TOKİ’nin Geç Teslim Ettiği Konut Hakkında Karar!

TOKİ’nin Geç Teslim Ettiği Konut Hakkında Karar!

Yargıtay’dan TOKİ’nin Geç Teslim Ettiği Konutlar Hakkında Emsal Karar!

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından görülen davada, TOKİ’nin hak sahibine zamanında teslim etmediği konutlar için kira kaybı tazminatı ödemesi gerektiğine yönelik emsal niteliğinde bir karar çıktı. Yüksek Mahkeme, bir hak sahibi vatandaşın TOKİ’den satın aldığı konutun teslim tarihinden daha geç bir zamanda teslim edilmesi üzerine açmış olduğu kira kaybından kaynaklanan tazminat davasını reddeden yerel mahkeme kararını oy birliği ile bozdu.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’na ilişkin emsal niteliğindeki kararın detayları haber yazımızda yer alıyor.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun vermiş olduğu bu hükmün gerekçesinde; davacı olan hak sahibinin, satın almış olduğu konutun, daha önceden belirlenen ve sözleşmede kararlaştırılan sürede teslim edilmediğini öne sürerek, konutun kendisine geç teslim edilmesinden kaynaklanan tazminat talebinde bulunduğu ifade edildi.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Hukuk Genel Kurulu’na konu olan davada, Mülga 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 106. maddesinde, karşılıklı sorumluluk ve yerine getirilmesi gereken işlemleri içeren sözleşmelerde borcun yerine getirilmemesi durumunda, alacaklı olan kişinin haklarını nasıl kullanacağına dair düzenlemelerin bulunduğuna vurgu yapıldı.

Buna göre alacaklı konumunda olan kişi, söz konusu Kanun’un 106. maddesinin ikinci fıkrasında belirtildiği üzere seçimlik haklardan birisini kullanabilmesi adına borcunu ifa etmekte direnen borçlu konumundaki kişiye mehil vermek zorundadır. Öte yandan aynı Kanun’un bir sonraki 107. maddesinde şu durumlardan:

  • Borçlu kişinin hal ve mevcut durumundan söz konusu tedbirin tesirsiz olduğu anlaşıldığında,
  • Borçlu kişinin temerrüdü sonucunda borcun ifası alacaklı için faidesiz kalmış durumda ise,
  • Sözleşmede yer alan hükümlere göre borç yatin ve tespit edilen muayen bir mehil içinde borcun ödenmesi gerekli ise,

birinin bulunması durumunda mehil tarihine gerek görülmemektedir. Somut olay da göz önünde bulundurulduğunda, 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 106. maddesinin birinci fıkrası gereğince bu durumda bir mehil belirlenmesine ihtiyaç duyulmamaktadır.

Borcun Yerine Getirilmemesinde Alacaklının Seçimlik Hakları

Söz konusu 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 106. maddesinin ikinci fıkrasında, borcun yerine getirilmemesi durumunda alacaklının üç seçimlik hakkının bulunduğu ifade edilmiştir. Buna göre alacaklı;

  1. Her zaman gecikmiş ifayı ve gecikme tazminatını isteme
  2. Sözleşmenin ifasından vazgeçilerek olumlu zararı isteme
  3. Sözleşmeyi tamamen feshederek olumsuz zararı isteme

haklarından birini seçme konusunda özgürdür.

Somut olaya bakıldığında, taşınmazın geç teslim edilmesinin ispatlanması halinde, geciken teslim süresine yönelik tazminat belirlenerek davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken, yerel mahkemenin hukuka aykırı hareket ederek davanın reddine karar verilmesi oy birliği ile bozulmuştur.

Bu haber toplam 1228 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara