AİHM Silahların Eşitliği

AİHM Silahların Eşitliği
AİHM Silahların Eşitliği | AİHM KARARLARI IŞIĞINDA SAVUNMA VE HAK ARAMA SÜRECİNDE SİLAHLARIN EŞİTLİĞİ TEMEL İNSAN HAKLARININ ÖZÜ : DENGE Hukukta, her zaman bir "' baskın taraf '' var olmuştur. İnsanlık tarihi bu örneklerle örülüdür. Monarşi, halk egemenliği,sınıfsal diktatörlükler,ekonomi dışı şiddet ve günümüzün sınır tanımayan uluslararası tekelleri...
AİHM Silahların Eşitliği Nedir? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kapsamında silahların eşitliği AİHM sözleşmesi ve ek protokoller çerçevesinde oluşturulmuştur. Bireysel haklarını ön plana çıktığı ve hukuk anlayışından uzaklaşılarak kişisel hakların ön planda tutulduğu bir alandır. AİHM Silahların Eşitliği sayesinde  hukuksal bir temel oluşturulmuştur.

Silahların eşitliği ilkesi anayasa

Bu noktada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Çekişmeli Yargılama ilkesi sayesinde davada tarafların mahkeme kararını etkilemek için sundukları belge ya da kanıtlarda bulunan mütalaalar hakkında bilgi sahibi olması anlamında gelir. Ancak çekişmeli yargılama ilkesinin herhangi bir şekilde ihlal edilmesi durumunda savunma açısından taraflar arasındaki denge de bozulmuş olur. Bundan dolayı da çekişmeli olarak yapılan yargı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından silahların eşitliği ilkesi ile birbirini tamamlayacak şekilde düzenlenmiştir. Bu bilgilerin yanı sıra silahların eşitliği ilkesi için aykırı durumların meydana gelmesi her zaman çekişmeli yargıda bir dengesizlik olduğunu ifade etmez.

Silahların Eşitliği İlkesi Anayasa’da Nasıldır?

Adil yargılanma hakkı genel itibari ile taraflar arasındaki sahip olunan hak ve yükümlülükler açısından mahkeme tarafından dengenin sağlanmış olmasını ifade etmektedir. Hukuk Devleti kapsamında anasayal bir ilke olarak geçerli olan eşitlik ilkesinin uzantılarından biri olmaktadır. Bu eşitlik sayesinde mahkeme taraflara eşit mesafede durarak, iki tarafta da eşit olarak davranacağını garantileyen bir sistemdir. Evrensel bir hukuk ilkesi olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Silahların Eşitliği ilkesi, özellikle ceza yargılamalarında iddia makamındaki savunmadan yüksekte ve karar mercii ile aynı kürsüde olacak şekilde değerlendirilmektedir. Silahların Eşitliği Nedir? AİHS adil yargılama hakları arasında bulunmaktadır. Silahların eşitliği ilkesi, davanın taraflarına eşit şekilde yaklaşmayı garanti eder. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu aşamada tüm taraflara eşit haklar sağlayarak ve taraflara eşit mesafede bulunur. Ceza davalarının dışında medeni hak ve yükümlülükler ile ilgili uyuşmazlıkların oluşma durumlarında da bu ilkelerden yola çıkılmaktadır. Bu aşamada hakkaniyete uygun yargılama söz konusu olmaktadır. Hakkaniyetli yargılama unsuru ise çelişmeli olarak taraflar arasında silah eşitliği sağlanması ile mümkün olur. Eşitliğin sağlanması ve çelişmeli yargılama hakkı ile adaletli bir mahkeme ortamı oluşturulmuş olur. AİHM Silahların Eşitliği AİHM Silahların Eşitliği, Hukukta, her zaman bir "' baskın taraf '' var olmuştur. İnsanlık tarihi bu örneklerle örülüdür. Monarşi, halk egemenliği,sınıfsal diktatörlükler,ekonomi dışı şiddet ve günümüzün sınır tanımayan uluslararası tekelleri gibi... Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi çerçevesinde oluşan hukukun belirgin özelliği ise,"baskın taraf" egemenliğinden uzaklaşma yönünde gelişmesidir. Yeni bir anlayışın ürünü olan sözleşme hukukunu tek bir sözcükle tanımamak olanaklıdır. "Denge". Bir kez daha geriye dönüp insanlık tarihine bakarsak, "denge" sözcüğünün ne denli yeni ve heyecan verici bir gelişme olduğunu kolaylıkla görebiliriz. Doğanın temeli, dengeye dayanıyor. Denge, insanın doğaya dönüşüdür. Denge, insanın kendine dönüşüdür. Denge, hukukun insan dönüşüdür. Böylesine görkemli bir hukuku üretmek kolay bir iş değildir. Değişimi ve yenilenmeyi, sözde değil, özde gerçekleştirmek gerekiyor. Oysa, insan Hakları alanında büyük çelişkiler yaşanıyor. Sözleşme kapsamındaki kimi ülkeler, insan Hakları belgelerini kendi yurttaşlarıyla ilgili kurallar düzeyinde algılayıp, öyle uyguluyorlar. İnsan haklarının evrenselliğine gölge düşürülmemelidir. Ortadoğu'da, Liberya'da, Irak'ta' sırada bekletilen diler ülkelerde sürdürülen yağmacı saldırganlıklar karşısında, bireysel hukuk alanında gerçekleştirilen kazanımlara sığınarak, insan haklarının korunup geliştirildiğine inanamayız. İnsanlığın kendi kendisini yok etmesini önlemek için, 21 yüzyıl, yeryüzünde yaşayanların tümü için, insan haklarının işlerlik kazandığı bir çağ olmak zorundadır. Makalede AİHM Silahların Eşitliği Konusuna yer verilmiştir. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Ceza Hukuku Avukatı ve danışma konularında sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine Göre Silahların Eşitliği

6.maddenin kapsadığı konular çok geniştir. Bu nedenle yaygın bir uygulama alanı bulmuştur. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının büyük bir bölümü de 6.maddenin yorumu ve açılımıyla ilgilidir. Sunuşumuzun konusunu oluşturan ''silahların eşitliği'' ilkesi 6.maddenin 1.bendinin ilk tümcesinde değerlendirilmiştir. AİHM Silahların Eşitliği.

HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara