Avukatlık Ücreti Nedir? Nasıl Belirlenir?

Avukatlık Ücreti Nedir? Nasıl Belirlenir?
Avukatlık Ücreti Nedir? Nasıl Belirlenir? | Avukat Kimdir, Faydası Nedir? Bilindiği gibi avukatlar, hukukumuza 1839 Tanzimat Fermanı’nın ilan edilmesinden sonra, “hukuk devleti” ilkesinin yavaş yavaş duyulur olduğu dönemde yaşamımıza giriş yapmıştır. İlk yıllarda, avukat olmak için, kişilerin bir “hukuk fakültesi” bitirme zorunluluğu yoktu; zira Osmanlı...
Avukatlık Ücreti Nedir? Nasıl Belirlenir? Bilindiği gibi avukatlar, hukukumuza 1839 Tanzimat Fermanı’nın ilan edilmesinden sonra, “hukuk devleti” ilkesinin yavaş yavaş duyulur olduğu dönemde yaşamımıza giriş yapmıştır. İlk yıllarda, avukat olmak için, kişilerin bir “hukuk fakültesi” bitirme zorunluluğu yoktu; zira Osmanlı topraklarında kurulmuş bir “hukuk okulu” da yoktu. Bu sebeple, ilk avukatların oldukça acemi, ilkel bir durumda olduğunu söylersek, pek de abartmış sayılmayız. Burada dikkatin çekilmesi gereken nokta, neden “avukatlık” kurumunun kurulmasında bir zorunluluk görülmüş olduğudur. Avukatlar, kişilerin en başta “savunma haklarının” kutsallığını korumak amacıyla ortaya çıkmış bir “savunma mekanizması” olarak ifade edilebilir. Hukuk kurumları karşısında irade açıklamasında bulunurken zorlanan, ya da ilgili hukuki süreci takip etmekte zorlanan kişiler, kendilerinin yerine ve hesabına bu işleri görmesi için bir vekil ihtiyacı duyarlar. Bu vekillere, “avukat” adını veriyoruz. Avukatlar, aldıkları bir vekaletnameye (temsil yetkisine) bağlı olarak, vekaletnamede kendilerine verilen yetkiler uyarınca, müvekkilleri adına, hukuki bir sürecin takipçisi olmakla,müvekkillerinin hak kaybına uğramalarını önlemek ve gerektiği şekilde danışmanlık hizmeti vermekle yükümlü olan kişilerdir. Öyle ki, müvekkillerin duruşma esnasındaki savunmalarını ve duruşma aşamasına gelinceye değin geçen hukuki aşamaları bizzat üstlenen, bu yolda müvekkile ışık tutucu ve yol gösterici olan bir kişi olma durumundadır. Önemle belirtelim ki, herhangi bir konuda hukuki bir uyuşmazlık doğması halinde, kişilere verilmesi gereken en önemli tavsiyelerden biri de şudur: Mutlaka, uyuşmazlık konusu alanda uzman olan, bu konuda deneyimli bir avukat ile birlikte çalışılmalıdır. Çünkü, avukatlar bir “hukuk” uzmanıdır. Yani, her tür hukuki düzenlemedeki (kanun, yönetmelik, kararname, içtihat vs.) çeşitli ayrıntıları ve teknik bilgileri  bilen, bunları nasıl kullanacağını ve hukuk hayatına yansıtabileceğinin ayırdımında olan bir avukat; müvekkilinin olası bir hak kaybına maruz kalmasını önleyici bir rol oynar. Bu açıdan, bir avukatla birlikte çalışılması büyük önem arz eder. | Avukatlık Ücreti Nedir? Nasıl Belirlenir?

Avukatlık Ücret Tarifesi Nedir?

Önemle belirtelim ki, avukatlar görmekte oldukları hizmetlerin ücretlerini kendi arzularına göre belirleyemezler. Bunun için, azami bir sınır öngören “tarife” bulunmaktadır. Avukatlar, bu sınırların altında bir vekalet ücreti alamayacaktır. Buna ek olarak, avukatın yakın akrabalık ilişkisi dışında, ücretsiz vekaletname imzalaması da mümkün değildir. Buna, ücretsiz dava alma yasağı adı verilir. Eğer böyle bir durum varsa, derhal baronun ilgili birimlerine bu durum bildirilir; avukat hakkında gereken işlemler yapılır. Bilindiği gibi, yukarıda da ifade edilen “avukatlık tarifesi” her yıl Türkiye Barolar Birliği (TBB) tarafından açıklanan bir “asgari ücret tarifesidir.” Buna göre, bir avukat, bu tarifede belirlenen ücretlerin aşağısında bir ücretle vekaletname imzalayamaz. Aksi halde, kendisi hakkında yasal işlem başlatılır. Aynı şekilde, bir alt sınır bulunduğu gibi üst sınır da bulunmaktadır. Bu da,  Avukatlık Kanunu’nun 164. Maddesinin 2. Bendinde ifade olunan bir durumdur. Buna göre: “Yüzde yirmi beşi aşmamak üzere, dava veya hükmolunacak şeyin değeri yahut paranın belli bir yüzdesi avukatlık ücreti olarak kararlaştırılabilir.” Yani, asgari tutarların hüküm altına alınmış olduğu avukatlık tarifesinde belirtilen miktarların ancak yüzde yirmi beşi aşılabilir. Belirtelim ki, avukat ile müvekkil arasında yapılacak olan sözleşmenin  YAZILI olarak yapılması ve NOTER aracılığıyla düzenlenmiş olması önerilir. Avukat, kendi kişisel tercihlerine bağlı olarak vekalet ücretinin belirleyicisi konumundadır. Ancak, tarifedeki alt ve üst sınırları aşması mümkün değildir. Bu konudaki detaylı düzenlemeler, Avukatlık Kanunu’nun ilgili hükümlerinde yer almaktadır. | Avukatlık Ücreti Nedir? Nasıl Belirlenir? [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Bu haber toplam 608 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara