Tazminat Temyiz Dilekçesi Süresi Ne Kadardır? Tazminat davası temyiz edilir mi?

Tazminat Temyiz Dilekçesi Süresi Ne Kadardır? Tazminat davası temyiz edilir mi?
Tazminat davalarında karşılaşılabilecek temyiz ve istinaf süreçlerine dair genel bir rehber niteliğinde olup, süreçlerin her biri hukuki prosedürler çerçevesinde titizlikle yürütülmektedir.

Tazminat davaları, sıkça karşılaşılan hukuki süreçler arasında yer alır ve bu tür davalarda verilen kararlar, tarafların mali durumlarını ve gelecekteki yaşamlarını doğrudan etkileyebilir. Bu nedenle, karara karşı memnuniyetsizlik durumunda, yasal yolların nasıl işlediği büyük önem taşır. İşte tazminat davaları, temyiz ve istinaf süreçleri hakkında detaylı bilgiler:

Tazminat Davası Temyiz Edilir Mi?

Evet, tazminat davaları, yerel mahkemelerin vermiş olduğu kararlara karşı, ilgili Yargıtay hukuk dairesine temyiz başvurusu yapılabilir. Temyiz incelemesi süreci, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından yürütülür. Bu süreçte, Yargıtay, yerel mahkeme kararının hukuka uygunluğunu detaylı bir şekilde inceler ve bir karara varır.

Temyiz Yoluna Başvuru Süresi Ne Kadardır?

Temyiz başvurusu için belirlenen süre, Bölge Adliye Mahkemesi hukuk dairesinden verilen temyize kabul edilebilir nihai kararlar ve hakem kararlarının iptali talebi üzerine verilen kararlara karşı, tebliğ tarihinden itibaren iki haftadır. Bu süre içerisinde temyiz başvurusunun yapılması gerekmektedir.

İş Mahkemesinde Temyize Giden Dosya Ne Zaman Sonuçlanır?

İş mahkemesinde temyize giden dosyaların sonuçlanma süresi, genellikle 6 ila 12 ay arasında değişkenlik gösterir. Bu süreçte Yargıtay, incelenen dosya üzerinde kararını verir; kararı onaylayabilir veya bozabilir. Kararın bozulması durumunda, dosya yeniden yerel mahkemeye gönderilir ve süreç, yeniden yargılama ile devam eder.

Tazminat Davası İstinafa Gider Mi?

Evet, hukuk mahkemelerinde görülen tazminat davalarında, yerel mahkeme tarafından verilen karara taraflarca itiraz edilmesi ve İstinaf kanun yoluna başvurulması mümkündür. İstinaf süreci, bölge adliye mahkemesi ilgili hukuk dairesinde yürütülür ve kararın çıkması 3 aydan 1 yıla kadar sürebilir.

Önce Temyiz Mi İstinaf Mı?

Hukuki süreçlerde, öncelikle yerel mahkeme tarafından verilen karara karşı istinaf yoluna başvurulur. İstinaf mahkemesi, verilen kararı hukuki denetim açısından inceler ve bir karar verir. İstinaf mahkemesinin kararına karşı memnuniyetsizlik durumunda ve belirli yasal koşulların varlığında, Yargıtay'a temyiz başvurusu yapılabilir. Bu, kararların hukuki denetiminin daha üst bir seviyede incelenmesi anlamına gelir.

Tazminat Temyiz Dilekçesi Süresi Nedir?

Türk adalet sistemindeki uygulamalardan birisi de tazminat davalarıdır. Kişinin herhangi bir nedenle haksız bir şekilde uğramış olduğu maddi ve / veya manevi zararların tazmin edilmesi için başlatılan hukuki süreçlerdir.

Tazminat davaları genellikle haksız fiil ya da sözleşmeye aykırılık gibi gerekçelere bağlı olarak açılan davalar olmasına karşın, çeşitli hukuki gerekçeler öne sürülerek de tazminat davaları açılabilir. Tazminat davalarında zarar gören kişinin dava açabilmesi için gidebileceği adresler, asliye hukuk mahkemeleri, vergi ya da idare mahkemeleridir.

Tazminat Temyiz Dilekçesi Süresi Nedir

Tazminat davasına konu olan mağduriyet ticari nitelik taşımıyorsa, asliye hukuk mahkemelerinde dava açılırken; kamu idaresinin işlemleri veya eylemleri söz konusuysa konu vergi mahkemeleri ya da idare mahkemelerine taşınmalıdır.

Maddi ve tazminat davaları konusuna göre, zaman aşımı süreleri dikkate alınarak mağdurlar veya mağdurların yakınları tarafından açılabilir.

Örneğin yaralanmalı trafik kazalarında kişinin kendisi hem maddi hem de manevi tazminat davası açabilirken yakınları sadece manevi tazminat davası açabilir. Ancak ölümlü trafik kazalarında ölen kişinin yakınları hem ölüm hem de manevi tazminat davası açabilir.

Tazminat temyiz dilekçesi süresi nedir?

Maddi ve manevi tazminat davalarında alınan kararlar temyiz sürecine taşınabilir. Temyiz davası açılan tazminat davalarında Yargıtay tarafların temyiz talebi gerekçeleri dışında, karara ilişkin kanunlarda aykırı bulduğu hususları da dikkate alabilir.

Tazminat temyiz dilekçesi süresi asliye hukuk mahkemelerinde ilk kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 gündür. İdare ve Vergi mahkemelerinde ise temyiz süresi kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 gündür. Tazminat davalarında tazminat temyiz dilekçesi süresi geçirilirse temyiz hakkından vazgeçilmiş demektir.

Temyiz başvurusunun ardından ne olur?

Tazminat temyiz dilekçesi süresi içerisinde yapılan başvurularda dosya Yargıtay taşınır.

Delillerin kanunen yetersizliği, dava şartlarına aykırılık, taraflar arasındaki sözleşmenin yanlış uygulanması gibi gerekçelerde karar, Yargıtay tarafından kısmen ya da tamamen bozulabilir.

Tazminat davalarında Asliye Hukuk Mahkemeleri, Vergi Mahkemeleri ya da İdare Mahkemelerince verilmiş olan karar, Yargıtay, tarafından incelenerek hukuka aykırı bir durum tespit edilirse, birinci derece mahkemenin verdiği tazminat kararı bozulur.

Bozulmuş olan karar, ilk kararı veren mahkemeye iade edilerek bir kez daha görüşülmesi talep edilir. Tazminat hukuku içerisinde bir çok konu uyuşmazlıklara neden olmaktadır. Tazminat hukuku konularında tazminat avukatı ve danışmanlık ile sürecin sürdürülmesi faydalı olur.

Bu haber toplam 394 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara