Temyiz Nedenleri

Temyiz Nedenleri
Temyiz Nedenleri, Temyiz Nedenleri HMK, Temyiz Nedenleri CMK, Temyiz Nedenleri Nelerdir? Mutlak Temyiz Nedenleri. Temyiz sebepleri, mahkeme tarafından alınmış olan söz konusu kararın bir üst mahkeme tarafından incelenmesi kararının alınmasına sebep olur. Temyiz anlamı, bir mahkemenin sonucunda alınan kararın yargıtay tarafından incelenmesidir. Temyiz başvurusu ile, istinaf mahkemesinde alınmış olan kararın bozulması talep ediliyor olacaktır.
Temyiz Nedenleri, Temyiz Nedenleri HMK, Temyiz Nedenleri CMK, Temyiz Nedenleri Nelerdir? Mutlak Temyiz Nedenleri Nelerdir? Temyiz sebepleri, mahkeme tarafından alınmış olan söz konusu kararın bir üst mahkeme tarafından incelenmesi kararının alınmasına sebep olur. Temyiz anlamı, bir mahkemenin sonucunda alınan kararın yargıtay tarafından incelenmesidir. Temyiz başvurusu ile, istinaf mahkemesinde alınmış olan kararın bozulması talep ediliyor olacaktır.

Temyiz Süresi Nedir?

Temyiz için söz konusu olan zaman aşımı süresi, kararın tebliğinden sonra 15 gün olarak belirlenmiştir. Temyiz süresine yalnızca iş günleri dahildir. Hafta sonları bu süre içine dahil edilmez. Kişiler mahkemede yer almıyorlarsa, söz konusu kararın kendilerine posta ile iletilmesi sonrasında 15 günlük temyiz süresi başlayacaktır.

Temyize Kimler Başvurabilir?

Temyiz başvurusu yapabilmek için, kişiler söz konusu davanın taraflarından biri olmak durumundadırlar. Aynı zamanda kişinin vasisi konumunda olanlar da temyiz başvurusu yapabilirler. Temyize başvurabilecek bir diğer kişi de Cumhuriyet savcısıdır. Davalarda zarar gören üçüncü kişiler, temyiz başvurusu yapma hakkına sahiptirler.

Temyiz Başvurusu Nasıl Yapılır?

Temyizin kendiliğinden oluşması söz konusu olamaz. Temyiz için bölge adliyesine dilekçe ile başvuru yapmak gerekecektir. Söz konusu başvuru aynı zamanda sanık kişisinin tutuklu olarak bulunduğu cezaevine dilekçe vermek şeklinde de yapılabilir. Davalar kendiliğinden temyize gitmez.

Temyiz Dilekçelerinde Belirtilen Temyiz Sebepleri

Bir davanın temyize gitmesi isteminde kişi, dilekçede temyiz isteminin ne olduğunu açıkça belirtmek durumundadır. Aksi takdirde, temyiz istemi yargıtay tarafından reddedileceği gibi, söz konusu sebepler, makul ve mantıklı bulunmazsa, temyiz davası olmayacaktır. Bir temyiz başvurusunda belirtilen temyiz nedenleri, temyiz incelemesinin de sebepleri olur. İstinaf mahkemesinde görülmüş olan fakat temyizde belirtilmeyen herhangi bir hukuka aykırılık durumu, temyizde belirtilmemiş olduğundan gıyabında bir inceleme yapılmaz. Temyiz incelemesi ve hukuka aykırılık durumlarının tahlili, ancak dilekçede belirtilen sebeplere istinaden yapılır. Bu nedenle temyiz dilekçesinde sebeplerin belirtilme aşamasında dikkatli olunmalıdır. Temyiz için başvuru yapılırken şayet temyiz dilekçesi yanlış bir mahkemeye verilmişse, mahkeme dilekçeyi hemen doğru merciiye iletmek zorundadır. Dilekçenin yanlış mahkemeye verilmiş olması temyiz hakkına zarar vermez.

Temyiz Nedenleri Yargıtay

Hukuki bir terim olarak çok sık karşımıza çıkan temyiz süreci, Türkiye'de faaliyetlerini sürdüren mahkemelerde alınan kararların usul bakımından incelendiği bir süreçtir. Bir mahkeme kararında sadece usulsüzlük iddiası durumunda değil, verilen hüküm Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na aykırı olduğu iddia edildiği durumlarda da temyiz davası açılabilir. Yani bir mahkeme kararının temyize götürülmesi, alınan kararın bir üst mahkeme olan Yargıtay'a taşınması işlemidir ve tüm vatandaşlar için tanınmış bir anayasal haktır. İstinaf mahkemelerinde alınan kararın bozulması hükmü dışında, davanın Yargıtay'a taşınmasıyla gerekçeli karardaki tüm maddeleri usul ve anayasaya uygunluk bakımından yeniden incelenir. Temyiz nedenleri Yargıtay tarafından haklı bulunursa alınan karar bozularak ilgili davanın yeniden görülmesi için kararı veren mahkemeye geri gönderilir. İddialar temyiz dilekçesinde mutlaka açıklanmalıdır Temyiz başvurusu yapabilmek için hazırlanan temyiz dilekçesi mevcut kararı veren mahkemeye ya da bölge istinaf mahkemesine iletilir. Temyiz dilekçesi hazırlanırken dikkat edilmesi gereken en önemli husus, temyiz talebinin gerekçelerinin açıklayıcı bir şekilde, olması gerekenin ne olduğuyla birlikte belirtilmesidir.

Davalarda Alınan Kararların Temyiz Süresi Ne Kadar?

Türk hukuk sisteminde bir davanın temyiz edilebilmesi için istinaf mahkemeleri tarafından verilen kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren 7 gün geçmemesi gerekir. Eğer davanın kararının açıklandığı gün taraflar mahkemedeyse, temyiz süresi ertesi gün başlarken, kararın posta yoluyla tebliğ edildiği durumlarda ise ilgili tebligatın kişiye ulaştığı gün dikkate alınır. Her iki durumda da tebliği ulaştığı günün iş günü olması şartı aranır. İş günün dışındaki tebliğlerde bir sonraki iş gününden itibaren temyiz süresi başlamış sayılır.

Temyiz Davalarında Avukat Danışmanlığı Alınmasının Önemi

Davalar sonrası alınan kararlarda temyiz süreci, hukuki açıdan bir usulsüzlük ya da anayasaya aykırılık iddiası taşıdığı için, temyiz dilekçesi hazırlanırken ve süreç yürütülürken bu alanda ihtisaslaşmış bir avukattan danışmanlık alınması çok önemlidir. Temyiz hakkına yönelik hukuki düzenlemeler 6100 sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanun'unun 361. maddesi ile 373. maddeleri arasındaki bölümde tanımlanmıştır. Yine ilgili kanunun 362. maddesinde hangi tür kararlar için temyiz yoluna başvuru yapılamayacağı detaylı bir şekilde açıklanmıştır. İstinaf mahkemelerinin kurulması ile yargıtay dairelerinin iş yükünün azaldığını söyleyebiliriz. Makalede Temyiz Nedenleri konusuna yer verilmiştir. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve danışma konularında sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

Bu haber toplam 381 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara