Avukata Vekaletname Nasıl Verilir? İş Hukuku, Tazminat, Boşanma, Tüketici, Kira Avukatı Ankara

Avukata Vekaletname Nasıl Verilir? İş Hukuku, Tazminat, Boşanma, Tüketici, Kira Avukatı Ankara
Avukat vekaleti, müvekkilin menfaatlerini korumak, hukuki süreçlerde profesyonel yardım almak ve hukuki işlemleri etkili bir şekilde yönetmek için önemli bir araçtır. Vekalet verme işlemi, hem avukatın hem de müvekkilin hak ve yükümlülüklerini belirler.

Avukat vekaleti, bir kişinin veya kurumun, hukuki işlemleri ve dava süreçlerini yönetmek üzere bir avukata yetki vermesi işlemidir. Bu yetkilendirme, vekaletname adı verilen resmi bir belge ile yapılır ve avukatın, müvekkil adına hukuki işlemleri yürütmesine olanak tanır.

Avukat Vekaleti Neden Verilir?

Avukat vekaleti verilmesinin çeşitli nedenleri bulunmaktadır:

Uzmanlık Gereksinimi: Hukuki süreçler karmaşık olabilir ve uzmanlık gerektirir. Avukatlar, hukukun ilgili alanlarında uzmanlaşmış kişilerdir ve müvekkillerini en iyi şekilde temsil edebilirler.

Zaman Tasarrufu: Avukatlar, dava takibi, belge hazırlama gibi işlemleri müvekkiller adına yürütürler, bu sayede müvekkillerin zaman tasarrufu sağlamalarına yardımcı olurlar.

Stres Azaltma: Hukuki süreçler stresli olabilir. Avukat, müvekkilin hukuki yükünü üstlenerek stresi azaltabilir.

Hakların Korunması: Avukatlar, müvekkillerinin haklarını korumak ve çıkarlarını savunmak için çalışırlar. Doğru ve etkili bir temsil, olumlu sonuçlar elde etmek için önemlidir.

Müzakereler ve Anlaşmalar: Avukatlar, müzakerelerde ve anlaşma süreçlerinde müvekkillerini temsil ederek en uygun sonuçların elde edilmesine yardımcı olurlar.

Avukat Vekaleti Nasıl Verilir?

Avukat vekaleti verme süreci şu adımları içerir:

Avukat Seçimi: Müvekkil, temsil edilmesini istediği hukuki işlemler için bir avukat seçer.

Vekaletname Hazırlığı: Avukat ve müvekkil arasında, avukatın hangi yetkileri kullanacağını ve hangi işlemleri yapacağını belirleyen bir vekaletname hazırlanır.

Resmiyet: Vekaletname, genellikle noter huzurunda imzalanır ve noter tarafından onaylanır. Bu, vekaletnamenin resmi ve yasal bir belge haline gelmesini sağlar.

Yetki Kullanımı: Vekaletname ile avukat, müvekkil adına belirtilen hukuki işlemleri yapma yetkisine sahip olur.

Avukata Vekaletname Nasıl Verilir?

Avukatlara verilen vekaletname, bir kişinin başka bir kişiyi kendi adına hareket etmesi amacıyla yazılı olarak yetkilendirdiğini gösteren bir belgedir.

Vekaletname, türüne göre hukuk sistemimizde genel ya da sınırlı yetkili olabilmektedir. Borçlar Kanunu'na göre vekaletnamenin iki taraflı bir sözleşme olduğu bilinmektedir. Nitekim Borçlar Kanunu'nun 386. maddesinde vekalet sözleşmesiyle vekil, sözleşme uyarınca kendisine yükletilen işin yerine getirilmesini borçlandığı belirtilmektedir.

Avukat vekalet vermek isteyen kişini ilk olarak kanunen belirlenen bazı şartları taşıması gerekmektedir. Buna göre avukata verilecek vekalet işlemlerinden önce kişinin akli dengesinin yerinde olması ve 18 yaşından büyük olması temel şartlar arasında yer almaktadır. Bu şartları taşımayan kişilerin herhangi bir şekilde avukata vekalet vermesi ve avukatın kendi adına hareket etmesini sağlaması mümkün değildir.

Noter, vekalet verecek olan şahsın ve vekalet verilecek olan şahsın bilgileri aldıktan sonra, vekalet verecek olan şahsa hangi konuda vekalet vereceğini sorar. Bunun ardından kişi adına vekalet verilecek olan konular noter huzurunda vekaletnameye tek tek eklenir. Ardından hazırlanan bu sözleşme vekalet verecek olan şahsa imzalatılarak birer nüshası da noterde kalmak üzere verildikten sonra vekaletname işlemleri tamamlanmış olmaktadır.

Noter Avukata Vekaletname Verme Ücreti

Noter Noter Avukata Vekaletname Verme ücretleri 500 TL‘den başlamakta olup, Vekaletnamenin türüne ve datayına göre fiyatlar değişmektedir. Net fiyatı öğrenmek için en yakın notere başvurabilirsiniz.

Vekaletname Çeşitleri Nelerdir?

 • Genel vekaletname
 • Tapu işlemleri için verilen vekaletname
 • Veraset ve intikal işlemleri için vekaletname
 • Yabancı mahkeme kararının tanıma ve tenfizi için vekaletname
 • Gayrimenkul alım satım işlemlerinde vekaletname
 • Boşanma davası yetkisi veren vekaletname
 • İpotek kurmak adına yetkilendirilmiş vekaletname
 • Şirketler tarafından şirketlerde hisse devrinde yapılacak işlemler için verilen vekaletname
 • Satış vaadi yapmak için verilen vekaletname

Vekaletname Vermek İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Avukata vekalet vermek için gerekli belgeler şu şekilde belirlenmiştir:

 • Üzerinde vekaleti verecek kişinin T.C. kimlik numarasının bulunduğu herhangi bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı ya da pasaport)
 • Vekalet verilecek avukatın adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası
 • Son 6 ay içinde çektirilmiş 2 adet fotoğraf

Avukat Arıyorum Ankara konusunda Türkiye'nin bütün illerinde olduğu gibi Ankara'da da hukuki ihtilafların çözümünde ilk başvurulan kişiler avukatlar olmaktadır. Hangi konuda hak talebinde bulunulursa bulunulsun avukat desteği ile uyuşmazlığın çözümünü sağlamak pek çok avantajı da bünyesinde barındırmaktadır.

Bu nedenle hem davasının hızlı bir şekilde sonuçlanmasını hem de herhangi bir yaşanması muhtemel hak ya da menfaat kaybına yol açmamayı isteyen kişiler avukat arıyorum Ankara araştırmasıyla özellikle internet üzerinden arama yapmaktadır.

Boşanma davaları, taşınmaz ve taşınır mal alım satımlarında yaşanan uyuşmazlıklar, veraset ve intikal işlemleri, icra ve alacak uyuşmazlıkları gibi konularda pek çok kişi dava takibini en iyi şekilde yapması ve hukuka uygun bir şekilde menfaatlerinin savunulması için avukatlara vekalet vermektedir.

Avukatlara verilen vekalet türleri ve vekalet ücretleri hakkında bilinmesi gerekenleri yazımızda bulabilirseniz.

Bu haber toplam 912 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara