Ziynet Eşyasının İadesi Davası Nasıl Açılır? Ziynet eşyalarının aynen iadesi nasıl yapılır?

Ziynet Eşyasının İadesi Davası Nasıl Açılır? Ziynet eşyalarının aynen iadesi nasıl yapılır?
Artan boşanma davası hususunda birçok farklı konuyu da gündeme getirerek bireylerin özellikle mal paylaşımı, Ziynet Eşyası ve mal rejimi konusunda itilaflara düşmesine sebep olmaktadır. Ziynet Eşyasının İadesi Davası Nasıl Açılır?

Ziynet eşyalarının iadesi konusu, hem hukuki hem de duygusal açıdan önem taşıyan bir meseledir. Aşağıda, sizin tarafınızdan belirtilen sorulara özgün bir şekilde ve detaylı olarak yanıt verilmiştir:

Ziynet Eşyalarının İadesi Davası Ne Zaman Açılır?

Ziynet eşyalarının iadesi talebi, boşanma davasının kesinleşmesi ile birlikte gündeme gelir. Bu süreç, Türk Medeni Kanunu'na göre, boşanmanın kesinleşmesinden itibaren 10 yıl içinde gerçekleştirilebilir.

Bu süre zarfında, eşlerden biri diğerine ait olan ve evlilik süresince edinilmiş ziynet eşyalarının iadesini veya bu eşyaların kaybolması ya da zarar görmesi durumunda güncel piyasa değerinin ödenmesini talep edebilir. Bu tür bir dava, istihkak davası olarak nitelendirilir ve eşyaların aynen iadesi ya da mevcut değerlerinin tazmin edilmesi şeklinde sonuçlanabilir.

Düğünde Takılan Takılar Geri İstenebilir mi?

Evlilik sürecinde düğün gibi önemli törenlerde takılan ziynet eşyaları, Türk Medeni Kanunu'nun 220 ve 226. maddeleri uyarınca kişisel mal olarak kabul edilir. Bu durum, boşanma sonrasında ziynet eşyalarının geri istenebilmesi için yasal bir zemin oluşturur. Eşlerden biri, boşanma sonrası evlilik sürecinde edinilen ziynet eşyalarını geri talep edebilir. Bu talep, eşyaların birebir iadesi ya da maddi değerlerinin tazmin edilmesi şeklinde olabilir.

Ziynet Eşyaları İadesi Hangi Tarihe Göre Hesaplanır?

Ziynet eşyalarının iadesi veya bedelinin tazmini talebiyle açılan davalarda, eşyaların değerlendirilmesi dava tarihindeki piyasa değerine göre yapılır. Bu, davanın sonuçlandığı tarihte eşyaların güncel değerinin temel alınması anlamına gelir.

Ayrıca, mahkeme kararıyla belirlenen bu değer üzerinden, dava tarihinden itibaren yasal faiz de uygulanarak eşyaların bedeli hesaplanır ve tazminat bu esaslar çerçevesinde belirlenir.

Düğünde Takılan Altınlar Geri İstenir mi?

Yargıtay'ın konuyla ilgili birçok emsal kararında, düğünlerde takılan altın ve benzeri ziynet eşyalarının genellikle kadının kişisel malı olarak kabul edildiği ve bu nedenle kadın lehine kararlar verildiği görülmektedir.

Bu durum, evlilik süresince kadına takılan altınların kadına ait olduğunu ve dolayısıyla boşanma sonrasında kadının, bu altınların iadesini talep etme hakkına sahip olduğunu göstermektedir. Eğer altınlar kadında değilse, kadın boşanma davası sırasında ya da sonrasında bu altınların iadesini talep edebilir.

Ziynet Eşyaları İadesi Boşanma Davası ile Birlikte İstenebilir mi?

Ziynet eşyalarının iadesi veya değerlerinin tazmini, bağımsız bir dava olarak açılabileceği gibi boşanma davası sırasında da talep edilebilir. Bu süreçte, altınların ve diğer ziynet eşyalarının iadesi için açılacak dava, boşanma dava dilekçesine ek bir talep olarak dahil edilebilir.

Böylece, boşanma ve ziynet eşyalarının iadesi talepleri birlikte ele alınarak, süreç hızlandırılabilir ve yargılama sırasında bu konular bir bütün olarak değerlendirilebilir. Bu tür davalarda yetkili mahkeme, aile mahkemesidir.

Ziynet Eşyasının İadesi Davası Hakkında Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?

Günümüz dünyasında artan boşanmalar boşanma davası hususunda birçok farklı konuyu da gündeme getirerek bireylerin özellikle mal paylaşımı, mal rejimi konusunda itilaflara düşmesine sebep olmaktadır.

Bu makalede mal rejimi konusunda özellikle son zamanlarda Yargıtay içtihatlarına da fazlası ile konu olan ziynet eşyalarının iadesi davasından bahsedeceğiz.

Ziynet Eşyasının İadesi Davası

Türk örf ve adetlerine baktığımızda yeni evlenen bireylere birtakım altın bilezikleri çeyrek altınlar vs. gibi parasal değeri yüksek ziynet eşyaları takılmaktadır.

Gene örf ve adetlerimize baktığımızda bu ziynet eşyaları daha çok gelenlere takılmakta olup onun kullanımı alanına girerek maliki gelinler olmaktadır. Boşanma evresine gelindiğinde ise ziynet eşyalarının paylaşımı sorun olmaktadır.

Gelin ziynet eşyalarının kendisine ait olduğu iddia ederken davanın diğer tarafında olan eş de malın ortak kullanım araçlarına satılarak verildiğini iddia eder genellikle. Biz de bu makalede ziynet eşyalarının kime ait olduğunu inceleyeceğiz. Yargıtay kendisine konu olan ziynet eşyalarının iadesi davasında tartışmaya pek de açık olmayan ve oldukça mantıklı bir içtihat vermiştir.

Ziynet Eşyasının İadesi Davası Yargıtay Kararları

Yargıtay'a göre geline takılmış olan ziynet eşyaları geline bağışlama iradesi ile takıldığından dolayı mal rejimi kapsamında değerlendirilmeyerek malikinin gelin olduğunu bu nedenle boşanma evresinde ziynet eşyaları evlenme sürecinde satılmış olsalar dahi bedellerinin karşı eşten geline ödenmesi gerektiğini fakat kocanın bu ziynet eşyalarını satarak ortak amaçlar için harcandığını ispat etmesi durumunda vermesi için bir sebep olmadığını dile getirmiştir.

Yargıtay'ın içtihadını özetlersek maddeler halinde şunu söyleyebiliriz:

  1. Düğün sırasında takılan ziynet eşyaları geline aittir.
  2. Boşanma sırasında geline kocasından ziynet eşyalarının bedelini ayrı bir dava ile de isteyebileceği gibi boşanma davası sırasında da talep edebilir.
  3. Koca eğer ortak amaçlar uğruna -örneğin bal ayı, düğün masrafları, ev ihtiyaçları gibi- harcandığını ispat ederse bu durumda ödemekle mükellef değildir.
  4. İspat Medeni Usul Kanununa göre her türlü şekilde gerçekleştirilebilir. Yemin, tanık ve buna bezer deliller geçerli sayılacaktır.

Gerek boşanma davasında gerekse ziynet eşyalarının iadesi davası sürecinde taraflar davanın daha hızlı sonuca varması için boşanma avukatı ile çalışmaları gerekmektedir.

Hukuk eğitimi alarak bu konunu ilmi üzerinde yoğunlaşmış boşanma avukatları bu hususta bireylerin yıpranmadan hızlıca davanın sonuçlanması için çalışmalarını sürdüreceklerdir.

Ankara avukat bürolarına baktığımızda da boşanma avukatlarından oldukça deneyimli avukatlar yer almaktadır. Bu avukatlar ile dava süreçleri daha hızlı ve daha kolay geçecektir.

Dava Dilekçesi Nasıl Yazılır? - Ziynet Eşyasının İadesi Davası

Ziynet Eşyasının İadesi Davası dava dilekçesi hazırlanırken avukat desteği alınmasını tavsiye ediyoruz. Ziynet Eşyasının İadesi Davasın dava dilekçesi ve davanın ispatı önemlidir. Ziynet Eşyasının İadesi Davası dava dilekçesi hazırlanırken ana başlıkları şekline yazılır.

Dava Dilekçesi Örneği - Ziynet Eşyasının İadesi Davası

… AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NE

DAVACI :

TC KİMLİK NUMARASI :

ADRES :

VEKİLİ : Avukat İlkay UYAR KABA

ADRES : Strazburg Cad. No:10 D:9-10-11-12 ÇANKAYA ANKARA

DAVALI :

ADRESİ :

DAVA DEĞERİ :

KONU :

AÇIKLAMALAR : Ziynet Eşyasının İadesi Davası

Diğer makalelerimize Ankara avukat sayfamızdan göz atabilirsiniz.

Bu haber toplam 388 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara