Yargıtay'dan Avukatların Savunma Sınırları Hakkında Emsal Karar!

Yargıtay'dan Avukatların Savunma Sınırları Hakkında Emsal Karar!

Yargıtay'dan Avukatların Savunma Sınırları Hakkında Emsal Karar! Kişilik haklarının ihlali sebebiyle görülen tazminat davasında, avukatların, iddia ve savunma hakkı üstünlüğü ilkesi kapsamında; mahkemeye sundukları, deliller, dilekçeler ya da yaptıkları savunmaların sınırlandırılmaması ön görülmektedir.

Görülen tazminat davasında, mahkemenin avukat savunmasını sınırladığı gerekçesiyle, davanın temyizi istenmiştir. Bu kapsam doğrultusunda, Yargıtay 4. Hukuk Dairesi tarafından savunma hakkı sınırı kapsamında emsal bir karar verilmiştir.

Yargıtay’da Görülen Davanın Konusu!

Kişilik haklarının ihlaline yönelik saldırı hakkında açılan bir tazminat davasında, yerel mahkemenin vermiş olduğu, kısmen kabul kararı, tarafın temyiz etmesiyle sonuçlanmıştır.

Davalı taraf, davanın görülmesi için mahkemeye sunulan beyan dilekçesinde; söz konusu söylemlerin, savunma sınırı içinde kaldığı ve bu nedenle davanın düşmesi gerektiği savunulmuştur. Bu savunmayla birlikte mahkeme, davanın kısmen kabulüne karar vermiş ancak davacı taraf, savunma sınırı gerekçesiyle kararı temyiz etmiştir.

Türk yargı sisteminde, iddia ve savunma hakkına sahip avukatların, savunmaları sırasında vermiş olduğu tüm; dilekçeler, deliller ve söylevlerin, kanun kapsamında belirtilen savunma sınırlarını aşmadığı takdirde, herhangi bir nedenle haksız davranış olarak değerlendirilmesi mümkün değildir.  

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nde görülen temyiz davasında, savunma sınırlarının aşılmadığı ve bu nedenle davalı tarafın lehine, kararın bozulması gerektiği, oy birliğiyle karara bağlanmıştır.

Bu dava sayesinde, avukatların, mahkemede yaptığı tüm savunma ve savunma araçlarının sınırı, savunma sınırı ilkelerini aşmadığı takdirde, haksız bir eylem olarak değerlendirilemez.

Mahkemenin Kısmen Kabul Kararına, Yargıtay’dan Ret!

İddia ve savunma hakkı kapsamında, avukatların mahkemeye sundukları tüm deliller ve diğer eylemler, savunma sınırını aşmadığı takdirde, hükümsüz olarak sayılamaz.

2015 yılında görülmeye başlayan bir davada, mahkemeye sunulan beyan dilekçesinde yer alan unsurların, iddia ve savunma hakkı çerçevesinde kaldığı yönünde kabulün, davanın tümden reddine neden olması beklenmiştir.

Mahkemece açıklanan kararda ise kısmen kabul kararının verilmesi hukuksuz görülerek, davanın üst mahkemece görülmesi için dava temyiz edilmiştir. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından verilen kararın yeniden görüşülmesi ve iddia ve savunma hakkı ilkeleri kapsamında, yerel mahkemenin vermiş olduğu kararın bozulması ön görülmüştür.

Yargıtay'dan Avukatların Savunma Sınırları Hakkında Emsal Karar!

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi tarafından görülen davada, Asliye Mahkemesinin vermiş olduğu kararın bozulmasına karar verilmiştir. Yargıtay tarafından verilen kararda; beyan dilekçesinin, iddia ve savunma sınırları içinde kabul edilmesi ve davanın tümden reddine karar verilmesi gerektiği belirtilerek, mahkemenin kararının bozulmasına hükmedilmiştir.

Ayrıca mahkemece alınan peşin harcın ve masrafların, tarafların isteği doğrultusunda geri verilmesi de kararın devamında yer almaktadır.

Avukat ve meslek kuralları emsal yargı kararları.

Bu haber toplam 370 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara