Boşanma Hakkında Merak Edilen Sorular - Boşanma Avukat ve Danışma

Boşanma Hakkında Merak Edilen Sorular - Boşanma Avukat ve Danışma

Boşanma Hakkında Merak Edilen Sorular - Boşanma Avukat ve Danışma

Boşanma Hakkında Merak Edilen Sorular - Boşanma Avukat ve Danışma

Boşanma Hakkında Soru: Bosanma Davasi Parasiz Nasil Acilir?

Ücretsiz olarak boşanma davası özellikle maddi durumu yetersiz olan çiftler için sunulan hizmetlerden biridir. Ancak boşanma davasında herhangi bir ödeme yapılamayacaksa, bu durumun kanıtlanması gerekmektedir. Boşanma davasının parasız şekilde açılabilmesi için gerekli olan belgeler ise:

 • Muhtardan alınacak olan fakirlik belgesi,
 • İkametgah belgesi,
 • SGK hizmet dökümü

Bu belgelerle başvuru yapıldıktan sonra  Boşanma davası açma ücreti 2019 taraflar tarafından ödenmez. Fakat kişinin belirli bir geliri varsa ya da üzerine herhangi bir taşınmazı kayıtlı ise ücret ödemek durumundadır.

Boşanma Davası Ücretleri Nedir?

Boşanma davası için belirlenen ücretler baro tarafından asgari tutarda belirlenmiştir. Avukatlar davanın zorluk durumuna göre ödemeleri belirleyebilir. Harç ve diğer mahkeme masrafı ise herkes için genel ve standarttır. Durumu olmayan taraflarında boşanabilmesi için gerekli evrakları topladıktan sonra mahkemeye başvurarak boşanma talebinde bulunması mümkündür. Ancak boşanma davası dilekçesi bu noktada oldukça önemlidir. Dilekçenin usülüne göre hazırlanması olması ve mutlaka gerekli tüm belgelerin de dilekçe ile sunulması önem teşkil eder.

Boşanma Hakkında Soru: Boşanma Davası Başka Şehirde Açılabilir mi?

Boşanma davasını başka şehirde açmak mümkün değildir. Boşanma davasını açmak için başvuru yapılması gereken mahkeme eşlerden bir tanesinin ikametgah adresi yahut çiftin evli oldukları dönemde son 6 ay içerisinde birlikte yaşamış oldukları evdir. Bulunduğunuz şehirden boşanma davasını açamıyor olsanız dahi, dava sürecini kolaylaştırmak adına yapabileceğiniz birçok şey var.

Boşanma Davasının Kolay Geçmesi için Ne Yapabilirim?

Anlaşmalı boşanma davası açmanız yapabileceğiniz en etkili şey olacaktır. Ne var ki her evli çiftin anlaşmalı olarak boşanması mümkün değildir. Bunun için yerine getirilmesi gereken bazı şartlar bulunur. Bu şartlardan ilki evli çiftin evliliğinin 1 sene sürmüş olması gelir. Bu süreden daha kısa zamandır evli olan kişilerin dava başvurusu usulen reddedilmiş olur.

Boşanma davası dilekçesi boşanmanın daha kısa sürede sonuçlanmasına yardımcı olabilir. Bu dilekçede boşanmanın sonuçları ile ilgili her konunun ele alınması gerekir. Mahkemeye çıkıldığı zaman hakim her iki tarafı dinler ve gerçekten bu konularda iradeleri olup olmadığının tespitini yapar.

Boşanma Hakkında Soru:Boşanma Davası Celbi Tebligat Ne Zaman Gelir?

Boşanma celbi geliş süresi, en fazla 6 aydır. Hazırlanan tensip tutanağı ve dava dilekçesi davalıya iletildikten sonra, davalıdan cevap dilekçesi talep edilir. Sonrasında davacının cevaba cevap dilekçesi talep edilir. Son adım olarak ise, davalının ikinci defa cevap dilekçesi vermesi beklenir. Tüm bu hukuki süreçler göz önünde bulundurulduğunda, ortaya maksimum 6 aylık bir zaman dilimi çıkmaktadır. Davalı olan eş tarafından, boşanma tebligatına cevap verilmezse hukuki süreç daha da uzatmakta ve 6 aylık zaman dilimi aşılmaktadır.

Boşanma Celbi Geliş Süresini Hızlandırmak İçin Ne Yapılmalıdır?

Boşanma davası celp süresini kısaltmak için, tebligatların gönderilmesi esnasında acele posta servisi tercih edilebilir ya da postaya hiç gerek kalmadan,  dilekçeler mahkeme kaleminin huzurunda tebliğ ettirilebilir. Bunun yanında davalının cevap dilekçesi vermemesi, boşanma celbi sürecinin kısaltılmasını sağlamaktadır. Celp sürecinin kısaltılmasının ardından, kısa süre içerisinde duruşma günü alma ihtimali doğmaktadır. Dava gününü erken tarihe alabilmek adına, davalı ve davacılar tarafından, dava dosyası çok iyi şekilde takip edilmelidir.

Boşanma Hakkında Soru: Boşanma Davası İlk Duruşma Ne Zaman Olur?

Çekişmeli Boşanma davası açılması ile aile mahkemesi öncelikle ilk tahkikatı yaparak tarafların dava dilekçelerine cevap, cevaba cevap ve delillerin sunulması aşamasının tamamlanması ile duruşma günü verilmektedir. Dava dilekçesinin karşı tarafa tebliğ edilmesi, tebliğden itibaren 14 gün içinde cevap vermesi, verilen cevabın davacıya tebliğ edilmesi, davacının dava dilekçesine verilen cevaba 14 gün içinde cevap vermesi ve bu süreç cevaba cevap şeklinde 2 cevap süresiyle tamamlanır. Bu sürede ortalama 3 ile 6 ay içerisinde tamamlanmaktadır.

Boşanma davası duruşması zamanı mahkemenin yoğunluğuna göre değişir. Bu nedenle bu soruya net bir yanıt vermek mümkün değildir. Kimi mahkemeler çok yoğun olduğu için duruşmaların görülme zamanı geç olabilir. Mahkemelerin yoğun olmaması halinde ise, kısa sürede ilk duruşmanız gerçekleşebilir.

Boşanma davası duruşmasının bir an önce görülmesini ve davanın kısa sürmesini isterseniz, çekişmeli boşanma yerine anlaşmalı boşanma yoluna gitmeniz önerilir.

Anlaşmalı Boşanma Davalarında Süre

Anlaşmalı boşanma davası çekişmeli boşanma davasında belirtilen süreçlerin olmadığı için dava dilekçesi ile davanın açılması durumunda duruşma günü hemen verilmektedir.

Boşanma anlaşmalı olduğu zaman çiftler boşanmanın hukuki, maddi ve manevi sonuçları konusunda anlaşmaya varmışlardır. Bu nedenle hakim tarafların kendi rızaları ile bu kararlara vardıklarını düşündüğü zaman boşanmanın onaylanması gerçekleşmiş olur.

Eğer anlaşmalı olarak boşanmak isterseniz, eşiniz ile en az 1 sene boyunca evli kalmış olmanız gerekir. Aynı zamanda sizi bir avukat temsil ediyor olsa bile, kendinizin mahkemeye çıkması gerekir. Aksi halde anlaşmalı boşanma gerçekleşmez. Çekişmeli boşanmalarda duruşma sayısı artar ve tanıkların dinlenmesi, delillerin toplanması zaman alır. Süreç yıpratıcı olur.

Boşanma Hakkında Soru: Boşanma Davası Nasıl Düşer?

Boşanma davası reddedilmesi ortada haklı bir boşanma nedeninin olmaması ya da mahkemeye sunulan delillerin yetersiz olması durumunda gerçekleşir. Boşanma davası açıldıktan sonra mahkeme dilekçeyi inceler ve daha sonrasında boşanma davası açıp açmayacağına karar verir. Şayet mahkemeyi ikna edecek bir neden ortada yoksa hakim de boşanma davasının reddine karar verebilir. Böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde de aynı nedenden dolayı dava açabilmek için 3 yıl beklenmesi gerektir. 3 yıl beklemek istemeyen kişiler de farklı bir gerekçeyle yeniden boşanma davası açabilir.

Boşanma Davasından Vazgeçtim Ne Yapmalıyım?

Boşanma davasından vazgeçme ve feragat işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için mahkemeye başvuruda bulunulması gereklidir. Boşanma davası açan kişiler bazı hak talebinde bulunur. Bu haktan da vazgeçmeleri için feragat işlemlerinin başlatılması gereklidir. Ayrıca boşanma dava sürecinin başlatılmasının ardından çiftler barışabilir ve boşanmaktan da vazgeçebilir. Davayı açan kişi boşanmaktan vazgeçerse açıkça rızası olduğunu mahkemeye göstermesi gereklidir. Bunun için de mahkemeye dilekçe ile başvurulmalıdır. Hakim de dilekçeyi inceleyerek boşanma davasını düşürebilir.

Boşanma Hakkında Soru: Boşanma Davası Usulden Reddedilirse Ne Olur?

Boşanma davası usulden reddedilmiş ise, dava süreci sonlanır. Kişinin davanın sonlandırılma nedenine göre tekrar dava açması gerekir.

Boşanma Davasının Usulden Reddedilmesi Hangi Durumlarda Olur?

Boşanma davasının usulden reddedilmesi için gerçekleşmesi gereken durumlardan bazıları şunlardır:

 • Kişi boşanma davasını görevli olmayan, yanlış bir mahkemede açmış ise boşanma davası mahkeme tarafından usulden reddedilir. Mahkeme gerekçe olarak, görevli mahkeme olmadığını sunarak görevsizlik kararı verir. Kişi bu durumda kararın kesinleşmesini beklemelidir. Karar kesinleştikten sonra ise 2 hafta süresi başlar. Bu 2 hafta içerisinde dava dosyasının görevli olan bir mahkemeye gönderilmesi için dilekçe vermelidir. Eğer bunu yapmaz ise; kişi davayı hiç açmamış gibi sayılır.
 • Adli yardım talepli boşanma davası açan bir kişi dava dilekçesine adli yardım talebini eklememiş ise bunun üzerine mahkeme adli yardım talebini reddedebilir. Ayrıca kendisinden gider avansı talep edebilir. Kişi, mahkemenin verdiği süre içerisinde gider avansını yatırmaz ise mahkeme davayı usulden reddetme hakkına sahiptir. Bu durumda kişinin davayı sonuçlandırıp, yeniden açması gerekir.

Boşanma Hakkında Soru: Boşanma Davasında Karşı Dava Neden Açılır?

Boşanma davası devam ederken karşı dava açma, boşanma davası açılan kişinin kendini daha iyi ifade etmesi açısından yapılır. Boşanma davasında, davacı konumda bulunan kişinin birkaç avantajı bulunmaktadır.

Boşanma davasında, davacı kendi iddialarını daha iyi anlatır. Bu durumların doğal sebebi olarak da, davanın açıldığı kişi haksız duruma düşebilir. Bunların neticesinde de boşanma davası açılan kişi de davayı açan kişiye başka bir dava açar. O da kendi iddialarını oradan anlatır ve iddialarını deliller ile kanıtlamaya çalışır. Boşanma davalarında karşı dava açılması bu sebeplerden kaynaklanır.

Boşanma Karşı Dava Açma Şartları Nelerdir?

Boşanma davası esnasında karşı dava açmak için gereken şartlar aşağıda sıralanmıştır;

 • Boşanma davası açılan kişinin, davacıya karşı dava açması için halihazırda bir boşanma davasının devam etmesi gerekmektedir. Eğer boşanma davasında bir karara varılmışsa, boşanma karşı davası açılamaz.
 • Boşanma karşı davasında belirtilen iddialar, istekler vs. asıl boşanma davasında belirtilen iddia ve isteklerle uyuşması gerekmektedir. Boşanma davası ile boşanma karşı davası arasında bir ilişki yoksa dava açılamaz.
 • Boşanma davasında açılan karşı davaya tekrar karşı dava açılması mümkün değildir.

Boşanma Hakkında Soru: Boşanma Davasında Eve Polis Neden Gelir?

Boşanma davası SED Raporu hazırlığı yapılması gerekmekte ve bu neden ile eve polis gelmektedir. Karakol tarafından yetkilendirilen polisler SED raporu hazırlamak amacı ile boşanma davası açan çiftin evine gelmektedir. SED raporu, ailenin sosyo – ekonomik durumunu gösteren bir rapordur ve bu neden ile mahkemeler tarafından polise yetki verilmektedir.

SED raporu ile ailenin malvarlığı ve boşanma istemi üzerine delil toplanması yapılmaktadır. SED raporu için polisler mahkeme tarafından yetkilendirilmekte ve kararı hakim vermektedir. Polislerin boşanma davası açan kişilerin evine gelmesi son derece normal olup yasalar tarafından sürecin bu şekilde devam etmesi istenmektedir. Boşanma davasında polisler tarafından aranma kararı da çıkarılabilmekte ve polisler boşanmak isteyen çiftin evine gelerek ilgili araştırmayı yapabilmektedir.

Boşanma Davası ve Karakol Süreci

Boşanma davasında Ailenin Korunması Hakkındaki kanunlara göre boşanmak isteyen ailenin evine hakim tarafından yetki verilen polislerin gelmesi ve araştırma yapması gerekmektedir. Bu süreçte kendini güvende hissetmeyen taraflar isterler ise eve polis geldiği zaman avukatlarına da haber verebilmektedir.

Boşanmanın Maddi Boyutu Hakkında Soru: Boşanma Davasında Şirket Hissesine Tedbir Konur Mu?

Boşanma davası sürerken şirket hissesine konan tedbir, dava taraflarından birinin ortağı, hissedarı olduğu herhangi bir anonim ya da limited şirketin varlığı söz konusu ise gündeme gelir. Hisseler, diğer malların tabii olduğu paylaşım kurallarına tabidir. Yalnız şirketlerin bünyesinde insan çalıştıran ve büyüyüp küçülebilen, neredeyse nefes alan bir canlı olduğu düşünüldüğünde, bu alanda bazı değişiklikler yapılmıştır.

Bu bilgiler ışığında hisseler, yüzdeleri değil, değerleri baz alınarak paylaşıma tabi tutulur. Eğer eş, bu hisseyi evlilik öncesinde almışsa, hisse kişisel mal olarak sayılacağından paylaşıma tabi tutulmaz. Bunun yanında evlilik sırasında alınan her mülk gibi, şirket hissesi de paylaşılacaktır. Anonim veya limited şirket boşanma durumunda hisse değeri üzerinden tedbir koyacaktır.

Mal Paylaşımında Dikkat Edilen Konular

Mal paylaşımı şirket hissesi hususunda mahkemenin tedbir koymada dikkat edeceği noktalar şunlardır:

 • Şirketin kuruluş tarihi
 • Evlilik sürecinde şirket hisselerindeki değişiklik
 • Şirket defterlerinin düzenli tutula durumu
 • Şirketin ortakları ve kazancı ortaklara dağıtıp dağıtmadığı
 • Kazancı sermayeye katıp katmadığı

Boşanmanın Maddi Boyutu Hakkında Soru: Boşanma Davasında Ziynet Eşyalarının Akıbeti Ne Olur?

Boşanma davası sonuçlandığında açılan mal paylaşım davasında; kadına ait olan ziynet eşyalarında herhangi bir paylaşım uygulanmaz ve kadına aittir. Yasalardaki son düzenlemelere göre evlendikten sonra edinilen bütün malların yarı yarıya bölüşülmesi kararlaştırılmıştır. Fakat bu durum bazı mallar, eşyalar ve paralar için geçerli değildir. Ziynet eşyaları da bunlardan biridir. Düğün sırasında kadına hediye edilmiş olan ziynet eşyalarının hepsi kadının sayılır ve erkek bu ziynet eşyaları üzerinde hak iddia edemez. Ayrıca düğünde takılmamış olsa dahi kişisel eşya statüsüne giren ziynet eşyaları için de diğer taraf herhangi bir şekilde hak iddia edemez.

Hangi Durumda Ziynet Eşyalarının İadesi Yapılmalıdır?

Ziynet eşyalarının sahibinin rızası olmaması durumunda, alan kişi bu eşyaların iadesini yapmakla yükümlüdür. Evlilik içerisinde herhangi bir nedenden bu ziynet eşyaları bozdurulmuşsa, balayı masrafı için veya eve eşya almak için harcanmışsa; yine de ziynet eşyalarının sahibine bu eşyaların iadesinin herhangi bir yol ile yapılması gerekmektedir. Ancak kişi iade talep etmez ise ve erkek bunu kanıtlayabilir ise ziynet eşyalarından faydalanabilir.

Boşanmanın Maddi Boyutu Hakkında Soru: Boşanma Davasında Bankadaki Para Nasıl Paylaşılır?

Boşanma davasında banka hesapları hakkında paylaşım yapılabilmektedir. Bu paylaşım için tarafların mal paylaşımı beyanına uymaları gerekmektedir. Boşanma davasında banka hesabında yer alan para eğer kişisel hesapta ise buradaki paradan diğer eş yüzde 50 olarak yararlanabilmektedir.

Boşanma davası sırasında eğer ortak hesap söz konusu ise yine eşler yüzde 50 olmak üzere aralarında paylaşım yapabilmektedir. Bu paylaşımın nasıl yapılacağına dair avukatlar tarafından bir anlaşma hazırlanacaktır. Boşanma davasına ortak hesap kullanan eşler yüzde 50 olarak banka hesabındaki miktarı paylaşmaktadır. Boşanma davası süresinde eğer anlaşmalı boşanma söz konusu ise ve tüm malvarlığına yönelik anlaşmalar yapılmış ise dava tek celsede sonuca ulaşmaktadır.

Boşanmada Banka Hesabı

Boşanmadan önce bankadaki hesabın düzenlenmesi gerekmektedir. Boşanma işlemi sırasında taraflar birbirlerinin kişisel hesabındaki parayı eşit olarak paylaşabilme ya da üzerinde hak talep etme şansları bulunmaktadır. Eşlerden biri çalışmıyor olsa bile diğer eşin hesabındaki paranın yüzde 50’sinden yararlanma hakkı Yargıtay tarafından verilmektedir.

Boşanma Davası Hakkında Soru: Boşanma Davası Yargılama Giderleri Nelerdir?

6100 sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanunu kapsamında 323. maddede belirtilen boşanma davası giderlerinden bazıları şunlardır:

 • Boşanma davası süresince görülen celselerin, verilen kararların ve bu kararların ilamının harç giderleri
 • Dava süresinde taraflara yapılacak olan tebliğlerin hazırlanmasının ve posta ile gönderilmesinin giderleri
 • Dosya için harcanan dosya ve sair evrak giderleri
 • Dava süresince alınan geçici hukuki koruma tedbirleri, protesto, ihbar, ihtarname ve vekaletname düzenlemesinde ortaya çıkmış olan giderler
 • Keşif işlemleri yapılması durumunda keşif giderleri
 • Tanıklara ve görevlendirilen bilirkişiye ödenen ücretler ve ortaya çıkan giderler
 • Dava süresince resmi dairelerden alınmış olan bütün belgelerin alımında ödenen harç, vergi, ücret ve sair giderler
 • Eğer kişi kendi davasını bir vekile takip ettiriyor ise vekalet ücreti

Boşanma Davası Hakkında Soru: Boşanma Davasında Avukat Ücreti Ödenir Mi?

Boşanma davasında avukat ücreti ödenir. Eğer kişi ücretsiz avukat talep edebilme şartlarını sağlıyor ise avukata herhangi bir ücret ödemeyebilir. Fakat aksi durumda minimum o sene resmi gazetede yayımlanan miktar üzerinden avukata bir para ödenir.

Boşanma Harcı Geri Alınır Mı?

Anlaşma boşanma davalarında yatırılan boşanma davası harçlarının geri alınması mümkündür. Eğer anlaşmalı bir boşanma yapıyorsanız hem maddi hem de manevi açıdan daha rahat olursunuz. Buna bağlı olarak kişiler boşanma davası açarken yatırdıkları harçları, dava sonrasında anlaşmalı boşanma iadesi almak istediklerini beyan ederek paralarını geri alabilmektedirler.

Boşanma Harçları Ne Kadardır?

Anlaşmalı boşanma davası mahkeme masrafları 200 TL’dir. Taraflardan bir tanesi boşanma dilekçesi yazarak mahkemeye başvurduğu takdirde boşanma masraflarını öder. Ancak anlaşmalı boşanmalar diğer boşanma türlerine göre daha avantajlı olduğu için yatırılan boşanma davası harçları mahkeme sonrasında geri alınabilir.

Kişiler yatırmış oldukları boşanma harçlarını boşanmanın gerçekleştiği günü izleyen bir hafta içerisinde aile mahkemesine başvurarak boşanma masrafları iadesini alabilirler. Anlaşmalı boşanmalar bu açıdan en sağlıklı ve en masrafsız boşanmalar olarak bilinmektedir. Kişilerin eğer maddi durumu bunu karşılamak için yetersizse gereken bilgileri öğrendikten sonra dilekçelerini kendileri hazırlayarak mahkemeye başvuruda bulunabilirler. Bunun haricinde kişilerin ödemeleri gereken tek ücret anlaşmalı boşanma davası ücreti olacaktır.

Boşanma Velayet Hakkında Soru: Boşanma Davası Çocuğun Velayeti Kime Verilir?

Boşanma davasında çocuk velayetinin verileceği kişi hakkında mahkeme karar verirken bazı durumları göz önüne alır. Bunlardan en önemlisi çocuğun yaşıdır. Eğer çocuk anne bakımına muhtaç görülen bir yaştaysa bu durumda velayet de anneye verilir. Annenin durumunda çok büyük bir sorun yoksa 3 yaşındaki çocuğun velayeti kime verilir sorusunun yanıtı annedir. 6 yaşından büyük bir çocuk söz konusuysa bu durumda anne ve babanın çocuğa sağlayabileceği olanaklara bakılır. Kim çocuğa daha fazla olanak sunabiliyorsa mahkeme de velayeti ona verebilir.

Velayetin Değiştirilmesinin Söz Konusu Olacağı Durumlar

Boşanmaların ardından mahkeme çocuğun velayetine dair bir karar verir. Bu karar ilerleyen dönemlerde değiştirilebilir. Tarafların durumlarının değişmesi halinde velayette de değişiklik yapılabilmesi söz konusudur. Örneğin mahkeme çocuğun velayetini anneye vermiş fakat daha sonrasında kadın farklı bir kişiyle evlenmişse çocuğun velayetinin babaya verilmesi söz konusu olabilir. Bunun dışında velayet değişikliğine neden olabilecek etkenler şunlardır:

 • Anne ya da babanın taşınması,
 • Anne ya da babanın ölmesi,
 • Tarafların velayet değişikliği konusunda ortak karara varması.

Boşanma Hakkında Soru: Boşanma Davası Uzman Raporu Nedir?

Boşanma davasında uzman görüşüne başvurulması sonucu, uzmanların hazırladığı raporlara uzman raporu denir. Davanın sürecine göre uzman raporları; psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacılar tarafından hazırlanabilir. Bu kişiler mahkeme tarafından görevlendirilen kişilerdir. Uzman kişilere başvurulmasının nedeni; aileyi koruyabilmektir. Eğer ortada bir çocuk var ise; çocuğun bu boşanmadan daha az etkilenmesini sağlayabilecek kararlar alabilmektir.

Aile Mahkemelerinde Uzmanların Rolü Nedir?

4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanunun maddelerine göre uzmanların aile mahkemelerindeki bazı rolleri şunlardır:

 • Boşanmak için başvuran iki eşin aralarında var olan uyuşmazlığın nedenlerinin neler olduğunun saptanması uzmanların görevidir.
 • Boşanmak için başvuran çiftin çocukları var ise bu çocuklar için eğitici, sosyal ve onları koruyucu önlemlerin alınmasını sağlamak uzmanların görevidir.
 • Boşanmak için başvuran çiftin ve çocuklarının problemlerinin çözülebilmesi için çözüm önerisi üreterek sulh sağlamaya çalışmak uzmanların görevlerinin kapsamına girer.

Uzmanlar kendilerine verilen görevler kapsamında; bireysel veya eşlerle birlikte görüşür. Bu süreçte gizliliğe önem vermekle yükümlüdür. Bu görüşmeler sonucunda raporunu hazırlar.

Boşanma Velayet Hakkında Soru: Boşanma Davasında 1 Aylık Bebek Kime Verilir?

Boşanma davasında 1 aylık bebeğin velayeti ekstrem bir durum olmadığı sürece anneye verilir. Boşanmanın bir sonucu olarak çocukların velayetine ilişkin de karar verilmesi gereklidir.

Çiftler aralarında velayet konusunda anlaşmaya varamazsa velayet davası açılmalı ve mahkemenin de velayetin kime verileceğine karar vermesi lazımdır. Şayet söz konusu çocuk 1 aylık bir bebekse anne bakımına muhtaç olacağından dolayı velayeti de anneye verilecektir. Bu kadar küçük bir çocuğun velayetinin babaya verildiği durumlar yok denecek kadar azdır. 

Çocuk Velayeti Verilirken Dikkat Edilen Hususlar

Mahkeme bir çocuğu velayetine ilişkin karar verecekse ilk olarak çocuğun yaşını göz önüne alır. 3 yaşındaki çocuğun velayeti kime verilir sorusunun yanıtı da yine genellikle annedir.

Yaşı küçük bir çocuğun velayetinin babaya verilmesi için annenin sağlığının çocuk bakmaya müsaade etmemesi ya da yaşam koşullarının çocuk için çok yetersiz olması gereklidir. 8 yaşındaki bir çocuğun velayetine ilişkin karar verilirken ise mahkeme söz konusu olan çocuğa da fikrini sorar.

Boşanma Hakkında Soru: Boşanma Davası Hangi Durumlarda Uzar?

Boşanma davasında uzatma olması durumunda; boşanma protokolünde birtakım eksikliklerin olması, kişilerin çekişmeli boşanıyor olmaları ve başvurdukları mahkemedeki dava yoğunlukları etkilidir. Eğer kişi boşanma protokolünü bir avukata hazırlatmamış ise; kişi boşanma davası konusunda uzman olmadığı için birtakım eksiklikler ve yanlışlıklar yapabilir. Bu durumda eksik olan belgelerin tamamlanabilmesi için bir sonraki celseye kadar süre verilir.

Dolayısı ile boşanma davasının sonuçlanma süresi uzamış olur. Çekişmeli boşanma davasında ise; taraflar delil ispatını yapamazlarsa, karar verildiğinde itiraz haklarını kullanırlarsa dava uzar.

Boşanma Davası Hangi Durumlarda Kısa Sürer?

Taraflar boşanma davasından vazgeçer ise veya boşanmayı anlaşmalı bir şekilde sürdürmeye karar verir ise; bu durumda boşanma davası daha kısa sürer. Ayrıca boşanma davası süren taraflardan birinin yüz kızartıcı bir suç işlemiş olması, hakimin tek celsede karar verebileceği bir durumun olması durumunda da boşanma davası oldukça kısa sürmüş olur. Çekişmeli boşanma davalarında sunulan deliller ve yapılan savunmalar önemli olduğu için kişinin avukatına ve haklılığına göre davanın süresi kısalabilir.

Aldatmalı Boşanma Tazminat Hakkında Soru : Boşanma Davasında 3.Kişiye Tazminat

Aldatılan eş boşanma davasında 3.kişi tazminatı alamaz. Resmi gazetede yayımlanan karara göre, aldatılan eş boşanma davasındaki, evliliği bitiren kişiden, eşinin sevgilisinden yani 3.kişiden herhangi bir manevi tazminat talebinde bulunamaz.

Yargıtay Büyük Genel Kurulu’nda yapılan oylama 84 oya karşılık 87 oyla sevgili tazminatı, 3.kişi tazminatı, olarak da bilinen tazminat 2018 Temmuz ayında verilen içtihat kararına göre kaldırılmıştır. Böyle bir karar verilmesinin nedeni de boşanma davasında bulunan 3.kişinin bir suçunun olmamasıdır.

Yargıtay Büyük Genel Kurulu’nda yapılan oylamada tüm suçun aldatma eylemini yapan eşte olduğuna karar verildi. Yargıtay Büyük Genel Kurulu’nda yapılan oylamada 84 kişi ise boşanma davasındaki 3.kişinin de suçunun olduğunu, 3.kişi yüzünden aldatılan kişinin zarar gördüğünü, manevi tazminat vermesi gerektiğini söyledi. 5 Temmuz 2018’de verilen karar ile boşanma davasında 3.kişi tazminatı kalkmıştır.

Aldatılan Eş, Eşinin Sevgilisinden Tazminat Alabilir mi?

Aldatılan eşin kişilik hakları zedelenmiş, evliliği bitmiş ve büyük zararlar görmüş olsa da 5 Temmuz 2018’de içtihat tarafından alınan karar ile boşanma davası 3.kişi manevi tazminatı kalkmıştır.

Boşanma ve Tazminat Hakkında Soru: Boşanma Davasında Manevi Tazminat İstenir mi?

Boşanma davası tazminatı, hukuk kuralları çerçevesinde alınması mümkündür. Boşanma davasında hasar gören, yıpranan taraf, manevi tazminat talebinde bulunur. Çünkü, hasar gören, yıpranan, kişilik hakları zedelenen bu kişinin bu olayları yaşamasının sebebi boşanma davasıdır. Bunların karşılığı olarak da manevi tazminat yani bir miktar para ister.

Boşanma davası manevi tazminat miktarı ise manevi tazminatın alınacağı kişinin ödeme gücüne göre belirli oranlar dahilinde belirlenir.

Boşanma Davasında Manevi Tazminat Şartları

Boşanma davasında, yıpranan ve kişilik hakları zedelenen psikolojik çöküntüye uğrayan kişi yani manevi tazminat almak isteyen tarafın yerine getirmesi gereken bazı şartlar vardır. Bahsi geçen, boşanma davasında manevi tazminat almak için gereken şartlar aşağıdadır;

 • 2 Tarafın boşanmış olması gerekir.
 • Manevi tazminat verecek olan kişinin, davada kusurlu taraf olması gerekir.
 • Manevi tazminat alacak kişinin de birtakım kusurları olabilir. Fakat, boşanma davasında manevi tazminat alacak kişinin, tazminatı verecek kişiye göre kusurlarının az olması gerekir.
 • Manevi tazminat isteyen kişinin, boşandıkları sebepler yüzünden kişilik haklarının zarar görmesi gerekir.

Boşanma Hakkında Soru: Boşanma Davasında Telefon Dokümanı İstenir Mi?

Boşanma davasında arama ve mesaj kaydı delil olarak, hukuki sınırlar içerisinde kullanılabilmektedir. Ceza davalarında, suç teşkil eden durumlar olduğundan, bu davalarda sınırsız bir şekilde mahkeme, kişinin tüm kayıtlarına ulaşabilmektedir. Ancak aile mahkemesinde açılan bir boşanma davasında, cep telefonlarına erişim konusunda sınırlar vardır. Davada delil olarak kullanılabilen cep telefonları hakkında, operatörler tarafından yalnız şu bilgiler verilebilmektedir:

 • Aranan numara
 • Arama tarihi
 • Mesaj gönderilen numara
 • Mesaj gönderme tarihi

Mahkeme, bu bilgiler dışında; örneğin mesaj içerikleri ve konuşma ses kayıtlarına ulaşamamaktadır.

Boşanmada Telefon Kayıtları Kullanılamayacak Durumlar

Boşanma davalarında telefon kayıtları, delilin usülsüz elde edilmesi durumunda kullanılamaz. Eşten gizli telefon kayıtlarını incelemek, eşten gizli, eşin telefonundaki mesaj içeriklerini kopyalamak ve takip programı yüklemek delilleri usülsüzlük nedeniyle karartmaktadır. 

Boşanmada davalarında whatsapp yazışmaları, yalnızca eşlerin birbiri ile konuşmaları söz konusu ise istenir. Üçüncü şahıslarla herhangi bir mecradan mesajlaşma içerikleri istenmez. Mahkeme salonunda eşlerin whatsapp veya sosyal mecralarda birbiri ile küfürlü, hakaret içerikli veya tehditkar konuşmaları delil olarak kullanılabilir.

Boşanma Zina ve Aldatma Hakkında Soru: Boşanma Davası Zina Nedeniyle Açılır İse Ne Olur?

Boşanma davası zina nedeni ile açılır ise ve evlilik süresince bir zina durumunun yaşandığı ispatlanır ise; zina özel bir boşanma sebebi olduğu ve evlilik içerisinde kabul görmediği için boşanma gerçekleşir. Eşlerden birinin diğerini aldatması ve zinanın olması durumunda, diğer taraf Türk Medeni Kanunu’nun 161. maddesine göre; zina olayı yaşandıktan sonra 6 ay içerisinde dava açmalıdır.

Eğer kişi aldatıldığını üzerinden çok zaman geçtikten sonra öğrenir ise, önemli olan nokta ne kadar süre sonra öğrendiğidir. Çünkü zina nedeni ile açılan boşanma davalarında bir zaman aşımı süresi vardır. Bu süre 5 yıldır. 5 yıldan daha uzun süre önce yaşanmış olan bir aldatma için kişi zina davası açma hakkına sahip değildir.

Zina Nedeni İle Açılan Boşanma Davası Nasıl İspatlanır?

Zina nedeni ile açılmış olan boşanma davasının ispatlanabilmesi için kişinin mahkemeye sunabileceği delillerden bazıları şunlardır:

 • Şahitlerin beyanları
 • Aldatan tarafın telefon görüşmesi kayıtları ve mesaj kayıtları
 • Kişinin aldattığı itiraf ettiği bir ses kaydı
 • Şüpheli sosyal medya paylaşımları
 • Fotoğraflar ve videolar
 • Kredi kartı ekstresi
 • Herhangi bir otel veya uçak kaydı olması durumunda, bu kayıtlar veya kayıtların yapıldığı mekandaki olay gününe ait kamera görüntüleri

Aldatmalı Boşanma ve İspat Hakkında Soru: Boşanma Davasında Otel Kayıtları İstenir mi?

Otel kayıtları boşanma davalarında mahkemenin başvurduğu belgelerden birisidir. Aldatma nedeniyle boşanma davası açılmışsa bu aldatmanın mahkemeye kanıtlanabilmesi gereklidir. Bu durumun ispatlanması için de hukuki delillere başvurulması şarttır. Mahkemeye sunulacak en iyi kanıtlardan bir tanesi fotoğraflardır.

Fotoğrafların yanı sıra mesajlaşmalar da yine delil olarak mahkemeye verilecek belgeler arasında yer alır. Şayet ortada bir otel kaydı varsa bunun için de mahkemeye başvurarak otel kayıtlarının incelenmesi sağlanır. Otel kayıtları kimlere verilir sorusunun cevabı emniyet güçleridir. Bu kayıtlar herkese verilmez. Kayıtları alabilmek için ilk olarak mahkemeden izin çıkması gereklidir.

Boşanmada Mahkemenin Kabul Etmediği Deliller

Boşanma davasında ortaya atılan bir iddianın kanıtlanabilmesi için mahkemeye sunulan delillerin kişilik haklarını ihlal etmiyor olması gereklidir.

Örneğin zina davalarında otel kayıtları başvurulabilecek kanıtlardan bir tanesidir. Fakat bazı belgeler ispat niteliği taşısa da mahkeme tarafından kabul edilmeyebilir. Özellikle özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiği durumlarda çoğunlukla mahkeme bu belgeleri göz önüne almaz. Bu belgelerden de en önemlisi gizli kamera ve ses kayıtlarıdır.

Boşanma Hakkında Soru: Boşanma Davası Çekişmeli Ne Kadar Sürer?

Çekişmeli boşanma süresi, ortalama 1 ila 2 yıl arasında değişmektedir. Çekişmeli boşanma davası açan eşler, davayı iyi yasa ve mevzuata uygun bir şekilde takip ederlerse, 5 ya da 6 celsede boşanabilirler. Bu da 1 veya 2 yıl anlamına gelmektedir. Gereken prosedürlerin doğru şekilde  yerine getirilmediği ve mevzuata uygun şekilde takip edilmediği çekişmeli boşanma davası en uzun süresi 3 ya da 4 yıldır.

Çekişmeli Boşanma Davası işleyiş Süreci

Çekişmeli boşanma davası sürecinde, taraflar tarafından boşanmak için ortaya koyulan iddiaların ispatlanması için delillerin sunulması ve olayların şahitlerinin mahkemeye bildirilmesi, son olarak da tüm bu verilerin hakim tarafından değerlendirilmesi gerekir. Normal boşanma davalarında 2 veya 3 tanık yeterli olurken, çekişmeli boşanma davası için, iki tarafın da ayrı ayrı 7 veya 8 tanık getirmesi istenir ve tüm tanıklar tek tek dinlenir. Çekişmeli boşanma davası talebinde bulanan çiftlerin öne sürdüğü iddialar, tüm detaylarıyla araştırılır ve kanıtlar toplandıktan sonra, mahkemeye sunulur. 

Anlaşmalı Boşanma davası 7 ile 15 gün içerisinde sonuçlanır. Ancak kesinleşmesi ve nüfusa işlenmesi 1 ay sürebilir.

Boşanma ve İstinaf Hakkında Soru: Boşanma Davasında İstinaf İtiraz Süresi Ne Kadardır.

Boşanma davası istinaf süresi davadan davaya göre değişmekle birlikte genel olarak tahmini 1 senedir. Özellikle küçük illerde boşanma davası sürelerinin ve dolayısı ile istinaf sürelerinin daha uzun olduğu bilinmektedir. Boşanma davasının daha kısa sürmesini isterseniz, boşanmayı düşündüğünüz kişi ile bir araya gelerek anlaşmalı boşanma yoluna gitmeniz daha faydalı olacaktır.

Çekişmeli Boşanma Nedir?

Boşanma çekişmeli olduğu zaman çiftlerin aralarında anlaşma olmadığı anlaşılır. Bu boşanma türlerinde çiftler maddi ya da manevi konularda ya da her ikisinde de çatışma yaşıyor olabilirler. Her iki taraf birbirlerinden kendilerinin karşılamak istemedikleri istek ve talep içinde olabilmektedirler. Hakim bu tarz davalarda her iki tarafı da dinleyerek, tarafların yargısını gerçekleştirmektedir. Boşanma davalarının çekişmeli olduğu zaman uzun olmasının sebebi budur. Çünkü tarafları dinlemek, gerekirse delil toplamak, varsa tanıkları dinlemek zaman alan işlerdendir.

Boşanma avukatı isimli sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Bu haber toplam 226 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara