2024 Yılında İsim Ekletme Davası Nasıl Açılır? Kimliğe isim ekleme nasıl yapılır?

2024 Yılında İsim Ekletme Davası Nasıl Açılır? Kimliğe isim ekleme nasıl yapılır?
İsim ekletme davası, kişisel kimlik ve bireyin toplumdaki yerini etkileyen önemli bir süreçtir. Bu süreç, yasal olarak kabul edilen haklı sebeplere dayanarak gerçekleştirilir. Peki, 2024 Yılında İsim Ekletme Davası Nasıl Açılır?

İsim ekletme davası, Türk hukuk sisteminde bireylerin mevcut adlarına yeni bir isim eklemek veya mevcut isimlerinde değişiklik yapmak istediklerinde başvurdukları yasal bir süreçtir.

Bu süreç, Türk Medeni Kanunu'nun 27. maddesine göre düzenlenmiştir ve belli şartlara tabidir. İşte bu konuyla ilgili detaylı bilgiler:

İsim Ekletme Davası Nedir?

İsim ekletme davası, bireylerin haklı sebeplere dayanarak hâkimden adlarının değiştirilmesini istedikleri bir dava türüdür.

Bu dava sonucunda ad değişikliği, nüfus siciline kaydedilir ve ilan edilir. Adın değişmesi kişisel durumu etkilemez.

İsim Ekletme Davası Haklı Sebepler Nelerdir?

İsim ekletme davasında haklı sebepler sınırlandırılmamış olup, Yargıtay içtihatlarıyla belirlenen bazı haklı nedenler şunlardır:

Cinsiyet, vatandaşlık veya din değişikliği,

Ailevi sebepler,

Kişinin sosyal hayatta tamamen başka bir isimle tanınması,

Kişinin taşıdığı soyadıyla artık bir bağının kalmaması,

Sahip olunan adın toplumda tasvip edilmeyen veya nefret edilen bir başka kişiyle aynı olması.

İsim Ekletme Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme Neresidir?

İsim ekletme ve değiştirme davaları, talepte bulunan kişinin yerleşim yeri adresinin bulunduğu yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesinde açılır. Bu, Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 36. maddesinde düzenlenmiştir.

İsim Ekleme Davası Avukatlık Ücreti 2024 Yılında Ne Kadar?

İsim ekleme davası açacak olan kişiler, avukatla temsil edilmeyi tercih etmeleri durumunda, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre belirlenen ücreti ödemekle yükümlüdürler.

2024 yılı için bu ücret 17.900 TL'dir. Tavsiye niteliğinde olup avukatların ücreti farklılık gösterebilir. Ayrıca, yargılama harç ve giderleri ile posta masrafları gibi ek masraflar da dava açacak kişi tarafından karşılanmalıdır.

İsim Ekletme Dava Süreci Nasıl Olur?

İsim ekletme davası, bir kişinin mevcut adına ek olarak bir veya daha fazla isim eklenmesi talebiyle açılan hukuki bir işlemdir. Bu tür bir dava, genellikle kişisel, ailevi, kültürel veya diğer önemli sebeplerle gerçekleştirilir. İşte isim ekletme davası sürecinin genel adımları:

1. **Avukat ile İletişime Geçme**: İlk adım, süreç hakkında bilgi almak ve dava dosyasını hazırlamak üzere bir avukat ile iletişime geçmektir.

2. **Gerekli Belgelerin Toplanması**: Avukatınızın rehberliğinde, isim ekletme talebinizi destekleyecek gerekli belgeler toplanır. Bu belgeler arasında nüfus cüzdanı, doğum belgesi gibi kimlik belgeleri; isim ekletme talebinin sebeplerini açıklayan bir dilekçe ve varsa bu talebi destekleyen ek belgeler yer alabilir.

3. **Dava Dilekçesinin Hazırlanması**: Avukatınız, toplanan belgelere dayanarak bir dava dilekçesi hazırlar. Bu dilekçede, isim ekletme talebinizin gerekçeleri ve yasal dayanaklar belirtilir.

4. **Mahkemeye Başvuru**: Hazırlanan dava dilekçesi ve gerekli belgelerle birlikte nüfus kaydınızın bulunduğu yerdeki asliye hukuk mahkemesine (veya ilgili mahkemeye) başvuruda bulunulur.

5. **Duruşma Tarihinin Belirlenmesi**: Mahkeme, başvurunuzu inceledikten sonra bir duruşma tarihi belirler. Bu süreçte, duruşma gününe kadar bekleme süresi olabilir.

6. **Duruşma**: Duruşma gününde, hem sizin hem de avukatınızın mahkemede bulunması gerekebilir. Duruşmada, isim ekletme talebinizin gerekçeleri mahkemeye sunulur.

7. **Mahkeme Kararı**: Mahkeme, sunulan belge ve delilleri değerlendirir ve isim eklenmesi talebinizi kabul edip etmeme kararı verir.

8. **Kararın Kesinleşmesi ve Uygulanması**: Mahkeme kararı olumlu ise, kararın kesinleşmesinin ardından nüfus müdürlüğüne başvurularak nüfus kaydınızda gerekli değişiklik yapılır ve yeni isminiz resmi kayıtlara eklenir.

Bu süreç, mahkemenin yoğunluğuna, belgelerin tamamlanmasına ve diğer hukuki prosedürlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

İsim ekletme davası, kişisel kimlik ve bireyin toplumdaki yerini etkileyen önemli bir süreçtir. Bu süreç, sadece bireyin isteğine bağlı olarak değil, yasal olarak kabul edilen haklı sebeplere dayanarak gerçekleştirilir. Bu dava ile bireyler, sosyal ve kişisel gereksinimlerine daha uygun bir isme sahip olma şansı bulurlar.

Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara