Kiracının Tahliye Sebepleri ve Tahliye Davaları! Kira Avukatı Ve Danışmanlık!

Kiracının Tahliye Sebepleri ve Tahliye Davaları! Kira Avukatı Ve Danışmanlık!
Kira sözleşmesinin fesih nedenleri ev sahibi ve kiracının imzaladığı sözleşmeye aykırı durumlarda iki taraflı olarak feshedilebilir.

Kira hukuku, mülk sahipleri ve kiracılar arasındaki ilişkileri düzenleyen önemli bir hukuk dalıdır. Hem mülk sahipleri hem de kiracılar için çeşitli hak ve sorumluluklar içerir. Bu alandaki hukuki süreçler ve mevzuat, her iki taraf için de adil ve dengeli bir ilişki oluşturmayı amaçlamaktadır. Ancak kira hukukunun incelikleri ve detayları hakkında bilgi eksikliği, uyuşmazlıkların ve anlaşmazlıkların kaynağı olabilir. İşte bu noktada, kira hukuku avukatları ve danışmanlık hizmetleri devreye girmektedir.

Kira hukuku ile ilgili sıkça sorulan sorulara ve bu alanda hukuki destek ve danışmanlık almayı düşünenler için rehber niteliğinde bilgilere yer verilecektir. Sözleşme hazırlamadan tahliye sürecine, depozito iade meselelerinden kira bedeli anlaşmazlıklarına kadar birçok konu ele alınacaktır.

Bir kira hukuku avukatı, her iki tarafın da haklarını koruyarak, uyuşmazlıkların adil ve hızlı bir şekilde çözülmesine yardımcı olabilir. Avukatlar, kira süreçleri ve uygulamaları hakkında bilgilendirme yaparak, tarafların bilinçli ve haklarını koruyacak şekilde hareket etmelerini sağlar.

Kiras sözleşmesi Soru: Kira Sözleşmesi Nasıl Doldurulur?

Kira sözleşmesinin nasıl doldurulacağı 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu kapsamında belirlenmiştir. Kiraya verecek olan kişi ile kiracı arasında yapılacak olan kira sözleşmesi 3 bölümden oluşmaktadır:

 • Kiralama ile ilgili bilgilerin verildiği kısım: Kiraya verilecek mal ile ilgili adresinden, cinsine varana kadar bütün bilgiler verilir. Kiracının ve kiraya verecek olan kişinin kimlik bilgileri verilir. Ayrıca kira kontratının başlangıç tarihi ve bitiş tarihi net bir şekilde yazılır. Kişinin kiralayacağı mal ile birlikte kendisine teslim edilecek olup, kira sözleşmesi bittiğinde aynen teslim alınacak olan demirbaşların tam listesi yazılır.
 • Kira sözleşmesi ile ilgili belirlenen genel koşullar: Maddeler halinde yazılmış bir bölümdür. Kanunlar kapsamında kiracının uyması gereken bütün kurallar bu kısımda listelenmiştir.
 • Kira sözleşmesi ile ilgili özel koşullar: Kiraya verecek olan kişinin kiracıdan beklediklerini listelediği kısımdır. Kiranın yatacağı banka hesabı bu kısımda yer almaktadır.

Kira Sözleşmesi Soru: Kira Sözleşmesi Kaç Adet Doldurulmalıdır?

Kira sözleşmesi 2 adet doldurulmalıdır. Bunlardan bir tanesi malını kiraya verecek olan kişide, diğeri ise kiracıda kalmalıdır.

Kira Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Kira sözleşmesi; kira sözleşmesinde imzası bulunan kişilerin bir araya gelmesi ile yapılır. Kira sözleşmesi malını kiraya verecek olan kişi ile kiracı arasında yapılır.

Ev sahibinin talep etmesi durumunda kiracı kefil bulmak durumunda da kalır. Eğer kiracıdan kefil talep edilir ise kira kontratında kefilin de imzası olur ve kira sözleşmesi yapılırken kefil de olur. Bir mekan birden fazla kişiye kiraya verilecek olur ise; kira sözleşmesinde kiracı olarak birden fazla kişinin adı yer alır. Kira kontratı kira sözleşmesinde adı ve imzası olan her kişide 1 nüsha olacak şekilde hazırlanır.

Kira Sözleşmesinde Neler Yer Alır?

Kira sözleşmesinde; kiracının ve malını kiraya veren kişinin bilgileri, kiraya verilecek olan yerin bilgileri, kira sözleşmesi hakkında genel koşullar ve kira sözleşmesi için özel koşullar yer alır.

Kiranın miktarı ve demirbaşların miktarı ilk sayfada yer alır. Kanunen kiracının uyması gereken koşullar genel koşullar kısmında yer alır. Ev sahibinin kiracıdan talep ettiği özel talepler ve banka hesap bilgisi özel koşullarda yer alır.

Kira Soruları: Kira Sözleşmesi Kaç Kişi Üzerine Olur?

Kira sözleşmesi, kiraya ortak olacak kaç kişi var ise o kadar kişi üzerine yapılabilir. Kira sözleşmesi için olması gereken; 1 adet kiraya verecek kişi, 1 adet kiracı olacak olan kişidir. Ancak bir daireyi, bir iş yerini, herhangi bir mülkü; birden fazla kişi aralarında anlaşarak ortak kiralamak isteyebilmektedir.

Bu gibi durumlarda kira sözleşmesi kiracı sayısı kadar olmaktadır. Fakat kira sözleşmesinin nüshası da kiracıların hepsine ve mülk sahibine birer tane verebilecek kadar olmalıdır. Dolayısı ile kira sözleşmesinin noterde hazırlanması sürecinde alınacak olan damga vergisi de birden fazla kiracı olduğu için artmaktadır.

Bir Ailenin Kira Sözleşmesi Kaç Kişinin Üzerine Olur?

Aileler kira sözleşmelerini 1 kişinin üzerinden yapmayı tercih etmektedir. Bunun için kira sözleşmesinde ismi bulunacak olan bir kişi ailenin kendisi tarafından belirlenir.

Bu kişi ailenin aylık düzenli bir geliri olan ferdidir. Eğer birden fazla aylık düzenli geliri olan aile ferdi varsa kişiler kendi içlerinde bir karar verirler.

Kira Sözleşmesi Soru: Kira Sözleşmesi Hangi Durumlarda Feshedilir?

Kira sözleşmesinin fesih nedenleri ev sahibi ve kiracının imzaladığı sözleşmeye aykırı durumlarda iki taraflı olarak feshedilebilir. 1 yıllık kira sözleşmesi feshi sözleşme bitiminde doğal yollarla yapılabilirken, bazı durumlarda sözleşme bitmeden de fesih işlemleri gerçekleşebilir. Bu durumlar:

 • Kira bedeli ödenmemişse ve ev sahibi bir sene içerisinde 2 haklı ihtar çekmişse, fesih işlemleri başlatılabilir.
 • Kiracının ya da birlikte yaşadığı eşinin aynı ilçe ya da belediye sınırları içerisinde oturmaya elverişli bir konutu varsa, bu durumda kiralayan kişi bunu bilmiyorsa, sözleşmeyi dava aracılığı ile sonlandırabilir.

Kiracının Feshi Nasıl Yapılır?

Kira sözleşmesi bitmeden işyerinden çıkmak ya da evden çıkmak mümkündür. Ancak haklı nedenlerin oluşması gerekir. Kira sözleşmesinin haklı nedenlerle feshedilmesi talep ediliyorsa, bu durumda iki yol denenebilir. Bunlar:

 • İcra müdürlükleri aracılığı ile icra takibi başlatılabilir. Eğer icraya itiraz gelmezse icra süreci başlar.
 • Noter aracılığı ile haklı sebeplerle ihtarname çekilebilir. İki haklı ihtar neticesinde kiracı tahliye edilebilir ve sözleşme feshedilebilir.

Kira Sözleşmesi Soru: Kira Sözleşmesi Hangi Durumlarda Geçersizdir?

Kira sözleşmesinin geçersiz olduğu durumlar ev sahibi ve kiracı tarafından farklıdır. Ev sahibi sözleşme imzalandıktan sonra sözleşmeye aykırı durumlar olmadığı sürece, anlaşmayı feshedemez. Ancak kiracı, kontrat süresinin bitmesinden 15 gün önce mal sahibine yazılı bir ihtar çekerek sözleşmeyi feshedebilir. Kira sözleşmesi iptal edilir mi:

 • Kira sözleşmesinin iptal edilebilmesi için ev sahibinin geçerli sebepleri olması gerekir. Geçerli sebebi olmayan ev sahibinin kontratı keyfi şekilde feshetmesi mümkün değildir.
 • Kiracı ise evden çıkmak istediği ya da uygun olmayan kira artışlarında 15 gün önceden haber vermek koşulu ile sözleşmeyi feshedebilir.

Kira Sözleşmesi Nasıl İptal Edilir?

Kira sözleşmesi eğer sözleşme süresi bitmeden sonlandırılacaksa ev sahibinin geçerli sebepleri olması gerekir.

Kiracının kirayı ödememesi ya da kiralayanın evde konaklamaya ihtiyaç duyması gibi nedenler dolayısı ile sözleşme iptal edilebilir. Kira kontratı yenilenmezse ne olur; Eğer iki tarafta sözleşme bitiminden sonraki 15 gün içerisinde sözleşmeyi yenilemez ve kiracı bir sene bitiminden sonraki ay kira öderse, sözleşme otomatik olarak yenilenmiş sayılır.

Kira Sözleşmesi: Kira Sözleşmesi Hangi Hallerde Uzar?

Kira sözleşmesi; kira sözleşmesinin bitiminden bir ay öncesinde uzatılmayacağı taraflarca bildirilmediğinde kendiliğinden yenilenir ve uzar. Kira sözleşmeleri belirli süreli ve belirsiz süreli olmak üzere ikiye ayrılır.

Belirsiz süreli kira sözleşmeleri; belirlenen herhangi bir süresi olmadığı için kendiliğinden, otomatik, süresiz olarak yenilenir. Fakat belirli süreli kira sözleşmelerinin geçerli olduğu belirli bir aralık vardır.

Belirli kira sözleşmesinin tarihi bittiğinde sözleşme otomatik olarak taraflarca feshedilmiş olunur ve yenilenebilmesi için tekrar kira sözleşmesi yapılması gerekir. Eğer taraflardan en az biri, tekrar kira sözleşmesini yenilemek istemiyor ise; kira sözleşmesinin bitiş tarihinden en az 1 ay önce bunu belirtmekle yükümlüdür.

Kira Sözleşmesinin Uzamayacağını En Az 1 Ay Önceden Bildirmeyen Kiracıya Ne Olur?

Eğer kiracı, kira sözleşmesinin yenilenmeyeceğini en az bir ay önceden bildirmez ise; kira sözleşmesi kendiliğinden yenilenir. Örneğin; kira sözleşmesinin biteceği gün evi boşaltacak olan bir kiracı; evi boşaltmadan 1 hafta öncesinde kira sözleşmesinin yenilenmeyeceğini ev sahibine söyler ise ev sahibi kira sözleşmesini yenileme hakkına sahiptir. Kiracısı sözleşmenin bittiği gün evini boşaltsa dahi kira talep edebilir.

Kira Davaları Soru: Kira Sözleşmesinden Kaynaklı Davalara Hangi Mahkeme Bakar?

Kira sözleşmesi mahkemesi Sulh Hukuk Mahkemesi olarak görevlendirilmiştir. Kira sözleşmesine dayanan tüm davalar ve bu davalar ile beraber açılacak olan tazminat davalarında da Sulh Mahkemesi görevlidir.

Bunun yanı sıra kira sözleşmesi yetkili mahkeme ise kira alacağı miktarı ya da talep edilen tazminata göre belirlenmektedir. Özellikle tahliye davalarında, taşınmazın bulunduğu yerde dava açılması zorunlu değildir. Bu gibi durumlarda görevli olan mahkeme; taşınmaza ait olan sözleşmenin yapıldığı bölge ya da davalı olan tarafın ikametinin bulunduğu yerde olabilir.

Kira Soruları: Kira Sözleşmesi ile İlgili Sorunlara Hangi Mahkeme Bakar?

Ev sahibini mahkemeye vermek ya da kiracının ev sahibi tarafından mahkemeye verilmesi durumlarında görevli olan mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesi olmaktadır. İşyeri ya da konut gibi taşınmazların kiraya verilmesinden sonra sözleşme kaynaklı doğan tüm sorunlarda çözüm Sulh Hukuk Mahkemesi olmuştur.

Tazminat davası ya da kira alacağı davaları tek başına açılmışsa da bu durumda görevli mahkemenin belirlenmesi için dava konusu dikkate alınmaktadır. Davaya konu olan tutara göre görevli mahkeme belirlenmektedir.

Kira Sözleşmesi Ne Zaman Biter?

Kira sözleşmesi bitiş tarihi sözleşmede belirtilen tarihin sonudur. Eğer sözleşmede yıl yazılmadıysa, tarafların sözleşmeyi feshetmemesi ya da yenileme gibi herhangi bir işlem yapmaması durumunda sözleşme kendiliğinden 1 yıl daha uzar.

Belirsiz süreli kira sözleşmeleri kiracı 10 yılı doldurduğunda ev sahibinin çıkarma talebi ile sona erebilir. Nitekim ev sahibi, 10 yıl boyunca aynı meskeni kullanan kiracısını neden göstermeksizin çıkarabilmektedir.

Kira Sözleşmesinin Bitişi

Kira sözleşmesinin feshi durumunun yanı sıra, kira sözleşmelerinde meydana gelen durumlar şunlardır:

 • Süre belirtilmiş kira sözleşmesi, sürenin bitmesi ile fesih olur. Ancak herhangi bir işlem yapılmaksızın kiracı- mülk sahibi ilişkisi devam ettiriliyorsa, kira kontratı süresiz kontrata dönüşür.
 • Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde taraflardan birinden gelen fesih talebi ile karşılaşılması durumunda, yasal fesih sürelerine ve fesih bildirim kurallarına uyulmalıdır. Sözleşmede ve kanunda belirtilen fesih dönem ve kurallarına uyulmaması durumda, bir sonra fesih döneminde uygulama geçerliliğini sağlar.
 • Taraflardan birinin veya mülkün zarar görmesi durumunda acil fesih uygulanır.

Kira Sözleşmesi Soru: Kira Sözleşmesinde Hangi Maddeler Olmalı?

Kira sözleşmesi maddeleri sözleşmenin geçerliliği ve bazı durumlarda iptali için oldukça önemli ve titiz şekilde hazırlanması gereken, yasal geçerliliği olan bir belgedir. Kiracı ve kiraya veren kişi arasında bir borç ilişkisi doğuran kira sözleşmeleri, göz ardı edilen maddeler sebebiyle iki tarafa da hak kayıplarına yol açabilir.

Ev kira sözleşmesi örneği ve sözleşmelerin bir avukat tarafından hazırlanması bu sebeple oldukça önemlidir. Kira sözleşmesinde olması gereken maddeler:

 • Daire
 • Mahalle ve adres bilgileri
 • Kiralananın Cinsi
 • Kiralayan Adı Soyadı
 • Kiralayanın T.C. Kimlik No
 • Kiralayanın Adresi
 • Kiracının Adı Soyadı
 • Kiracının T.C. Kimlik No

Kira Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır?

Kira sözleşmesi hazırlandıktan sonra noter huzurunda imzalanmalıdır. Eğer kefil varsa, kefile ilişkin de tüm bilgilerin sözleşmede bulunması gerekir. Diğer maddeler ise:

 • Kiracının Adresi
 • Akdin Başlangıç Tarihi
 • Akdin Süresi
 • Yıllık Kira Bedeli
 • Aylık Kira Bedeli
 • Kira Bedelinin Ödeme Şekli
 • Kiralananı Kullanım Şekli
 • Kiralananın Durumu
 • Kiralanan ile Birlikte Teslim Edilen Demirbaşlar
 • İmza
 • Tarih

Kira Tahliye Soru: Hangi Hallerde Kiracı Tahliye Edilebilir?

Kiracının tahliye edildiği durumlar sözleşme kapsamının dışına çıkan ve kiracının, kiralayanın haklarını ihlal ettiği durumlardır. Bunun yanı sıra eğer kiralayan kişinin kiraladığı evde konaklama zorunluluğu ortaya çıkarsa, kiracının tahliyesi için talepte bulunabilir.

Keyfi ya da isteğe bağlı durumlarda kiracının yasal olarak tahliyesi mümkün değildir. Kiracı çıkartma koşulları yasal olarak belirlenmiştir. Yapılan kira sözleşmeleri hem kiracıyı hem de kiralayan kişiyi korur. Ancak bazı durumlarda kiracının tahliyesi yasal olarak mümkündür.

Kiracının Tahliyesini Gerektiren Durumlar Nelerdir?

Kiracı tahliye etmek isterse kiralayanın bir dava açması gerekir. Ancak bu dava yalnızca aşağıdaki durumlarda açılabilir. Bunlar:

 • Evini ya da işyerini kiralayan kiralayan; bakmakla yükümlü olduğu kişiler için ya da kendisinin konaklama ihtiyaçları sebebiyle tahliye isteyebilir. Ancak bu durumun geçerli olabilmesi için bir zorunluluk durumu ve ispat gerekmektedir.
 • Kiralanan yerin onarımı, imar amaçlı inşası ya da değiştirilmesi gerektiği durumlarda kiracının tahliyesi talep edilebilir.

Bu sebeplerin dışında eğer icra ya da kiranın ödenmeme durumları varsa açılacak olan dava farklıdır.

Kira Tahliye Soru: Kaç Kira Ödenmezse Tahliye Edilir?

Kira ödenmemesi durumlarında kiracının tahliyesi; eğer kiracı kirasını bir sene içerisinde 2 defa ödememişse ve ev sahibi bunun için 2 defa yazılı olarak ihtarda bulunmuşsa, kiracıyı tahliye edebilir. 2 ihtardan sonra mal sahibi dilediği zaman kiracının tahliyesi için adım atabilir. Ancak bunun için ihtarnamenin noter aracılığı ile yapılması gerekmektedir.

 • Eğer kiracı kirasını ödememişse mal sahibi ihtarname gönderir.
 • Bir sene içerisinde 2 defa ihtarname gönderilmişse, kiracının tahliyesi istenebilir.

Kiracı Nasıl Tahliye Edilir?

Kiracı kirayı kaç gün geciktirebilir sorusunun yanıtı biraz kiralayanın insiyatifine kalmıştır. Yasal olarak kiracı, kiralayana karşı borçlu durumdadır ve eve çıkarken imzaladığı sözleşmeye göre kirasını günü gününe ödemekle mükelleftir. Eğer kirayı geciktirir ya da hiç ödemezse, kiracıya aynı ay ihtarname gelebilir.

Kiracı, ihtarnameden sonra kirasını ödese bile, kira gecikmesi ya da ödememe durumlarında gönderilen 2. İhtarname, kiracının tahliye olmasına sebep olabilir. Kira için yapılan sözleşme, taraflar arasında bağlayıcı bir anlam ifade eder. Bu sebeple yerine getirilmesi zorunlu maddeler içerir.

Kira Tespit Soru: Kira Tespit Davası Neden Açılır?

Kira tespit davası açma sebepleri hem iş yeri hem de konutlar için geçerli olup, senelik kira artışının adil artış bedelinin hesaplanması için açılmaktadır. Kira ve tahliye davası açma sebepleri:

 • Eğer taraflar arasında kira artışının ÜFE oranlarına göre artacağına dair bir sözleşme imzalanmışsa, taraflar ÜFE oranlarını aşmayacak şekilde kira bedelini belirleyebilir.
 • Ancak taraflar arasında herhangi bir artış durumundan bahsedilmemişse, mahkeme tarafından adil bir kira bedeli belirlenmesi için dava açılabilir.
 • Kira tespit davasını hem kiracı hem de kiralayan açabilir.

Kira Tespit Dava Konuları Nelerdir?

İşyeri kira tespit davası taraflar arasında kira bedeli konusunda anlaşmazlıklar söz konusu olduğunda açılmaktadır. Taraflar, kira bedelini herhangi br dava açmadan da kendi aralarına belirleyebilir ancak bu belirlemede yasal bir sınırlama bulunur.

6570 sayılı olan yasanın 2 ve 3. Maddelerine göre kira parasındaki artışta ÜFE oranları dikkate alınmaktadır. Kira tespit davaları ise yalnızca kira sözleşmesi bulunuyorsa açılabilir. Taraflar arasında eğer kira sözleşmesi yoksa, kira tespit davası açılması mümkün değildir.

Kira Tapu Şerh Soru: Kira Sözleşmesinin Tapuya Şerhi Neden Yapılır?

Kira sözleşmesinin tapuya şerh edilme sebebi, uzun dönemli imzalanan sözleşmelerde kiracıyı korumaktır. Çünkü kira sözleşmesinin uzun olduğu durumlarda, mülkün satılması halinde yeni mülk sahibinin sözleşmeyi fesih edebilme ihtimali vardır.

Bu durumun önüne geçmek için, sözleşme tapu kütüğünün şerhler bölümüne işlenir ve mülkün yeni bir kişiye satılması halinde sözleşme geçerli sayılır. Tapuya şerh edilen sözleşmelerde yeni mülk sahibinin sözleşmesi iptal etme hakkı bulunmaz. Bu işlem noter tarafından gerçekleştirilmektedir.

Kira Şerhi Damga Vergisi Oranı

Kira şerhinde damga vergisi, şerhin noterde gerçekleşmesi durumunda zorunlu hale geliyor. Damga vergisinin oranı, Damla Vergisi Kanunu’na göre belirleniyor. Damga vergisi, sözleşme süresine göre kira bedeli üzerinden binde 1,89 oranında alınmaktadır. Ayrıca, kira sözleşmelerinin tapuya şerh edilmesi halinde belli miktarda bir haç ödemesi yapılmaktadır. Kira şerhi tapu harç bedeli

yılında binde 6,83 oranında alınır. Kira şerhinin yapılabilmesi için vesikalık fotoğraf, kira sözleşmesi ve nüfus cüzdanı ya da yerine geçen bir belge gerekmektedir.

Kira Soru: Kira Sözleşmesi Ne Kadar Geçerli?

Kira sözleşmesinin geçerliliği kontratta belirtilen süredir. Kontratta kira sözleşmesi geçerlilik yılı 2 yıl ise, 2 yılın sonunda sözleşme tekrar imzalanmalıdır. Eğer sözleşmede tarih belirtilmemişse, sözleşme geçerliliğini korusa dahi 5 yıl içinde yenilenmelidir.

Bu, daha sağlıklı bir kanuni sürece zemin hazırlar ve tarafların haklarını korur. Kira sözleşmesi ile hakların nasıl korunabileceğini anlamak için doldurulmuş kira kontratı örnekleri incelenmelidir.

Kira Kontratı Hususunda Hukuki Süreler

Kira kontratı süre sınırının sözleşmede süre belirtilmemişse 5 yıl olmasının haricinde kontrat, bazı hukuki sürelerin bilinmesini gerektirmektedir. Bu sayede taraflar haklarını daha iyi kavrar. Bu hukuki süre ve detaylar şu şekildedir:

 • Mülk sahibi 10 yıl mülkünde kalan kiracıyı istek dahilinde, haklı sebep olmaksızın çıkarabilmektedir.
 • Mülk sahibi kira kontratında kira artış miktarını belirtmelidir. Belirtmediyse bile en fazla ÜFE oranında artış yapabilir. Fazla artış yapan mülk sahibinin artış oranı geçersizdir. Kirasının ödenmemesi gerekçesiyle kiracısını evden çıkaramaz.
 • Yabancı para ile anlaşma yapılan durumlarda kiraya 5 yıl süre ile zam yapılamaz.

Kira Tahliye Soru: Kiracıya Nasıl Tahliye Edilir?

Kiracının tahliye edilmesi için icra ve ihtarname gibi birkaç yasal yol bulunmaktadır. Kiracının tahliye sebepleri ise:

 • Kiracının kira sözleşmesinde belirtilen süre aralıklarında kirayı ödememesi,
 • Kiranın geciktirilmesi,
 • Kiranın ödenmemesi,
 • Ev sahibinin bakmakla yükümlü olduğu kişilerin ya da kendisinin evde konaklamaya ihtiyacı olduğu durumlar,
 • Kiracının evi, sözleşmeye uygun şekilde kullanmaması durumlarında kiracının tahliyesi talep edilebilir.

Kiracı Tahliyesi Nasıl Olur?

Kiracının tahliye edilmesi için bir senelik süreçte, ev sahibi tarafından 2 adet haklı ihtarname gönderilmiş olması gerekir. İhtarnamelerin noter aracılığı ile gönderilmesi gerekir. 2 haklı ihtardan sonra kiracı, borcunu ödese bile bir sene içerisinde tahliye için başvuru yapılabilir. Diğer yol ise icradır. Kirayı ödemeyen kiracı nasıl çıkarılır:

 • İcra müdürlüklerine başvurarak kiracının çıkarılması için icra takibi başlatılabilir.
 • İcra takibine bir hafta içinde itiraz edilmezse 30 gün içinde borcun temini için yasal işlem başlatılır. Bu süre zarfında kişinin evi boşaltması da gerekir.
 • Noter aracılığı ile kiracıya ihtarname gönderilebilir.

Kira hukuku avukatı ve danışma konuları için sayfayı ziyaret ediniz....

Bu haber toplam 502 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara