Temyiz ve İtiraz Süreleri

Temyiz ve İtiraz Süreleri
Temyiz ve İtiraz Süreleri TEMYİZ DİLEKÇESİ NASIL YAZILIR? *Temyiz, dilekçeyle yapılır ve dilekçeye karşı tarafın sayısı kadar örnek eklenir. *Temyiz dilekçesinde aşağıdaki hususlar bulunur: Temyiz eden ile karşı tarafın davadaki sıfatları, adı, soyadı ve adresleri. Bunların varsa yasal temsilci ve vekillerinin adı, soyadı ve adresleri, Temyiz edilen kararın hangi...
Temyiz ve İtiraz Süreleri, Temyiz İtiraz Dilekçesi Örneği, Temyiz İtiraz Süresi, Temyiz İtirazı, Temyize İtiraz Edilebilir Mi? Temyize İtiraz Edilir Mi? Temyiz için belirlenmiş süre istinaf mahkemelerinde bozma kararı haricinde kalmış olan tüm hükümlerinin tekrar analiz edilmesi için davada taraflara tanınmış olan bir hak olmaktadır. Temyiz ve itiraz süreleri istinaf mahkemesi kararlarının tefhimi ya da tebliğinden itibaren 15 gün olarak belirlenmiştir. Temyiz sürelerinde kararın verildiği ilk gün hesaba katılmaz. Son gün tatile denk gelmiş ise ilk iş günü temyiz süresinin son günü olmaktadır. İstinaf ceza dairelerinin kararlarının temyiz incelemesi ise bir üst mahkeme olan Yargıtay tarafından yapılmaktadır. Davada tarafların duruşmada hazır olmaması halinde, mahkeme tarafların yokluklarına karar verir. Ardından da mahkeme kararlarını taraflara iletilir. Çeşitli durumlarda bu tebliğ PTT aracılığı ile yapılır. Tebliğin taraflara ulaşması halinde 15 gün içinde temyiz talebi yapılmalıdır.

Temyiz ve İtiraz Süreleri 2019

Temyiz süresi 15 gündür. İstinaf mahkemeleri kararlarında temyiz hakkı alabilmek için davanın tarafı olmak gerekir. Davada kusurlu ya da davalı tarafların tamamı temyiz hakkına sahiptir. Davaya müdahil olan kişilerin de davaya temyiz hakkı bulunmaktadır. Temyiz hakkına sahip olan kişiler ise:
 • Davanın sanığı,
 • Yargılanan kişi,
 • Yasal temsilciler,
 • Davaya müdahil olan kişi,
 • Şikayetçiler,
 • Mağdurlar,
 • Suçtan zarar görmüş olan kişiler,
 • Dava konusu sebebiyle zarar görmüş kişiler temyiz için başvurabilir.
Cumhuriyet savcısı kapsamında sanıkların lehine ya da aleyhine temyiz başvurusu da yapılabilir.

Temyize Cevap Süresi 2019

Temyiz dilekçesi davanın sonuçlanmasından sonraki 15 gün içerisinde yapılmalıdır. Temyiz başvurusu için karar verilmiş olan istinaf mahkemesine bağlı şekilde temyiz dilekçesi verilmektedir. Temyiz dilekçesinin uzman bir avukat aracılığı ile hazırlanması gerekmektedir. Doğru ve usulüne uygun olarak dilekçelerin hazırlanması gerekir. İstinaf başvurusunda istinaf sebeplerinin belirlenmesi ve ifade edilmesi önerilir. Ancak her zaman bu durum mümkün olmayabilir. Bu gibi durumlarda da Adliye Mahkemesi istinaf incelemesi yapılabilir. Fakat temyiz başvurularında mutlaka sebeplerin belirlenmesi gerekmektedir. Şayet temyiz dilekçesinde somut bir sebep bildirilmiyorsa bu noktada temyiz davası reddedilecektir. Bunun yanı sıra gerekçesiz olarak yapılan temyiz başvuruları reddedilmektedir.

Temyiz Dilekçesi Nasıl Yazılır? Temyiz ve İtiraz Süreleri

Temyiz ve İtiraz Süreleri
 • Temyiz, dilekçeyle yapılır ve dilekçeye karşı tarafın sayısı kadar örnek eklenir.
 • Temyiz dilekçesinde aşağıdaki hususlar bulunur: Temyiz eden ile karşı tarafın davadaki sıfatları, adı, soyadı ve adresleri. Bunların varsa yasal temsilci ve vekillerinin adı, soyadı ve adresleri, Temyiz edilen kararın hangi bölge adliye mahkemesi hukuk dairesinden verilmiş olduğu, tarihi ve sayısı, Yargıtayın bozma kararı üzerine, bozmaya uygun olarak ilk derece mahkemesince verilen yeni kararın veya direnme kararına karşı temyizde direnme kararının, hangi mahkemeye ait olduğu, tarihi ve sayısı,  İlamın temyiz edene tebliğ edildiği tarih, Kararın özeti, 7. Temyiz sebepleri ve gerekçesi, Duruşma istenmesi halinde bu istek, Temyiz edenin veya varsa yasal temsilci yahut vekilinin imzası ile temyiz yapılır.
 • Temyiz dilekçesi, temyiz edenin kimliği ve imzasıyla temyiz olunan kararı yeteri kadar belli edecek kayıtları taşıması halinde, diğer şartlar bulunmasa bile reddolunmayıp temyiz incelemesi yapılır.
 • Temyiz dilekçesi, kararı veren bölge adliye mahkemesi hukuk dairesine veya Yargıtayın bozması üzerine hüküm veren ilk derece mahkemesine yahut temyiz edenin bulunduğu yer bölge adliye mahkemesi hukuk dairesine veya ilk derece mahkemesine verilebilir.Temyiz dilekçesi kararı veren mahkemeden başka bir mahkemeye verilmişse temyiz defterine kaydolunur ve durum derhal kararı temyiz edilen mahkemeye bildirilir. Temyiz edene ücretsiz bir alındı belgesi verilir. (Temyiz ve İtiraz Süreleri)
YARGITAY AŞAĞIDAKİ SEBEPLERDEN DOLAYI TEMYİZ EDİLEN KARARI KISMEN VEYA TAMAMEN BOZAR
 • Hukukun veya taraflar arasındaki sözleşmenin yanlış uygulanmış olması.
 • Dava şartlarına aykırılık bulunması.
 • Taraflardan birinin davasını ispat için dayandığı delillerin kanuni bir sebep olmaksızın kabul edilmemesi.
 • Karara etki eden yargılama hatası veya eksiklikleri bulunması. (Temyiz ve İtiraz Süreleri)
 AŞAĞIDAKİ KARARLAR HAKKINDA TEMYİZ YOLUNA GİDİLMEZ
 • Miktar veya değeri beşmilyar lirayı geçmeyen davalara ilişkin kararlar,
 • 8 inci maddede gösterilen davalar ile (Kat Mülkiyeti Kanunundan doğup gayrimenkulün aynına ilişkin olan davalar hariç) özel kanunlarda sulh hukuk mahkemesinin görevine girdiği belirtilen davalarla ilgili kararlar.
 • Yargı çevresi içinde bulunan ilk derece mahkemeleri arasındaki yetki ve görev uyuşmazlıklarını çözmek için verilen kararlar ile merci tayinine ilişkin kararlar.
 • Çekişmesiz yargı işlerinde verilen kararlar.
 • İrs ve soybağına ilişkin sonuçlar doğuran davalar hariç olmak üzere, nüfus kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin davalarla ilgili kararlar.
 • Yargı çevresi içindeki ilk derece mahkemeleri hakimlerinin davayı görmeye hukuki veya fiili engellerinin çıkması halinde, davanın o yargı çevresi içindeki başka bir mahkemeye nakline ilişkin kararlar. (Temyiz ve İtiraz Süreleri)

Temyiz ve Temyiz Süreleri

        MAHKEME                    SÜRE VE İŞLERLİK KOŞULU       YASAL DAYANAK Asliye Hukuk Mahkemesi              15 gün.(Tebliğden )               HUMK 432/1 Sulh Hukuk Mahkemesi                8 gün.(Tebliğden )                   HUMK 437 İş Mahkemeleri                                8 gün.(Tefhimden )                  5521/8 Ceza Mahkemeleri                           7 gün.(Tefhimden                    1412/310 İcra (Hukuk)                                   10 gün.(Tefhimden )                   İİK/363 İcra (Ceza                                          7 gün.(Tefhimden )                   İİK/353 İdari Yargı Mahkemeleri               30 gün.(Tebliğden )                    2577/46 Kadastro Mahkemeleri                 15 gün.(Tebliğden )                    3402/32 Temyiz İsteminin Reddine  ilişkin Mahkeme kararları             7 gün (Tebliğden )                     HUMK/432/son İflasa İlişkin Genel Mahkeme Kararları            10 gün (Tebliğden )                    İİK/164 Konkordato hakkında verilen hükümler (Gnl. Mah.)       10 gün (Tefhimden )                   İİK/299

Temyiz Cevap Süreleri

Asliye Hukuk - Sulh Hukuk          10 gün.(Tebliğden )                    HUMK 433/2 Ceza Mahkemeleri                      7 gün.(Tebliğden                             1412/316 İdare, Vergi, Danıştay                 30 gün.(Tebliğden )                           2577/46 Makalemizde Temyiz ve İtiraz Süreleri konusu yer almıştır. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Avukatlık ve Danışmanlık sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

Bu haber toplam 446 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara