Hukuk davalarında uzlaşma olur mu? Uzlaşma olursa ne olur, Dava düşer mi, Ücreti kim öder?

Hukuk davalarında uzlaşma olur mu? Uzlaşma olursa ne olur, Dava düşer mi, Ücreti kim öder?
Hukuk davalarında Uzlaşma süreci, taraflar için hızlı ve etkili bir çözüm sunarken, hukuki sonuçları ve süreçleri iyi anlamak önemlidir. Uzlaşma, özellikle ceza davalarında kamu davasının düşmesine yol açabilir.

Hukuk sistemimizde uzlaşma, taraflar arasındaki anlaşmazlıkların mahkemeye gitmeden veya mahkeme süreci içinde çözülmesi için önemli bir mekanizmadır.

Uzlaşma, özellikle ceza hukukunda ve bazı hukuk davalarında, tarafların daha hızlı ve ekonomik bir şekilde anlaşmazlıklarını sonlandırmalarına olanak tanır. Uzlaşmanın hukuki süreçlere etkisi ve sonrasında izlenebilecek yollar, aşağıda detaylı olarak açıklanmıştır:

Uzlaşmadan Sonra Dava Açılabilir mi?

Uzlaşma sağlandıktan sonra ve bu uzlaşmanın resmi tutanakla tespit edildiği durumlarda, üzerinde uzlaşılan hususlar hakkında dava açılamaz veya herhangi bir mercie şikayette bulunulamaz.

Bu, tarafların uzlaşma sürecinde verdikleri kararların sonuçlarını kabul ettikleri ve bu konularda ileride dava açma haklarından vazgeçtikleri anlamına gelir.

Hukuk Davalarında Uzlaşma Olur mu?

Evet, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca, taraflar ve avukatları, dava açılmadan önce veya dava açıldıktan sonra ilk duruşmaya kadar, uyuşmazlık hakkında uzlaşmaya varabilirler. Bu uzlaşma, kanuni şartları taşıması halinde, bir mahkeme kararı hükmünde olabilir ve ilam niteliğinde kabul edilir.

Uzlaşma Olursa Kamu Davası Açılır mı?

Uzlaştırma bürosu, taraflar arasında uzlaşmanın sağlanması için gerekli girişimlerde bulunur. Eğer uzlaşma sağlanırsa, kamu davasının düşürülmesine karar verilir. Bu, özellikle ceza hukukunda, suçun mağduru ve faili arasında uzlaşmanın sağlanması durumunda, kamu davasının açılmayacağı veya devam etmeyeceği anlamına gelir.

Uzlaşma Halinde Tazminat Davası Açılabilir mi?

Ceza Muhakemesi Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca, uzlaşma sürecinde taraflara uzlaşmanın hukuki sonuçları hakkında bilgi verilir. Uzlaşma gerçekleşirse, tarafların anlaşmazlık konusu hakkında tazminat davası açamayacakları veya açılmış bir davada feragat etmiş sayılacakları belirtilir.

Davada Uzlaşma Olursa Ne Olur?

Uzlaşma gerçekleşirse ve şüphelinin üzerine düşen yükümlülüğü yerine getirmesi halinde, kovuşturmaya yer olmadığına karar verilir. Bu, suçun sanığı hakkında herhangi bir kovuşturma yapılmayacağı ve bu durumun adli sicile kaydedilmeyeceği anlamına gelir.

Hangi Durumlar Uzlaşma Kapsamına Girmez?

Uzlaşma kapsamına girmeyen durumlar arasında devlet ve kamu kurumlarına karşı işlenen suçlar, ön ödemeye tabi suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar ve etkin pişmanlık hükümlerine yer veren suçlar bulunur.

Dava Uzlaşmaya Giderse Ne Olur?

Kovuşturma evresinde uzlaşma sağlanması ve edimin yerine getirilmesi halinde, sanık hakkında davanın düşmesine karar verilir ve bu durum adli sicile işlenmez. Uzlaşma sağlanamazsa yargılama süreci devam eder.

Uzlaşma Teklifi İlk Kime Yapılır?

Uzlaşma teklifinin öncelikle kime yapılacağına dair kesin bir yasal düzenleme olmamakla birlikte, genellikle mağdur veya suçtan zarar gören kişiye öncelikle uzlaşma teklifinde bulunmak faydalı görülmektedir.

Uzlaşma Masraflarını Kim Öder?

Uzlaşma gerçekleşmezse, uzlaştırmacı ücreti ve diğer uzlaştırma giderleri, yargılama giderleri hakkındaki hükümlere göre belirlenir. Uzlaşma sağlanırsa, bu masraflar Devlet Hazinesi tarafından karşılanır.

Uzlaşma Davayı Düşürür mü?

Uzlaşma gerçekleşirse ve taraflar arasındaki anlaşmazlık çözülürse, dava düşer. Bu, uzlaşmanın, davanın sonlandırılması için etkili bir yol olduğunu gösterir.

Hukuk Davalarında Emsal Karar: Uzlaşma Varsa Dava Açılamaz.

Sanığın, idaresindeki otomobil ile meskun mahaldeki tek yönlü, bölünmüş yolda, 2,1 promil alkollü halde seyir halindeyken, direksiyon hakimiyetini kaybederek aracın yoldan çıkıp yol kenarındaki araca çarparak durabildiği olayda,

Aynı araçta bulunan ve sanıktan şikayetçi olmayan mağdur M. Ü.’ün olaydan sonra düzenlenen kesin rapora göre hayati tehlike geçirecek ve 4. derece kemik kırığı oluşacak şekilde yaralandığı, sanığın üzerine atılı suçun bilinçli taksir ile işlenmesi halinde TCK'nın 89/5. maddesi uyarınca şikayete tabi olmadığı nazara alınıp, hukuki durumunun iddianamedeki anlatım da dikkate alınarak bilinçli taksirle yaralama suçuna göre belirlenmesi gerektiği,

Bilinçli taksir nedeniyle şikayete tabi olmayan taksirle nitelikli yaralama suçunun CMK'nın 253 ve 254. maddeleri uyarınca uzlaşma kapsamında olduğu, nitelikli şekilde yaralanan mağdurun aşamalarda sanıktan şikayetçi olmadığını beyan ettiği, taraflar arasında uzlaşma prosedürünün işletilmediği anlaşılmakla, 6763 sayılı Kanun'un 35. maddesi ile değişik CMK'nın 254 maddesi uyarınca sanık ve mağdur arasındaki uzlaşma işlemleri tamamlattırıldıktan sonra; Taraflar arasında uzlaşma sağlandığı taktirde; Bilinçli taksirle yaralama suçundan açılan davanın uzlaşma nedeniyle düşmesine, Kara verilmelidir.

Hukuk Davalarında Uzlaşma - İstinaf Kararı

TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA SUÇU - UZLAŞMA KURUMUNUN UYUŞMAZLIĞI HUKUKİ VE CEZAİ TÜM SONUÇLARIYLA ORTADAN KALDIRDIĞI.

UZLAŞMA NEDENİYLE DÜŞME KARARI VERİLDİĞİNDE MAĞDURUN ARTIK HUKUK MAHKEMELERİNDE DAVA AÇAMAYACAĞI .

ÖZET: Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan; Uzlaşma Süreci işlemiş ve taraflar uzlaşmış ise uyuşmazlığı hukuki ve cezai açıdan dava sonuçlarını ortadan kaldırmaktadır.

Açılan davada Uzlaşma taraflar arasında sağlanmış ise dava sonuçlarında düşme kararı verilmeli, CMK'nın ilgili maddesi 253/19. da açıklanan hususlar sonucu, mağdurun artık hukuk mahkemelerinde dava açamayacağı hükmü ortaya çıkmaktadır.

Taksirle yaralama ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçlarının sanığın tek bir eylemi ile meydana geldiği, Taksirle yaralama suçundan uzlaşma nedeniyle ceza verilemediği de gözetilerek, sanık hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan hüküm kurulmasına yer olmadığıkararI verilmesine karar verilmiştir.

Bu haber toplam 334 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara