Şirket Avukatı - Şirket Davaları Ankara

Şirket Avukatı - Şirket Davaları Ankara
Şirket Avukatı Ankara Avukat ve Danışmanlık | İLK-AY HUKUK BÜROSU olarak; Avukatlık Hizmetleri yanında ana çalışma alanımız şirketler olduğundan ve Hukuk Bürosu olarak şirketlerin karşılaştığı hukuki sorunlar üzerinde yoğunlaşmış olduğumuzdan, şirketlerin mevcut sorunlarına ve farklı ihtiyaçlarına yönelik olarak, çok daha ayrıntılı ve detaylı hukuksal hizmetler de...
Şirket Avukatı - Şirket Davaları Ankara İLK-AY HUKUK BÜROSU olarak, Avukatlık Hizmetleri yanında ana çalışma alanımız şirketler olduğundan ve Hukuk Bürosu olarak şirketlerin karşılaştığı hukuki sorunlar üzerinde yoğunlaşmış olduğumuzdan, şirketlerin mevcut sorunlarına ve farklı ihtiyaçlarına yönelik olarak, çok daha ayrıntılı ve detaylı hukuksal hizmetler de verilmektedir.

Şirket ve Ticari Davalarda Avukatlık Danışmanlık ve Arabuluculuk Hizmetlerimiz

Bu açıdan Hukuki Danışmanlık ve Avukatlık Hizmetlerimizi ayrı ayrı ele almak ve açıklamak gerekmektedir.  İLK-AY HUKUK Bürosu olarak müvekkil şirketlere verilen hizmetler Dava, İcra, Müşavirlik ve Arabuluculuk sistemi ile ulaştırılmaktadır. | Şirket Avukatı Ankara

Avukatlık Danışmanlık ve Arabuluculuk Hizmetlerimiz

Avukatlık hizmetleri şirketinizin davalarda temsilini ve şirket alacaklarının tahsili amacıyla yapılacak icra takiplerini kapsamaktadır. Buna göre avukatlık Hizmetleri; Şirketinizce açılacak veya şirketiniz aleyhine açılmış veya açılacak her türlü davalarda veya şirketinizin saygınlığını korumaya yönelik olarak açılmış bir davaya müdahil olmak gibi, her türlü davalarda şirketinizin temsili, İhtilaflı konularda şirketinize hukuki yardımda bulunmak, bu amaçla yazışmalar, takipler yapmak, davalar açmak veya aleyhe açılmış davalara cevap vermek ve şirketiniz vekilliğini, T.C. Mahkemeleri, İcra Daireleri, Yargıtay, Danıştay, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleri nezdinde üstlenmek. Ayrıca Arabuluculuk bürolarına yapılan başvuruların çözümü arabuluculuk toplantılarına şirket vekili olarak katılarak çözüm bulmak. | Şirket Avukatı Ankara

Arabuluculuk Hizmetleri ve Başvuruları

Bunun yanı sıra 01 OCAK 2018 tarihinde işçi davalarında tazminat ve alacakları ile işe iade için dava açma ön şartı olarak kabul edilen arabulucuya başvuru yapılması ve sorunun ilk aşamasında çözüm sağlanmayı amaçlanmıştır. Büromuzda arabuluculuk daire başkalığı siciline kayıtlı 3 avukatımız ile arabuluculuk hizmetleri yürütülmektedir. Arabuluculuk eğitimi almış avukatlar ile arabuluculuk başvuruları ile sorunların şirket adına katılarak kısa sürede çözmeyi hedeflemekteyiz. | Şirket Avukatı Ankara

İş Hukuku ve Endüstriyel Danışmanlık Hizmetleri

İnsan Kaynakları ve Personel departmanında kullanılmakta olan tüm dokümanların tek tek gözden geçirilmesi, yeniden düzenlenmesi ve projelendirilmesi ve başta İş Kanunu ve Sosyal Güvenlik Kanunu olmak üzere, tüm İş Kanunları, Yönetmelikleri ve sair bağlı mevzuata yönelik her türlü denetimin yapılması ve bu departmanların işleyişinin revize edilmesi ile daha efektif olarak çalışma yaşamının içinde yer almasının sağlanmasına yönelik bir çalışmadır. Bu detaylı çalışma ile yasalarca aranan ve buna bağlı olarak, gerek BÇM, gerek SGK Bölge Müdürlüğü tarafından şirketlerin rutin denetlenmesinde aranan hukuksal her türlü sosyal kriterlerin oluşturulması ve uygulamaya alınması amaçlanmaktadır. Bu hizmet, aynı zamanda, paket bir çalışma ve anahtar teslimi İnsan Kaynakları departmanı kurulumu veya revizyonu programıdır. Firmalarda giderek önem kazanan bu departmanlarda, yaşanan sıkıntıların şirket işleyişine doğrudan, etki ettiği gerçeğinden hareketle, şirketlere ciddi katkısı olan özel bir çalışmadır. Bu çalışma aynı zamanda şirket içinde yer alan özel bir organ gibi hareket ederek, iş ve çalışma barışının sağlanması için iş hukukunun her alanında günlük ve anlık danışmanlık hizmetini de kapsamaktadır. Bu anlamda, işe alımlardan, iş akdi sona erme aşamasına kadar şirketin her aşamada hukuken korunmasına katkı sağlayarak iş hukuku ilkelerinin iş yerinde uygulanmasına yardımcı olmayı da kapsamaktadır. | Şirket Avukatı Ankara

İcra Hukuku Avukatlık Danışmanlık ve Arabuluculuk Hizmetlerimiz

Şirketlerin alacaklarının icra takibi yolu ile tahsili ve icra takiplerinden doğan her türlü dava, haciz ve sair işlemleri gerçekleştirmek, iflas, iflasın ertelenmesi, konkordato gibi icra hukukundan kaynaklanan diğer hukuki işlemlerin takibidir. Bu anlamda, şirketinizin piyasadan olan cari hesap, fatura, çek, bono gibi değişik hukuki nedenlerden kaynaklanan alacaklarının İcra ve İflas Hukuku gereği, yasal takibini yapmak ve bu uğurda gerekli ve son derece detaylı olan hukuksal işlemlerini yerine getirmek suretiyle, tahsilatını yaparak derhal şirket hesaplarına geçmesini sağlamaktır. Zaman zaman oluşan tahsilat imkansızlığı halinde ise, açılacak ceza davalarının takibini yapmak ve gerek duyulursa aciz belgesine bağlamak ve bu suretle şirketin yıl sonu vergi avantajı elde etmesine çalışmaktır. Bu amaçla, Hukuk Büromuzda spesifik olarak bu hizmeti vermek amacıyla deneyimli avukatlar ve icra takip personelinden kurulu geniş bir ekiple hizmet vermektedir. | Şirket Avukatı Ankara

Avukatlık Danışmanlık ve Arabuluculuk Hizmetlerimiz

Bu hizmetlerimizle, şirketinizin iştigal konusu ve sair tüm işlerinin sağlıklı bir hukuki süreçte işlemesi için, gerekli hukuki denetimler ve incelemeler yapılmakta, tüm belgeler ve süreç incelenmekte, eksik veya hatalı olanlar revize edilmekte, olmayanlar ise tarafımızca hazırlamakta ve uygulama kontrol edilmektedir. Bu çalışmalarla şirketinizde güvenli bir hukuki altyapı kurulması, hukuki ihtilaf sayısının en aza indirilmesi ve karşılaşılan ihtilaflarda şirket menfaatlerinin azami ölçülerde korunması amaçlanmaktadır. Bu çalışmada nihai amaç şirket üzerinde oluşturulacak hukuki koruma şemsiyesi ile ihtilaflar oluşmadan evvel bir nevi koruyucu hekimlik görevi üstlenmek ve sizlere "koruyucu avukatlık ve önleyici hukuk hizmeti" verebilmek ve bu suretle şirketlerinizin sağlıklı gelişmesine katkı yapabilmektir. Danışmanlık hizmetlerimizle, şirketinizin iştigal konusu ve sair tüm işlerinin sağlıklı bir hukuki süreçte işlemesi için, şirketiniz komple mercek altına alınmakta, gerekli hukuki denetimler ve incelemeler yapılmakta, tüm belgeler ve şirket işleyiş süreci incelenmekte, eksik veya hatalı uygulamalar revize edilmekte, mevcut olmayanlar tarafımızca hazırlamakta ve tüm uygulama baştan sona kontrol edilmektedir. İLK-AY Hukuk Bürosu avukatları ve tüm bağlı hizmet ekibi olarak, şirketinizin hukuki açıdan her türlü ihtiyaçlarını maksimum düzeyde karşılamak ve bir hukuk danışmanından istenen tüm beklentilerin üzerinde buna cevap vermeye çalışmak, bu anlamda ekonomik ve ticari açıdan şirketinizin gelişmesine katkıda bulunmak temel felsefemizdir. Tüm bu çalışmalarla şirketinizde sağlam bir şirket kültürü ile bağlantılı, güvenli bir hukuki altyapı kurulması, hukuki ihtilaf sayısının en aza indirilmesi ve karşılaşılan ihtilaflarda şirket menfaatlerinin azami ölçülerde korunması amaçlanmaktadır. Bu çalışmada nihai amaç şirket üzerinde oluşturulacak hukuki koruma şemsiyesi ile ihtilaflar oluşmadan evvel bir nevi koruyucu hekimlik görevi üstlenmek ve sizlere " koruyucu avukatlık ve önleyici hukuk hizmeti " verebilmek bu suretle şirketlerinizin sağlıklı gelişmesine, yardımcı olabilmektir. İlk-Ay Hukuk Bürosu her zaman yeni fikirlere açık olan ve değişimi sürekli olarak takip eden ve teknolojiyi sonuna kadar kullanmaya çalışan bir hukuk bürosu olarak, müvekkillerine en hızlı ve en doğru bilgiyi, en güvenilir bir şekilde ulaştırmayı ve en önemlisi müvekkillerine karşı her yönden şeffaflığı sağlarken, dışarıya karşı da şirketinizin sırlarını korumayı öncelikli ilke edinmiştir. | Şirket Avukatı Ankara

Avukatlık Danışmanlık ve Arabuluculuk Faydaları

İLK-AY Hukuk Bürosu olarak Ankara'nın ve Ülkemizin önde gelen bir çok Şirketinin avukatlık ve hukuksal danışmalığını başarı ile sürdürmektedir. Kurumsal Şirketler, gerek kendi bünyelerinde gerekse sözleşmeli olarak avukatlık büroları ile çalışması her zaman faydalı olmuştur ve olacaktır. Hukuk Bürosu olarak Hukuksal Danışmalığını yaptığımız firmaların Ticari Risk haritası çıkartılarak Ticari analiz ve ticari risk olarak raporlama şekli ile yönetime aylık olarak sunulmaktadır. Hukuksal Danışmanlığını yaptığımız şirketler haftalık aylık veya anlık olarak avukatlar tarafında ziyaret edilmekte tespitler yerinde yapılarak gerekli tedbir alınması için tavsiyelerde bulunmaktadır. Bir çok kurumsal Şirket ile çalışmamızdan dolayı edindiğimiz tecrübeyi hukukla birleştirerek tecrübelerimizi firmamıza sunmaktayız. Hukuk alınında önemli bir ayrıntı firmanın çalışanları için küçük ayrıntı olabilir. Buda ilerde telafisi zor zararlara yol açmaktadır. Şirkete yapılan ziyaretlerde Muhasebe departmanı Personel Departmanı Ve Satış departmanları ile koordineli çalışılarak departmanlar arasında ticari ve hukuksal nasıl bir koordine sağlanacağı anlatılmaktadır. Bir kurumsal Şirketin ayakta kalabilmesi için karın zarardan büyük olması, her şeyden öncede gecikmiş ödemelerin tahsili riskli alacaklardır. Ticari Firmaların yapacağı büyük satışlarda vadeli olmasıdır. Vadeli satışlarda yapılan en önemli eksiklik firma hakkında yeterli bilgi ve istihbarı çalışma yapılmamasıdır. Şirketleri Vadeli satışlarda en fazla uygulamaları alınan çeklerin bankalarca yazılıp yazılmadığının sorulmasıdır. Unutulmamalı ki Minareyi  çalan kılıfı her zaman hazırlamaktadır. Uzun vadeli satışlarda en çok uygulanan dolandırıcılık yöntemlerinden biride 15-20 yıllık sicili temiz firmalar devir alınarak ticarette güven oluşturarak 4-5 ayda bir çok şirketi aynı anda dolandırılmaktadır. Kurumsal şirketlerin Muhasebe departmanında gözlemlediğimiz önemli hususlarda çekin doldurulması veya alınması, senetlerin doldurulması ve alınması, sözleşmelerin hazırlanması veya tahsilinde yapılan yanlışlıklardan dolayı şirket bir çok zarara uğramaktadır. Hukuk Bürosu olarak Şirketin çalışanlarına ayrı ayrı yukarıdaki hususlar detayları ile anlatılmaktadır. Yine kurumsal Şirketlerin Personel Departmanında işçi kayıtlarının tutulmasında yapılan ödemelerin kayıtlarındaki eksiklikler dolayı yine zarara uğramaktadır. Danışmanlık olarak işçi kayıtlarının tutulması yapılan ödemelerin kayıt altına alınmasında ki detaylar doğru şekilde personele anlatılarak bilinçlenmeleri sağlanmaktadır. Çünkü işçiler ile yapılan eksik evraklar nedeniyle işçinin haksız dahi ayrılması durumunda bile İş Mahkemelerinde açılan davalarda yüklü tazminatlar kazanmakta ve şirketlere ödettirilmektedir. Avukatlık ve Hukuksal Danışmalığını yaptığımız Şirketlerin her türlü alacaklarını icra takibi yolu ile tahsili ve icra takiplerinden doğan her türlü davaların takibi yapılmaktadır. Ayrıca Şirket tarafından veya şirket hakkında açılmış ve açılacak her türlü davanın takibi yapılmaktadır. Kurumsal Şirketin Sigorta ve kasko konularında da tavsiyelerde bulunularak Firmanın riskleri azaltılmakta veya dağıtılmaya çalışılmaktadır. Şirketin kasko veya sigorta kapsamında ki uyuşmazlıklarında çözüm yolları bulunmakta zarar minimuma indirilmektedir. Yukarıda anlatılan hatta daha anlatılması gereken birçok konuda Şirketinizin gerek bünyesinde gerekse de sözleşmeli bir avukatla çalışıldığında kayıp edilenlerin kazanılmasında elde edilecek kar Avukata ödenecek ücretten daha fazla  olacaktır. Şirketi kazanacağı itibar kurumsallık ve ciddiyette artısı olacaktır. | Şirket Avukatı Ankara

Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara