Yaş Küçültme Ve Yaş Büyütme Davası

Yaş Küçültme Ve Yaş Büyütme Davası
Yaş Küçültme Büyütme Davası Nerede Açılır NÜFUS KAYDININ DÜZELTİLMESİ İSTEMİ - NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU GEREĞİ DAVANIN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN GÖREVİNE GİRDİĞİ - GÖREVSİZLİK KARARI VERİLMESİ GEREĞİ - HÜKMÜN BOZULMASI ÖZET: Davacı dava dilekçesinde, yaşları küçük F., D. ve V.'nin nüfus kayıtlarında olan anne adlarının olarak düzeltilmesini...
Yaş Küçültme Ve Yaş Büyütme Davası Nerede Açılır konusu, Kişiler, çeşitli sebeplerle yaş küçültme büyütme davası açma ihtiyacı duyabilir. Nüfus Hizmetleri Kanunu düzenlemesi esaslarına göre bireylerin yaşlarının düzeltilmesini talep etme hakları bulunmaktadır. Peki yaş küçültme büyütme davası nerede açılır? Yaş düzeltme davası açabilmek için hangi şartlar aranır?

Yaş küçültme ve Yaş büyütme davası nerede açılır?

Yaş düzeltme davaları, isim ve soyad değişikliğinde olduğu gibi kişinin ikamet ettiği adresin bağlı olduğu Asliye hukuk mahkemelerinde açılabilir. Ancak herkesin tahmin edeceği üzere yaş düzeltme davaları, gerek yaş büyütme gerekse yaş küçültme amacıyla açıldığında haklar ve sorumluluklar bakımından birçok hususta önemli avantajları ve dezavantajları da beraberinde getirebilir. Yaş küçültme nedir konusu hakkında geniş bilgi almak için sayfayı ziyaret edebilirsiniz. Son günlerde yaş düzeltme davaları hususu bedelli askerlik gibi, yaş sınırı olan hukuki düzenlemelerden faydalanma amacıyla çok sık gündeme gelmiş durumda... Bedelli askerlik dışında, çeşitli haklardan faydalanmak ya da bazı yükümlülüklerden kaçınmak için de yaş düzeltme davaları açılabiliyor. Ancak hukuki anlamda yaş küçültme ya da yaş büyütme davası açılmasının kişiye ne gibi bir yarar sağlayabileceği mahkemeler tarafından etraflı bir şekilde araştırılmaktadır. Yaş büyütme nedir konusu hakkında geniş bilgi almak için sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Yaş Küçültme Ve Yaş Büyütme Davası temel şartlar nelerdir?

Yaşa düzeltme davalarında aranan temel şartlardan bazılarını şöyle özetleyebiliriz: Genel olarak yaşı düzeltme davası için başvuran kişinin nüfus kütüğünde yazılı olan yaşa uygun bir görünüme sahip olmaması ilk dikkat edilen husustur. Ayrıca yaşını büyütecek olan kişinin büyütmek istediği yaşta kardeşi olmamalıdır. Eğer kişi yaşını küçültme talebi ile dava açtıysa kayıtlı olan doğum tarihinden önceki bir tarihte doğduğunu ispatlaması gerekir. İspat aşamasında en önemli konu ise davayı açan kişinin bir hastane, doğum evi gibi resmi kurumlarda doğmamış olması şartı aranır. Bu şartın temel gerekçesi, resmi kurumlardan doğan kişilere dair tutulan kayıtlarının kesinliğinden bir şüphe duyulmamasıdır.

Yaş Küçültme Ve Yaş Büyütme Davası Doğum yılı belli ancak ay ve gün belirsiz ise ne olur?

Yaş düzeltme davalarındaki genel uygulamalardan birisi ise doğuma ilişkin yılın belli olmasına karşın ay ve gün bilgisi eksik kalan kişilere yöneliktir. Eğer kişinin sadece doğum tarihi varsa, doğum ayı ve günü 1 Temmuz olarak düzenlenir. Şayet, yıl ve ay belli ise gün için de ilgili ayın 1. günü belirlenir. Yani 1986 yılı kasım ayından doğduğu kayıtlarda yazan bir kişi dava açtığında doğum günü 1 Kasım 1986 olarak düzenlenir.

Yaş Küçültme Ve Yaş Büyütme Davası Yargı Kararları

NÜFUS KAYDININ DÜZELTİLMESİ İSTEMİ - NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU GEREĞİ DAVANIN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN GÖREVİNE GİRDİĞİ.

GÖREVSİZLİK KARARI VERİLMESİ GEREĞİ - HÜKMÜN BOZULMASI.

ÖZET: Davacı dava dilekçesinde, yaşları küçük F., D. ve V.'nin nüfus kayıtlarında olan anne adlarının olarak düzeltilmesini istemiş, mahkemece davanın reddine karar verilmiştir. Hukuk Muhakemeleri Kanun'unun maddesinde ad ve soyadı düzeltilmesi işlerinin çekişmesiz yargı kapsamında bulunduğu, 383. maddesinde ise çekişmesiz yargı işlerinde görevli mahkemenin aksine bir düzenleme bulunmadığı takdirde sulh hukuk mahkemesi olduğu, 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanun'unun 36. maddesinde de nüfus kayıtlarına ilişkin düzeltme davalarının düzeltmeyi isteyen şahıslar ile ilgili resmi dairenin göstereceği lüzumu. Cumhuriyet Savcıları tarafından yerleşim yeri adresinin bulunduğu yerdeki görevli asliye hukuk mahkemesinde açılacağı hükme bağlandığından; mahkemece, davanın asliye hukuk mahkemesinin görevi kapsamında bulunduğu dikkate alınarak görevsizlik kararı verilmesi yerine işin esası hakkında karar verilmesi doğru görülmemiştir.

NÜFUS KAYDININ DÜZELTİLMESİ İSTEMİ. YAŞIN DÜZELTİLMESİ İSTENİLEN SAĞLIK KURULUNCA VERİLEN VE BİLİMSEL NİTELİK TAŞIYAN YAŞ TESPİTİ RAPORU ESAS ALINARAK DOĞUM TARİHİNİN RAPORA TERS DÜŞMEYECEK BİÇİMDE DÜZELTİLMESİ GEREĞİ.

ÖZET: Somut olayda; yaşının düzeltilmesi istenilen sağlık kurulunca verilen ve bilimsel nitelik taşıyan yaş tespiti raporu esas alınarak G.B.'ın doğum tarihinin bu rapora ters düşmeyecek ve diğer kayıtlarla da çelişki yaratmayacak biçimde düzeltilmesi gerekirken, davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.

Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara