Atla

Aile Konutu Tapu İptali Davası


Aile Konutu Tapu İptali Davası

Aile Konutu Tapu İptali Davası

Aile Konutu Tapu İptali Davası

Aile Konutu Tapu İptali Davası ve Aile hukukundan doğan davanın çözümü görevi Aile Mahkemesine aittir. Aile Konutu Tapu İptali Davası ile ilgili olarak, Eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz. Rızayı sağlayamayan veya haklı bir sebep olmadan kendisine rıza verilmeyen eş, hakimin müdahalesini isteyerek Aile Konutunun Tapu İptalini isteyebilir. 

Aile Konutu Tapu İptali Davasında aile konutu olarak özgülenen taşınmaz malın maliki olmayan eş, tapu kütüğüne konutla ilgili gerekli şerhin verilmesini isteyebilir. Aile konutu şerhi esasen kurucu değil açıklayıcı bir şerhtir. Bu nedenle eşin rızası dışında yapılan işlemlerde üçüncü kişinin kazanımının korunup korunmayacağı onun iyi niyetli olup olmamasına bağlıdır.

Yargıtay Kararı - Aile Konutu Tapu İptali Davası

T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Esas: 2014/2-2096 Karar: 2015/2322 Karar Tarihi: 21.10.2015
 
İPOTEĞİN KALDIRILMASI DAVASI - İŞLEM SIRASINDA DAVALI BANKA TARAFINDAN DAVACI EŞİN AÇIK RIZASININ ALINMADIĞI - YAPILAN İŞLEMİN GEÇERLİ OLDUĞUNU KABUL ETMENİN İMKANSIZ OLDUĞU - DAVANIN KABULÜNÜN İSABETLİ OLUŞU - DİRENME KARARININ ONANMASI
 
Somut olayda, dava konusu taşınmazın tapu kaydında ipotek tesis edildiği tarihte aile konutu şerhi bulunmadığı açıktır. Ne var ki, davalı banka tarafından düzenlenen değerlendirme raporunda dava konusu taşınmazın vasfı ve kullanımının mesken olduğu tespit edilmiştir. Bu tespitlere rağmen aile konutu olan taşınmaz üzerinde davalı banka lehine ipotek tesis edilmiş, bu işlem sırasında davalı Banka tarafından davacı eşin açık rızası alınmamıştır.
 
Bu durumda, eşin açık rızasını aradığından, yapılan işlemin geçerli olduğunu kabul etmek imkansızdır. Hal böyle olunca, mahkemece davanın kabulüne karar verilmesi ve bu kararda direnilmesi usul ve yasaya uygun olup; direnme kararının onanması gerekir. Makalede  Aile Konutu Tapu İptali Davası okudunuz.
 
Diğer makaleler için Tapu İptal Davası ve Boşanma Avukatı sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.
SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

İlkay Uyar Kaba ; Aile Boşanma hukuku, Anlaşmalı Boşanma, İşçi Davalarında Arabuluculuk, Miras Hukuku Davaları, icra hukuku, İşçi Tazminat Davaları, Kıdem Ve İhbar Tazminatı, İşe İade, Miras hukuku, Tazminat Hukuku, İş Kazası Tazminat, Trafik Kazası Tazminat Davası gibi faaliyet gösterdiğimiz çalışma alanlarımızın, hukuk büroları arasında önemli bir yer sahibi olmamızı prensiplerimize borçluyuz.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
  • SELAHADDİN KÜÇÜKFIRAT -
    13 Ağustos 2016

    Aile Konutu Tapu İptali Davası Merhabalar. Garip bir durumumuz var size danışmak istiyorum.

    Cevapla
Yorum Bırak