Yanlış Tüp Bebek ve Tazminat Davaları

Yanlış Tüp Bebek ve Tazminat Davaları
Yanlış Tüp Bebek ve Tazminat Davaları | Modern tıp teknolojisinin hızlı gelişimi olanağın-normal yöntemler aracılığıyla çocuk sahibi olabilme şansı bulunmayan ya da düşük seviyede olan çiftler için uygulanan bir tedavi uygulamasıdır. Dünya genelinde ilk tüp bebek tedavisi uygulaması sonucunda 1978’de İngiltere’ de dünyaya gözlerini açmıştır. 21...
Yanlış Tüp Bebek Tedavisi Nedeniyle Tazminat Davası Nasıl Açılır? Modern tıp teknolojisinin hızlı gelişimi olanağın-normal yöntemler aracılığıyla çocuk sahibi olabilme şansı bulunmayan ya da düşük seviyede olan çiftler için uygulanan bir tedavi uygulamasıdır. Yanlış Tüp Bebek ve Tazminat Davaları Dünya genelinde ilk tüp bebek tedavisi uygulaması sonucunda 1978’ de İngiltere’ de dünyaya gözlerini açmıştır. 21. Yüzyıl dünyasında ise 20 yılı aşkın sürede pek çok çift tarafından tüp bebek tedavisi ile bebek sahibi olma yöntemi tercih edilmiş ve bu doğrultuda çocuk dünyaya getirmiştir. Genel yapısı itibari ile tüp bebek uygulamaları, kadın üreme organından alınan yumurtanın, erkek üreme hücrelerinden alınan sperm ile ‘laboratuvar’ ortamında döllenmesi işlemi ile ‘embriyo’ gelişimi elde edilmesinin sağlanması ve elde edilen embriyonun sonraki süreçte yeniden anne rahmine yerleştirilmesi işlemini kapsamaktadır.

Tüp Bebek Tedavisi ve Riskleri

Tüp bebek tedavisi uygulamalarıyla dünyaya gelen bebekler ve normal yolla dünyaya gelen bebekler arasında bir fark bulunmaz. Hatta tüp bebek tedavisine odaklı şekilde özel bir risk faktörünün söz konusu değildir. Buna karşın;
  • Tüp bebek tedavisinde olumsuz netice
Uygulama noktasında çeşitli etkenlere bağlı olarak tüp bebek tedavisi başarısız olarak sonuca ulaşabilir. Hem çift hem de tüp bebek tedavisi uygulayan doktor açısından beklenmeyen ve talep edilmeyen bir neticeyi teşkil eder.
  • Tüp bebek tedavisinde kadın yumurtalıklarının dönüşle burkulması
Yoğun olarak OHSS meydana gelen kişilerde görülme olasılığı daha yüksek olsa da görülmesi çok düşük seviyelerdedir.
  • Uygulamalarda karın organlarında hasar
Kadın üreme hücrelerinden uygulamaya ilişkin olarak yumurta alma işleminde idrar torbası, barsak ve rahme yakın damarlarda düşük olasılıkla hasar oluşturulmasıdır.
  • Tüp bebek uygulamasında yumurta gelişimi olmaması
Kadın için uygulanan ilaç tedavisine rağmen başarılı sonuç alınamaması durumudur.
  • Gerekli seviyede yumurta alınamaması
Ultrasonla belirlenen foliküllerden istenen seviyede yumurta alınamaması durumudur.
  • Döllenmenin yerine gelmemesi
Yumurta ve sperm hücresinin laboratuvarda döllenme işlemini yapmaması durumudur.
  • Tüp bebek tedavisinde düşük olasılığı
Normal gebelikler ile eş değer ölçüde düşük riski taşır.
  • Dış gebelik oluşumu;
Tüp bebek tedavileri uygulamalarının yüksek risk taşıyan faktörleri arasında dış gebelik bulunur. Kanama ile birlikte dış gebeliğin tespit edilmesi hormon testleri ve tarama teknikleriyle gerçekleştirilen tanısı bulunur. Gebeliğin olağan şekilde ilerlemesine karşın kanama, karın ağrısı gibi şikayetler meydana gelirse dış gebelik olasılığı hekim tarafından değerlendirilir.
  • Yumurtalık kanseri
Tüp bebek tedavisinde yumurtalık kanseri riski tartışma konusu olarak öne çıkar. Ancak tedaviye ilişkin alınan ilaçlardan ziyade kısırlık probleminin oluşumuna neden olan etkenler ile doğum yapılmaması yumurtalık kanseri nedeni olarak öngörülür.
  • Tüp bebekte erken menopoz riski
Kadınlarda tüp bebek tedavisi çerçevesinde uygulanan işlemler, alınan ilaçlar erken menopoz etkisi yaratmamaktadır.

Tüp Bebek Tedavisinde Hekimin Hukuki Yükümlülüğü

Hekim tarafından uygulamalar esnasında bazı mesleki koşulları oluşturmak hastanın durumunu değerlendirmek, tıp ahlak ve kurallarına uygun biçimde gereklilik teşkil eden önlemleri alma mecburiyeti taşır. Hekim tarafından en düşük etkili olasılıklarda dahi bu olasılığı yok edecek incelemeleri gerçekleştirme yükümlülüğüne sahiptir.  Yanlış Tüp Bebek ve Tazminat Davaları Uygulamalarda bulunan alternatifler arasında hastanın vücut durumu değerlendirilerek, en güvenli yöntemin uygulanmasına karar verilmesi gerekir. Tıp ahlakının ve modern hukuk sisteminin kuralları çerçevesinde hekim tarafından özen ve dikkati göstermesi gerekir. Aksi halde Borçlar Kanunu’nun 394. Maddesi 1.maddesi açısından hukuka aykırı eylemde bulunduğu değerlendirilir. Bu noktada yanlış tüp bebek tedavisi nedeniyle tazminat davası ile ilgili olarak mahkeme tarafından alınmış örnek ve emsal teşkil eden kararlar bulunmaktadır. Diğer makalelerimizi okumak için lütfen tıklayın. | Yanlış Tüp Bebek ve Tazminat Davaları

Yanlış Tüp Bebek ve Tazminat Davaları | Sıkça Sorulan Sorular

TÜRK AİLE HUKUKUNDA TÜP BEBEK VE KİRALIK ANNE OLGULARI DIŞINDA ANNE AÇISINDAN SOY SORUNUNUN SÖZ KONUSU OLAMAYACAĞI. Türk Aile Hukukunda tüp bebek ve kiralık anne olguları dışında anne açısından soy sorunu söz konusu olamaz. Bu nedenle işbu dava bir soy davası olmayıp, anne yönünden hatalı yazılan nüfus kaydının düzeltilmesine ilişkindir. Nüfus kaydının düzeltilmesine yönelik olan ve soybağı kurulmasıyla ilgisi bulunmayan davanın genel hükümlere göre asliye hukuk mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir. DAVALININ ÇOCUĞUN DOĞUM TARİHİNDE ÜREME YETENEĞİ BULUNUP BULUNMADIĞI KONUSUNDA RAPOR ALINARAK KARAR VERİLMESİ GEREĞİ. Mahkemece yapılacak iş; davalının, semen analizine ilişkin raporla birlikte Adli Tıp Kurumu İlgili İhtisas Dairesine tekrar sevk edilerek, çocuğun doğum tarihi olan 1993 ve önceki yıllarda üreme yeteneği bulunup bulunmadığı konusunda rapor almak ve tüm deliller birlikte değerlendirilerek hasıl olacak neticesine göre karar vermekten ibarettir. Bu yön nazara alınmadan, davalının iddiasının adli tıp kurumunca tartışılması sağlanmadan eksik inceleme ile hüküm kurulması doğru bulunmamıştır. KADININ İSTEMESİNE VE KORUNMAMASINA RAĞMEN GEBE KALAMAMASININ HASTALIK OLARAK KABUL EDİLİP EDİLEMEYECEĞİ. Kadının istemesine ve korunmamasına rağmen gebe kalamamasının hastalık olarak kabul edilmesinin mümkün olup olmadığının, tıbbi manada bir hastalık sayılıp sayılamayacağının, davacı kadına uygulanan kısırlık tedavisinin, sağlık sigortası kapsamında olup olmadığının Adli Tıp Kurumundan sorularak sonucuna göre karar verilmesi gerekir. DAVACININ TÜP BEBEK TEDAVİSİNE İLİŞKİN FATURA GİDERİNİN ÖDENMESİ. Aktif kamu çalışanı olan davacının ve bakmakla yükümlü olduğu eşinin, davaya konu tedavilerinin, sağlık sigortası açısından Sosyal Güvenlik Kurumu'na devredildiği 15.01.2010 tarihinden önce başladığı gözetildiğinde, uyuşmazlığın çözümünün idari yargının görev alanına girdiği gözetilerek, Mahkemece, yargı yolu yanlışlığı nedeniyle dava dilekçesinin reddine şeklinde karar verilmesi gerekir. TARAFLARIN BOŞANMA DAVASI DEVAM EDERKEN BİRLİKTE SAĞLIK MERKEZİNE MÜRACAAT EDEREK TÜP BEBEK YAPMAK İSTEMİŞ OLMALARI. 4722 Sayılı Kanunun 1. maddesi hükmü de dikkate alındığında olaya 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi hükümlerinin uygulanması gerekir. Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre yerinde bulunmayan bütün temyiz isteğinin reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün onanmasına karar vermek gerekmiştir. Yanlış Tüp Bebek ve Tazminat Davaları

Bu haber toplam 297 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara