Anlaşmalı Boşanma Sonrası Tapu Devri Nasıl Yapılır?

Anlaşmalı Boşanma Sonrası Tapu Devri Nasıl Yapılır?

Anlaşmalı Boşanma Sonrası Tapu Devri Nasıl Yapılır?

Anlaşmalı boşanma davasının sona ermesinin ardından, çiftler arasındaki tapu devri işlemlerinin gerçekleşmesi için tapu devri harcı ödenmelidir. Anlaşmalı boşanma davası süresince, çiftler arasındaki mal paylaşımları çiftler tarafından belirlenmekte ve kabul edilmektedir.

Boşanma davasının sona ermesinin ardından, çiftlerin belirlediği ve mahkeme tarafından onaylanan tapu devri işlemleri başlatılmaktadır. Mahkemenin hükmünce belirlenen mal paylaşımları, tapu müdürlükleri üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Anlaşmalı boşanma davasının karara bağlanmasının ardından, tapu devri harcı yatırılmalı ve tapu müdürlüğünde mal paylaşımları gerçekleştirilmelidir.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Tapu Devri Harcı Ne Kadardır?

Boşanmada tapu devri harcı yatırılmadan, çiftler arasındaki tapu devri işlemleri tamamlanamaz. Anlaşmalı boşanma davası sonrasındaki tapu devri işlemleri için belirlenene harç tutarı, devredilecek gayrimenkullerin değerine göre oranlanmaktadır. Boşanma davası tapu devri harçlarının tutarı, her yıl değişiklik göstermektedir. Tapu devri harcının belirlenmesinde dikkate alınan değerler aşağıdaki gibidir:

 • Boşanma sonucunda tapu devrine konu edilen gayrimenkuller, 1 Ocak 2002 tarihinden daha önce alınmışsa, gayrimenkulün diğer kişiye devredilmesi aşamasında, gayrimenkul değerinin %20’si oranında tapu değeri harcı alınmaktadır.
 • Boşanma sonrası tapu devrine konu edilen gayrimenkulün alınma tarihi 1 Ocak 2002 sonrasına denk geliyorsa, gayrimenkullerin tapu devri işleminde, her bir hisse için maktu tutarda harç alınmaktadır.

Boşanma Davası Sonrası Mal Paylaşımları Neye Göre Yapılır?

Boşanma sonrası mal paylaşımı için mahkemelerin dikkate aldığı durumlar ve mal paylaşımı için belirlenen kıstaslar aşağıda detaylıca ele alınmıştır:

 • Boşanma davası sonrasında yapılan tapu devri işlemlerine konu edilen gayrimenkuller, eşe tazminat olarak değerlendirilmektedir.
 • Eşler arasında edinilen malların tamamı, boşanma davası esnasındaki mal paylaşımına dahil edilmektedir.
 • Evlilik öncesinde ya da evlilik içerisinde, herhangi bir evlilik sözleşmesinin imzalanıp imzalanmadığı, mahkeme tarafından değerlendirmeye alınmalıdır.
 • Evlilik bitiminde herhangi bir mal talep edilmediğini belirten evlilik sözleşmesi imzalanmışsa, boşanma esnasında mal bölümü gerçekleştirilmez.
 • Anlaşmalı boşanma davası açan çiftler arasındaki mal paylaşımları, kişiler tarafından yapılmaktadır.
 • Standart boşanma davası açan çiftler arasındaki mal paylaşımları, mahkeme kararınca gerçekleştirilmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Protokolünün Özellikleri

Boşanma davası protokol detayları ve protokolde bulunması gereken maddeler aşağıda sıralandığı gibidir:

 • Anlaşmalı boşanma davası protokolü, eşlerin kendi aralarında paylaştırdıkları malların mahkemece onaylanması amacıyla hazırlanan sözleşmeye verilen isimdir.
 • Protokolün içeriği, tarafların isteğine göre düzenlenebilir. Karşılıklı olarak anlaşılması durumunda, protokoldeki bazı maddeler çıkarılabilir ve yerine yenileri eklenebilir.
 • Anlaşmalı boşanma davası protokolünde olması gereken, iki tarafında karşılıklı olarak mutabık olması ve protokolü kabul etmesidir.
 • Anlaşmalı boşanma davasının açılımı esnasında boşanma davası protokolünün sunulabileceği gibi, mahkeme seyri içerisinde de dava protokolü sunulabilir.
 • Anlaşmalı boşanma davası protokolünde yer alan maddelerle ilgili herhangi bir sınırlama getirilmemiştir.
 • Kişilerin sahip oldukları tüm mal ve gelirlerin dağılımı, müşterek çocukların haklarının dağılımı gibi hususlar, boşanma davası protokolüne eklenebilir.
 • Boşanan çiftin ortak çocukları bulunuyorsa, çocukların velayetinin hangi tarafta kalacağıyla ilgili maddeler, boşanma davası protokolüne eklenebilir.
 • Çocukların velayetinin haricinde, diğer aile büyükleriyle kuracakları ilişkinin detayları da protokol maddelerinden bir tanesi olmaktadır.

Anlaşmalı Boşanmada Protokolün İnfazı

Boşanmada protokol infazı, anlaşmalı boşanma davası için mutabık olunan protokolün uygulamaya alınması anlamına gelmektedir.

Çiftlerin boşanmak amacıyla ortak olarak hazırladıkları ve her iki tarafın da onayladığı dava protokolleri, mahkeme tarafından yapılan kanun incelemesi durumunda infaz edilmekte, yani uygulama alınmaktadır. Boşanma davası protokolünde yer alan mal paylaşımları, çocukların velayetleri ve kişilere bırakılan nafakalar mahkeme tarafından işleme alınmaktadır.

Anlaşmalı olarak mahkemeye başvuran çiftler, tek celsede boşanabilir ve dava protokolünde yer alan tüm haklarını kullanmaya başlayabilirler.

Anlaşmalı Boşanmada Protokolün İhlali

Boşanma davası protokol ihlali, taraflardan birinin anlaşmanın dışına çıkmasını ve protokolün geçersiz sayılmasını temsil etmektedir.

Çiftler arasında mutabık olunarak hazırlanan anlaşmalı boşanma davası protokolü, çiftlerden bir tanesinin protokol dışına çıkması durumunda ihlal edilmiş sayılmaktadır. Protokolün ihlali gibi durumlar, karşı taraf itiraz etme hakkına sahiptir.

Çiftlerin dava protokolünü ihlal etmesi durumunda, boşanmanın gerçekleşmesi için mahkeme tarafından yeni bir protokol hazırlanır. Hazırlanan yeni kararda, kişilerin tüm haklarının dağılımları adaletli biçimde gerçekleştirilir.

Boşanma davası protokolünde ve mal paylaşımında anlaşmazlık yaşayan kişilerin boşanma davası, çiftlerin anlaşmayı sağlaması için ileri bir tarihe ertelenebilir.

Bu haber toplam 1659 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara