Haksız Rekabet Nedeniyle Tazminat Davası

Haksız Rekabet Nedeniyle Tazminat Davası
Haksız Rekabet Nedeniyle Tazminat Davası Türk Ticaret Kanunu’ nun 58. Maddesinde düzenlenmiş olan maddi tazminat, haksız rekabeti oluşturan failin eylemlerinde kusur bulunması halinde oluşan zarar ve ziyanın telafi edilebilmesi için tazminat davası açılabilir. Tazminat davasının açılabilmesi için gerekli koşullar arasında haksız rekabet, haksız rekabet nedeniyle zarara...
Haksız Rekabet Nedeniyle Tazminat Davası Nedir Nasıl Açılır? Haksız rekabet sebebiyle tazminat talebi iktisadi rekabetin iyi niyer kurallarına aykırı olması sebepleri ile açılabilir. Haksız rekabet nedeniyle tazminat davası açarken mutlaka bu konuda daha önce çalışmış ve profesyonel bir avukat ile süreci ilerletmek gerekmektedir. Ekonomik rekabet konusun ilk şartı ise iyi niyet kurallarına uygun şekilde davranmak olmaktadır. Ortada bir ekonomik etkinliği olması ve rekabet oluşturmak oldukça doğal olsa da:
 • Rakibi kötülemek,
 • Müşteri çevresini aldatmak,
 • Rekabet hakkının kötüye kullanılması gibi durumlarda haksız rekabete karşı dava açılabilmektedir. Bu davalar Ticaret Kanunu kapsamında 57. Maddeye göre düzenlenmiştir.

Haksız Rekabet Davası Hangi Mahkemede Açılır?

Haksız rekabet dava dilekçesi hazırlandıktan sonra bu davalar Ticaret Mahkemeleri kapsamında açılmaktadır. Bu noktada aşağıdaki sebeplerle bu dava açılabilir:
 • Kötüleme haksız rekabet için geçerli sebepler arasındadır.
 • Başkasının ahlaki ya da mali iktidarı hakkında gerçeğe aykırı bilgi verme durumlarında dava açılabilir.
 • Kişinin kendisi ile ilgili olarak yanlış ya da yanıltıcı bilgiler vermesi durumunda bu dava açılabilir.
 • Yanlış ünvaların yanı sıra mesleki ad ve işaretlerin kullanımındaki yanlış bilgilendirmeler dava açılmasına yol açmaktadır.
 • Karışıklığa yol açma durumlarda da dava açılabilir ve haksız rekabet için haklar yasal yollarla aranabilir.
 • Başkasının yardımcılarını görevleri ihale sevk etme durumlarında dava açılabilir,
 • Başkasının işçilerini kandırmak ve ticaret - meslek sırlarını ele geçirme durumunda dava açılmaktadır.

Haksız Rekabet Yaptırımları

Marka haksız rekabet durumlarında çeşitli davalar aracılığı ile mağduriyeti olan kişi, firma ya da şirketler dava açabilir. Haksız rekabet sebebiyle açılabilecek davalar:
 • Tespit davası açılarak haksız rekabetin varlığı tespit edilir.
 • Men davası kapsamında haksız rekabete uğrayan kişiler için haksız rekabetlerin durdurulması sağlanır.
 • Maddi tazminat davalarında haksız rekabetten meydana gelen parasal zararların giderilmesi amaçlanır.
Manevi tazminat davasında ise kişinin kusurlu olması gerekmektedir. Bu dava haksız rekabete maruz kalmış olan gerçek ya da tüzel kişiler tarafından açılabilmektedir. Haksız rekabet fiili sebebiyle bu kapsamda ceza davaları da açılabilir.

Haksız Rekabet Nedeniyle Tazminat Davası

Türk Ticaret Kanunu’ nun 58. Maddesinde düzenlenmiş olan maddi tazminat, haksız rekabeti oluşturan failin eylemlerinde kusur bulunması halinde oluşan zarar ve ziyanın telafi edilebilmesi için tazminat davası açılabilir. Tazminat davasının açılabilmesi için gerekli koşullar arasında haksız rekabet, haksız rekabet nedeniyle zarara uğramak, kusurluluk hali ve illiyet bağıdır. Usul olarak tazminat davalarında zararın ispatı davacıya ait olmakla birlikte, uygulamada bu durum oldukça büyük güçlüklere neden olur ve çoğu durumda imkansız olabilir. Haksız rekabetin oluştuğu durumlarda, bu durumların sonucunda mağdur olmuş kişiler tarafından, kusurlu olan kişilere karşı zararın tazmini için açılabilen dava türleridir. Tazminat talep edilebilmesi için kusurun varlığı ve zarar gereklidir. Kusursuz olunduğu durumlarda sorumluluk kabul edilmediği gibi, kusurluluk halinde hafifi kusurlar bile dava için yeterli gerekçenin oluşmasına neden olur. Kusurun ağırlık oranı tazminatın belirlenmesinde ağırlıklı etkiyi oluşturur. Haksız rekabet nedeniyle açılabilen maddi ve manevi olmak üzere iki türlü tazminat davası vardır. Haksız rekabete dayalı tazminat davalarını düzenleyen Türk Ticaret Kanunu’ nun 58. Maddesinde haksız rekabete dayalı olarak oluşan zarar ve ziyanın tazmin edilmesinden söz edilmekle birlikte, bu tazminin nasıl gerçekleşeceğine dair bir düzenleme bulunmaz. Bu sebeple Borçlar Kanunu Madde 43’ de bulunan ilkeler, tazminatın belirlenmesinde gerekli olan hükümleri karşılar. Yanı sıra tazminatın yeterli olup olmamasına bağlı olarak hakim, haksız rekabet sonucunda elde edilebilecek karlara karşılık da tazminata hükmedebilir.

Haksız Rekabet Nedeniyle Manevi Tazminat Davası

Türk Ticaret Kanunu 58. Madde hükümlerine göre, haksız rekabete dayalı şartlar oluşmuşsa Borçlar Kanunu 49. Maddeye göre manevi tazminat davası açılabilir. Haksız rekabet nedeniyle kişilik hakları hukuka aykırı bir şekilde tecavüze uğrayan kişi, manevi tazminat talep edebilir. Bu aşamada kusurun ve zararın ağırlığı şartı bulunmaz. Buna paralel olarak haksız rekabetin manevi tazminat davasına konu olabilmesi için, haksız rekabet eylemi, bu haksız rekabet fiiline bağlı olarak oluşan manevi zarar, failin kusuru ve illiyet bağı şartları aranır. Haksız rekabet nedeniyle manevi tazminat davasının amacı, haksız rekabetin ilgili kişinin servetinde oluşturduğu zararın karşılanması değil, haksız rekabetin kişi üzerinde oluşturduğu ıstırap ve elemin giderilmesi esastır. Manevi tazminatın hükmedilmesiyle mağdurun manevi olarak tatmin edilmesi hedeflenir. Tazminatın miktarı davanın durumuna göre hakim tarafından belirlenir. Haksız rekabete dayalı tazminat davaları Türk Ticaret Kanunu Yerine, Hakim tarafından Borçlar Kanunu’ nun 42. Maddesine dayandırılarak belirlendiği durumlarda bile, çoğunlukla zarar yeteri kadar karşılanamıyor ve failin ödeyeceği tazminatın üzerinde elde ettiği kar kendisine kalabiliyor. Bu duruma çözüm oluşturmak amacıyla Türk Ticaret kanunu 57. Maddeye yapılan bir eklemeye göre hakim “ haksız rekabete dayalı olarak elde edilmesi mümkün görülen karların karşılığına göre bir tazminata da hükmedebilir.

Franchise - Haksız Rekabet Nedeniyle Tazminat Davası

Ortak bir marka veya işletme adının kullanılması ve tesislere ve/veya ulaşım araçlarına yeknesak bir görünüm verilmesi;Franchise veren tarafından franchise alana know how aktarılması; Franchise veren isim, marka ve diğer ayırdedici özelliklerinin sahibi olmalı veya yasal olarak kullanım hakkına sahip bulunmalıdır. Ayrıca tescili tüm ticari marka, logo, sembol, ve isimler ile ilgili tüm bilgileri franchise alana vermesi gereklidir. Eğer herhangi bir hususta hukuki bir problem varsa bu yön ayrıca açıklanmalı ve franchise veren o konularda taraf olduğu tüm hukuki davaları franchise alana bildirmelidir. (Haksız Rekabet Nedeniyle Tazminat Davası) Diğer makalelerimize Ankara Avukat sayfamızdan göz atabilirsiniz.

Bu haber toplam 529 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara