Atla

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır


Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır

Anlaşmalı Boşanma Nedir 

Evli olan çiftler boşanmaya karar verdiklerinde evlilik birliğinin sonlandırılmasından dolayı boşanma davaları açılır. Bu boşanma davaları sırasında evlilik sonrası tarafların haklarının paylaştırılması konusunda her konuda anlaşması halinde gerçekleşen boşanma davalarına anlaşmalı boşanma deniyor.

Böylece mahkeme sırasında herhangi bir şekilde bir uyuşmazlık üzerine karar verilmeden boşanmaya ilişkin hüküm çıkabilmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Avukat İle Nasıl Açılır

Anlaşmalı boşanmaya karar verildikten sonra Anlaşma konularında avukata danışmakta fayda vardır. Boşanmada hangi konularda uzlaşma sağlandığını belirlemek. Hakların korunması, evliliğin ne kadar süredir devam ettiği, tarafların ekonomik durumu, çocuklarının olup olmadığı varsa velayet ve nafaka gibi durumlar dikkate alınır.

Anlaşmalı boşanmada avukata danışmada Mal varlıklarının durumu, tarafların hakları, paylaşımı yada mal paylaşımın hesaplandığı bu aşamada kişilere düşen haklar konusunda kesin yargılara varılır.

Çiftler farklı avukatlar tutarak mahkemeye gelmişlerse bu durumda tarafların sahip oldukları. Haklar üzerine uzlaşmış olduklarını belirtmeleri, mutlaka avukatların daha önceden görüşmesi de gerekmektedir. Bu durum anlaşmalı boşanma davasında zorunlu tutulan boşanma protokolünün imzalanması için gerekli olmaktadır.

Mahkeme sırasında bu protokolde belirtilmiş olan uzlaşma noktalarının kabul edilmesi halinde boşanma ile sonuçlanarak, nüfus müdürlüklerine kişilerin medeni durumları hakkında düzenlemeler yapılabilmektedir.

Anlaşmalı Boşanma İçin Gerekenler Nelerdir

Anlaşmalı Boşanmada Tarafların birbiri ile anlaştıklarını sözlü olarak beyan etmeleri anlaşmalı boşanma  yeterli olmamaktadır. Bu tür boşanma davaları hem birlikteliğin niteliği hem de bazı koşullar dikkate alınarak kararlar verilmektedir.

Anlaşmalı boşanmak isteyen kişilerin öncelikle bir yıldan daha uzun bir süredir evli olmaları gerekmektedir. Özellikle çok kısa süren evliliklerin ardından boşanmak isteyen kişilerin bu durumlarının önüne geçmek adına uygulamaya konulan bu şart, eşler tarafından sağlanmış olmalıdır.

Anlaşmalı boşanma davası tek bir tarafın başvurusu ile açılabildiği gibi aynı zamanda iki tarafın farklı ya da ortak başvurusu ile de açılabilmektedir. Her türlü durumda anlaşmalı boşanma davası tek bir dava üzerinden yürütülür. Bunun yanı sıra mahkemede dava sırasında da eşler bir araya geldiğinde hakim huzurunda boşanmaya ilişkin kesin kararlarını açıklamaları gerekmektedir.

Son olarak tarafların daha önceden avukatların yardımı ile hazırlamış oldukları boşanma davası protokolleri kabul edildiği takdirde hakim tarafından karar onaylanmaktadır.

Anlaşmalı boşanma davaları Türk Medeni Kanunu içerisinde belirtilmiş olan temel şart tarafların evlilik birliğini artık yürütemeyecek durumda olduklarını gösteren geçerli bir boşanma sebebine sahip olmalarıdır. Ancak bu sayede hakim evlilik birliğinin temelden sarsılmasını gerekçe göstererek boşanma kararını açıklayabilmektedir. Bu noktada dikkat edilmesi gereken bir nokta bulunmaktadır.

Eşler karşılıklı olarak anlaşıp boşanmaya karar verdiklerinde boşanma gerçekleşmemektedir. Bu sebeple boşanmayı haklı gösterecek geçerli bir gerekçeye mutlaka ihtiyaç duyulmaktadır. Bu tür sorunlarla davanın görülmesinin önüne geçilmemesi adına mutlaka kanunda belirtilmiş olan anlaşmalı boşanmayı doğuran sebeplerden birinin kesinlikle boşanma nedeni olarak gösterilmesi gerekmektedir.

Boşanma Süreci Nasıl İşler

Anlaşmalı boşanma davasına ve karar aşamasına giden süreç öncelikle evlilik birliği içinde olan kişilerin birbirleri ile boşanmak istediklerini beyan etmeleriyle başlar. Burada ilk kural her iki eşin de sorunsuz bir şekilde boşanmayı kabul ettiğini söylemesidir.

Bunların ardından boşanma sonrasında hayatlarında büyük değişim yaşanacak olan eğer varsa çocuklar hakkında kararlar verilmelidir.

Çocuk ya da çocukların kimde kalacağının belirlenmesi aşamasında eşlerin birbirleri arasındaki konulardan daha çok çocuğun gelişimi için hangi kararın daha uygun olacağına dikkat ederek karar vermesi daha isabetli olacaktır.

Eşlerin karşılıklı olarak birbirlerinde kalan çocuklar  ödeyecekleri nafakalarının belirlenmesinin ardından da kişilerin bir geliri olup olmalarına bakılmak suretiyle yoksulluk nafakası ödenmesi konusunda da uzlaşmaya varılması gerekmektedir.

Boşanma sonrasında en fazla anlaşmazlık çıkan konuların bir diğeri de evlilik birliği süresince eşlerin birlikte satın almış oldukları eşyaların daha sonradan paylaşılması olmaktadır.

Bu noktada ziynet eşyalarından ev eşyalarına kadar boşanma sebebinde kusurlu görülmeyen taraf kim ise onun alacağı tazminat bedeli konusunda fikir birliği sağlanmalıdır.

Anlaşmalı boşanma davaları bu protokollerin imzalanması sırasında genellikle tarafların birbirine anlayış göstermesi ile sonuçlanıyor olsa da daha sonrasında çeşitli problemler ortaya çıkarmaktadır. Kadınlar çoğunlukla ilk zamanda tazminat ve nafaka gibi haklarından vazgeçtiklerini söyleseler de daha sonra çocuğa istenecek nafaka dışında hakları kaybolmaktadır.

Erkekler ise özellikle tekrar evlenmelerinin ardından kendilerine düşen nafaka masrafların azaltılmasını talep etmektedirler. Bu sebeple protokol hazırlanırken boşanma davalarında deneyimli olan bir avukat yardımı ile tüm uzlaşılacak konuların belirlenmesi avantajlı olacaktır.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl  Nerede Açılır?

Anlaşmalı boşanma için hazırlanmış olan dilekçelerin ve anlaşma protokollerinin kişilerin son altı ay boyunca ikamet ettikleri yerde bulunan aile mahkemesine ulaştırılarak başvurunun yapılması gerekmektedir.

Her yerleşim yerinde aile mahkemesi bulunmadığı bu kuruma ulaşma olanağı bulunmayan kişilerin kendi yaşadıkları yerdeki asliye hukuk mahkemelerine başvurması gerekir.

Evlilik birliği içinde olan tarafların en kısa sürede boşanmasına olanak tanıyan. Anlaşmalı boşanma davalarının açılabilmesi  kişilerin boşanma dilekçesi ile birlikte kendi ikamet ettikleri bölgede yetkili olan aile mahkemesine başvurmaları yeterli olacaktır.

Boşanma dilekçesi boşanma sonrasında ortaya çıkan haklar konusunda her türlü detayı içeren ayrıntılı bir metin olmalıdır.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır Ne Kadar Sürer?

Boşanma davaları söz konusu olduğunda eğer taraflar arasında herhangi bir anlaşma ortamı oluşturulamıyorsa. Boşanma çekişmeli olarak yürütülecek ve bu durumda kararın verilmesi için süreyi daha da artıracaktır. Çoğu eş bu türden bir süre aşımının önüne geçmek için kesin karar vermemiş olsalar dahi bazı orta yol sayılabilecek konularda uzlaşmaya dahil oluyorlar.

Anlaşmalı boşanmak isteyen kişilerin tercih ettiği anlaşmalı boşanma davaları 10 gün ile 3 ay gibi kısa bir süre içinde sona ermektedir.

Hukuki prosedürler yerine gerektiği gibi getirildiği takdirde sürecin hiç aksamadan sürdürülmesi mümkün oluyor. Bunun gerçekleşmesi nedeniyle bir avukatın desteği alınarak sürecin yönetilmesi oldukça yararlı olacaktır.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Nasıl Yazılarak Dava Açılır?

Anlaşmalı boşanma davaları, diğer tüm boşanma davaları gibi tüm verilecek olan kararların dilekçede belirtilmiş olan detaylar üzerinden hareket edilerek verilmesi sağlandığı mutlaka özenli bir şekilde dilekçeler hazırlanmalıdır. Öncelikle dilekçenin verileceği makama hitaben bir giriş yapılarak boşanma sebebinin ne olduğu haklı gerekçe ile açıkça ifade edilmelidir.

Tarafların birbiri ile anlaşmalı olmaları sebebiyle bu tür davalar dilekçede bir eşin imzasının bulunması ile açılabileceği gibi aynı zamanda iki kişinin imzasının eklenmesi ile de nasıl açılır  açılabilmektedir.

Çekişmeli boşanma davası sırasında sürecin çok fazla uzamasından şikayetçi olan kişiler başta olmak üzere zaman zaman dava sürecinde çiftlerin anlaşmasının sonucunda da davayı anlaşmalı boşanma davası şeklinde yürüterek sürdürmek mümkün olabiliyor.

Anlaşmalı boşanma davalara mutlaka boşanma protokollerinin eklenmesi gerekmektedir. Kişilerin kimlik ve adres bilgilerinin yer aldığı dilekçeler ile birlikte mahkemeye sundukları bu protokolde kişilerin boşanma sonrası ortaya çıkacak olan haklar konusundaki tüm paylaşımları açıkça belirtilmektedir.

Protokolün iki taraf tarafından imzalanmasının ardından mahkeme en kısa sürede protokolü inceleyerek tarafların boşanmasına karar verecektir. Bu aşamada herhangi bir sorunla karşılaşılmaması adına bir avukata başvurularak sürecin yönetilmesi zaman açısından kişilerin tasarruf etmesine yardımcı olacaktır.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır

Anlaşmalı Boşanma Davasının Çekişmeli Boşanmaya Nasıl Dönüşür?

Boşanma davaları gerçekleşme şekillerine ve kanunlarda belirtilmiş olan usul ve esaslarına göre çok farklı biçimlerde ortaya konabilmektedir. Bu süreçte tarafların birbirleri ile anlaşıp anlaşmamalarına bağlı olarak çekişmeli ya da anlaşmalı boşanma davasına tabi tutulmaları mümkün olabiliyor.

Çok daha kısa sürede sona eren anlaşmalı boşanma davalarını açabilmek için devam ettirilecektir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nasıl Hazırlanır

Anlaşmalı boşanma davasının nasıl açılır  açılması  gerekli olan belgelerden en elzem olanı anlaşmalı boşanma protokolü olmaktadır. Taraflar arasında evlilik sonrası ortaya çıkan velayet, tazminat, nafaka, mal paylaşımı gibi konular üzerinde kişilerin haklarının ne olduklarının iyi bir şekilde ayrımının yapılması adına bu protokoller özenle hazırlanmalıdır.

Boşanma protokolü içinde uzlaşmaya varılırken konular en detayına kadar incelenerek dikkate alınmalıdır. Örneğin, nafaka söz konusu ise hangi eşin diğerine ne kadar nafaka vereceği. Hangi zamanlarda nafakasını vereceği gibi durumlara mutlaka dikkat edilmelidir.

Eğer bu protokol sırasında ortaya çıkan bir uyuşmazlık sonucunda çiftlerin davası reddedilirse bu durumda kişilerin aynı sebebi gerekçe göstererek dava açabilmesi  3 yıl beklemesi gerekir. Bu tür durumlarla karşılaşmamak adına mutlaka bir avukatın yardımı alınmalıdır.

Avukatsız Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Türk Hukuk sistemi içerisinde görülen hiçbir davada olmadığı gibi anlaşmalı boşanma davaları. İçin de herhangi bir şekilde avukat tutulması gibi bir zorunluluk bulunmamaktadır. Ancak kişilerin kendilerini en iyi şekilde savunabilmesi, haklarını kesin olarak bilmeleri ve süreci eksiksiz bir şekilde yönetebilmeleri nedeniyle mutlaka avukatların yardımlarına ihtiyaçları olmaktadır.

Pek çok kişi, avukat ücretlerinin çok yüksek miktarlarda olduğunu düşünerek anlaşmalı boşanma davalarını kendi başlarına açma yoluna gidiyorlar. Bu durum dilekçelerin yanlış hazırlanmasından boşanma protokolünün eksiklerine ve hukuki prosedürlerin tam olarak yerine getirilmemesine kadar çok hatayı içinde barındırabilmektedir. Eğer bu gerekçelerle davalar reddedilirse aynı gerekçeyle boşanma davası açmak mümkün olmayacağından dolayı tarafların bu konuda özenli davranması gerekmektedir.

anlaşmalı boşanma nedir

 

Anlaşmalı Boşanma Açmak İçin Gerekli Evraklar

Tarafların en hızlı şekilde boşanmaları için gerekli zemini sağlayan anlaşmalı boşanma davaları için öncelikle eşlerin ortak olarak aynı fikirde olup boşanma kararını almış olmaları ve bunun yanı sıra üzerilerine düşen haklar konusunda da fikir birliğine varmış olmaları gerekmektedir.

Velayet, nafaka, tazminat, mal paylaşımı gibi konular en temel uzlaşıya varılması gereken noktalar olmaktadır. Bunun yanı sıra Türk Medeni Kanunu içindeki 166. madde de belirtilmiş olan evlilik birliğinin temelinden sarsılması için yeterli sayılacak haklı boşanma gerekçelerinden biri için gerekli evrakların da hazırlanması gerekmektedir. Böylece anlaşmalı bir şekilde boşanmak mümkün olabiliyor.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır Masrafları Ne Kadar

Anlaşmalı boşanma davası nasıl açılır açılabilmesi için dava harç ve masrafları ile beraber, avans yatırılması gereklidir. Davaları eksikliksuz bir biçimde yönetmek isteyen kişiler için en etkili teknik bir avukatın yardımı ile sürecin takip edilmesi olmaktadır. Eğer bu gerçekleştirilirse bu durumda ilk harcama kalemi olarak avukatlık ücretinin masraflara dahil edilmesi gereklidir.

Bu ücrete ek şeklinde devanın açılması aşamasında belgelerin hazırlanması. Davalar için ödenecek olan harçlar ve yargılama süreçlerindeki yasal olarak belirlenmiş giderler de masraflara dahil olmaktadır. Diğer mahkeme masraflar ve harçlar sabit kalıp değişmezken avukatlık ücreti ise. Ankara barosu avukatlık ücreti tarifesinde avukat ile yüz yüze görüşmeyle belirlenmektedir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Evlilikleri 1 yıl ve üzeri olan eşler kısa sürede boşanmak için, boşanmanın mali, velayet, nafaka, tazminat konularında anlaşmaları şartıyla aile mahkemesine müracaat ederek açtıkları boşanma dava türüdür.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Duruşmaya Katılmak Zorunlu mudur?

Anlaşmalı boşanma duruşmasında eşler duruşma gününde duruşmaya bizzat katılmak zorundadır.

Anlaşmalı boşanma davasında eşler boşanma isteklerini  ve her konuda anlaştıklarını bizzat beyan etmesi durumunda boşanmaya karar verilir.Boşanma konusunda tanık ve delil sunmaya gerek yoktur.

Anlaşmalı boşanma tek duruşma ile sonuçlanmaktadır. Davanın doğru açılması, duruşma günün öne alınması, kararın erken alınıp kesinleştirilmesi durumunda boşanma duruşması 3 ile 7 gün, bir hüküm ifade etmesi ve resmi nüfus kayıtlarına işlenmesi 15 ile 30 gündür.

Boşanma süreci konusunda davanın kesinleşme ve hüküm ifade edip nüfus kayıtlarına işlenmesi bir ile iki ay arasında bir süre almaktadır. 

Boşanma kararının kesin olması durumunda sonuç doğurur. Mahkeme kararı eşlerin temyiz hakkından vazgeçmesi durumunda nüfus kayıtlarına işlenmesi 15- 20 gün içerisinde işlenmektedir.

Anlaşmalı boşanma sonrasında eşler protokolde nafaka talep etmemişlerse daha sonra talep edemezler. Ama çocuk için her zaman nafaka talep edebilir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır? makale bilgi olarak hazırlanmıştır.


BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • ERİM TEMÜR -
  5 Ağustos 2016

  Eşimle anlaşmalı boşanma davası açmak itiyoruz. Protokol nasıl hazırlayacağımı bilmiyorum. Anlaşmalı Boşanma Davasında Her konuda anlaşmamız gereken konular nelerdir.

  Cevapla
  ilkayuyarkaba -
  5 Eylül 2016

  Anlaşmalı boşanma konusunda protokol hazırlanırken tüm konularda anlaşmanız gerekmektedir. Protokolde ve anlaşma konularında çocuğun velayetinin kimde kalacağı, çocukla velayeti almayan eş çocuğu hangi tarihlerde göreceği, boşanmadan sonra yoksulluk ve iştirak nafakası ödenip ödenmeyeceği, boşanma tazminatı ödenip ödenmeyeceği, mal paylaşımının nasıl olacağı konularda bir kararara varmış olmaları gerekmektedir.

  Cevapla
 • GÜNEŞ KAŞIKCI -
  5 Ağustos 2016

  Anlaşmalı Boşanma Davası Açılırken en önemli şart nedir.

  Cevapla
  ilkayuyarkaba -
  5 Eylül 2016

  Anlaşmalı boşanma için en önemli şartlarda biri evlilik en az bir yıl sürmüş olması gerekmektedir. Anlaşmalı boşanma davasına ise eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde, evlilik birliği temelinden sarsılması nedeni kabul edilerek, boşanma gerçekleşir.

  Cevapla
 • CANAN AKKOÇ -
  6 Ağustos 2016

  Ben eşimle yaklaşık 8 aydır evliyim. Aramızda şiddetli geçimsizlik var. Eşimde bende Boşanmak istiyoruz. Aramızda anlaştık karşılıklı hiçbir talebimiz yok. Çocuğumuz da yok. Anlaşmalı boşanabilir miyiz?

  Cevapla
  ilkayuyarkaba -
  5 Eylül 2016

  Anlaşmalı boşanma davası şartlarında birisi evliliğin en az 1 yıl dolması gerekmektedir.Sizin bu süre dolmamıştır. Anlaşmalı boşanma davası açılması durumunda dava kabul görmeyecektir. Bu dava anlaşmalı boşanmadan değil, çekişmeli boşanma davası açılması gerekmektedir.Çekişmeli boşanma davasında açılmış olsa dahi eğer taraflar boşanmayı kabul ediyorsa ve evlilik temelinde sarsıldığı tanıkla ispat edilirse yine kısa sürede sonuçlanır.

  Cevapla
 • NİSANUR TULMAÇ -
  9 Ağustos 2016

  Anlaşmalı Boşanma Davası açılırken Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

  Cevapla
  ilkayuyarkaba -
  5 Eylül 2016

  Anlaşmalı boşanma davası, adı üzerinde anlaşmalı ve çekişmesiz olduğu için tek celsede sonuçlanmaktadır. Bu nedenle avukatlık ücretinde ziyade dava harç ve masrafları 300 TL ile 400 Tl arasında değişmektedir.

  Cevapla
 • BEKİR TAMER -
  12 Ağustos 2016

  Sayın hukuk bürosu yetkilileri, hepinizi saygı ile selamlıyorum. Sorum şu şekilde Anlaşmalı Boşanma Açmam durumunda Duruşmaya Gitmem Gerekir mi?

  Cevapla
  ilkayuyarkaba -
  5 Eylül 2016

  Anlaşmalı boşanma davasında avukatınız olsa dahi duruşmada Taraflar bizzat hazır bulunup, bizzat anlaştıklarını açıklaması gerekmektedir.

  Cevapla
 • İREM YAPICI -
  12 Ağustos 2016

  Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır Davada zaman aşımı süresi var mı? Dava zaman aşımı süresini belirtirseniz sevinirim..

  Cevapla
 • ÜMRAN YURDAKUL -
  17 Ağustos 2016

  Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır Bu davanın sonuçlanması ve süresini merak ediyorum..

  Cevapla
 • ŞÜKRİYE SULAK -
  24 Ağustos 2016

  Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır Öncelikle bu bizleri aydınlattığınız için teşekkür ederim. Ankara dışına hizmetiniz var mı?

  Cevapla
 • HEDİYE ALPEREN -
  11 Eylül 2016

  Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır Bu davanın sonuçlanması ve süresini merak ediyorum..

  Cevapla
 • KUMSAL HIZARCI -
  10 Ekim 2016

  Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır Bu davaların konusunda, zarar görmem nedeniyle maddi ve manevi tazminat Nasıl isterim..

  Cevapla
 • BARAN AKINCI -
  11 Ekim 2016

  Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır Sayın İlkay hukuk bürosu, bu davayı açmayı düşünüyorum..

  Cevapla
 • ÖZLEM TOPÇUOĞLU -
  11 Ekim 2016

  Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır hukuk mahkemesine başvuru dilekçe örneği bulabilirmiyim..

  Cevapla
 • Güral -
  16 Şubat 2017

  Avukat hanım merhabalar, Anlaşmalı boşanma davası ne kadar sürede sonuçlandığını merak ediyorum. ? Süre hakkında sürekli farklı cevaplar aldığımdan tereddüt yaşamaktayım, davanın 3 ay süreceğini gibi, bir hafta içerisindede sonuçlanacağını öğrendim. anlaşmalı boşanmanın en hızlı sonuçlanma süresi nedir.

  Cevapla
 • Batı -
  4 Mart 2017

  Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır Bu davanın sonuçlanması ve süresini merak ediyorum..

  Cevapla
 • Kullanıcı.. -
  27 Mart 2017

  Merhaba , 1 yıl önce anlaşmalı olarak boşandık. E devlet ten bakınca karar çıkmis olarak görünüyor. Telefonlarimiza da dava sonuclanmistir diye msj geldi. Fakat yazılı bir tebligat gelmedi. Muhtarda da yok.Son imzaları vermemiz gerekiyordu. Fakat bir türlü veremedik. Yani nüfus müdürlüğünde hala evli olarak görünüyorum.. o süre zarfında ayrildigim eşimle görüşmemeye basladık..bütün islemleri kendisi takip ettigi için son imzayı atmak için nereye basvuracagimi bilmiyorum. Son imzayı atmaya ayrı ayrı gitmemiz bir sorun teşkil etmez umarım.bana yol gösterirseniz sevinirim? Tşkler.

  Cevapla
 • Anonim -
  6 Mayıs 2017

  Ben 3 yıldır evliyim karşılıklı anlaşmalı boşanmak istiyoruz.PAZARTESI bosa nma davasına açacağım.fakat 1 tane bebeğimiz var 1.5 aylık kimde kalır annede,veya babada kimde kalır.ve bosanma davasında yapılması gereken evraklar nelerdir.yardımcı olurmusunuz.

  Cevapla
  İlkay Uyar Kaba -
  8 Mayıs 2017

  Anlaşmalı boşanma davası açılma şartlarından en önemlilerinden biri çocuğun velayeti konusunda eşlerin anlaşmış olmaları gerekmektedir. Bunun yanı sıra nafaka, tazminat ve mal paylaşımı konularında da anlaşarak protokol hazırlanmalı ve aile mahkemesine dilekçe ile başvuru yapmanız gerekmektedir. Bu konuda avukat desteği alınız.

  Cevapla
Yorum Bırak