İstinaftan feragat nasıl yapılır? İstinaftan feragat nasıl yazılır, nereye verilir, sonuçları nedir?

İstinaftan feragat nasıl yapılır? İstinaftan feragat nasıl yazılır, nereye verilir, sonuçları nedir?
Türk Hukuk Sistemi'nde, istinaf, mahkeme kararlarının üst derece mahkemelerince denetlenmesi sürecidir. Feragat, bu kanun yoluna başvurma hakkından vazgeçişi ifade eder. İstinaftan feragat, yazılı dilekçe ile gerçekleştirilir

Türk Hukuk Sistemi'nde, ilk derece mahkemelerinin verdiği kararlara karşı, kararın adaletle uyumlu olup olmadığının denetlenmesi amacıyla istinaf kanun yoluna başvurulabilir.

İstinaf Mahkemeleri, bu kararları gözden geçirirken, yargı sürecindeki usul ve esas yönünden herhangi bir yanlışlık olup olmadığını değerlendirir. İşte bu süreçte, tarafların istinaf hakkından vazgeçebilmeleri de mümkündür. Bu yazıda, istinaf kanun yolu, feragat süreci ve ilgili diğer konular ele alınacaktır.

İstinaf Kanun Yolu Nedir?

İstinaf, Türk Hukuk Sistemi'nde, bir mahkeme kararının, üst mahkeme olan İstinaf Mahkemesi tarafından denetlenmesi sürecidir. Bu süreç, hukukun genel prensiplerine, kanuna ve adalet anlayışına uygun bir karar verilip verilmediğinin kontrol edilmesini amaçlar. Taraflar, karara itiraz etmek ve daha üst bir yargı merciinde gözden geçirilmesini sağlamak için istinaf başvurusunda bulunabilirler.

Feragat Nedir?

Feragat, bir hakkın bilinçli ve isteyerek vazgeçilmesidir. İstinaf sürecinde feragat, karşı tarafa veya mahkemeye bir dilekçe ile bildirilen, istinaf kanun yoluna başvurma hakkından vazgeçme işlemidir. Bu işlem, kararın kesinleşmesini ve daha fazla yargı sürecine tabi tutulmamasını sağlar.

İstinaftan Feragat Nasıl Yapılır?

İstinaftan feragat işlemi, ilamın tebliğ edilmesinden sonra, ancak istinaf başvurusu yapılmadan önce gerçekleştirilebilir. Eğer istinaf başvurusu yapıldıktan sonra feragat edilirse, bu durumda feragat, mahkeme tarafından kabul edilir ve dosya İstinaf Mahkemesine gönderilmez. Feragat, yazılı bir dilekçe ile yapılmalıdır.

Feragat Şartları Nelerdir?

Feragat işleminin geçerli olabilmesi için, beyanın kayıtsız şartsız olması gerekir. Feragat, kesin bir hüküm gibi sonuçlar doğurur ve yalnızca usule aykırılık veya irade bozukluğu iddiası ile iptal edilebilir. Feragat, hüküm kesinleşinceye kadar her aşamada yapılabilir.

İstinaf Aşamasında Davadan Feragat Dilekçesi Nereye Verilir?

İstinaftan feragat dilekçesi, ilgili ilk derece mahkemesine veya direkt olarak İstinaf Mahkemesine verilebilir. Dilekçe, kararın verildiği mahkemeye sunulduğunda, mahkeme bu dilekçeyi kayda geçirir ve gerekli işlemleri başlatır.

İstinaf Başvurusu Geri Alınabilir mi?

İstinaf başvurusu, sözlü yargılama sona erene kadar geri alınabilir. Bu, tarafların, başvurdukları kanun yolundan vazgeçebileceklerini ve süreci sonlandırabileceklerini ifade eder. Bu işlem de genellikle yazılı bir dilekçe ile gerçekleştirilir.

Feragat Dilekçesi Nasıl Verilir?

Feragat dilekçesi, feragat etmek isteyen tarafın iradesini açıkça belirten, yazılı bir belgedir. Bu dilekçe, ilgili mahkemeye sunularak, feragat işleminin resmiyet kazanması sağlanır. Feragat dilekçesinde, karşı tarafın muvafakatine ihtiyaç yoktur; bu, tek taraflı bir irade beyanıdır.

İstinaftan Feragat Ettikten Sonra Ne Olur?

İstinaftan feragat edilmesi durumunda, dosya İstinaf Mahkemesine gönderilmez veya orada ise işleme alınmaz. Bunun yerine, ilk derece mahkemesi, feragat üzerine dosyayı kapatır ve karar kesinleşir. Bu, sürecin daha fazla devam etmeyeceği ve kararın nihai olduğu anlamına gelir.

İstinaf kanun yolu ve feragat süreci, Türk Hukuk Sistemi'nde önemli bir yer tutar. Bu süreçler, taraflara, mahkeme kararlarına karşı çeşitli seçenekler sunar ve adaletin sağlanmasına katkıda bulunur. Ancak, bu süreçlerin usulüne uygun olarak takip edilmesi ve gerekli şartların yerine getirilmesi önemlidir.

Bu haber toplam 237 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara