Soyisim Değişikliği Nasıl Yapılır?

Soyisim Değişikliği Nasıl Yapılır?
Soyisim Değişikliği Dilekçesi, Soyisim Değişikliği Dava Dilekçesi, Soyisim Değişikliği Davası. Soy isim değişikliği yapmak için ad ve soyadı değişikliği talep dilekçesi hazırlayarak nüfus müdürlülerine başvuruda bulunmak gerekir.

İsim değişikliği davaları nüfus kütüklerinde değişikliğe sebep olan davalar olduğundan bu davaların ilgili mahkemelere açılarak isim, soy isim, cinsiyet, yaş küçültme, yaş büyütme gibi işlemlerin mahkeme yoluyla değiştirilmesi gerekmektedir.

Nüfus kütüklerinde kayıtlı olan belgeler aksi ispatlanıncaya kadar geçerli kılınan belgelerdir. Bu belgelerin doğru olmadığını iddia eden nüfus kütüğü sahipleri nüfus müdürlüklerine dava açarak değişiklik talebinde bulunabilirler.

Soyisim değişikliği nasıl yapılır

Nüfus kayıtları hakkında getirilen birtakım geçici kanuni düzenlemelerle birlikte dava açmadan nüfus kayıtlarını bir kereye mahsus değiştirme imkanı tanınmıştır. Yaş değişikliği ve cinsiyet değişikliği gibi nüfus kütükleri ile ilgili kayıtlara ilişkin diğer durumlarda dava açılması zorunludur.

Soyadı Değiştirme Davası Nasıl Açılır? Soyisim Değişikliği Nasıl Yapılır?

Soyadı değiştirme konusunda nüfus müdürlüğüne başvuru süresini kaçıranlar veya nüfus müdürlüklerine başvuru yapıp talepleri karşılanmayanlar soyadı değiştirme dilekçesi ile mahkemeye başvurarak isim veya soy adlarını değiştirebilirler.

İsim değişikliği davaları diğer dava türlerinde olduğu gibi bir sebebe dayanmalı imla hatalı ve yazım yanlışı, isim ya da soy ismin ahlaka aykırı anlam içermesi, gülünç olması gibi haklı bir sebep belirtilmelidir. Bununla birlikte ismin mizaca uygun olmadığı gibi sübjektif gerekçeler ileri sürerek isim değişikliği talebinde de bulunulabilmektedir.

İsim değiştirme davasında davalı taraf hazine ve nüfus müdürlüğüdür. İdare adına görevli avukatlar davalı konumunda olduğundan nüfus kayıtlarının değiştirilmemesi gerektiğini savunacağından soyadı değiştirme davalarında deneyimli avukatlık bürolarından avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti alınmasında yarar vardır.

Soyadı Değiştirme Davasında Yetkili ve Görevli Mahkeme Neresidir?

Soyadı değiştirme davası başta olmak üzere nüfus sicillerinde kayıtlı bulunan verilerin değiştirilmesi için açılacak davalarda genel görevli mahkemeler asliye hukuk mahkemeleridir.

Soyadı değiştirme davaları nüfusa kayıtlı olunan yerdeki asliye hukuk mahkemesine açılabileceği gibi nüfus kayıtlarında değişiklik yapmak isteyen kişinin yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki asliye hukuk mahkemesine de dava dilekçesiyle başvurarak açılabilmektedir.

Nüfus Davalarında Avukatlık Ücretleri Ne Kadardır?

İsim ve soy isim değişikliği, cinsiyet, yaş değiştirme davaları en bilinen nüfus davaları arasındadır. 2019 yılında barolar tarafından belirlenen asgari ücret tarifesine göre nüfus davası avukatlık ücreti asgari sınırları 5.500,00 TL olarak belirlenmiştir. Avukatlık ücretinin belirlenmesinde bu miktarlar tavsiye niteliğinde olup avukatlarla yüz yüze görüşerek fiyat belirlenmesinde fayda vardır. Nüfus davalarında idareyi temsil etme görevi bulunan nüfus müdürlüğü avukatları nüfus sicillerinin doğruluğunu savunmaktadır.

Bu sebeple avukatlık bürolarından dava dilekçesinin hazırlanması ve davaya konu haklı sebeplerin ortaya çıkarılması başta olmak üzere hukuki delillerin toplanmasında hukuki hizmet alınmalıdır. Soyisim Değişikliği Nasıl Yapılır? Soyadı Değişikliği Nasıl Yapılır?

Soyisim Değişikliği Nasıl Olur? Soyisim Değişikliği Dilekçesi, Soyisim Değişikliği Dava Dilekçesi, Soyisim Değişikliği Davası. Soy isim değişikliği yapmak için ad ve soyadı değişikliği talep dilekçesi hazırlayarak nüfus müdürlülerine başvuruda bulunmak gerekir.

İsim değiştirme dilekçesi sadece isim ya da soy isim değişikliği yapmak isteyen bireyler tarafından doldurup nüfus müdürlüğüne teslim edilmelidir. Bireylerin karar aşamasında dikkatli ve iyice düşünerek karar vermesi oldukça önemlidir. Çünkü isim değiştirme işlemi sadece 1 kere talep edilip yapılabilen bir işlemdir.

Soy İsim Değişikliklerinde Mahkeme Kararı Aranır Mı?

İsim ya da soy isimleri değişikliği yapılmasını gerektirecek haller;

  • İsim ya da soy ismin gülünç ve küçük düşürücü olması
  • İsim ya da soy ismin edebe uygun olmaması
  • Yazım ya da imla hatasından kaynaklı olarak anlam değişikliği olması
  • Din değişikliği gerçekleştirilmesi
  • Aileden birinin ağır bir suç işlemesi gibi haklı nedenlerden dolayı soy isim değişikliği yapılabilmektedir.

Belirtilen durumlarda bireyler isim ya da soy isimlerini Nüfus hizmetleri Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması kapsamında değiştirme hakkına sahiptirler. Bu karara ilişkin olarak yapılacak başvurular mahkeme kararı almaya gerek kalmadan bir defaya mahsus olarak değiştirilebilir. Nüfus müdürlüklerine yapılan başvurular İl İdare Kurulu tarafından değerlendirilerek talep edilen isim ya da soy isim değişikliği yapılır.

Bu aşamada Soy isim değişikliği nasıl yapılır merak eden bireylerin dikkat etmesi gereken en önemli husus başvuruların 1 defaya mahsus olabileceğidir. Mahkeme kararı aranmaksızın yapılan başvuruların geçerlilik süresi 3 Kasım 2019 tarihine kadar devam edecektir.

Daha sonraki zaman için mahkeme kararı ile isim ya da soy isim değişikliklerinin yapılması düşünülmektedir. Türk Medeni Kanunu’nu vatandaşlarına tanıdığı isim ya da soy isim değiştirme hakkı yeni kimliklerin çıkması ile daha kolay hale gelerek yapılan uygulamalarda mahkeme müracaat ve onayı gerektirmiyor.

Soy İsim Değişikliği Davası Açmak

Soy isim değişikliğinin dava açılmadan yapılabilmesi için nüfus müdürlüğüne dilekçe yazılarak başvuruda bulunulması gerekmektedir. Bu hak bir defaya mahsus olarak verilmekte olup kanunda aranan şartlara bakıldığında net bir sonuç alınabilmesi için soy isim değiştirme davasına başvurulması gerekliliği ortaya çıkabilmektedir.

Soy isim değişikliği davası açıldığında davalı taraf Nüfus Müdürlüğü olmaktadır.

  • Ana Baba evli ise ailenin soyadını, ana bana evli değilse ana'nın soyadını taşır. Anne önceki evliliği dolayısı ile çifte soyadı taşıyor ise çocuk annenin bekarlık soyadını taşır.
  • Bulunmuş olan çocuk, kanunlara göre yasak olmayan ve o soyadı bölgesinde bulunmayan, Nüfus Müdürlüğü tarafından seçilecek soyadını taşır.
  • Evlatlık küçük ise, evlat edinenin soyadını alır. Evlat edinen kişi dilerse çocuğa yeni bir isim koyabilir. Ergin olan evlatlık, evlat edinme esnasında isterse evlat edinenin soyadını alabilir.
  • Kadın evlenme ile kocasının soyadını alır , fakat evlendirme memuruna veya sonradan Nüfus idaresine yazılı başvuru yaparak , kocasının soyadının önünde önceki soyadını da kullanabilir. Kadın daha önce iki soyadı kullanıyor ise , sadece 1 soyadını kullanabilir.
  • Kocası ölen kadın , kocasının soyadını kullanmaya devam edebilir. Kocasının soyadını taşımasına itiraz edilirse, kadın Medeni Kanunun 26/1 maddesine göre açacağı Tespit Davası ile bu soyadını taşımaya hakkı olduğuna karar verilmesini isteyebilir.

Soyisim Değişikliği Şartları - Soyisim Değişikliği Nasıl Yapılır?

a. Davacının soyadı değiştirme talebinde yararı ve haklı sebebi olmalıdır.

b. Değiştirilmek istenen Soyadı telaffuzu zor, gülünç, ahlaka aykırı olmalıdır. Yukarıda sayılanlar dışında haklı bir sebep varlığı halinde de Soyadı değişikliği talep edilebilir.

Soyadı Değiştirilmesi davası , davacının yerleşim yeri Asliye Hukuk Mahkemesinde açılır.

Makalede Soyisim Değişikliği Nasıl Yapılır konusuna yer verilmiştir. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Aile Hukuku Avukatı ve danışma konularında sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

Bu haber toplam 414 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara