Adli yardım kimlere verilir? Adli yardım şartları nelerdir?

Adli yardım kimlere verilir? Adli yardım şartları nelerdir?
Adli yardım talebinde bulunacak kişi, istemini adli yardım bürosuna veya temsilcilerine yapmalıdır. İstek sahibi, isteminde haklı olduğunu gösterdiği delillerle kanıtlamak zorundadır. Peki, Adli yardım şartları nelerdir?

Adli yardım, mali imkanları kısıtlı olan bireylerin hukuki yardım alabilmesi için tasarlanmış bir sistemdir. Bu sistem sayesinde, herkesin adalet sistemine eşit erişim hakkının korunması amaçlanır.

Mali durumu dava açma veya savunma yapma kapasitesini kısıtlayan kişilere ücretsiz avukatlık hizmeti ve diğer yargılama masraflarının karşılanması imkanı sunulur.

Bu sistem, adil bir yargılanma hakkının temel bir parçası olarak kabul edilir. Adli yardımın temel detaylarına ve nasıl işlediğine dair aşağıda daha ayrıntılı bilgiler verilmiştir.

Adli Yardım Nedir?

Adli yardım, mali durumu yetersiz bireylerin yargılama masrafları ve avukatlık ücretleri gibi dava harçlarından muaf tutularak, adil bir yargılanma hakkına sahip olmalarını sağlayan bir hizmettir. Bu sistem, mali yetersizlik nedeniyle adaletten mahrum bırakılan bireyler için barolar tarafından ücretsiz avukatlık hizmeti de içerir.

Adli Yardım Kimlere Verilir?

Adli yardım, kendisinin ve ailesinin geçimini tehlikeye atmaksızın avukatlık ücretleri ve yargılama giderlerini karşılayamayacak durumda olan ve adli yardım talebinde bulundukları konuda haklılık kanaati uyandıran başvuru sahiplerine verilir. Bu, hem mali durumun yetersizliği hem de talebin hukuki temele sahip olması gerektiğini ifade eder.

Adli Yardım Şartları Nelerdir?

Adli yardımdan yararlanabilmenin iki temel şartı bulunur: Öncelikle başvurucunun ödeme gücünün yetersiz olması gerekmektedir. İkinci olarak, dava veya takip konusunda haklılık kanaatinin uyandırılması şartı aranır. Yani, adli yardım talep edilen davanın kazanılmasına yönelik makul bir gerekçe sunulmalıdır.

Adli Yardım Talebi Nasıl Yapılır?

Adli yardım talebi, dava açılmadan önce ilgili baroya ve yargılamanın yapılacağı mahkemeye yapılabilir. Dava açıldıktan sonra ise hem baroya hem de davaya bakacak mahkemeye başvurulmalıdır. İcra ve iflas takipleri durumunda ise, başvuru takibin yapılacağı icra mahkemesine yapılmalıdır.

Adli Yardım Neleri Kapsar?

Adli yardım, ceza davaları dışındaki hukuk ve idari yargı davalarında geçerlidir. Adli yargıda hukuk mahkemelerinde ve idari yargıda dava açma veya aleyhe açılan davada savunma yapma süreçlerinde ücretsiz avukatlık hizmeti için adli yardım talep edilebilir.

Adli Yardım Ücretini Kim Öder?

Adli yardım kapsamında görev yapan avukatlar, ücretsiz çalışmazlar. Hizmetleri için belirlenen asgari ücret tarifesi üzerinden ödeme, ilgili baro tarafından yapılır. Bu, adli yardım hizmetinin mali yükünün devlet tarafından karşılandığını gösterir.

Ücretsiz Dava Nasıl Açılır?

Ücretsiz dava açmak isteyen vatandaşlar, UYAP Vatandaş Portalı üzerinden adli yardım başvurusu formuna ulaşabilirler.

Adli Yardımın Usulü ve Koşulları Nelerdir?

Bilindiği gibi, hukuk hayatı sürekli olarak yaşamın gereklerine göre kendi kendini güncelleyen bir hayattır. Hukuk, daima değişen ve gelişen koşullara ayak uydurmak zorunluluğu ile hareket etmelidir. Bu nedenledir ki, hukuk için “hayatın içinden” ifadesi kullanılabilir.

Günlük yaşamda, tüm dünyadaki toplumların fertlerinin bir kısmı için bir “avukata vekalet vermek”, oldukça zorlayıcı bir maddi harcama gerektirebilir. Nitekim, “haklı” olmasına karşın, maddi durumu yetersiz olduğu için bir avukata vekalet veremeyen, ve belki bu sebeple bazı önemli hak kayıplarına uğrayan pek çok insan bulunmaktadır.

Şüphesiz, bu insanlar Türk toplumunda da mevcuttur. Uzun sayılabilecek bir süreden beri, Avrupa'daki hukuk devletleri, “adli yardım” adını verdikleri bir süreci başarıyla işletiyordu. Kısa bir süre sonra, Türkiye’ye de etkin bir şekilde giren bu kurum, şu an gayet başarılı ve düzenli bir şekilde işlemektedir.

Adli yardım, Türk hukukunda HMK olarak kısalttığımız Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 334-340. Maddeleri arasında; aynı şekilde de Avukatlık Kanunu’nun 176-181. Maddeleri arasında düzenlenmiştir.

Bu hükümler, bağlayıcı hükümlerdir. Bu hükümlerden hareketle, “adli yardım” şöyle ifade edilebilir: Kendisinin veya ailesinin maddi durumunu önemli ölçüde zor duruma düşürmeden, gereken yargılama veya takip giderlerini ödeme gücüne sahip olmayan kimseler, iddia ve savunmalarında, geçici hukuki korunma taleplerinde ve icra takibi sürecinde, taleplerinin açıkça dayanaktan yoksun olmaması, yani “uydurma” iddialara sahip olmamaları kaydıyla adli yardımdan yararlanabilirler. Altını çizelim ki, adli yardımdan sadece

GERÇEK KİŞİLER VE KAMUYA YARARLI DERNEKLER/VAKIFLAR yararlanabilir. Yoksa, kamu tüzel kişilikleri, ya da özel hukuk kurallarına göre kurulmuş tüzel kişilerin adli yardımdan yararlanmasına olanak yoktur. Son olarak belirtelim ki, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, yakın zamanda aldığı bir kararla, adli yardımın “adil yargılanma hakkı”nın bir parçası olduğuna karar vermiştir. | Adli Yardımın Usulü ve Koşulları Nelerdir?

Adli Yardım Alabilmenin Koşulları Nelerdir?

Öncelikle belirtelim ki, adli yardımdan yararlanacak olan kişilerin, her şeyden önce şu iki niteliği taşımaları bir zorunluluktur:

  1. İddialarında en azından haklı oldukları “izlenimini” vermelidirler.
  2. Yargılama giderlerini karşılama ve gereken ödemeleri yapma gücünden yoksun olduklarının açık olması gerekir.

Ön şartlar, yukarıda ifade ettiğimiz gibidir. Bu haller söz konusu değilse, zaten adli yardımdan yararlanmak söz konusu olamayacaktır. Adli yardım, sadece kişinin talep ettiği dava için sağlanır. Başka bir dava için de adli yardım talep etmesi halinde, yeniden başvurması gerekir.

Adli Yardım Hangi Usule Dayanarak İstenir?

Adli yardım talebinde bulunacak kişi, istemini adli yardım bürosuna veya temsilcilerine yapmalıdır. İstek sahibi, isteminde haklı olduğunu gösterdiği delillerle kanıtlamak zorundadır.

Dikkat edelim ki, bu iddiasında haklı olduğunun değil, ADLİ YARDIM İSTEMESİNİN SEBEBİ OLAN YOKSULLUĞUNUN ispatıdır. Bu ispatı, bir gelir belgesi göstermek suretiyle yapabilir. Eğer yardım reddedilirse, reddedilen kişi, yazı veya sözle baro başkanına başvurabilir.

Baro başkanının bu konuda vereceği karar kesindir, buna karşı herhangi bir merciye karşı itirazda bulunulamaz. Aynı şekilde, işin karara bağlanacağı mahkemeden; icra ve iflas takiplerinde ise takibin yapılacağı yerdeki icra mahkemesinden de istenebilir. | Adli Yardımın Usulü ve Koşulları Nelerdir?

Adli Yardım Alacak Kişinin Yararlanacağı Olanaklar Nelerdir?

Adli yardım kararı, aşağıdaki olanakları sağlar:

  • Tüm yargılama ve takip giderlerinden geçici olarak muafiyet sağlanır.
  • Yargılama ve takip giderleri için teminat göstermekten muafiyet sağlanır.
  • Dava ve icra takibi sırasında yapılması gereken tüm ödemelerin avans olarak ödenmesi sağlanır.
  • Davada eğer bir avukatın vekalet etmesi gerekiyorsa, ücreti sonradan ödenmek üzere bir avukat temin edilir. Baro başkanlığı tarafından görevlendirilen avukat, görevle ilgili yazının kendine ulaşmasıyla birlikte, avukatlık hizmetlerini yerine getirmek yükümlülüğü altına girer. Eğer istemezse, bunu 15 gün içinde bildirir.

Bu haber toplam 253 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara