Bilişim Hukuku İnternet Dolandırıcılığı

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Ceza Hukuku  > Bilişim Hukuku İnternet Dolandırıcılığı

Bilişim Hukuku İnternet Dolandırıcılığı

Bilişim Hukuku İnternet Dolandırıcılığı

Bilişim Hukuku İnternet Dolandırıcılığı

Anayasamızda da belirti edilen “Özel Yaşamın Saklılığı ”maddesinemarjinal olarak teknolojik dinlemelerin yapıldığı aktüel olarak karşılaşmaktayız.

Henüz çağdaş bir yapıya ulaşan etkileşim kavramı bundan sonrabilgisayar aracılığı ile yapılmakta ve fazlası insan bundan sonraehemmiyetli bilgilerini (banka, şahsi v.s.
gibi bilgiler) bilgisayarlarda saklamaktadırlar.

Bunlara ek olarak birde Bankaların, Hastanelerin, birçok kalifiyeşirketlerin hem de ve hem de güvenlik ve istihbarat birimleri dahihizmete kalifiye bilgilerini bu ortamda muhafaza etmektedirler. Bu denli verilere ulaşmak yeniden bilgisayar teknolojilerini kullanarak uygulanmaktadır.

Bilgisayar Sabotajı.

Bu suç türü doğrultu şekilde karşımıza çıkmaktadır.

1. Bilgisayar teknolojisi kullanarak sistemine sızılan bilgisayardakibulguların silinmesi, yok edilmesi ve değiştirilmesi.
2. Hedef alınan sisteme uzaktan ulaşarak değil de bilakis fiziksel zararsunarak yada sistem başında bulunarak bilgisayardaki verileri silmek,yok etmek ya da değiştirerek zarar verilmesi.
3. Bunda ehemmiyetli olan mala verilen zarar değil de içindeki bilgilerdir,zira malumat her vakit içersinde defa ehemmiyetlidir hele ki telafisi olasıdeğilse.

Bilgisayar Yolu ile dolandırıcılık.

Classic olarak herkezin bildiği ve karşılaştığımız dolandırıcılık suçununbilgisayar ve etkileşim ortamları üstünden inşa ediliyor olmasıdır. “Bilgisayar yolu ile dolandırıcılık” en fazla kredi kartlarının suiistimaliyleuygulanmaktadır.

En basiti bu prosedür içersinde tasarlanmış çoğu “Card Generator” yer almaktadır. istenilen  kredi kartı şirketi içersinde mantıksal olarak mümkün kredi kartı verileri üretilmekte ve bu vakadan kredi kartı sahibinin haberi dahiolmamaktadır.

Bunun yanında birde finans verileri tespit edilen sistemler üstünde farklılıklar gerçekleştirilerek adisyon transferleri yapıla bilinmektedir.

Bilgisayar yolu ile sahtecilik.

Malum classic sahtecilik suçunun, ileri teknoloji ürünlerini kullanarak yapılmasıdır. Bilgisayar suçlarının tarifi içinde bu suçlarla bakıldığında başka sahtecilik suçlarından ayırt edebilmek için “Bilgisayar Yolu ile Sahteciliği” ayrıca ele alabilmek lazım olur.

Çünkü; Bilgisayar kullanarak üretilmiş düzmece para, kimlik, değerlievrak v.b.
suçunda, yapılacak araştırmada yöntem olarak işleyişi incelemek lazım olur.

Yani hasılı classic sahtecilikle teknolojik suç arasında ince nokta yakalamak gerekebilir. Kanunla Korunmuş bir yazılımın müsaadesiz uygulanması.

Düşünce ve Sanat Yapıtları Kanununda yapıt olarak sayılan bilgisayaryazılımlarının lisans haklarına marjinal olarak kullanılmasıdır.

 YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA BİLİŞİM HUKUKU DOLANDIRICILIK SUÇU

Bilişim Hukuku İnternet Dolandırıcılığı hakkında makale ve güncel yargıtay kararları eklenecektir.

2 Yorum

Yorum Bırak