurmak ve çocukların taleplerini dinlemek zorundadır. 12 yaşından büyük bir çocuğun mahkemece dinlenmeden velayet konusunda karar verilmesi usul hatası olarak kabul edilir.

Velayet Davasında Çocuğa Sorulur Mu?

Yukarıdaki satırlarda da bahsettiğimiz üzere, velayet davalarında çocuğa sorulması gereken durumlar vardır. 12 yaşın üzerinde çocukların görüşlerinin alınması zorunluluğu vardır. Zira uygulamalara bakıldığında hakimler çoğunlukla 8 yaşın üzerinde çocukların verdikleri kararları dikkate alarak o yönde karar verme eğilimindedir.

Çocuğun Velayeti Kaç Yaşında Babaya Verilir?

[caption id="attachment_12909" align="aligncenter" width="500"]Çocuğun velayeti kaç yaşında babaya verilir Velayet davası nasıl açılır[/caption] Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre bakıldığında her yaş kategorisi için çocukların velayetinin babaya verilmesi mümkündür. Ancak 7 yaşa kadar, özellikle 0-3 yaş aralığındaki çocuklar için anne bakımı çocuğun gelişimi için çok büyük önem arz ettiği için genel kanı velayetin anneye verilmesi yönündedir. Annenin sağlık durumu, akli durumu ya da çocuğa karşı tutum ve tavırlarının bozukluğu gibi durumlarda hakimler çocukların velayetini babaya vermesi söz konusu olabilir. 7 yaşın üzerinde çocuğun anneye biyolojik bağımlılığı azalacağından ötürü, bu yaş kategorisinin üzerindeki çocukların babaya verilme ihtimali daha da artar. Çocuğun velayetinin babaya verilebilmesi için eşlerin maddi ve sosyal durumları dikkate alınarak, çocuğun daha iyi bir gelecek inşa edebileceği taraf için hakimler çocuğun velayetini babaya verilmesini kararlaştırabilir.

3 Yaşındaki Çocuğun Velayeti Kime Verilir?

0-3 yaş aralığındaki çocuklar için velayetin babaya verilmesi çok istisna bir durumdur. Bunun nedeni ise çocuğun bebeklik çağında olması ve biyolojik olarak anneye bağımlığının sürmesidir. 3 yaşındaki çocuğun velayetinin babaya verilmesi için annenin hastalık ve kısıtlı olması gibi nedenlerle çocuğunu bakmaya uygun olmaması gerekir. 3 yaşındaki bir çocuğun velayeti için çocuğun durumunu dikkate alan aile hakimi çok büyük olumsuzluklar gözetilmemesi halinde velayet konusunda takdir hakkını anneden yana kullanacaklardır.

Velayet Davası Açılırken Çocuğun Cinsiyeti Önemli Mi?

Velayet Davasında hakim  çocuğun hangi eşe vereceğini belirlerken birçok kriteri göz önünde bulundurur. Buradaki cinsiyet önemi ileri ki dönemlerde sorun yaratması nedeniyle zaman zaman çocuğun cinsiyeti önemli olabilmektedir. Ama tek başına geçerli bir koşul değildir.

Boşanmada Erkek Çocuğun Velayeti Kime Verilir?

[caption id="attachment_12910" align="aligncenter" width="500"]Boşanmada erkek çocuğun velayeti kime verilir Velayet davası nasıl açılır[/caption] Türk Medeni Kanununda ya da birçok kanun hükümlerine gören yapılan yargılamalarda özel durumlar haricinde cinsiyet ayrımı yapılmamaktadır. Boşanma davasında erkek çocuğun velayetinin kime verileceğini belirleyen kriterler ile kız çocuğu için göz önünde bulundurulan kriterler aynıdır. Bu durumda anneye ya da babaya verilmesinde çocukların cinsiyeti bazen dikkat edilse de sonuç olarak önem arz etmemektedir. Önemli olan çocuğun menfaatleri doğrultusunda, gelişimine, eğitimine ve hayata hazırlanması, bir birey olarak yetiştirilmesini sağlayacak tarafın belirlenmesidir. Hakim, velayet davalarını görürken, çok özel gerekçeler olmadıkça anne ve babaya verirken çocukların cinsiyetini dikkate almazlar.

Aldatmada Çocuğun Velayeti Kime Verilir?

Çekişmeli boşanma davalarında sıklıkla görülen gerekçelerden olan aldatma durumunda çocuğun velayeti hususu en fazla uyuşmazlık yaşanan konudur. Ancak aldatan eşin, çocuğunu velayeti alamayacağı yönündeki düşünceler asılsızdır. Kanunlara göre, aldatma çocuğun velayetinin alınabilmesini engelleyecek bir husus değildir. Tüm velayet davalarında olduğu gibi çocuğun menfaatleri göz önünde bulundurularak karar verilir. Eğer aldatma olayı çocuğun çıkarlarına zarar verecek bir tehlike içeriyorsa aldatan eş çocuğun velayetini alamayabilir. Ancak burada da velayetin kaybedilmesinde ana gerekçe aldatma eylemi değil, çocuğun menfaatlerinin korunmasıdır.

Yeni Doğan Bebeğin Velayeti Kime Verilir?

Bebeklerin, anne bakımına ihtiyaç duyması nedeniyle boşanma sürecinde velayet davalarında hakimler, çoğu kez çocuğun velayetini anneye verme yönünde karar verirler. Bunun gerekçesi, emzirme başta olmak üzere anne ile bebeğin arasındaki biyolojik ilişkidir. Yeni doğan bir bebeğin velayetinin anneye verilmemesi çok sık rastlanan bir durum olmamakla beraber, annenin sağlık problemi olması, bebeğin canına kastetmesi, bebeğin sağlığını tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunması gibi gerekçeler gereklidir.

Velayet Dava Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Velayet Davası Nasıl Açılır sorusu ile birlikte, Velayet davası ile ilgili olarak dava dilekçesi nasıl hazırlanır, içeriği nasıl olmalı, ne gibi deliller sunulmalı gibi tüm sorularınıza cevap verecek dilekçe örnekler bölümünde bulabilirsiniz. Yalnız burada hatırlatılması gereken önemli husus dava dilekçesi konu ve olaylar çerçevesinde her dava ve dilekçesini ayrı özelliği vardır. Bu yüzden hukuksal olarak avukat desteği alınmasını tavsiye ediyoruz. Velayet dava dilekçesi Aile Mahkemesine hitaben mahkeme adı başlık olarak yazılır. Dava dilekçesinin olmazsa olmazları davalı, davacı, adres ve dava konusu yazılır. Velayetin değiştirilmesi veya diğer sebepten dava açılıyorsa o sebepler hakkında önceden hazırlık yapılması ve destek alınmalıdır. Dava dilekçesi hazırlanırken, velayet konusu neyse örneğin velayetin değiştirilmesi ise sebep olaylar ve bu olayların ispatı ile açık özetleri kısa anlaşılır yazılmalıdır. Velayet davasının açmasındaki sebep olayların ispatına yarayan deliller ve şahitler belirtilir. Velayetin değiştirilmesine neden olacak hukuki durum belirtilir. Velayet dava dilekçesinin en önemli kısmı ise davadaki talep ve istekleridir. Talep ve sonuç kısmına istekler, talepler kısa ve net belirtilir. Velayet davasını en alt kısma isim soy isim yazılıp imzalanır. Velayet davasında avukat veya kanuni temsilcisi varsa vekillerin ismi ve imzası bulunur.

Velayet Davasında Velayet Kararı Nasıl Verilir?

[caption id="attachment_12911" align="aligncenter" width="500"]Velayet davasında velayet kararı nasıl verilir Velayet davası nasıl açılır[/caption] Çocuğun velayeti hangi tarafa vereceği aile hakimi tarafından en iyi şekilde belirlenmesi için bir çok takdir yetkisi, olayları kendiliğinden araştırma ve inceleme hakkı tanınmıştır. Burada ki amaç çocuğun hayata en iyi şekilde hazırlanması ve yetişmesidir. Velayet belirlenirken şu kriterlere önem verilmektedir. Çocuk algılama ve konuşabilme yeteneğime sahipse hakim çocuğu dinler ve onun fikirlerini dikkate alır. Çocuğun kimle kalacağının önemi büyüktür. Velayet davası nasıl açılırTarafların durumları incelenir her durumdan. Bu sadece ekonomik anlamda bir kıstas değildir. Çocuğu ahlaki ve karakteristik yönden iyi etkileyecek, örnek olacak taraf hangisidir.Çocuğun yaşı aile hakimi tarafından velayet belirlenme kıstasları içerisindedir 6 yaşın altındaki çocukların annesinin ilgisine gözetimine ve anne sevgisine ihtiyacı olması nedeniyle, annenin engel durumu yoksa anneye verilmektedir.

Velayet Davası Ne Kadar Sürer?

Velayet davaları boşanma kararının kesinleşmesi sonrasında bir yıl geçmesi halinde açılır. Velayetin değişmesini zorunlu kılacak durumlar ile çocuğun menfaati olması halinde her zaman açılan bir davadır. Velayet davası çocuğun bulunduğu aile mahkemesine velayeti elinde olmayan çocuğun anne veya babası tarafından açılır. Velayet davası 2019 yılında hızlı sonuçlanması için belirlenen hedef süre 90 gün olarak belirlenmiş ve hesaplanmıştır. Velayet davası sonuçlanma süresi 90 gün olarak belirlenmiş olsa da mahkemenin işleyişi ve yoğunluğuna göre değişiklik göstermektedir.

Velayet Davası Açma Ücreti

Velayet davasında merak edilen bir başka konuda dava açma masraf ve ücretleridir. Velayet davası açılırken aile hakiminin velayet hakkında karar verebilmesine yardımcı olacak hususlar dava ücretinin artmasına sebep konulardır. Bu ücretler bilirkişi ücreti, tanık tebligat masraf ve giderleri miktarı belirleyen hususlardır. Bu açıklamalar doğrultusunda aile mahkemesine açılan velayet davası bilirkişi ve tanık ispatı istenmesi durumunda dava açma ücreti 658 TL olarak 2019 yılı oranları ile hesaplanmaktadır. Hesaplanan dava açma ücreti diğer delil ve tebligat sorunları sebebiyle artış gösterebilmektedir.

Velayet Davasında Deliller

Velayet davası açma şartları yerine gelen bir davada en önemli husus velayetin değiştirilmesi şartlarının ispat edilmesidir. Velayet davasında aile mahkemesine en çok sunulan ispata yarar deliller, somut ve objektif olmalıdır. Bu deliller, tanık beyanları, okul yönetiminde alınan raporlar, çocuğun varsa günlükleri, sağlık raporları, sosyal medya görüntü ve yazışmaları ile pedagog raporları gibi birçok davanın özelliğine göre değişebilecek deliller ispat açısında kullanıla bilinir.

Velayet Davası Ankara

Kanunda velayetin belirlenmesinde aile hakimine geniş bir kanaat yetkisi vermiştir. Aile hakimine tanın bu yetkileri kullanırken, kamu yararı göz önüne alarak velayeti eşlerden birine bırakmasına karar vermektedir. Velayet konusunda velayeti ana ya da babaya verirken en önemli kıstası çocuğun menfaatini gözeterek karar verir. Açılacak davada çocuk Ankara Yenimahalle ilçesinde ikamet ediyorsa, Velayet davası Ankara adliyesinde bulunan aile mahkemesinde açılması gerekmektedir. Yine eğer çocuk Ankara Etimesgut ilçesinde oturuyorsa, Velayet davası Sincan Batı Adliyesi Aile Mahkemesinde açılmalıdır. Velayet kararı çocuğun ruhsal psikolojik ve geleceğe yönelik yaşamı göz önüne alınarak, çocuğun ilerde ki yaşama en iyi hazırlayacak tarafa verilir. Çocuk idrak çağı olan 8 yaşında ise velayet hakkında çocuğun görüşü alınmalıdır. Bu görüş pedagog raporu ile desteklenerek karar verilir. Velayet davası teknik hukuki bilgiler ile açılması ve davanın seyiri açısından önemlidir. Bu nedenle dava öncesi ve dava sürecinde velayet avukatı ve danışmanlık hizmeti ile takip edilmesi davayı açacak taraf açısından faydalı olacaktır.

Bu haber toplam 458 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara