Aihm başvuru nasıl yapılır

Aihm başvuru nasıl yapılır
AİHM Başvuru Ve Örnek Kararlar | Her iki tarafın usulüne uygun şekilde imzaladığı ortak bir deklarasyon, 1 Aralık 2016 tarihinde Mahkemeye ulaşmıştır. Buna göre, başvuran, Hükümetin kendisine manevi tazminat olarak 15.000 avro (on beş bin avro), maddi tazminat olarak 6.875 Türk lirası (altı bin sekiz yüz yetmiş beş Türk lirası) ve masraf ve giderleri için 12.720 Türk...
Aihm başvuru nasıl yapılır? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi başvuruları yaparken bazı kurallara dikkat edilmesi gerekmektedir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) çeşitli hak ve özgürlüklerinin korunmasını sağlayan ve 1959 senesinden beri uygulamada olan bir yargı kurumudur. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) için bireysel başvuru da yapılabilir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) için başvuru yaparken iç hukuk yollarının tükenmiş olması gerekir.

Aihm başvuru nasıl yapılır

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) için başvuru yaparken bireysel başvuru formunun doldurulması gerekir. AİHM başvuru kısmının usulüne uygun şekilde, doğru biçimde doldurulması gerekir. Aksi halde başvuru dikkate alınmayacaktır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) için Kimler Bireysel Başvuru Yapabilir? AİHM başvuru dilekçesi örneği ve çeşitleri incelenmelidir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) başvurusu yapmaya uygun adaylar ise:
  • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından korunan hakların farklı bir sözleşmeci devlet tarafından ihlal edilmesi halinde devletler Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kapsamında başvuru yapabilir.
  • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kapsamında korunan haklarının ihlal edildiği düşünülen kişiler de bireysel olarak başvuru yapabilir.
  • Şirketler de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvuru yapabilir.
  • Çocukları haksızlığa uğrayan aileler çocukları adına Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvuru yapabilir.
Bu kişilerin yanı sıra vefat etmiş kişiler için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) başvurusu yapılması mümkün değildir. Bu kişilerin ölümü haksız sebeplerle gerçekleşmiş olsa bile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) başvurusu yapılamaz. Bu gibi durumlarda vefat eden kişinin yakınlarının uğradığı zararlar dahilinde bu alana başvurulabilir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) Başvuru Nasıl Yapılır? AİHM başvuru yolları kapsamında bilinmesi gereken en önemli unsur, mahkemeye başvuru avukatsız şekilde yapılabilse de başvurunun avukat tarafından yürütülmesi istenmektedir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından kullanılan resmi diller İngilizce ve Fransızca olmaktadır. Fakat kişiler ilk başvurularında kendi ana dillerini kullanabilir. Bu aşamada çeviri yapılmasına gerek yoktur. Ancak davanın kabul edilmesi halinde yazışmalar İngilizce ya da Fransızca yapılacağı için avukat ile çalışmak oldukça önemlidir. Mahkeme başvurusunun doldurulması ve doğru bir uslup ile hazırlanması bu noktada oldukça önemlidir. Makalede Aihm başvuru nasıl yapılır Konusuna yer verilmiştir. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Ceza Hukuku Avukatı ve danışma konularında sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

Aihm başvuru nasıl yapılır örnek Kararlar

Her iki tarafın usulüne uygun şekilde imzaladığı ortak bir deklarasyon, 1 Aralık 2016 tarihinde Mahkemeye ulaşmıştır. Buna göre, başvuran, Hükümetin kendisine manevi tazminat olarak 15.000 avro (on beş bin avro), maddi tazminat olarak 6.875 Türk lirası (altı bin sekiz yüz yetmiş beş Türk lirası) ve masraf ve giderleri için 12.720 Türk lirası (on iki bin yedi yüz yirmi Türk lirası) ödemeyi taahhüt etmesi karşılığında, Mahkeme önündeki başvurusunun kayıttan düşürülmesini kabul etmiştir. Taraflar, işbu ortak deklarasyon uyarınca, anılan ödeme ile davanın nihai çözüme kavuşturulacağını kabul etmiş olup; başvuran Abdurrahman Dilipak bu davada adil tazmin talebiyle Mahkemeye başvurma hakkından feragat etmiştir.

Aihm başvuru nasıl yapılır kararlar 2

Mahkeme’nin içtihatlarına göre, başvuranın masraf ve giderlerini geri alabilmesi için, söz konusu masraf ve giderlerin fiilen ve gerekli olduğu için yapılmış olduğunun belgelenmesi ve makul miktarda olması gerekmektedir. Bu bağlamda, Mahkeme, zaman çizelgelerinin daha önce birçok davada destekleyici belge olarak kabul edilmiş olduğunu tekrarlamaktadır. Somut davada, Mahkeme elindeki belgeleri ve yukarıdaki ölçütleri göz önünde bulundurarak, tüm başlıklar altındaki masrafları kapsayacak şekilde, başvurana 2.000 avro ödenmesinin uygun olduğu kanaatindedir.

Aihm başvuru nasıl yapılır kararlar 3

Somut olayda, ihtilaf konusu ifadelerin niteliğini ve bu ifadelerin hangi amaçla yazıldığını değerlendirerek, Mahkeme, başvuran hakkında mahkûmiyet kararı vermek için ulusal makamlar tarafından ileri sürülen gerekçelerin, Sözleşme’nin 10. maddesinin 2. fıkrası anlamında "uygun ve yeterli" olarak değerlendirilebileceği konusunda ikna olmamıştır. 44. Bunun yanı sıra, Mahkeme, Hükümetin başvurana verilen cezanın - 406 TL(9) para cezasına dönüştürülen yedi günlük hapis cezası - ilgilinin ifade özgürlüğü hakkını kullanmasına yönelik orantılı bir müdahale teşkil ettiği yönündeki iddiasını dikkate almaktadır. Bu bağlamda Mahkeme, söz konusu cezanın en hafif ceza olması halinde bile yine de ceza alanında bir ceza teşkil ettiğini ve her halükarda, bu durumun tek başına, başvuranın ifade özgürlüğü hakkına yapılan müdahaleyi haklı göstermek için yeterli olmayacağını hatırlatmaktadır. Böylelikle, ifade özgürlüğüne yapılan müdahalenin bu özgürlüğün kullanılması konusunda caydırıcı bir etki yaratabileceğini ve bu durumun, para cezasının nispeten hafif niteliğinin ortadan kalkmasına yeterli olmayacağı bir risk oluşturduğunu birçok defa vurgulamıştır.

Bu haber toplam 263 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara