Limited Şirketlerde Şirket Müdürünün Azli

Limited Şirketlerde Şirket Müdürünün Azli
Limited Şirketlerde Şirket Müdürünün Azli | Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 623. Ve 630. Maddeleri içerisinde şirketin yönetim ve temsili hükümlerinde düzenlenen limited şirketlerde müdür, müdürlük sıfatı şirket kurulumu yapılırken seçim gerçekleştirilmesi çerçevesinde esas sözleşme ile ya da daha sonra ortaklar genel kurulu kararı ile kazanılmaktadır. Müdürler ve...
Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 623. Ve 630. Maddeleri içerisinde şirketin yönetim ve temsili hükümlerinde düzenlenen limited şirketlerde müdür, müdürlük sıfatı şirket kurulumu yapılırken seçim gerçekleştirilmesi çerçevesinde esas sözleşme ile ya da daha sonra ortaklar genel kurulu kararı ile kazanılmaktadır. Müdürler ve yönetim ile görevli kişiler, görevlerinde her bir dikkati göstererek yerine getirme ve dürüstlük kuralları kapsamında şirketin menfaatlerini gözetmek ile yükümlü oldukları belirtiliyor. Bunun yanı sıra müdürlere şirketin borca düşmesi ya da sermaye kaybı meydana gelmesi durumunda anonim şirketlerde olduğu şekilde ihbar yükümü ve iflasın bildirilmesi görevleri de yüklenmiş durumda olduğu belirtilir. | Limited Şirketlerde Şirket Müdürünün Azli

Limited Şirketlerde Şirket Müdürü Nasıl Azledilebilir?

Ortaklara ait idare ve temsil durumlarının ortadan kaldırılması ile ilgili olarak 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun kollektif şirkete ilişkin olarak 161. Ve 162.maddeleri hükümleri gerçekleştirilir. Ortak bulunmayan müdür umumi heyet tarafından alınacak karar neticesinde her durumda azledilebilir. Azledilen müdürün sözleşmesinden doğan hakları ise koruma altında bulunur. İdare işleri sözleşme ile bir ortağa verilmiş durumda olması halinde onun idare hak ve görevleri diğer ortaklar tarafından sınırlama getirilemeyeceği gibi kendisi azil dahi olamamaktadır. Fakat, geçerli nedenler bulunmakta ise ortaklardan birinin talebi doğrultusunda mahkeme tarafından verilecek kararı ile idare hak ve vazifesi çerçevesinde sınırlandırılabiliyor veya tümden kaldırılabiliyor. Bu noktada söz konusu yöneticinin görevinde yerine getirme konusunda basiretsizlik, yüksek düzeyde ihmalkarlık ya da idare yönetimindeki dengesizlikler geçerli neden olarak gösterilebilmektedir. İdare işleri, şirket sözleşmesi gerçekleştirilmesinin ardından alınan bir karar ile bir ortağa verilmiş ise o ortak, ortakların çoğunluğu ile azledilebilir. Çoğunluk sağlanamadığı durumlarda ise idare işlerini yöneten ortağın şirket sözleşmesi hükümlerini ihlal ettiği iddiası ile her bir ortak azledilmesi adına mahkeme başvurusu gerçekleştirilir. | Limited Şirketlerde Şirket Müdürünün Azli

Limited Şirketlerde Şirket Müdürü Azli

Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde 161.madde çerçevesinde idare işleri mukavele ile bir ortağa verilmiş durumda ise onun idare, hak ve görevi diğer ortaklar tarafından tahdit olunmayacağı gibi kendisi azledilmesi dahi söz konusu olmamaktadır. Fakat geçerli nedenler söz konusu ise ortaklardan birinin talebi üzerine mahkeme kararı ile idare hak ve vazifesi tehdit ya da nez olabilir. Görevin yerine getirilmesi konusunda basiretsiz kalınması, yüksek düzeyde ihmal gerçekleştirilmesi ya da idare yönetimi açısından sorunların teşkil ediliyor olması gibi durumlar halinde geçerli nedenler ile azli için etkin bir gösterge olduğu belirtilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 162.maddesi çerçevesinde idare işleri, şirket mukavelesi gerçekleştirilmesinin ardından ittihaz edilmiş olan bir karar ile bir ortağa verilmiş ise o ortak, ortakların kararı ile azli gerçekleştirilebilmektedir. Ortak kararın geçerlilik teşkil etmemesi durumunda idare işlerini gerçekleştiren ortağın şirket mukavelesi hükümlerine aykırı harekette bulunmuş olduğu iddiası ile her bir ortak azledilmesi konusunda mahkemeye yönelik başvuru gerçekleştirilebilmektedir. Konuyla bağlantılı olan Limited Şirket Ortaklar Kurulu Kararı İptali konulu makaleyi okuyabilirsiniz. | Limited Şirketlerde Şirket Müdürünün Azli

Limited Şirketlerde Şirket Müdürünün Azli | Sıkça Sorulan Sorular

ŞİRKET MÜDÜRÜNÜN GÖREVİNİN SONA ERDİĞİNİN TESPİTİ DAVASI - DAVALI ŞİRKETİN İHYASI SAĞLANIP BOZMA İLAMININ DAVALI ŞİRKETE USULÜNCE TEBLİĞ EDİLMEDEN KARAR DÜZELTME İSTEMİNİN İNCELENEMEYECEĞİ ÖZET: Davalı şirketin ihyası sağlanıp Dairemiz bozma ilamı davalı şirkete usulüne uygun tebliğ edilmeden davacı vekilinin karar düzeltme istemlerinin Dairemizce incelenmesi mümkün bulunmamaktadır. Bu durumda mahkemece, davalı şirketin ihyası sağlanıp bozma ilamının davalı şirkete usulüne uygun tebliği ve yasal karar düzeltme süresinin beklenilmesinden sonra her halükarda davacı vekilinin karar düzeltme istemlerinin incelenmek üzere Dairemize gönderilmesi için dosyanın mahalline geri çevrilmesine karar vermek gerekmiştir

Bu haber toplam 358 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara