Şirket Kar Payı Haczi

Şirket Kar Payı Haczi
Şirket Kar Payı Haczi *Anonim şirketlerde paylar için pay senedi veya pay ilmühaberi çıkarılmamışsa, borçlunun şirketteki payı icra dairesi tarafından şirkete tebliğ olunarak haczedilir. *Haczin şirket pay defterine işlenmesi zorunludur; ancak haciz, şirket pay defterine işlenmemiş olsa bile şirkete tebliğ tarihinde yapılmış sayılır. *Haciz, icra dairesi tarafından...
Şirket Kar Payı Haczi konusu, Kişilerin arasındaki alacak verecek ilişkisinde ödenmeyen borçlardan kaynaklanan icra takibi, haciz süreçlerinde, borçluların hangi mallarının haczedilmesi kanunlarda belirlenmiştir. İcra İflas Kanun'unun ilgili maddeleriyle haczi mümkün olan mallar gibi haczi söz konusu edilemeyen mallar ve haklar da tanımlanmıştır.

Şirket Kar Payı Haczi Nedir

Kanunda bu ayrım yapılırken dikkat edilen temel kriter, kişinin hayatını, iş hayatını sürdürmesine engel olacak mal ve hakların haczedilmesi uygun değildir. Örneğin, bir borçlunun evindeki mutfak eşyaları, yatak odası takımları, geçim için zaruri olan arazi ve çiftlik hayvanları gibi mallar bu kapsamda değerlendirilir. İcra İflas hukukunda sadece malların haczi söz konusu değildir. Hisse senetleri, bankadaki para, şirket alacakları gibi menkulleri için de icra takibi ve haciz işlemi uygulanabilir. Bu içeriğimiz de şirketlerin kar payı haczinin mümkün olup olmadığını masaya yatıracağız. Limited şirket nedir? Öncelikle şirket payından bahsetmeden önce limited şirket kavramına açıklık getirelim. Limited şirketler, Türk Ticaret Kanunu esaslarında bir ya da daha çok gerçek ve tüzel kişinin ortaklığında kurulan şirketlerdir. Ortaklar, şirket sözleşmesinde belirtilen sermaye paylarını, ek ödemeleri ve diğer yükümlülükleri gerçekleştirirler. Bunlar dışında şirketin borcu ortaklara mal edilemez.

Şirket hisse payları haczedilebilir mi?

Limited ortaklıklarda şirketteki hisse payları icra takibi ve haciz işlemlerine konu edilemez. Alacaklının talebi doğrultusunda şirket payları hacze-dilemezken, borçlu ortağın kar payı, masraf alacağı için icra takibi ve haciz işlemi uygulanabilir. Haciz işlemiyle birlikte ilgili şirket kar payı nakde dönüştürülerek borç ödenir. Şirket kar payı haczi hususunda ilgili yasal dayanak Türk Ticaret Kanunu'dur. 6762 sayılı Türk Ticaret Kanun'unun 145. maddesinde limited şirket ortaklarının şahsi borcundan dolayı ortaklık payının doğrudan haczinin mümkün olmadığı açıklanmıştır. TTK'nin 522. maddesindeki tanıma göre, borçlu ortağın kar payı, masraf ve avans alacağı veya tasfiye halinde tasfiye bakiyesine katılma payının haczedilebileceği açıkça ifade edilmiştir.

İcra Hukuku Avukat ve Danışmanlık

Şirket ortaklarının payları ve kar payı değerlerin icra takibine ya da haciz işleminin söz konusu olduğu durumlar uzmanlık ve deneyim gerektiren hukuk branşları olduğu için mutlaka bir avukattan danışmanlık hizmeti alınmasında fayda vardır. Makalede İş Hukuku Avukatı Ankara konusuna yer verilmiştir. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve İcra Avukatı ve danışma konularında sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

Bu haber toplam 349 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara