Tebligat Kanunu ve Mernis Adresi Tebligat

Tebligat Kanunu ve Mernis Adresi Tebligat
Tebligat Kanunu ve Mernis Adresi Tebligat, 7201 sayılı Tebligat kanunu değişmesi ile muhatabın mernis adresine tebligat gönderilir. Tebligat, herhangi bir hukuki işlem hakkında, kişinin bilgilendirilmesi yönteminin isimlendirilmesidir. Tebligat Kanunu ve mernis adresine tebligat kurallarına göre, Eğer, davalı kişinin adresi, davacı tarafından bildirilmişse, tebligat, bu adrese yapılır. Tebligat kişiye ulaşamamışsa, bu durumda, davalının kayıtlı, yani mernis adresine tebligat gönderilecektir. Gönderilen tebl
Tebligat Kanunu ve Mernis Adresi Tebligat, 7201 sayılı Tebligat kanunu değişmesi ile muhatabın mernis adresine tebligat gönderilir. Tebligat, herhangi bir hukuki işlem hakkında, kişinin bilgilendirilmesi yönteminin isimlendirilmesidir. Tebligat Kanunu ve mernis adresine tebligat kurallarına göre, Eğer, davalı kişinin adresi, davacı tarafından bildirilmişse, tebligat, bu adrese yapılır. Tebligat kişiye ulaşamamışsa, bu durumda, davalının kayıtlı, yani mernis adresine tebligat gönderilecektir. Gönderilen tebligat iade edilirse, tekrar tebligat gönderilir.

Usulune Uygun Tebligat Nedir?

Dava dilekçesinin mernis adresine tebligatı durumlarında, kişilerin itiraz haklarının ne zaman dolacağı, karar alma aşamasına ne zaman başlamaları gerektiği konuları, takdir edilir ki, belli zamanlarla sınırlandırılmıştır. Söz konusu duruma istinaden, eğer kişi, tebligat yapılan adreste hiçbir şekilde bulunmuyorsa, tebligat kendisine ulaşamayacağından, yasal süreçlere dahil olamayacaktır. Bu durum, hem davalı hem de davacı taraf için, sağlıksız durumlar yaratır.

Tanıma Davalarında Tebligat

Tanıma davaları adına yapılan tebligatlarda, özellikle açılan tanıma davası, bir boşanmanın tanınması açısından açılmışsa, tebligat adrese ulaşamadığında, dava sonlanamaz. Bu nedenle, boşanma işlemi tanınamaz. Kişinin medeni durumu hala evli olarak devam eder. Tanıma davalarının, üzerinden çok zaman geçmeden açılıyor olmaları bu nedenle önem arz eder.

Mernis Adresi Olmayan Borçluya Tebligat Nasıl Yapılır?

Mernis adresi olmayan bir borçlunun, öncelikli olarak adres araştırması detaylı olarak yapılır. Yetkili mercii, borçlunun adresini, çeşitli yerlere sorarak bulmaya çalışma hakkına sahiptir. Telefon operatörleri, zabıta, muhtarlıklar adres araştırması yapılabilecek alanlara dahildir. Eğer, söz konusu şahısın kayıtlı bir adresi hiçbir koşulda bulunmamışsa, ilanen tebligat kararı verilir.

Tebliğ Tarihi Nasıl Belirlenir?

Eğer kişinin bildirilen adresine gönderilen tebligat iade ediliyorsa, bu sefer mernis adresine tebligat talebi oluşturulur. Kişi, kayıtlı mernis adresinde, hiçbir şekilde bulunmamışsa ve, bu adresten ayrılmışsa, evrak, tebliğ memuru tarafından, muhtara, zabıtaya ya da ihtiyar heyeti azasına teslim edilir. Bu teslim itibariyle söz konusu olan tarih, sistemde kayıtlı olan adresin olduğu bina kapısına yapıştırılır. Bu tarih tebliğ tarihidir.

Tebliğ Kişiye Ulaşmadığında Ne Olur?

Tebligat yapılan adreste bulunduğu iddia edilen kişi, eğer bu adreste artık oturmuyorsa, hiç oturmamışsa ya da geçici bir süreliğine ayrılmışsa, söz konusu adreste bulunan muhtara belgeler verilerek yine de tebligat yapılacaktır. Tebligat sonrası oluşacak olan zaman aşımı, tebligatın şahsa ulaştığı tarihten değil, adrese bir şekilde teslim edildiği tarihten itibaren başlar. Dava ve İcraların tebligatı usul ve belirli kurallar çerçevesinde yapılır. İcra ödeme emirleri yada Dava dilekçeleri karşı tarafa tebliğ edilmesi zorunludur. RÜCUEN TAZMİNAT DAVASI - KURUM ZARARI - BEYANDA BULUNAN KOMŞUNUN İSMİNİN TABLİGAT MAZABATASINDA BELİRTİLMEDİĞİ - TEBLİGATIN USULE UYGUN OLMADIĞI

Tebligat Kanunu ve Mernis Adresi Tebligat Yargıtay Kararı

Dava, kurum zararından kaynaklanan maddi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. Dairemizce verilen 31/05/2017 tarih, 2015/11092 esas ve 2017/3529 karar sayılı ilamda; gerekçeli karar ve temyiz dilekçesinin davalıya Tebligat Kanunu'nun 20. maddesi delaleti ile 21. maddesine göre yapıldığı, Ancak yapılan tebliğ işlemlerinin isimden ve imzadan imtina edilmiş olması itibari ile ilgili maddelere uygun olmadığı belirtilerek usulüne uygun tebliğin sağlanması için dosyanın mahal mahkemesine geri çevrilmesine karar verilmiştir. Geri çevirme üzerine, davalıya gerekçeli karar ve temyiz dilekçesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 21/1 maddesine aykırı şekilde tebliğ edilmiştir. Şöyle ki; Davalı ... adına gerekçeli karar ve temyiz dilekçesinin tebliğine ilişkin tebliğ evraklarında bulunan açıklamalardan; adresin kapalı olması nedeniyle muhatabın sorulduğu, isimden ve imzadan imtina eden komşu beyanına göre muhatabın işte olduğunun belirtildiği, bunun üzerine tebligatın ... ... 1. kısım Mahalle Muhtarı ... imzasına tebliğ edilerek 2 nolu haber kağıdının muhatabın kapısına yapıştırıldığı, isimden ve imzadan imtina eden komşuya haber verildiği anlaşılmaktadır. Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun benzer bir olaya ilişkin 22/12/2004 gün, 2004/12-765 esas, 2004/730 karar sayılı ilamında; beyanda bulunan komşunun açık kimliğinin tebliğ mazbatasında gösterilmediği durumda, tebliğ memurunun gerçekten muhatabın adresine gittiği, fakat bulamadığı hususunun belgelenmediği, yapılan işlemin tebliğ memurunun soyut beyanından ibaret kaldığı belirtilmiştir. Somut olayda; tebligat mazbatasında, beyanda bulunan komşunun ismi belirtilmemiştir. Şu durumda; adı geçene yapılan tebligat 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 21/1. maddesinde düzenlenen şartları taşımadığından, usulüne uygun olduğunun kabulüne olanak yoktur. Adı geçene usulüne uygun şekilde gerekçeli karar ve temyiz dilekçesinin tebliğ edilerek temyiz süresi beklendikten sonra dosyanın gönderilmesi için ikinci kez geri çevirme kararı verilmesi gerekmiştir. Makalede Tebligat Kanunu ve Mernis Adresi Tebligat konusuna yer verilmiştir. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve danışma konularında sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

Bu haber toplam 487 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara