Askeri Yargıtay Kararları

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Ceza Hukuku  > Askeri Yargıtay Kararları

Askeri Yargıtay Kararları

Askeri Yargıtay Kararları

Askeri Yargıtay Kararları | Genel Örnek ve Yargıtay Kararları *KOĞUŞTA SİGARA İÇİLMESİ: T.C. Askeri Yargıtay Daireler Kurulu Esas:  2010/122 Karar: 2010/122 Karar Tarihi: 16.12.2010 

Askeri Yargıtay Kararları | ÖZET: Birlik komutanlığınca tebliğ edilen, koğuşta sigara içilmesinin yasaklanmasına ilişkin emir hizmete ilişkindir ve bu emre aykırı davranış ASCK.’nın 87/1’inci maddesinde düzenlenen emre itaatsizlikte ısrar suçunu oluşturur.

*DOĞRU SÖYLEMEMEK SUÇU: T.C. Askeri Yargıtay 1.Dairesi Esas:  2010/1978 Karar: 2010/1968 Karar Tarihi: 21.07.2010

Askeri Yargıtay Kararları | ÖZET: Olayda, yapılan yoklamada yokluğu anlaşılan firarinin nerede olabileceği araştırılırken, sanığın sorulan soruya doğru cevap vermemesi, kaçaklara yardım etmek suçunu değil, unsurlarının oluşması halinde bilerek doğruyu söylememek disiplin suçunu oluşturur. Sanığın üzerine atılı eylem ile ilgili suçtan yargılama yapma görevinin Disiplin Mahkemesine ait olduğu anlaşılmakla, Disiplin Mahkemesinin görevsizlik kararının kaldırılmasına ve olumsuz görev uyuşmazlığının bu şekilde çözümlenmesine karar verilmiştir.

*GÖREVİN KÖTÜYE KULLANILMASI: T.C. Askeri Yargıtay Daireler Kurulu Esas:  2010/119 Karar: 2010/118 Karar Tarihi: 09.12.2010 

Askeri Yargıtay Kararları | ÖZET: 1) 2004 yılında Ankara’dan Batman’da konuşlu Birlik Komutanlığı emrine atanan ve ailesini götürmeyerek Ankara’da bırakan sanık Yüzbaşının, 2005 yılı genel atamalarında tekrar Ankara’ya atanması üzerine, kendisiyle ilgili olarak düzenlenip imzalaması için getirilen, ailesinin de bildirime dahil edilmesi gerektiğini beyan ederek imzalamadığı, Birlik Komutanı ile görüşmesi neticesinde Batman’da birlikte ikamet etmeyen aile bireyleri de dahil edilerek yeniden tanzim edilen sürekli görev yolluğu bildirimini imzalayıp, haksız olarak tahakkuk ettirilmesini sağladığı harcırahı almak suretiyle, 5237 sayılı TCK’nın 206. maddesinde düzenlenen suçunu işlediği sonucuna varılmıştır.2) Birlik Komutanı olarak görevli sanık Binbaşının, emrinde görev yapan diğer sanık Yüzbaşının, ailesinin Ankara’da ikamet ettiğini bildiği halde, görevinin gereklerine aykırı hareket ederek, 2005 yılı genel atama döneminde Ankara’ya atanması üzerine düzenlenen ne ailesini de dahil ettirmek, hazırlanan belgeyi imzalayarak üst makamlara göndermek ve fazladan harcırah almasını sağlamak suretiyle, kamunun zarara uğramasına ve Yüzbaşının haksız bir kazanç sağlamasına neden olduğu anlaşıldığından, eylemi, 5237 sayılı TCK.’nın 257/1’inci maddesinde düzenlenen suçunu oluşturmaktadır.

*EMRE İTAATSİZLİKTE ISRAR SUÇU:  T.C. Askeri Yargıtay Daireler Kurulu Esas:  2009/101 Karar: 2009/109 Karar Tarihi: 12.11.2009 

Askeri Yargıtay Kararları | ÖZET: Birlik komutanlığınca verilen yönündeki emrin, personelin birlik dışındaki davranışlarını düzenlemeye yönelik, idari yönden tedbir ve ikaz niteliğinde olması ve askeri hizmetin yürütülmesine ilişkin bulunmaması nedenleriyle, belirtilen emre aykırı hareketin emre itaatsizlikte ısrar suçunu oluşturması söz konusu değildir.

*ASKERİ EŞYAYI KAYBETMEK SUÇU: T.C. Askeri Yargıtay 1.Dairesi Esas:  2009/1839 Karar: 2009/1805 Karar Tarihi: 24.09.2009 

Askeri Yargıtay Kararları | ÖZET: Sanık astsubaya 1468 sayılı Kanuna dayalı olarak ücretsiz ve istihkak olarak verilen tabanca üzerindeki mülkiyet hakkı, bazı sınırlamalara karşın kişiye ait olup, bu niteliğinden dolayı tabanca askeri eşya değildir. Bu nedenle, istihkak tabancanın kaybı halinde askeri eşyayı kaybetmek suçu oluşmaz.

1Yorum

Yorum Bırak