Yabancıların Türkiye'de Ev Satın Alma Şartları

Yabancıların Türkiye'de Ev Satın Alma Şartları

Yabancıların Türkiye'de Ev Satın Alma Şartları Nelerdir? Yabancı uyruklu vatandaşlar Türkiye sınırları içerisinde ev sahibi olma hakkına sahiptirler.

Yabancıların Türkiye'de Ev Satın Alma Şartları

Yabancıların Türkiye’ de ev alması bazı kısıtlamalara maruz kalmak koşulu ile mümkündür. Ülkemiz son zamanlarda fazla sayıda yabancı vatandaşa ev sahipliği yapıyor. Türkiye içerisinde en az 1.000.000 dolarlık gayrimenkul satın alan, ya da en az 2.000.000 TL‘ lik yatırımda bulunan yabancıya, Türk vatandaşlığı verilmesinin yasalaşması ile birlikte, yabancıların Türkiye’ de ev sahibi olmaları talepleri daha da arttı.

Yabancıların Türkiye’ de Ev Alırken Karşılaştıkları Kısıtlamalar

Yabancı vatandaşların Türkiye sınırları içerisinde ev alması için belirlenen kanunlarla birlikte birçok kolaylık sağlanmıştır. Sağlanan bu kolaylıkların yanında getirilmiş olan birtakım kısıtlamalar da mevcuttur. Bu kısıtlamalara göre; yabancı uyruklu olan kişilerin, Türkiye’ de satın alacakları arazi veya araziler farklı şehirlerde bile olsa, alabileceği maksimum arazi büyüklüğü 30 hektardır. Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen bu 30 hektarlık limit, 2 katına çıkarılabiliyor. Fakat, bu 30 hektarlık alan, satın alınan arazinin bulunduğu ilçenin yüz ölçümünün %10’ undan fazla ise, yabancılar tarafından satın alınacak olan, arazi büyüklüğünün üst sınır olarak, ilçe arazisinin %10’ u hesaba katılır.

Yabancı Uyrukluların Gayrimenkul Sahibi Olmasında Ek Kısıtlamalar

Getirilen birçok kısıtlamanın yanı sıra, yabancı uyruklu olanlara, askeri alanlar ve güvenlik bölgelerinde arazi satışı yapılamıyor. Şayet Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ nden gerekli izin alınabilirse, yabancı kişiler, bu bölgelerde arazi satın alabilir.

Ayrıca, yabancıların Türkiye’ de ev alması için, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından belirlenmiş olan “Türkiye’ de taşınmaz ve Sınırlı Ayni Hak Edinebilen Ülkeler” arasından, birisinin vatandaşları olmaları gerekir.

Yabacı Uyruklu Kişilerin Türkiye’ de Ev Satın Alabilmesi İçin Gerekli Belgeler Nelerdir ?

Yabancı vatandaşlar, Türkiye sınırları içerisinde ev sahibi olma aşamasında iken, gayrimenkulün maliki ya da temsilcisinin, Tapu Müdürlüğü’ ne ön başvuruda bulunması gereklidir. Ön başvurular genellikle sabah saatlerinde ve Tapu Müdürlüğü’ nde sıra numarası alınarak yapılır. Bunun yanında yabancı uyruklu kişilere gayrimenkul satışı yapılabilmesi için istenen birtakım belgeler mevcuttur. İstenen bu belgeler şunlardır;

  • Gayrimenkule ait tapu ya da, köy/mahalle, ada, bina, parsel, bağımsız bölüm bilgisi.
  • Gerekliliği görüldüğü durumlarda, tercümesi ile birlikte kimlik belgesi ya da pasaport.
  • İlgili belediyeden alınacak olan, gayrimenkule ait “Emlak Rayiç Değeri Belgesi.”
  • Konut veya işyeri gibi yapılar için, zorunlu deprem sigortası poliçesi.
  • Alıcıya ait 2, satıcı olan tarafa ait 1 adet, son 6 ay içerisinde çekilmiş olan vesikalık fotoğraf.
  • Taraflardan herhangi biri Türkçe bilmiyor ise, tercüman bulundurulması.
  • Yurt dışında, düzenlenmiş olan vekaletname ile işlem yapılması durumunda, tercümesi ile birlikte, vekaletnamenin aslı ya da onaylanmış örneği.
  • Gayrimenkul satın almaları ikamet iznine bağlı olan yabancı uyrukluların, ilgili emniyet müdürlüklerinden alacakları ikamet tezkereleri.

Yabancı Uyruklu Vatandaşların Türkiye’ de Konut Kredisi Almaları

Yabancıların Türkiye’ de ev alması için, düzenlenmiş olan bazı yasalar ile, bankalardan konut kredisi alınabilir.  Bunun için, bankaya gidip şahsen başvuru yapılması ya da baroya bağlı olan bir avukat veya bir şahsın tüm hakları üzerine almış olduğunu beyan eden vekaletname hazırlaması gereklidir.

Bu haber toplam 294 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara