Ziynet Eşyalarının Aynen İadesi Nasıl Yapılır? Ziynet eşyaları değeri hangi tarihe göre hesaplanır?

Ziynet Eşyalarının Aynen İadesi Nasıl Yapılır? Ziynet eşyaları değeri hangi tarihe göre hesaplanır?
Evlilik dolayısı ile kadına hem aileler hem de yakın çevresi tarafından takılan ziynet eşyaları, kadınların en önemli güvencelerinden birisini oluşturmaktadır.

Evlilik süreci içerisinde ve boşanma davalarında sıklıkla gündeme gelen konular arasında maddi zararların tazmini, ziynet alacakları ve düğünde takılan takıların hukuki statüsü bulunur.

Bu konuların her biri, Türk Hukuk Sistemi içinde belirli kurallar çerçevesinde ele alınır. İşte bu konulara dair detaylı açıklamalar:

1. Aynen İade Ne Demek?

Aynen iade, suç sonucu mağdurun veya kamunun uğradığı maddi zararın, suçtan önceki durumuna geri döndürülmesi anlamına gelir. Bu kavram, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının koşullarından birisidir. Maddi zararın giderilmesi, zarar görenin veya kamu yararının korunması açısından önem taşır. Ancak, aynen iade sadece maddi zararlar için geçerlidir; manevi zararlar bu kapsamda değerlendirilmez.

2. Ziynet Alacağı Davası Belirsiz Alacak mı?

Ziynet alacağı davaları, genellikle belirsiz alacak veya kısmi alacak davası olarak açılır. Bu, tarafların düğünde takılan takı ve paraların kesin değerini bilmediklerinden kaynaklanır. Yargıtay uygulamalarına göre, ziynet alacağı davaları kısmi alacak davası olarak açılmalıdır. Bu durum, davacının talep edeceği miktarın belirli olmamasından ötürüdür.

3. Düğün Takıları (Ziynet Eşyası) Davasında Harç Nasıl Hesaplanır?

Ziynet eşyalarının iadesi için açılacak davalar, ziynet eşyalarının piyasa değerine göre hesaplanan harç miktarlarına tabidir. 2024 yılı itibarıyla, bu harç miktarları ziynet eşyalarının değerine göre belirlenir. Ziynet eşyaları altın, elmas, gümüş gibi değerli taş ve metallerden oluşur ve dava sırasında bu değerler göz önünde bulundurulur.

4. Düğünde Takılan Takılar Geri İstenebilir mi?

Evlilik sürecinde eşlere takılan ziynet eşyaları, Türk Medeni Kanunu gereğince kişisel mal olarak kabul edilir. Boşanma sonucu, ziynet eşyaları üzerinde hak iddia edilebilir ve bu eşyalar için dava açılabilir. Kanunun 220 ve 226. maddeleri, bu konuda eşlere hukuki bir yol sunar.

5. Ziynet Eşyalarının İadesi Davası Ne Zaman Açılır?

Ziynet eşyalarının iadesi talebi, boşanma davasının kesinleşmesinden itibaren 10 yıllık zamanaşımı süresi içinde gerçekleştirilebilir. Bu tür davalar, eşyaların aynen iadesi ya da mevcut olmaması durumunda dava tarihindeki bedelinin ödenmesi talebiyle açılabilir. Bu süreç, zarar gören tarafın haklarının korunması için önemli bir mekanizmadır.

Ziynet Eşyalarının Aynen İadesi Davası Nedir?

Yargıtay’a gelen dava konuları arasında ziynet eşyalarının aynen iadesi çok sık şekilde görülüyor. Özellikle de evliliklerde yaşanan ziynet eşyalarının alınması üzerine eş tarafından ya da ziynet eşyalarına ilişkin olarak diğer konular ışığında koca tarafından söz konusu davaların Yargıtay aracılığı ile açıldığı görülebilmektedir. Yargıtay söz konusu olan ziynet eşyalarının, normal şartlar içerisinde ve yaşamın normal akışı içerisinde.

Kadın üzerinde yer alan, saklanabilmekte olan ve götürülebilen özelliklerde eşyalar olduğunu kabul ediyor. Bu çerçevede de ziynet talebinde bulunan kadının, ziynetlerin koca tarafında kaldığını ya da götürülmesi konusunda koca tarafından engel teşkil edilmekte olduğunu ispat etme ile yükümlü olarak gösterilir. Koca tarafından ziynet eşyalarının mevcut olduğunun kabul edilmesi durumunda ise mutlak suret ile ispatını gerçekleştirmek ile yükümlü kılınmaktadır.

Ziynet eşyalarının düğün masrafları, balayı masrafları ve ev eşyası alımı gibi konulara ilişkin olarak. Bozdurulması da evliliklerde sıklıkla görülen durumlardan birisidir. Ancak bu noktada kanun koyucu tarafından evliliklerde söz konusu olan ziynet eşyalarının düğün ve balayı masrafları, ev eşyası alımı veya evin diğer gereksinimlerine yönelik olarak kullanımı hedefi ile bozdurulması ve kullanılması durumunun yalnızca kadının isteği ve vereceği onayı ile iade edilmemek üzere bozdurulabilmesi ve gereksinimlere yönelik olarak kullanılması gerekir.

Ayrıca söz konusu durumlarda koca tarafından mevcut ziynet eşyalarının. Bu belirtilmiş olan durumlara ilişkin olarak harcanmış olduğuna ilişkin olarak kanıtlamada bulunması gerekliliği oluşmaktadır.

Ziynet Eşyalarının Geri Verilmesi

Evliliklerde evin gereksinimlerinin karşılanabilmesi amacı ile bozdurulmuş olan kadının.

Ziynet eşyalarının kadının rızası ve onayı ile iade koşulu bulunmadan verildiğinin koca tarafından ispatının gerçekleştirilmesi zorunluğu bulunmaktadır. Koca tarafından söz konusu ziynet eşyalarının iade koşulu olmadan kadının rızası ve onayı ile verildiğinin ispatlanamaması durumunda ziynet eşyalarının ayni şekilde eşe iadesinin gerçekleştirilmesi zorunluluğu bulunmaktadır.

Evi terk etmiş olan ya da kendi isteği ile evden ayrılmış olan kadının ziynet eşyalarını da yanında götüreceğini öngören. Yargıtay tarafından şiddete maruz kalmak sureti ile dövülerek, zorla evden atılan ve buna benzer nedenler ile evi terk etmek durumunda bırakılan kadının ise ziynet eşyalarını yanında götüremeyeceğini bu durumda ziynet eşyalarının kadında olduğunu kocanın ispatlaması zorunluluğu bulunmaktadır.

Ziynet Eşyalarının Aynen İadesi Yargıtay Kararı

ZİYNET EŞYALARININ AYNEN İADESİ İSTEMİ. DAVALININ DAVACIYA AİT BİLEZİKLERİ İADE ETTİĞİNE İLİŞKİN SAVUNMASI OLUP OLMADIĞI. HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİ

ÖZET: Dava, ziynet eşyasının aynen iadesi, olmadığı takdirde bedelinin ödetilmesi istemine ilişkindir. Dosyada bulunan … ve … tarihli duruşma tutanaklarından; davalının, dava konusu altınları davacının rızası doğrultusunda borçlarını ödemek için sattığına ilişkin beyanda bulunduğu anlaşılmaktadır.

Davalının, bu şekildeki ikrarı kendisini bağlayacağından, aldığı bilezikleri iade ettiğinin ispatı da kendisine aittir. Davalının davacıya ait bilezikleri iade ettiğine ilişkin savunması sözkonusu olmayıp tüm dosya kapsamına göre davacıya ait ziynet eşyalarının davalıda kaldığının kabulü ile, alacağın kapsamının belirlenerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, davalının altınları borç ödemek için bozdurduğuna ilişkin beyanı nazara alınmadan karar verilmesi doğru olmamış, kararın bozulması gerekmiştir.

Bir diğer önemli yazımız olan Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır başlıklı makalemizde Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır hakkında bilgiler verilmektedir. Ankara avukat

Bu haber toplam 625 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara