Türkiye'de Boşanma Tanıma Tenfiz

Türkiye'de Boşanma Tanıma Tenfiz
Türkiye'de Boşanma Tanıma Tenfiz TANIMA VE TENFİZ DAVASI 1-TANIMA TENFİZ İÇİN GEREKLİ BELGELER (Türkiye'de Boşanma Tanıma Tenfiz) Boşanma Kararının Türkiye’de Tanınması ve Tenfizi Yurtdışında yaşamakta olup Türkiye vatandaşı olan bireyin yaşadığı sorunlardan biri yaşadığı ülkede gerçekleştirdiği hukuki süreçlerin vatandaşı olduğu Türkiye Cumhuriyeti...
Türkiye’de Boşanma Tanıma Tenfiz Davası Nasıl Açılır? Yabancı mahkemelerce verilen boşanma davalarının tanınması için Türkiye’de de tanıma ve tenfiz davalarının açılması gerekmektedir. Türkiye’de Boşanma Tanıma Tenfiz davası açılmadığı sürece çiftlerin yabancı ülkelerde verilen boşanma kararı Türkiye’de geçerli olmayacaktır. Tanıma ve tenfiz davası Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuk Hakkında Kanunu kapsamında düzenlenmektedir. Yabancı mahkemeler tarafından verilmiş ve kesinleşmiş kararların Türkiye’de de tanınabilmesi için bu davaların açılması gerekmektedir. Yabancı mahkemelerce verilmiş olan bu kararların tanınması için tanıma ve tenfiz davası açılmalıdır. Bu noktada yerel mahkemeler kararı analiz eder ve uygun olması ve gerekli şartları sağlaması durumunda, Türkiye’de de kararlar tanınmaktadır. Tenfiz ise karara ilişkin olarak verilmiş olan mal paylaşımı ya da velayet gibi durumların da geçerli olmasını sağlamaktadır. Tanıma ve tenfiz davası açarken tarafların yurtdışında yaşaması durumlarında uluslararası hakimiyeti olan avukatlarla çalışılmalıdır. Tanıma Tenfiz Davası Ne Kadar Sürer? Tanıma tenfiz yönetmeliği yabancı ülkelerde verilen davaların tanınmasını sağlamaktadır. Yabancı mahkemeler tarafından verilmiş olan kararların tanınmasını sağlayan tanıma davaları, diğer tarafa karşı açılır. Bundan dolayı da taraf olan eşin adreslerinin bilinmesi gerekmektedir. Bu gibi durumlarda, şartlar karşılanıyorsa dava kısa sürede sonuçlanacaktır. Davayı açmak için süre sınırı yoktur. Ancak işlemlerin daha hızlı şekilde sonuçlanabilmesi için yabancı mahkemeler tarafından verilmiş olan kararların hemen sonrasında Türkiye’de tanıma ve tenfiz davası açılması gerekir. Şayet taraflar yurt dışında yaşıyorsa, bu noktada Türkiye’de avukata vekalet verilebilir ve sonuç kısa sürede alınabilmektedir.

Tanıma Tenfiz Davası Dilekçe Örneği

Tanıma ve tenfiz davası için dilekçe hazırlanırken mutlaka alanında uzman ve deneyimli avukatlardan destek almak gerekir. Şayet dilekçe uygun ve usulüne göre hazırlanmamışsa bu noktada dava reddedilebilir ya da hak kayıpları meydana gelebilir. Bunun yanı sıra boşanılan eşin adresinin bilinmesi de oldukça önemlidir. Tebligatların davalı tarafa ulaşması, bu noktada dava süresini etkileyen unsurlardan biridir. Bu gibi durumlarda yurtdışı bağlantıları kurulmalı ve çalışma sistemleri uluslararası olan avukatlardan destek alınması önerilir. Bu sayede dava süreci daha kısa sürede sonuçlanacaktır.

Tanıma ve Tenfiz Davası

Boşanma Kararının Türkiye’de Tanınması ve Tenfizi Yurtdışında yaşamakta olup Türkiye vatandaşı olan bireyin yaşadığı sorunlardan biri yaşadığı ülkede gerçekleştirdiği hukuki süreçlerin vatandaşı olduğu Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kabul görmemesidir. Bunun sebebi hukuki sistem farklılıklarından ve her ülkenin kabul ettiği kuralların farklı olduğundan kaynaklanmaktadır. Peki bireyin yaşadığı ülkede farklı bir hukuki statü içerisinde örneğin bekar ama vatandaşı olduğu ülke içerisinde evli gözükmesini engelleyecek ve her iki ülke içerisinde de aynı hukuki duruma sahip olmasını sağlayabilecek bir yargı süreci yok mudur? Ülkeler her ne kadar farklı hukuk kurallarına sahip olsalar da ortak belirledikleri birtakım kavramlar nezdinde birleşerek birbirlerini tamamlamaktadırlar. Yani bundan kastım Almanya’da boşanan çiftlerin vatandaşları oldukları Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde de boşanmış olmalarını sağlayan her iki ülkede de aynı hukuki statüye sahip olmalarını sağlayan bir yargı yolu vardır. Bu yargı yolu tanıma ve tenfiz davasıdır. Her ülkenin yine kendi belirlediği hukuki kurallar çerçevesinde ilerleyen tanıma ve tenfiz davası olguları Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kanun koyucunun kabul ettiği kurallar ve şartlar çerçevesinde yaşanmaktadır. (Türkiye'de Boşanma Tanıma Tenfiz) Bu süreci kanun çerçevesinde ifade edersek:

Türkiye Cumhuriyeti Boşanma Kararının Tanınması ve Tenfiz Süreci

Medeni Usul, Aile Hukuku ve Milletlerarası Özel Hukuk dallarını ilgilendiren bu dava süreci kısa olarak ifade ettiğimizde şu şekilde gerçekleşmektedir:
  • Öncelikle Türkiye vatandaşı olan bireyler kanun koyucunun (Türkiye’deki) belirlediği ülkelerden birinde boşanmış olmaları gerekmektedir. Aksi takdirde tanınma ve tenfiz davaları açılamayacaktır.
  • Tanınma ve tenfiz davasının açılması için gerekli evraklar toplanacak ve Ülke içerisinde kabul edilen şehirlerdeki -bu şehirler Ankara, İstanbul ve İzmir- aile mahkemelerinden birinde açılacaktır.
  • Dava sürecinin tamamlanması ile boşanma davasının kabulü ve icra edilebilirliğinin artık geçerli olması.

Boşanma Tanıma ve Tenfiz Davası Sürecinin Başlaması İçin Gerekli Olan Evraklar Nelerdir?

Türk makamları nezdinde medeni hukuku ilgilendiren davaların Türk vatandaşları tarafından kanun koyucunun kabul ettiği ülkeler içerisinde yapıldığı takdirde Türkiye Cumhuriyetinin sınırları içerisinde kanun tarafından kabul görmesi için açılan davalara tanıma ve tenfiz davaları denir. Tanıma ve tenfiz davası açılarak yurtdışında yapılmış olan davaların ülke içerisinde kabulü ve icra edilebilirliği sağlanmaktadır. Bu davaların açılabilmesi için her hukuki süreçte olduğu gibi belirli kademeler ve gerekli evraklar vardır. Bu evraklar olmadığı takdirde davanın açılması mümkün değildir. (Türkiye'de Boşanma Tanıma Tenfiz) Bu evrakları sayarsak liste şu şekilde olur:

Tanıma Tenfiz Davaları İçin Gerekli Evraklar Listesi

  • Yabancı mahkemede yapılan boşanma davası kararının aslı
  • Yabancı mahkemenin boşanma kararının kesinleşmiş olduğu gösteren ifade eden belge, şerh ve apostille.
Apostille: 6 Ekim 1961 tarihinde Lahey konvansiyonuyla tespit edilen apostil bir belgenin gerçekliğinin tasdik edilmesi başka bir ülkede kanuni yollardan kabul edilmesini sağlayan belge onay sistemidir. Apostil kuralları Lahey konferansına üye veya taraf devletlerarasında geçerli olmaktadır.
  • Yabancı mahkeme tarafından verilmiş olan kararın yeminli tercüman tarafından Türkçeye tercüme edilmesi ve bu tercümenin Noter veya Konsolosluktan onaylatılması
  • Nüfus cüzdanı ve pasaport fotokopisi
  • Avukata verilecek olan boşanma vekaletnamesi ve yurtdışında verilmiş boşanma kararına ilişkin tanıma ve tenfiz davası açma yetkisi
Yukarıda listede sayılan evrakların tamamlanması halinde boşanma tanıma ve tenfiz davası açılabilecektir. Diğer makalelerimize Ankara Avukat sayfamızdan göz atabilirsiniz. (Türkiye'de Boşanma Tanıma Tenfiz)

Bu haber toplam 174 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara