Banka Dosya Masrafı Nasıl Alınır?

Banka Dosya Masrafı Nasıl Alınır?
Banka Dosya Masrafı Nasıl Alınır? Banka Dosya Masraflarını Almak için Ne Yapmalı? Bankalar tarafından kendi müşterilerinin yapmış olduğu kredi işlemleri başta olmak üzere bazı işlemler sonrasında bu kişiler dosya masrafı adı altında bazı kesintilerin yapılması söz konusu olmaktadır. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklama doğrultusunda son...
Banka Dosya Masrafı Nasıl Alınır? Haksız ödenen dosya masraflarının geri alınması dava yolu açık olan ya da uygulamada tüketici hakem heyetlerine başvuru yaparak bankaların şikayet edilebileceği ve ödenen paraların geri alınabileceği bir alandır. Bankalar kredi kullandırdıkları esnada kredinin türüne göre kredi masrafı adı altında tüketiciden ekstra ücretler talep etmekte ve bu ücretler müşterilerde zarara sebep olmaktadır. Bankaların almış olduğu bu ücretlere karşılık ücretin miktarı oranında dava açma veya hakem heyetlerine başvurarak bankadan bu ücretleri isteme hakkı bulunmaktadır. Banka dosya masrafı nasıl alınır konusunda dava açabilmek için her yıl değişen miktarlarda ortaya çıkan tüketici hakem heyetinin görev alanına giren konulardaki parasal sınırların neler olduğunu bilmek gerekmektedir. 2019 yılında çerçevesi çizilen tüketici ile alıcı arasındaki uyuşmazlıklarda tüketici mahkemesi alt parasal sınırı 8.480,00 TL olarak belirlenmiş olup bu tutarın altındaki tüketici kredi masrafları öncelikle bankaya sonrasında ise tüketici hakem heyetine başvuru sonrasında talep edilebilmektedir.

2019 Banka Dosya Masrafının Talep Edilmesinde Uygulanan Parasal Sınırlar

Her yıl tüketici konumundaki vatandaş ile satıcı konumundaki banka, pazarlayıcı, tacir veya firma gibi müesseseler arasındaki uyuşmazlıklarda parasal sınırlar belirlenmekte bu parasal sınırlar çerçevesinde uyuşmazlıkların nasıl çözümleneceği karara bağlanmaktadır. Buna göre kredi dosya masrafı geri alma 2019 yılında ortaya çıkan parasal sınırlar şu şekildedir:
  • Parasal değeri 5.650,00 TL’nin altındaki uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetleri,
  • Büyükşehir belediyelerinde 5.650,00 TL ile 8.480,00 TL arasındaki uyuşmazlıklara il tüketici hakem heyetleri, büyükşehir belediyesi olmayan illerin merkezlerinde 8.480,00 TL altındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,
  • Büyükşehir belediyesi statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 5.650,00 ile 8.480,00 TL arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri
Görevli kılınmış olup 8.480,00 TL üzerindeki banka kredi masraflarının geri ödenmesi için tüketici mahkemelerine bu tutarın altındaki miktarlar için görevli olan il veya ilçe tüketici hakem heyetlerine başvurmak gerekmektedir.

Tüketici Kredi Masrafının İadesi Davası Nasıl Açılır?

Bankaların haksız olarak almış oldukları dosya masrafları çoğu zaman tüketicinin fark edebileceği özellikleri yansıtmamakta kredi tutarında dosya masrafı açıkça görülememektedir. Bunun için öncelikle bankaya müracaat ederek çekilen kredide alınan dosya masraflarının neler olduğu talep edilmelidir. Bankalardan alınan kredi masraf dökümleri sonrasında kredi çekilen bankanın şubesine ihtarname göndererek haksız yere alınmış bu dosya masraflarının belli süre içinde geri ödenmesi talep edilmelidir. Tüketici kredi masraflarının geri ödenmesine çoğu banka yanaşmamakta ve gönderilen ihtara cevap vermemektedir. Bu tip durumlarda parasal sınırlarda göz önüne alınarak tüketici hakem heyetlerine veya mahkemeye başvurulabilir. Tüketici hakem heyetine başvuru bankadan alınmış olan kredi ödeme dökümü ve ödenmiş dosya masraflarını gösterir belgeler ile il ve ilçelerdeki hakem heyetlerine başvurmak suretiyle gerçekleştirilmektedir. Dosya kredi masrafının parasal sınırın üzerinde olduğu hallerde mahkemeye dosya masrafı geri alma dilekçesi örneği ile başvurarak haksız yere alınmış masraflar belgelenebileceği gibi bu tutarların geri ödenmesi talep edilebilmektedir. Dava dilekçesinde davalı kredi çeken banka olmakta haksız yere alınmış dosya masrafları delilleriyle ispatlanarak mahkeme aracılığı ile talep edilmektedir.

Bankaya Karşı Haksız Dosya Masrafı Davalarında Yetkili ve Görevli Mahkeme 

Tüketicilerin kullanmış oldukları kredilerde haksız yere alınmış dosya masrafı türünden değerlere karşı açılacak davalarda görevli mahkeme tüketici mahkemeleridir. Kredi çekilen banka şubesinin bulunduğu yerdeki tüketici mahkemesine başvurarak hak talebinde bulunulabilmektedir. Kredi dosya masrafı geri alma zamanaşımı 2019 süresi ise kredi çekilmesinden itibaren 10 yıldır. 10 yıl içinde dava açılmaması veya tüketici hakem heyetine başvurulmaması halinde dava zamanaşımına uğramaktadır.

Banka Dosya Masraflarını Almak için Ne Yapmalı?

Banka Dosya Masrafı Nasıl Alınır? Bankalar tarafından kendi müşterilerinin yapmış olduğu kredi işlemleri başta olmak üzere bazı işlemler sonrasında bu kişiler dosya masrafı adı altında bazı kesintilerin yapılması söz konusu olmaktadır. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklama doğrultusunda son olarak bankaların kişilerin kredi kullanmaları halinde devreye soktuğu toplamda 75 farklı kesinti türünün bulunduğu belirtiliyor. Tüketicilerin bu durumdan doğrudan mağdur olmaları şüphesiz ortaya çıkmaktadır. Yargıtay tarafından bu durumun değerlendirmeye alınmasının ardından bankalar için kesintilerin haklı gerekçelerle yapılmaması halinde tüketicilere geri iadelerinin yapılması ile ilgili bir karar verildi. Buna bağlı olarak özellikle kredi alımlarının ardından dosya masrafı adı altında kesintisi yapılmış olan masrafların tüketicilere geri verilmesi mümkün olmaktadır. Ayrıca bankaların bu ücretleri alması kesinlikle söz konusu ise dosya masrafı ücretinin mutlaka makul bir seviyede olması da sağlanacak. Böylece daha önce bankaların uygulamakta olduğu fahiş dosya masrafı uygulamalarından da kurtulmak mümkün oluyor. Bununla birlikte bankalar tarafından yapılmış olan tüm kesintilerin de faturalar, makbuzlar ile belgelenmesi de gerekiyor. Bu banka tarafından hazırlanabilecek olan bir dekont dışında kalan her türlü fiş ve alındı belgesi de olabilmektedir. (Banka Dosya Masrafı Nasıl Alınır?)

Banka Dosya Masrafı Ne Demektir?

Kişiler bankadan çektikleri krediler sonrasında alınmakta olan dosya masraflarının sürece dahil bir işlem olduğunu öngörerek alınmasında sakınca görmüyorlar. Bu sebeple işçilerin öncelikle dosya masrafının ne olduğunu bilmesi gerekmektedir. Avukatlık mesleği içerisinde sürdürülen iş kapsamında yapılmış olan tüm harcamaları kapsayacak şekilde tanımlanmış olsan dosya masrafları bankalar için de kredi alırken ortaya çıkan masraflar için talep edilen bedeller oluyor. Ancak bankalar tüketicilerin bilgisizliğinden ve bankacılık sisteminin yoğun, karmaşık yapısından dolayı pek çok farklı ücret adı altında para alabilmektedir. (Banka Dosya Masrafı Nasıl Alınır?)

Banka Dosya Masrafını Geri Almak İsteyenler Ne Yapmalı?

Kişilere bankaları tarafından kesilmiş olan dosya masrafı ücretlerinin kendi talepleri doğrultusunda geri yatırabilecekleri bilgisinin verilmesinin ardından pek çok kişi bunu nasıl yapabileceği konusunda izlemesi gereken yol hakkında bilgilenmek istiyor. Kişilerin hiçbir şekilde avukatlara ya da konunun uzmanlarına gerek duymadan ilgili kurumlara yapabileceği başvurular sayesinde çok kolay bir şekilde tamamlayabileceği süreçler sonunda dosya masrafı olarak kendi hesaplarından çekilmiş olan rakamların ödemelerinin yapılması mümkün olmaktadır. Kişilerin öncelikle dosya masrafının geri iadesinin yapılması yönünde talepleri bulunduğunu gösteren bir belgeye sahip olması gerekiyor. Bankalardan alınacak olan bu belgeler kişinin kredi döneminde yapmış olduğu ödemelerin bir planı ya da dekont niteliği taşıyan belgeler şeklinde olabilmektedir. Bankaların geri iade yapma konusundaki olumsuz tavrı sonucunda zaman zaman kişilerin hakkı olan dosya masraflarının geri ödemesini alması engellenmeye çalışılıyor. Bu konuda tüketiciler bankalarda ne tür zorluklarla ve engellemelerle karşılaşıyor olurlarsa olsunlar mutlaka bankanın belgeyi temin etme zorunluluğu bulunduğu için isteklerini yinelemelidirler. Bankalar tarafından ücretsiz olarak kişilere verilmesi gereken bu belgeler için ücret talep edilmesi halinde de dosya masrafı ile birlikte bu ücretin de talep edilmesi istenmelidir. Kişiler bankadan belgeyle birlikte dosya masrafı iade dilekçelerini doldurarak ilgili kurumlara başvurmalıdır. Burada kişilerin talebinin bulunduğu rakamlara göre farklı kurumlara başvurması söz konusu oluyor. Eğer 3.480 TL altında bir rakamın ödenmesi söz konusu ise bu durum kişinin tüketici hakem heyetlerine eğer 3.480 TL üzerinde bir rakam söz konusu ise bu durumda da tüketici mahkemelerine başvurması gerekiyor. Başvuruda bulunulacak olan kuruma hazırlanmış olan belgelerin ve dilekçenin verilmesinin ardından kurumların talep edilen konular üzerinde işlem yapması mümkün olmaktadır. Kişiler eğer tüketici hakem heyetlerine başvuruyorlarsa herhangi bir başvuru ücretine benzer bir ödeme yapmaları da gerekmeyecektir. Ancak tüketici mahkemelerini ilgilendiren konuların dava şeklinde görülmesi söz konusu olduğu için gerekli ödemelerin yapılması gerekmektedir. Bu kişilerin davanın talep bölümlerine dava masraflarının da karşı taraf olan banka tarafından ödenmesi yönünde isteklerini ortaya koyabilir. Kişinin kendisinin alacağı miktarlara göre başvurmuş olduğu kurumun kesin kararının açıklanması belirli bir süre içinde gerçekleştiği için bu aşamada kişiler sadece ilgili kurumlardan gelecek olan sonuçları beklemelidir. Genellikle kurumların iş yoğunluğuna bağlı olarak farklılık gösterse de ortalama 3 aylık bir süre içinde tüm başvurular sonuçlanabilmektedir. Dosya masrafının geri iadesinin yapılması üzerine gerçekleştirilen başvuruların ardından olumlu sonuç alan kişilerin ellerinde bulunan karar metinleri ile birlikte banka gitmeleri ve dosya masrafları ile buna ek olarak ortaya çıkan tüm masrafların geri ödenmesini talep etmesi gerekmektedir. Zaman zaman bankaların karar çıkmış olmasına rağmen ödemeleri yapmama gibi bir tavrı da bulunuyor. Böyle durumlarda doğrudan elde bulunan ilamlı karar ile birlikte icra takibi işleminin başlatılması gerekmektedir. Bu süreç sonunda kişilerin alması gereken ödemelerin kendilerine iletilmesi çok kısa bir sürede gerçekleşecektir. Bankanın ödemeyi yapmamada direttiği durumlarda ise zamanaşımı sürelerinin aşılmasının ardından bankanın haciz işlemlerine tabi tutulması söz konusu olacağından kişinin dosya masrafı iadesini tüm bu süreç sonunda alması mümkün olmaktadır. İlamlı icra takibi işlemleri için kişilerin herhangi bir şekilde avukatlara ihtiyacı olmasa da bu durumlarla ilgilenmek istemeyen ya da zorluk yaşayan kişiler için avukatlar yardımcı olabilmektedir. Pek çok avukat bu konuda kişilerden herhangi bir ücretlendirme talebinde bulunmamakta ve parasını karşı taraftan almaktadır. (Banka Dosya Masrafı Nasıl Alınır?)

Banka Dosya Masrafı Ne Kadar Sürede Alınır?

Kredilerin ardından bankalar tarafından ortaya çıkarılmış dosya masrafı giderleri için yapılan başvurular Tüketici hakem heyetleri ve tüketici mahkemelerini iş yoğunluğuna bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Genellikle 3 aylık süreler içinde sonuçlanabilen bu masrafların iade edilme süreçleri özellikle mahkemeye dahil edilen dava konularında tartışmalı durumların yaşanması halinde uzayabilmektedir. Son dönemlerde Bankalarda çekilen krediler ile ilgili  Banka Kredi Dosya Masrafı için Tüketicilerin mahkemelerde açmış davalarda, Yargıtay incelemelerinde Tüketicinin açmış  davalarda olumlu kararlar vermektedir. Bu konuda tüketiciler kredi Banka Kredi Dosya Masrafı  ile ilgili Tüketici Mahkemelerine başvuracağı gibi, İl ve ilçelerdeki Tüketici hakem heyetlerinede başvurabilirler. Son yazımızda yayınladığımız yargıtay kararına görede tüketici istersen Banka Kredi Dosya Masrafı için dava açmadan direk icra takibi başlatarak kredi çektiği bankalardan Banka Kredi Dosya Masrafı  isteyebilirler. Konun bir başka boyutu olan Kredinin erken kapatılması sonucunda alınan Banka Kredi Dosya Masrafı  ile ilgili aşağıdaki örnek yargıtay kararını yayınlıyoruz.. Makalede Banka Dosya Masrafı Nasıl Alınır konusu bilgi amaçlı hazırlanmıştır. Banka Dosya Masrafı Nasıl Alınır konusunda daha detaylı bilgi için avukat desteği alınız.

Banka Dosya Masrafı Nasıl Alınır? | Sıkça Sorulan Sorular

ALACAK DAVASI - GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ HÜKÜMLERİNE GÖRE KOMİSYON VE ÖDENECEK KOMİSYONLARA İLİŞKİN AÇIKLAMANIN YER ALDIĞI - ALINARAK EMSAL BANKA UYGULAMALARI DA ARAŞTIRILMAK SURETİYLE SONUCA GİDİLDİĞİ - İSTİNAF BAŞVURUSUNUN ESASTAN REDDİ. ÖZET: Bilirkişi rapor içeriğinde yer verilen yargıtay emsal kararları da gözetildiğinde, genel kredi sözleşmesi hükümlerine göre komisyon ve ödenecek komisyonlara ilişkin açıklamanın yer aldığı, bunlardan müşterinin sorumlu olacağının kararlaştırıldığı, davacıdan tahsil edilen tutarda masraf alınmasına ilişkin sözleşmede açıklık bulunmadığı da anlaşılmakla, ilk derece mahkemesince bu durum dikkate alınarak emsal banka uygulamaları da araştırılmak suretiyle sonuca gidildiği de anlaşılmakla, ilk derece mahkemesi karar ve gerekçesinde yasa ve usule aykırılık bulunmadığı gibi kamu düzenine aykırılık da görülmediğinden, davalı vekilinin istinaf başvurusunun HMK 353/1-b1 maddesi uyarınca esastan reddi gerekmiştir. BANKA DOSYA MASRAFININ İADE TALEBİ - YEREL MAHKEME KARARI - İSTİNAF KARARI VE İTİRAZ. Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkilinin davalı banka şubesinden çektiği bireysel kredi esnasında dosya parası (proje komisyon ücreti) adı altında kendisinden haksız ödeme tahsil edildiğini, haksız tahsil edilen diğer ödemeler de uzmanlık gerektiren bilirkişi incelemesi sırasında ortaya çıkacağını, imzalanan sözleşmenin standart niteliğinde olduğunu, daha önce hazırlanan maktu sözleşmelerden olduğunu, müvekkili ile müzakere edilmeden tek taraflı olarak hazırlanan bu sözleşmeyi müvekkilinin o anki zor durumundan dolayı imzalamak zorunda kaldığını, Bankanın vermiş olduğu kredi ödeme planında komisyon ve masraflar adı altında alınan ücretlerden bahsedilmediğini. Evrensel Tüketici hakları arasında bilgilendirme hakkı olduğu halde banka kullandırdığı kredinin tüm koşullarını ve içeriğini müvekkiline anlatmadığını, davalı banka şubesinin müvekkilinden Proje Komisyonu adı altında toplamda 15.000,00 TL para tahsil edildiğini, Bankanın tahsil etmiş olduğu bu bedelin Tüketici Kanunu ve Yargıtay'ın yerleşik içtihatlarına açıkça aykırı olduğunu savunarak fazlaya ilişkin tüm haklarının saklı kalması kaydıyla şimdilik 1.300,00 TL’sinin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı bankadan tahsilini, yargılama giderleri ile ücret-i vekaletin davalı taraf üzerinde bırakılmasını talep ve dava etmiştir. Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; Davacının dava dilekçesinde hukuki ve fiili gerçeklere aykırı beyan ve iddialarda bulunduğunu, davacının kendisinden tahsil edilen ücretlerin haksız ve mesnetsiz olduğunu iddia etmişse de müvekkili olan bankanın davacıdan tahsil etmiş olduğu ücretlerin tamamen davacının bilgisi/rızası tahtında yasal düzenlemelere, sözleşmesel düzenlemelere ve Bankacılık teamüllerine uygun bir şekilde tahsil edildiğini, davacının dilekçesinde yer vermiş olduğu, Yargıtay kararlarının somut olayla herhangi bir ilişkisinin bulunmadığını, nitekim söz konusu kararların tacir ve tüketici arasında yapılan işlemlere ilişkin olmakla birlikte somut olayın ticari bir faaliyete özgülenmiş işyeri finansmanına ilişkin bir kredi olduğunu, davacı ile müvekkili olan banka arasındaki projenin ticari olmasaydı dahi tahsil edilen ücretlerin alınmasında hukuka, yasalara, imzalanmış olan sözleşme, ticari hayatın ve işin mahiyetine aykırı bir yön bulunmadığını. Davacının tüm hükümlerini tek tek müzakere etmek suretiyle imzaladığı genel kredi sözleşmesine istinaden müvekkili olan bankanın davacıdan ücret talep etmesinin müvekkili olan bankanın yasalara dayalı bir hakkı olup, yasalara uygun olarak yapılan bir tahsilatın iade edilmesinin hukuken mümkün olmadığını, arz ve izah edilen nedenlerle, her türlü dava, şikayet ve talepte bulunma haklarının saklı kalması kaydı ile, haksız, mesnetsiz ve hukuka aykırı olan davanın reddini, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davacıya tahmiline karar verilmesini talep etmiştir. Davacı vekili ıslah dilekçesinde özetle; fazlaya ilişkin haklarını saklı tutarak, 1.300,00 TL olarak açmış oldukları davalarını ıslah etmek suretiyle 7.500,00 TL'nin kredinin davalı bankadan çekildiği tarihten itibaren işleyecek değişen miktarlardaki avans faiz oranıyla birlikte davalıdan tahsiline, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

Bu haber toplam 272 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara