2024 Yılında Hakaret Davası Nasıl Açılır? İnternet, İnstagram ve Telefon İle Hakaret Davası Nasıl Açılır?

2024 Yılında Hakaret Davası Nasıl Açılır?  İnternet, İnstagram ve Telefon İle Hakaret Davası Nasıl Açılır?
Hakaret davası açma süreci, mağdurun haklarını korumaya yönelik önemli bir adımdır. Mağdurların, haklarını aramak ve gerektiğinde hukuki yollara başvurmak için bilinçli hareket etmeleri önem taşımaktadır.

Hakaret suçu, bireyin onur, şeref ve saygınlığını zedeleyici eylem ve sözlerle işlenen bir suçtur. Bu suç, küfür veya belirli olguların isnat edilmesi şeklinde gerçekleşebilir. İşte hakaret davası açma sürecine dair ayrıntılı bilgiler:

1. Hakaret Suçu Türleri Nelerdir?

Salt Sövme Sebebiyle Hakaret: Bu tür, argo veya küfür içeren sözlerle işlenir ve yazı, resim, el hareketi gibi farklı yollarla gerçekleşebilir.

Somut Bir Fiil veya Olgu İsnadıyla Hakaret: Belirli bir fiil veya olgu isnat edilerek, kişinin onur, şeref ve haysiyetine zarar verecek şekilde gerçekleşir. Gerçekliğin suçun oluşumunda etkisi yoktur ve bazı durumlar, ihbar hakkı gibi yasal gerekçelerle cezai sorumluluktan muaf tutulabilir.

2. Hakaret Suçunun İspatı Nasıl Olur?

Hakaret suçu, çeşitli yöntemlerle ispat edilebilir. Mektup, SMS, WhatsApp, e-posta gibi yazışmalar veya güvenlik kamerası kayıtları geçerli kanıt olabilir. Tanıkların ifadeleri de önemlidir. Ancak, kişinin haberi olmadan alınan ses kayıtları hukuka aykırı sayılabileceği için dikkatli kullanılmalıdır.

3. Hakaret Suçunun Cezası Nedir?

Hakaret suçunun cezası, suçun işleniş şekline bağlı olarak 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası şeklinde uygulanabilir. Suçun niteliğine göre ceza artırımı veya indirimi söz konusu olabilir.

4. Hakaret Davası Nasıl Açılır 2024

Hakaret suçuyla karşılaşıldığında, mağdurun şikayet hakkı bulunmaktadır. Bu suç türü, şikayete bağlı olduğu için, fiilin gerçekleşmesinden itibaren 6 ay içinde şikayetçi tarafından şikayet edilmesi gerekmektedir. Mağdurlar, Cumhuriyet savcılıklarına doğrudan başvurabilir veya avukat aracılığıyla hukuki işlemleri başlatabilirler.

5. Hakaret İçin Şikayet Nasıl Yapılır?

Mağdurun ilk adımı, hakarete uğradığına dair delilleri toplamak ve bu delillerle birlikte şikayetçi olmaktır. Sulh ceza mahkemelerinde 2024 yılı için TBB Avukatlık Ücreti 8.000 TL'dir.

Şikayet, yazılı olarak veya doğrudan savcılığa giderek yapılabilir.

Hakaret davası, mağdurun avukatı tarafından hazırlanan dilekçe ile açılır. Dilekçede, hakarete uğrayan kişinin onur, şeref ve saygınlığını zedeleyici eylem veya sözler detaylı bir şekilde belirtilmelidir.

Davanın açılması için gerekli olan tüm bilgi ve belgeler, dilekçe ekinde sunulmalıdır.

6. Hakaret Davası Nasıl Sonuçlanır?

Hakaret davası, ilgili mahkemede görülür ve delillerin sunulması, tanıkların dinlenmesi ile süreç devam eder.

Mahkeme, sunulan deliller ve ifadeler ışığında kararını verir. Hakaret suçunun sabit olduğuna kanaat getirirse, fail hakkında ilgili cezai yaptırım uygulanır.

Davanın sonucunda, hakaret suçundan mahkum olan kişiye, mağdurun uğradığı manevi zararın tazmini için de hükmedilebilir.

1. **Hakaretin Belgelenmesi**

- İlk adım, hakaretin kanıtını toplamaktır. Bu, sosyal medya ekran görüntüleri, tanık ifadeleri, ses kayıtları gibi hakareti kanıtlayabilecek her türlü materyali içerir.

2. **Hukuki Danışmanlık Alınması**

- Bir avukatla görüşmek, sürecin nasıl işleyeceği konusunda rehberlik almanızı sağlar. Avukat, hakaretin yasal bir dava açmaya yeterli olup olmadığını değerlendirecek ve sizi süreç hakkında bilgilendirecektir.

3. **Şikayet Dilekçesinin Hazırlanması**

- Avukatınızla birlikte, hakaret iddianızı içeren bir şikayet dilekçesi hazırlarsınız. Bu dilekçe, iddialarınızı, kanıtlarınızı ve talep ettiğiniz tazminatı detaylandırır.

4. **Dilekçenin C. Savcılığına Sunulması**

- Şikayet dilekçesi, ilgili C. Savcılığına sunulur. Bu, resmi olarak dava açma işleminin başladığı anlamına gelir. Savcılık aşamasında Uzlaştırma olur. Uzlaşma kabul görmez ise Cumhuriyet savcısı, delilleri inceleyerek Ceza mahkemesine dava açmaya karar verir yada takipsizlik kararı verir. Dava açılırsa,

5. **Davalıya Tebligat Yapılması**

- Mahkeme, davalıya şikayet dilekçesi ve mahkeme tarihini içeren bir tebligat gönderir. Bu tebligat, davalının davaya cevap vermesi için gereklidir.

6. **Ön Duruşma**

- Davalı, şikayet dilekçesine cevap verir. Tüm taraflar mahkemede buluşur ve dava hakkında ön görüşme yapılır. Bu aşamada, taraflar anlaşmaya varabilir veya dava mahkemede devam eder.

7. **Kanıtların Sunulması ve Tanıkların Dinlenmesi**

- Dava esnasında, her iki taraf da iddialarını desteklemek için kanıt sunar ve tanıkları dinletir.

8. **Karar**

- Mahkeme, sunulan kanıtları ve tanık ifadelerini değerlendirir ve bir karar verir. Bu, tazminatın ödenmesi, özür dilenmesi veya başka bir hukuki yaptırımı içerebilir.

9. **Temyiz**

- Karara itiraz edilmesi durumunda, dava temyiz sürecine taşınabilir.

Bu haber toplam 432 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara