Avukata nasıl tebligat yapılacağına dair emsal karar!

Avukata nasıl tebligat yapılacağına dair emsal karar!
Yargıtay, tüm avukatları ilgilendiren emsal niteliğinde bir karara imza attı. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi tarafından incelenen davada, borçlu avukatın başvurusu üzerine önemli bir karar verildi.

Yargıtay'dan Emsal Karar! Avukatlara İyi Haber tebligat hakkında Geldi. Avukata nasıl tebligat yapılacağına dair emsal karar.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi tarafından tüm avukatları ilgilendiren emsal niteliğinde yeni bir karara imza atıldı. Söz konusu kararda, avukatlara posta yoluyla yapılan tebligatın geçersiz olduğuna hükmedildi. Yargıtay ilgili dairesi tarafından verilen emsal karar ayrıca, elektronik ortam üzerinden avukatlar için tebligatların yapılmasının zorunlu olduğuna dikkat çekti.

İlgili Yargıtay kararında dikkat çeken bir diğer hususlardan bir diğeri, avukatlara posta yoluyla yapılan söz konusu tebligatların yok hükmünde olduğudur. Borcunu ödemeyen bir avukatın sahip olduğu gayrimenkulün ihale yoluyla satışa çıkarılmasının ardından gelişen somut olayda, Yargıtay emsal niteliğinde bir karara imza atmış oldu.

Posta Yoluyla Yapılan Tebligatlar Yok Hükmünde Sayıldı

Yargıtay, tüm avukatları ilgilendiren emsal niteliğinde bir karara imza attı. Kararın verilmesine neden olan somut olayda, borcunu ödemeyen bir avukata ait gayrimenkulün satışı ihale yoluyla satışa çıkarılmasının ardından, satışla ilgili olarak kendisine tebligat yapılmadığı gerekçesi ile borçlu avukat mahkemeye başvurdu.

İcra mahkemesi, söz konusu gayrimenkulün satış ihalesi ile ilgili tebligatın avukata posta yoluyla yapıldığı belirtilerek dava reddedildi. Bunun üzerine davayı istinafa götüren borçlu avukat, Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bu itirazında reddedilmesinin ardından bu kez Yargıtay’a başvurmak zorunda kaldı. Yargıtay 12. Hukuk Dairesine intikal eden olayda emsal karar çıktı.

Tebligatın Elektronik Ortamda Yapılması Zorunluluğuna Dikkat Çekildi

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi tarafından incelenen davada, borçlu avukatın başvurusu üzerine önemli bir karar verildi. Söz konusu kararda, davacı avukatın satış ilanının usulüne uygun biçimde davacıya tebliğ edilmediği, 103 davetiyesinin çıkarılmadığı ve ihale yapılıncaya kadar hiçbir aşamada haberdar edilmediğine dikkat çekildi.

Kararda ayrıca, 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince Elektronik Tebligat başlıklı 7/a maddesi ve ilgili fıkrada; tebligatın zorunlu olarak elektronik ortamda yapılmaması durumunda tebligat usullerine ilişkin düzenlemelerin yer aldığı hatırlatıldı. Buna göre, elektronik ortamda tebligat zorunluluğuna dikkat çekilen kararda, posta yoluyla yapılan tebligatın geçersiz olduğu ve Bölge Adliye Mahkemesinin vermiş olduğu kararının sadece kamu düzenine aykırılık yönünden incelerek verilmesinin isabetsiz olduğuna hükmedildi. Karar oybirliği ile bozuldu.

Bu haber toplam 488 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara