Babalık Davası Ne Kadar Sürer?

Babalık Davası Ne Kadar Sürer?
Babalık Davası Ne Kadar Sürer? Babalık davasının açılması çocuğun kendisi ya da annesi aracılığı ile yapılmaktadır. Babalık davası Medeni Kanun’un 301. Maddesinde düzenlenmiştir. Babalık Davası Ne Kadar Sürer? Adalet bakanlığının Yargıda Hedef süresine göre belirlenen davanın sonuçlanma süresi 11 ay yani 330 gündür. Bu süreye olumsuz faktörler ile istinaf yargıtay nezdinde yapılan itirazlar dahil değildir. Bu maddeye göre çocuğun babası ile arasındaki soy bağının belirlenmesini isteme hakkı korunmuştur. Babalık davası aynı zamanda kamuyu da ilgilendiren bir dava olduğundan cumhuriyet savcısına da dava hakkında bilgilendirme yapılmaktadır. Babalık davası ne kadar sürer konusuna cevap verebilmek için öncelikle babalık davasının konusuna hakim olmak gerekir. Babalık davasının farklı türlerine göre dava süresi de değişmektedir.

Babalık Davası Kime Karşı Açılır?

Babalık davası çocuğun babası olduğuna inanılan kişiye açılan davalardır. Karine olarak kabul edilen babalık davasına konu olabilecek kişilerin çocuğun doğumundan 300 ila 380 gün öncesinde anne ile cinsel ilişkiye girmiş kişiler olması gerekmektedir.

Babalık Davasında Babalık Nasıl İspatlanır?

Bilindiği üzere babalık davasının ispat edilmesinde kullanılan en yaygın yöntem DNA testi ile yapılacak babalık testi sonucunun mahkemeye ulaştırılmasıdır. Babalık davası yargılama usulü olarak DNA testini kesin delil olarak kabul etmekle birlikte kan testine ek olarak tükürük testi, doku testi ve kıl örneklerinin alınması da gerekmektedir.

Babalık Davası Dilekçesi

Babalık davasının açılması için anne tarafından doğumdan itibaren bir yıllık süre bulunmaktadır. Bu süre hak düşürücü bir süre olduğundan zamanında açılmayan davalar geçersiz sayılmaktadır. Çocuklar için ise istisnai bir durum söz konusudur. 18 yaşından itibaren 1 yıl süre ile babalık davası açma hakkı saklı kalmaktadır. Babalık davası 2019 yılında da oldukça merak edilmektedir. Babalık davasının açılması sırasında dilekçede kime karşı dava açıldığı, tanıklar ve toplanması gereken deliller detaylıca belirtilmelidir. Bu konuda uzman avukatlardan hukuki yardım almak hem daha hızlı netice almaya hem de hakkedilen sonuca ulaşmaya yardımcı olmaktadır.

Nesebin Reddi Davası Ne Kadar Sürer?

Nesebin reddi davası babalık davasından farklı olarak baba ve çocuk tarafından babalığın çürütülmesi yani geçersiz kılınmasına yönelik dava çeşididir. Bu dava çeşidinde babalığın hükümsüz kılınması amacıyla açılan nesebin reddi davası için 730 günlük hedef süre belirlenmekle birlikte her dava özelinde daha erken bir zamanda da nesebin reddi davaları sonuçlanabilmektedir. Nesebin reddi davasında nesebin yani soybağının reddedilmesi baba veya çocuk tarafından mümkün olacaktır. Nesebin reddi davasını baba ve çocuk birbirinden bağımsız olarak açma hakkına sahiptir. Çocuk nesebin reddi davası açmışsa ve reşit değilse çocuğun haklarını korumak adına kayyım atanmakta ve dava kayyım ile birlikte devam etmektedir. Nesebin reddi davası çocuğun annesinin doğumdan 300 ila 180 gün önce başka birisiyle cinsel ilişkiye girdiğini öğrendiği tarihten itibaren 1 yıl içinde anne ve babaya karşı aile mahkemesine başvurarak nesebin reddi davası açması suretiyle gerçekleşmekte DNA testleri başta olmak üzere delil değerlendirilmesinin mahkemece yapılaması sonrasında dava sonuçlandırılmaktadır. Nesebin reddi davası ne kadar sürer konusu da merak edilmektedir. Ülkemizde 2019 yılında hedef süre uygulamasına geçilmesiyle birlikte 730 günlük yargılama süresi belirlenmiş ve bu süre içinde nesebin reddi davasının ilk derece mahkemesi sıfatıyla aile mahkemesinde sonuçlandırılması öngörülmüştür.

Soybağı Reddi Davası Ne Kadar Sürer?

Soy bağı reddi davası ile nesebin reddi davası benzer özellikler göstermektedir. Koca ve çocuk tarafından açılan bu dava ile doğumla kurulan baba ve çocuk arasındaki soy bağı ilişkisinin sona erdirilmesi amaçlanmaktadır. 730 günlük hedef sürenin öngörüldüğü soy bağı reddi davası davanın delil durumu, mahkemenin iş yükü gibi nedenlere bağlı olarak daha erken ve daha geç de sonuçlandırılabilmektedir. Soybağının reddi davasıyla nesebin reddi davası usul olarak benzer özelliktedir. Soybağının reddi davasını da aynı şekilde baba ve çocuk birbirinden bağımsız olarak açabilmekte ve soybağının getirdiği hukuki sonuçların ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır.

Babalık Davası Ne Kadar Sürer? 

Babalık davasının ne kadar sürede sonuçlanacağı babalık davasının tarafı olanlar ve babalık davası açmayı düşünenler için merak konusudur. Babalık davası anne ve çocuk tarafından baba olduğu düşünülen kişiye karşı açılabilen ve aile hukukunun alanına giren davalardandır. Babalık davası doğumdan itibaren anne veya çocuğa atanan kayyım tarafından açılabileceği gibi çocuğun 18 yaşını doldurmasından itibaren 1 yıl içinde de açılabilmektedir. Evlilik birlikteliği içinde çocuk dünyaya gelmişse babalık davası açılabilmesi için önce nesebin reddi davası açılmalı buradan alınacak sonuca göre babalık davasının açılması sağlanmalıdır. Babalık davası ne kadar sürer ile birlikte babalık davasıyla benzer özellikler gösteren babalık reddi davası, nesebin reddi davası ve soybağı reddi davalarının ne kadar sürede sonuçlanacağı merak edilmektedir. Babalık davasının sonuçlanması için 1 Ocak 2019 itibariyle Adalet Bakanlığı 330 günlük hedef süre uygulamasını devreye sokmuştur. Bu süre tahmini olarak babalık davasının sonuçlanması gereken süre olmakla birlikte ilk derece mahkemesinde verilen karara istinaf veya temyize gidilmesi halinde bu sürenin daha da uzayabileceği öngörülmektedir. Çocuğun evlilik ya da evlilik sonrasında olsun babası olan kişiyi reddetmesi amacıyla açtığı dava çeşididir. Davanın sonuçlanması için 730 günlük süre öngörülmekle birlikte bu süre tahmin olarak verilmektedir. Davanın durumu, dava açılan mahkemenin yoğunluğu gibi sebepler babalık reddi davasının sonuçlanmasına etki etmektedir.

Babalık Reddi Davası Ne Kadar Sürer?

Evlilik içerisinde veya evliliğinin sona ermesinden itibaren 300 gün içinde doğan çocuğun babası karine olarak kadının eşidir. Bu karine babalık karinesi olmakla birlikte babalığın evli olan eşe ait olmadığı düşünülüyorsa babalık reddi davası açılarak çocuk ile baba arasında gerçekleşen hukuki durumun ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır. Babalığın reddi davasında kanuni olarak baba sıfatını kazanmış baba çocuğa ve eşe karşı babalığın reddi davası açarak babalık ilişkisini sonlandırmaktadır. Babalığın reddi davasının 730 gün içinde sonuçlandırılması amaçlanmaktadır. Bu süre tahmini bir süre olup davanın daha erken sonuçlanması da mümkündür.

Soybağının reddi davası kayyım

Soybağının reddi davası kayyım ile de açılabilmektedir. Çocuk reşit değilse ya da çocuğun doğumundan itibaren kayyım atanmışsa soybağının reddi davası açarak çocuğun hakları korunmaya çalışılmaktadır. Soybağının reddi davasında da nesebin reddi davasında olduğu gibi Adalet Bakanlığı tarafından 330 günlük hedef süre uygulamasına geçilmiştir. Bu süreler tahmini süreler olup davaya bakan mahkemenin iş yükü, dava dosyasındaki delillerin durumu, davanın tanıkları gibi birçok sebep davanın sonuçlanması sürecini etkilemektedir. Soybağının reddi davasının daha hızlı ve istenilen bir biçimde sonuçlanması için aile hukuku alanında uzman avukat ve avukatlık bürolarından avukatlık ve danışmanlık desteği almanızda fayda vardır. Makalede Babalık Davası Ne Kadar Sürer? Konusuna yer verilmiştir. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Babalık davası nasıl açılır konularında sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

Bu haber toplam 465 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara