E-Tebligat Sürelerine İlişkin Emsal Karar!

E-Tebligat Sürelerine İlişkin Emsal Karar!

Yargıtay’dan E-Tebligat Sürelerine İlişkin Emsal Karar!Teknolojik gelişmeler ile birlikte e-Tebligat uygulamaları da giderek yaygınlaştı. Ancak bu durum toplum genelinde sıklıkla hukuki ihtilafların da yaşanmasına neden oldu. Bildirimlerin elektronik platform üzerinden yapılması hakkında dikkat edilmesi gereken hususular, kanun koyucular nezdinde belirlenmiş olan yönetmeliklere göre düzenlenmektedir.

Bu konuyla ilgili olarak Yargıtay’ın vermiş olduğu bağlayıcı kararlara göre e-Tebligat tam olarak ne zaman tebliğ edilmiş sayılmaktadır? Elektronik bildirim hakkında bilinmesi gereken tüm detaylar haber yazımızda bulunmaktadır.

Yüksek Mahkeme, elektronik tebligat işlemlerinde, bildirimin yapıldığı kişinin söz konusu e-Tebligatı açma veya görme tarihinin bir öneminin olmadığına, muhatabın elektronik tebligatın kişisel posta adresine ulaştığı tarihi izleyen 5. günün sonunda yapılmış olarak kabul edilmesi gerektiğine hükmetti.

E-Tebligat Ne Zaman Tebliğ Edilmiş Sayılır?

Yargıtay 10. Hukuk Dairesi tarafından görülen davada emsal niteliğinde bir karara imza atıldı. Elektronik platform üzerinden gönderilen tebligat işlemlerinde, söz konusu e-Tebligatın, muhatabın elektronik posta adresine gönderilip ulaşmış olduğu tarihi izleyen 5. günün sonunda yapılmış olduğuna hükmedildi. Yüksek Mahkeme’nin almış olduğu kararda “Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.” denildi.

Yargıtay’a konu olan olayda, ilk derece mahkemesinin vermiş olduğu davanın kabulüne yönelik kararında karşı davacı kurum tarafından istinaf yoluna başvurulması üzerine devreye giren Bölge Adliye Mahkemesi 33. Hukuk Dairesi tarafından esastan reddine karar verilmiştir.

Bölge Adliye Mahkemesi 33. Hukuk Dairesi’nin de vermiş olduğu karar temyiz edilmesi üzerine söz konusu olay Yargıtay 10. Hukuk Dairesi tarafından incelenmiş ve gereği düşünülerek karara varılmıştır. 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun yedinci maddesinde; “Tebligata elverişli bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen kişiye elektronik yolla tebligat yapılabilir.” denilmiştir.

Kanunda yer alan ilgili maddeler göz önünde bulundurulduğunda, elektronik yolla tebligat yani e-Tebligat, muhatabın belirtmiş olduğu şahsi elektronik posta adresine ulaştığı tarihi izleyen 5. günün sonunda yapılmış sayılmaktadır. Söz konusu maddenin uygulanmasına dair usul ve esasların da yönetmelikler ile belirlendiğine dikkat çekilmektedir.

Dolayısıyla ilgili kanunun ve yönetmeliklerde yer alan hükümler gerekçe gösterilerek, somut olayda 13 Nisan 2018 tarihinde yapılan elektronik yollu tebligatın, bu tarihten 5 gün sonra tebliğ edilmiş sayılması gerektiğinden 30 Nisan 2018 tarihli temyiz isteminin yasal olarak belirlenen iki haftalık süresi içinde yapıldığı anlaşılmıştır.

Bu sebepler doğrultusunda Bölge Adliye Mahkemesi 33. Hukuk Dairesi tarafından verilmiş olan ek kararın oy birliği ile bozularak ortadan kaldırılmasına hükmedilmiştir.

Bu haber toplam 220 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara