Mahkeme Davası Nasıl Açılır?

Mahkeme Davası Nasıl Açılır?

Mahkeme Davası Nasıl Açılır? Mahkeme davası açılması için belirli koşullar gerekmektedir. Temelde davalar hukuk davaları ve ceza davaları olarak ikiye ayrılır. Ceza davaları için ilk olarak suç duyurusunda bulunmak gerekmektedir.

Hukuk davaları için başvuru ile açılmaktadır. Dava açmak temel olarak mahkemeler aracılığı ile bir hakkında talep edilmesi anlamı taşır. Mahkeme davası nasıl açılır ve hak talepleri:

  • Bir şahsa yönelik,
  • Bir kuruluşa yönelik,
  • Bir kuruma yönelik olabilir ve bu konularda hak talebi sebebiyle dava açılabilir.

Birisine Dava Nasıl Açılır?

Birisine Dava açmak için yetkili ve görevli mahkemeye dilekçe verilir. Yargı ve yargılamanın doğru şekilde yapılması için mahkeme veznesine ödenmesi zorunlu olan harç ve gider avansı mahkeme veznesine ödenir.

Bu işlemlerin yapılmasından sonra dilekçe, mahkeme tarafından kayıt altına alınır ve dava açılır. Dava açmak bir dilekçe vermek kadar kolay olsa da dilekçenin içeriği ve dilekçede yazılanlar oldukça önemlidir. Davanın tüm delilleri, dayanakları ve kaynakların dilekçede bulunması gerekmektedir.

Dava dilekçeleri yalnızca avukatlar tarafından yazılmalıdır. Dilekçe yazdıktan sonra düzeltme ya da ekleme şansı bulunmaz. Dilekçenin usul ve esaslara uygun olmaması durumunda haklı olduğunu düşünen davacı ceza alabilir ya da davayı kaybedebilir.

Birisine nasıl dava açılır?

Birisine nasıl dava açılır? Mahkeme Davası Nasıl Açılır?

Hukuksal süreçte en fazla görülen davalar boşanma, miras ve tazminat davalarıdır. Bu davalar Türkiye’deki hukuk şartları kapsamında görülmektedir. Söz konusu davalarda alanında iyi bir avukattan destek almak ise oldukça önem taşımaktadır. Böylece boşanma miras tazminat Türkiye avukat şartları aşağıda sıralanmıştır.

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Çiftlerin herhangi bir sebepten dolayı ayrılmak istedikleri yasal düzlemde boşanma davası olarak görülmektedir. Boşanma davaları iki türlü yapılmaktadır;

  • Anlaşmalı boşanma davaları: eğer evlilik tarihinden bir yıl geçmişse ve çiftler aralarında tazminat, nafaka, eşya paylaşımı gibi her konuda anlaşmışlarsa, tek celsede mahkeme tarafından boşanırlar. Fakat mahkeme sırasında belirli konularda anlaşmazlık yaşanırsa hakim tarafından çekişmeli boşanma davasına dönüştürülmektedir.
  • Çekişmeli boşanma davaları: evlilik tarihinden 1 yıl geçmemişse ya da taraflar arasında tazminat, nafaka, eşya paylaşımı, velayet gibi konularda anlaşmazlık varsa dava çekişmeli olarak görülür. Bu kapsamda mahkeme süresi uzayabilir ve tarafların boşanma istekleri avukatları tarafından hakime sunulur.

İki dava türünde de hukuksal destek önem kazanmaktadır. Anlaşmalı davalar her ne kadar taraflar arasındaki uzlaşıyı temel alsa da taraflardan birisinin anlaşma koşullarını bırakması sonucunda dava çekişmeli davaya dönüşmektedir. Çekişmeli davalar ise tarafların uzlaşı sağlayamadıkları konuların yasal zeminde giderilmesini amaçlamaktadır. Bu süreçte ispat, inceleme, gerekli dosyalar öne çıkmaktadır. Bunların karşılanması ve giderilmesi için avukat desteğinin önemi büyüktür.

Miras Davası Nasıl Açılır?

Miras davası, kişinin vefatı halinde mal varlığının mirasçıları arasında paylaştırıldığı davalardır. Kanun gereği vefat eden kişinin maddi değerleri mirasçılarına devredilmektedir. Ancak mirastan pay alacak kişiler mal dağılımda haksızlık olduğunu düşündüklerinde miras davası açmaktadırlar. Miras davaları istihkak ya da tenkis davaları olarak görülmektedir. İstihkak davası, asıl varislerin mirası ikincil ya da üçüncül dereceden bağı olan kişilere karşı açtıkları davalardır. Mirasın parçalanmasını engellemek amacıyla açılmaktadır. Tenkis davaları ise mirası bırakan kişinin paylaştırma hakkını aşması halinde yasal mirasçıların kendi paylarını korumak adına açtıkları davalardır. Yasal mirasçılar arasında daha az pay verilen kişiler bu davayı açarak, mirastan daha fazla yararlanmak isteyen kişilere karşı önlem alırlar.

Miras davaları en uzun süren davalar arasındadır. Bundan ötürü alanında uzman bir avukat tarafından yürütülmesi süreç için önemlidir. Aksi halde eksik belge, yalan beyan ya da hakkını yeteri kadar savunamama durumları yüzünden davalı bu süreçte istediği talepleri karşılamayabilir.

Tazminat Davası Nasıl Açılır?

Gelişen olay ya da kaza sonucunda kişilerin uğradığı maddi ya da manevi kayıpları karşılamak amacıyla açılan davalara tazminat davası denilir. Maddi tazminat davası uğranılan hasardan karşı taraf sorumlu tutuluyorsa oluşan bu hasarı ve kaybı gidermek için açılır. Manevi tazminat ise karşı tarafın sorumlu olduğu eylem neticesinde kişide oluşan iş göremezlik, psikolojik sorunlar gibi durumlarda açılmaktadır.

İki dava türü de delil ve gerekli belgelerin sunulmasını gerektirdiğinden avukatlık desteği almak gerekmektedir.

Avukatsız dava nasıl açılır? Avukat dava açılırken zorunlu mu?

Dava açarken avukat tutmak zorunda mıyım sorusunun yanıtı hayır olsa da davalar ciddi durumlardır ve usul ve esas kuralları bilinmeden davaya çıkmak ya da dilekçe yazmak mümkün değildir.

Hukuki bilgileri ile davacıyı yönlendirecek olan profesyonel bir avukat sayesinde dava süreci daha sağlıklı bir şekilde tamamlanmaktadır. Dava açtıktan sonra mahkeme, davayı açan kişi hakkında her detayı araştırmaktadır.

Mevzuata uygun olarak davanın sonlandırılması da mahkemeler tarafından yapılmaktadır. Dava açmadan önce bu gibi detayları düşünmek ve profesyonel bir avukat ile çalışmak bu noktada önem teşkil eder.

Dava açmak için ilk olarak uyuşmazlık ile ilgili olarak görev almış mahkeme hakkında bilgi sahibi olmak gerekmektedir. Daha sonra konuyla ilgili görevli mahkemeye dilekçe ve gerekli belgeler teslim edilip, dava için talepte bulunmak gerekmektedir.

Vasi Davası Nasıl Açılır?

Vasi davası için yetkili mahkeme, vesayet altına alınacak bireyin ikamet alanındaki Sulh Hukuk Mahkemesidir. Vasi tayini soruları arasında oldukça fazla karşılaşılan yetkili mahkeme sorularının yanıtı bu şekilde verilmiş olur. Bunun yanında vesayet kararı veren mahkemenin izni olmaksızın vasinin de vesayet altına alınan bireyin de ikamet adresi değiştirilemez.

Vesayetin Birden Fazla Kişiye Verilmesi

Aynı anda birden fazla vasinin atanması durumu da yaşanabilmektedir. Bu durumun en önemli nedeni, vesayet altında bulunan kişinin en iyi derecede korunmasını sağlamak ve geçici, dönemsel ikamet değişikliklerinde tekrar izin işlemlerinde bulunma zorluğunu ortadan kaldırmaktır. Örneğin her yaz tatile bir akrabasının yanına gidecek bireyin vesayeti, hem kışın kendisine bakan kişiye, hem de yazın yanına gittiği akrabaya verilebilmektedir.

Vasi olmak istemiyorum gerekçesi ile mahkemeye başvuruda bulunan bir vasi, yerine geçecek başka bir vasi bulamazsa, onun yerine vesayete ihtiyacı olan kişinin özlük haklarının korunması için kayyım atanır. Kayyımın atanmasının bir başka sebebi de vasinin bireye zarar vermesi veya vasiden bağımsız olarak bireyin çıkarlarının korunamamasıdır.

Bu haber toplam 338 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara