Evlat Edinme Şartları Nedir? Anne Ve Babanın Rızası Şartı, Yaş Şartı ve Dava Şartı Nedir?

Evlat Edinme Şartları Nedir? Anne Ve Babanın Rızası Şartı, Yaş Şartı ve Dava Şartı Nedir?
Evlat edinme, çocukların refahını ve aile ortamında büyümelerini sağlamak için önemli bir süreçtir. 30 yaşını dolduran bekarlar ve 5 yıllık evli çiftler, belirli şartlar altında evlat edinebilirler.

Evlat edinme, çocukların korunması ve refahının sağlanması amacıyla önemli bir hukuki işlemdir. Türk Medeni Kanunu ve ilgili diğer yasal düzenlemeler, evlat edinmenin şartlarını ve süreçlerini detaylı bir şekilde belirler. İşte evlat edinme ile ilgili ana başlıklar:

1. Anne ve Babanın Rızası Şartı Nedir?

Çocuk, ayırt etme gücüne sahipse, onun rızası evlat edinme işlemi için zorunludur. Ayrıca, evlat edinilecek çocuğun anne ve babasının da rızası gereklidir. Bekar kişiler, kanunda belirtilen şartlar sağlandığında, ergin ve kısıtlı kişileri evlat edinebilirler.

2. Evlat Edinme Yaş Şartı Nedir?

Evlat edinilen çocuk ile evlat edinen kişi arasında en az 18 yaş fark olmalıdır. Küçüğün rızası önemli olup, anne ve babanın rızası da oturdukları yer mahkemesinde sözlü ve yazılı olarak beyan edilmelidir.

3. Evlat Edinme İçin Evli Olma Şartı Var Mı?

Evlat edinmek için evli olma şartı yoktur. Evli olmayan kişiler, 30 yaşını doldurmuşsa evlat edinebilirler. Evli çiftler ise evlat edinme koşullarını farklı maddelerde ve farklı şartlar altında karşılarlar.

4. Evlat Edinme Şartları 2024

2024 yılı için evlat edinme şartları arasında, evlat edinecek kişinin en az ilkokul mezunu olması ve 30 yaşını doldurmuş olması gerekliliği bulunmaktadır. Evli çiftlerin 5 yıl süren bir evlilik birliği veya her iki eşin de 30 yaşını doldurmuş olması şarttır.

5. 25 Yaşındaki Birinin Evlat Edinebilir mi?

Bekar bir kişinin evlat edinme şartları arasında, evlat edinecek kişinin 30 yaşını doldurmuş olması gerektiği için, 25 yaşında bir kişinin evlat edinmesi mümkün değildir.

6. Evlat Edinme Dava Şartı Nedir?

Evlat edinilecek çocuğun kurumdan ya da kişiden alınıp alınmamasına, yaşına bağlı olarak dava sürecindeki usul ve koşullar farklılık gösterir. Kurumdan alınacak çocuklar için vasi'nin onayı alınmalı ve evlat edinmek isteyen kişiler Aile Mahkemesinde dava açmalıdır.

7. Evlat Edinme Süreci Nasıl İşler?

Evlat edinme süreci, başvuruda bulunmak için randevu alınması, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na dilekçe verilmesi, gerekli evrakların sağlanması ve teslim edilmesi gibi adımları içerir.

8. Koruyucu Aile Olma Şartları Nelerdir?

Koruyucu aile olmak isteyenlerin T.C. vatandaşlığına mensup olması, 25-65 yaş aralığında olması, en az ilköğretim mezunu olması ve düzenli bir gelire sahip olması gerekmektedir. Çiftlerin halihazırda çocuk sahibi olması, koruyucu aile olmaları açısından bir engel teşkil etmez.

Evlat edinme, yasalara uygun bir şekilde gerçekleştirildiğinde, hem çocukların hem de evlat edinen kişilerin hayatlarında olumlu değişiklikler yaratabilir.

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 305. maddesine göre; bir küçüğün evlat edinilmesi, evlat edinen tarafından bir yıl süreyle bakılmış ve eğitilmiş olması koşuluna bağlıdır. 309. maddesine göre ise; evlat edinme küçüğün ana ve babasının rızasını gerektirir.

311. maddesi gereğince; ana ve babadan birinin kim olduğu veya uzun süreden beri nerede oturduğu bilinmiyorsa veya ayırt etme gücünden sürekli olarak yoksun bulunuyorsa veya küçüğe karşı özen yükümlülüğünü yeterince yerine getirmiyorsa bu hallerde ana ve babadan birinin rızası aranmaz.

316. maddesi uyarınca da; evlat edinmeye, ancak esaslı sayılan her türlü durum ve koşulların kapsamlı biçimde araştırılmasında evlat edinen ile edinilenin dinlenmesinden ve gerektiğinde uzmanların görüşünün alınmasından sonra karar verilir.

Dosyadaki bilgi ve belgelerde, küçük doğduktan sonra davacılar tarafından alınarak bakılıp büyütüldüğü, her türlü ihtiyacının giderildiği, halen birlikte yaşadıkları, ... tarihinde davacılar tarafından evlat edinme davasının açıldığı, davalı anne ...

tarafından evlat edinmeye rıza gösterilmediği, diğer davalı baba duruşmada evlat edinmeye rızasının olmadığını beyan ettiği, tanık beyanlarının ve dosyaya sunulan sosyal inceleme raporlarının davacıların iddialarını kanıtlar nitelikte bulunduğu, davalı annenin küçüğün doğumdan itibaren uzun süre küçüğe karşı özen yükümlülüğünü yeterince yerine getirmediği gibi küçüğün nüfus cüzdanın çıkartılması için davacılardan 4000 TL para istediğinin tanık S.. K..’un beyanında belirtildiği, mahkemece çocuğun annesinin rızası bulunmadığı ve rıza aranmaması koşulları da oluşmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verildiği, karardan sonra davalı baba Mustafa’nın mahkemeye evlat edinmeye rıza gösterdiğine dair ...tarihli kimlik tespiti ekli dilekçe verdiği anlaşılmaktadır.

Yukarıda gösterilen yasal düzenlemeler ve yapılan açıklamalar dikkate alındığında; Türk Medeni Kanunu'nun 305 ve devam eden maddelerinde yer alan küçüklerin evlat edinilmesine ilişkin koşullar ile küçüklerin evlat edinilmesinde ana ve babasının rızasının aranmamasına dair koşullar gerçekleşmiştir. Bu durumda mahkemece, küçük kızının evlat edindirilmesinde ana babasının rızasının aranmamasına ve davacılar tarafından evlat edinilmesine karar verilmesi gerekirken yerinde olmayan gerekçe ile davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir. Diğer Velayet konular için ziyaret edebilirsiniz.

Bu haber toplam 344 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara