Bıçakla Yaralama Suçu Şikayet Cezası

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Ceza Hukuku  > Bıçakla Yaralama Suçu Şikayet Cezası

Bıçakla Yaralama Suçu Şikayet Cezası

Bıçakla Yaralama Suçu Şikayet Cezası

Bıçakla Yaralama Suçu Şikayet Cezası

KASTEN YARALAMA SUÇU – SANIK İLE MAĞDUR ARASINDA HUSUMET BULUNMADIĞI – KAVGA ORTAMINDA HAYATİ BÖLGEYİ HEDEF ALDIĞINI GÖSTERİR KESİN VE İNANDIRICI DELİL BULUNMADIĞI – KASTEN SİLAHLA YARALAMA SUÇUNDAN HÜKÜM KURULMASI GEREKTİĞİ

ÖZET: Somut olayda; sanık ile mağdur arasında husumet bulunmaması, ciddi bir engel bulunmadığı halde eylemini sürdürmeyip tek bıçak darbesi ile yetinmesi, kavga ortamında hayati bölgeyi hedef aldığını gösterir kesin ve inandırıcı delil bulunmaması birlikte değerlendirildiğinde,

Kardeşini kasten silahla yaralama suçundan hüküm kurulması gerekirken, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.

Bıçakla Yaralama Suçu Şikayet Cezası Yargıtay Kararı

KASTEN YARALAMA SUÇU – AĞABEYİNİN KAFASINA MAĞDURUN SİLAH DAYADIĞINI GÖREN SANIĞIN MAĞDURU YARALAMASI – KASTEN İNSAN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS SUÇUNDAN CEZALANDIRILMASINA KARAR VERİLMESİ GEREĞİ

ÖZET: Ağabeyinin kafasına mağdurun silah dayadığını gören sanığın, elindeki bıçakla mağdurun sırt bölgesine ayrı ayrı 3’er cm.lik yara oluşturacak şekilde üç kez vurduktan sonra tabancayla da sağ gluteal bölgesine bir el ateş ettiği, hayati tehlike geçiren ve acilen ameliyata alınan mağdurun yapılan operasyonda çekumda perforasyon primer onarım, karaciğer 7. ve 8. segmonte grade II laserasyon primer onarım, appendoktomi, hemozstoz kontrolü sağlanıp loop ileostomi yapıldığı, sağ akciğere göğüs tüpü takıldığı olayda; hedef alınan bölgeler,

Kullanılan aletlerin özellikleri, yaraların yeri, sayısı ve niteliği dikkate alındığında, sanığın ortaya çıkan kastının öldürmeye yönelik olduğu> anlaşıldığı halde, kasten insan öldürmeye teşebbüs suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi yerine suç niteliğinin tayininde yanılgıya düşülerek Kasten Yaralama suçundan hüküm kurulması, bozmayı gerektirir.

Diğer makalelerimiz için ankara avukat sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Bıçakla Yaralama Suçu Şikayet Cezası | Sıkça Sorulan Sorular

TAZMİNAT DAVASI - HAKSIZ EYLEM - MANEVİ TAZMİNATIN OLAY SEBEBİYLE DUYULAN ACI VE ELEMİN KISMEN DE OLSA GİDERMESİ LÜZUMU - TARAFLARIN SOSYAL VE EKONOMİK DURUMLARI - HAK VE NESAFET KURALLARI ÇERÇEVESİNDE TAZMİNATA HÜKMEDİLMESİ GEREĞİ

Davaya konu olayda; olayın oluş biçimi, davacının yaralanma derecesi, tanık beyanları ve ceza mahkemesinin kararı ile yukarıda açıklanan ilkeler birlikte değerlendirildiğinde, davacı lehine hükmedilen manevi tazminat miktarı azdır.

Daha üst düzeyde manevi tazminata hükmedilmek üzere kararın bozulması gerekmiştir.

0 Yorum

Yorum Bırak