İşyerinde İş Kazası Tazminat

İşyerinde İş Kazası Tazminat
Bilişim Hukuku ve Suçları Bilindiği gibi, dünyada yaşanan her türlü olayın güncelliği ve değişim göstermesi, hukukun ve her türden hukuki düzenlemenin de güncel, yeni ve çağdaş olması gereğini beraberinde getirir. Aksi halde hukuk, hiçbir zaman ulaşmak istediği “düzenleyici ve denetleyici” gayelerine ulaşamayacaktır. Bilişim Hukuku Davaları Öncelikle...
İşyerinde İş Kazası Tazminat hakkında, İş yerinde yaşanan iş kazaları nedeniyle tazminat isteme hakkı bulunur. Bu hakkın bulunmasına istinaden, iş kazası yaşayan kişi, iş kazası tazminat davası açmalıdır. Iş kazası, işyerinde çalışıldığı esnada gerçekleştiğinde, çalışan kişi zarar görmüşse ya da hayatını kaybetmişse, işveren kişinin kendisine ya da yakınlarına tazminat öder.

İş Kazası Sayılan Haller Nelerdir?

İş kazası geçirdim tazminat alabilir miyim? Sorusunun cevabı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun, 13. Maddesine göre düzenlenmiştir. Bu maddede belirtilen iş kazası sayılabilecek durumlar şu şekilde açıklanır;
  • Yaralanma ya da ölme durumu işyerinde ve çalışma saatleri esnasında gerçekleşmişse, yaralanmanın ya da ölümün nasıl olduğuna bakılmaz. Çalışanda oluşan ruhsal ya da bedensel bir zarar nedeniyle, iş kazası tazminat davası açılır. Çalışan iş yerinde kalp krizi geçirip yaşamını yitirdiyse, bu durum iş kazasıdır.
  • İş kazası, iş yeri veya iş veren tarafından çalışana tahsis edilmiş bir araç kullanılırken gerçekleşmişse, tazminat davası açılır.
  • Bir kadın, bebeğini emzirdiği esnada iş kazası geçirmişse, o esnada çalışmıyor olması, emziriyor olması tazminat davası açılamaması için gerekçe olamaz. Yine de tazminat davası açılır.
  • İşçi, iş kazasını, iş verenin kendisine vermiş olduğu bir işi, bağımsız bir zaman diliminde yerine getirirken gerçekleştirmişse, tazminat davası açılır.

İşyerinde İş Kazası Tazminat Davası Açma Süresi Nedir?

İş yerinde iş kazası tazminat davası açabilmeleri adına kişilere verilen iş kazası zaman aşımı süresi 10 yıldır. Iş kazasının üzerinden 10 yıldan fazla bir zaman geçmişse, olay zaman aşımına uğradığından bu dava açılamaz. Iş kazası geçirildikten sonra kazayı geçiren kişinin yaralanmış olması ya da ölmüş olması, söz konusu zaman aşımı süresini etkilemez. Iş kazası geçirilmesi, bir ceza davası açma durumu gerektirmişse, aynı anda açılan tazminat davasının zaman aşımı süresi, kişiler ölmüş ise 15 yıl olur. Kişiler yaralanmış ise, taksirle yaralamak suçunun süresi 8 yıldır fakat burada mahkeme, genel davanın zaman aşımı süresini 10 yılı dikkate alır.

İşyerinde İş Kazası Tespiti Nasıl Yapılır?

Iş kazası olduktan sonra durum, Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilir. Bu noktadan sonra, SGK müfettişleri, durumun tespiti için bölgeye intikal ederler. Olayın iş kazası olup olmadığı, ayrıntıları incelenir, alan araştırılır ve karar verilir. SGK olayın iş kazası olmadığını söylerse, davacı, hem SGK’yı hem de iş yerini davalı göstererek bir iş kazasının tespiti davası açar. Zaman aşımı süresinin, kazanın meydana geldiği gün itibariyle başladığı unutulmamalıdır.

İşyerinde İş Kazası Tazminat 

İş kazası, İşverenlerin işçilerini gözetme borcu kapsamında değerlendirilir. İşverenlerin işçileri gözetme borcu olarak adlandırılan yükümlülük kapsamında, iş yerinde kanunlar çerçevesinde gerekli sağlık önlemlerini almalı, gerekli araç ve gerecin bulundurulmasını sağlamalı ve iş sağlığı ile güvenliğine dair tüm önlemleri almakla yükümlüdür.

İş Kazası Nedir?

İş kazası tanımı sigortalı bir çalışanın çalışma sırasında karşılaştığı olay ve olaylar neticesinde, o anda veya daha sonra ortaya çıkabilecek fiziksel veya ruhsal engeller şeklinde yapılır. Bununla birlikte kanuni olarak iş kazası tazminatı alınabilmesi için, belirli şartlar aranır ve belirli durumlarda yaşanmış iş kazaları olması gerekir. İş kazasına bakan avukatlar, öncelikle kanuna ve usullere uygun bir şekilde tazminat davasının açılabilmesi için gerekli olan delillerin hazırlanması konusunda hukuki destek sağlarlar. Örneğin bir işyerine bağlı olmaksızın kendi adına sigorta sahibi olan ve o işyerinde herhangi bir iş desteği sunmak için bulunan işçi, herhangi bir olay veya olaylar sonucunda, o an veya sonrasında ruhsal ve fiziksel engellerle karşılaşırsa, böylesi bir durumda tazminat hakkı oluşur. Oluşan tazminat hakkı maddi ve manevi tazminat olabilir.

İşyerinde İş Kazası Tazminat Davası Açmak İçin Ne Gerekir?

İş kazası davası nasıl açılır sorusu, bu tür olumsuzluklarla karşılaşan işçilerin sıklıkla sorduğu ve hukuki süreçlerin ve işleyişin karmaşıklığı nedeniyle de çoğu kez açmaktan vazgeçtikleri bir dava türü olarak bilinir. Böylesi olumsuzluklarla karşılaşıldığında yapılması gerekenler arasında ilk sırada aslında, İş Hukuku konusunda uzmanlaşmış bir avukata başvurulmasıdır. Bu alanda uzmanlaşmış olan avukatın yönlendirmesi ve müdahaleleri sonucunda, İş kazası davası kolaylıkla açılır ve işçinin mağduriyeti maddi ve manevi olarak hızlı bir şekilde giderilir.

İşyerinde İş Kazası Tazminat Davası Ne Kadar Sürer?

Bu soruya verilecek cevap hiçbir şekilde net değildir. İş kazası davalarında oluşacak tüm süreçler bilirkişi değerlendirmelerine tabi olabilir. Böylesi bir durum hukuki sürecinde uzamasına sebep olabilir. Bununla birlikte iş Hukuku konusunda uzmanlaşmış bir avukatın hukuki desteği ve yönlendirmeleri sayesinde, hukuki süreç mutlak surette kısalacak ve olabilecek en kısa süreler içerisinde sonuçlandırılması sağlanacaktır. Tersi olarak avukat desteği alınmayan davalarda, gerekli aşamalarda gerekli müdahalelerin yapılamaması ve usul yönünden yapılan yanlışlıklar davaların çıkmaza doğru sürüklenmesine, olumsuz sonuçlar oluşturmasına ve giderek daha fazla uzamasına sebebiyet verebilir. Sonucunda da istenilen sonuçlar çıkmaz. Bu sebeplerle avukatların hukuki destekleri özellikle iş kazası davalarında çok büyük önem taşır. İş kazalarının oluş şekli, yaşanan olaylar, işyerinin eksiklikleri ve işverenin kusurları iş kazası davasında önemli faktörlerdir. Bu faktörlerin doğru bir şekilde belirlenebilmesi ve olayın yaşanış şekliyle ilgili olarak bilirkişi görüşüne başvurulur. Kanunlar kapsamında işverenin kusurlu olduğu saptandığında, işverenin kusuru ve işçinin kaza sonrasında oluşan kayıplarına bağlı olarak maddi ve manevi tazminat ödenmesine karar verilir. İşçinin yaşanan olay nedeniyle geçici veya sürekli olarak uğramış olduğu zararlar tazminat kapsamına girer. Makalede İşyerinde İş Kazası Tazminat konusuna yer verilmiştir. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve İş Kazası Avukatı ve danışma konularında sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

Bu haber toplam 180 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara