Bilişim Suçu Davaları ve Örnek Kararlar

Bilişim Suçu Davaları ve Örnek Kararlar
Bilişim Suçu Davaları ve Örnek Kararlar İddia makamı esas hakkında mütalaasında: "Her ne kadar sanık hakkında TCK'nın 158/1-f-son ve TCK'nın 204/1 maddelerinden mahkumiyet hükmü kurulmuş ise de; bu duruşmada dinlenen tanık A. A.'nın suça konu çekte cirosu bulunan A. A. olduğu, ilk derece mahkemesinin mahkumiyet kararında müdahil olarak bulunan A. A.'nın çekte cirosu...
Bilişim Suçu Davaları ve Örnek Kararlar, İddia makamı esas hakkında mütalaasında: "Her ne kadar sanık hakkında TCK'nın 158/1-f-son ve TCK'nın 204/1 maddelerinden mahkumiyet hükmü kurulmuş ise de; bu duruşmada dinlenen tanık A. A.'nın suça konu çekte cirosu bulunan A. A. olduğu, ilk derece mahkemesinin mahkumiyet kararında müdahil olarak bulunan A. A.'nın çekte cirosu bulunan kişi olmadığı, mağduriyetinin sadece gereksiz bir şekilde aleyhine hukuki bir takip yapılmasından doğduğu, Davaya konu çekin sahte olmadığı, çekteki ciroların da gerçek olduğu anlaşıldığından sanık hakkında kurulan mahkumiyet hükmünün kaldırılarak, atılı dolandırıcılık ve sahtecilik suçundan suçların yasal unsurları oluşmaması nedeniyle beraatine karar verilmesi kamu adına mütalaa olunur," demiştir. (Bilişim Suçu Davaları ve Örnek Kararlar)

Bilişim Suçu Suçları Davası Davaları Yargı Kararı 

RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK, BİLİŞİM SİSTEMLERİ BANKA VEYA KREDİ KURUMLARININ ARAÇ OLARAK KULLANILMASI SURETİYLE DOLANDIRICILIK SUÇU - KATILANIN ÇEKTE CİROSU BULUNAN KİŞİ OLMADIĞI. ÇEKİN SAHTE OLMADIĞI VE DE ÇEKTEKİ CİROLARIN GERÇEK OLDUĞU - SANIĞIN ÜZERİNE ATILI RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK VE NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇLARININ YASAL UNSURLARI OLUŞMADIĞI. ÖZET: Sahte çekin sanık İ. B. tarafından katılan H. K.'a verildiği sabit görülerek sanık İ. B.'ın A. A.'nın yanında çalıştığı ve çeki cirolamasına gerek bulunmadığı beyanı ile istinaf dilekçesinde yanında çalışan ve çekte ciro imzası bulunan A. A.'nın …..TC Kimlik numaralı ve …..nolu telefonu kullanan kişi olduğunu, katılan A. A.'nın yanlışlıkla ifadesinin alındığını savunması üzerine dinlenen …..TC Kimlik numaralı tanık A. A. ….yılında sanık İ. B.'ın yanında çalıştığını, o tarihte D.. Mimarlık isimli iş yerinden çek alıp H. K.'a götürdüğünü, H. K.'ın kabul etmemesi üzerine tekrar İ. B.'a getirdiğini ve onlar kendi arasında görüştükten sonra çeki tekrar H. K.'a götürdüğünü ve bu çeke imza attığını, Kendisine gösterilen suça konu çek fotokopisi arkasındaki A. A. ismi altındaki imza ile hemen altındaki rakam grubu yazılı cep telefonu yazılarının kendisine ait olduğunu beyan etmesi karşısında tanık sıfatıyla dinlenen A. A.'nın suça konu çekte cirosu bulunan A. A. olduğu, ilk derece mahkemesinin mahkumiyet kararında katılan olarak bulunan A. A.'nın çekte cirosu bulunan kişi olmadığı, çekin sahte olmadığı, Çekteki ciroların da gerçek olduğu anlaşılmakla; sanık hakkında ilk derece mahkemesince kurulan mahkumiyet hükümlerinin kaldırılarak üzerine atılı resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarının yasal unsurları oluşmadığından her iki suçtan da beraatine karar vermek gerekmiştir. (Bilişim Suçu Davaları ve Örnek Kararlar) Diğer makalelerimize Ankara Avukat sayfamızdan göz atabilirsiniz.

Bilişim Suçu Davaları ve Örnek Kararlar Sıkça Sorulan Sorular

RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK BİLİŞİM SİSTEMLERİ BANKA VEYA KREDİ KURUMLARININ ARAÇ OLARAK KULLANILMASI SURETİYLE DOLANDIRICILIK SUÇLARI. SANIĞIN SAHTE OLUŞTURDUĞU ÇEKİ CİROLAYARAK BABASINA CİROLATTIKTAN SONRA CİRANTAYA VERDİĞİ VE DAHA SONRA ÇEK BEDELİNİ ÖDEDİĞİNİ SAVUNDUĞU HALDE TANIK SIFATIYLA ÇAĞRILIP SUÇ NEDENİYLE OLUŞAN ZARARININ GİDERİLİP GİDERİLMEDİĞİNİN ARAŞTIRILMADIĞI ÖZET: Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede; Sanık A. Ş.'nın sahte oluşturduğu çeki cirolayarak babası A. Ş.'ya da cirolattıktan sonra K. Y. isimli cirantaya verdiği ve daha sonra çek bedelini ödediğini savunduğu halde K. Y. tanık sıfatıyla çağrılıp suç nedeniyle oluşan zararının giderilip giderilmediği, Giderilmiş ise kim tarafından giderildiği, alışveriş konusu ve suçun sübutu yönünden önceden doğmuş bir alacak karşılığı verilip verilmediği hususları araştırılmayarak sanığın savunma hakkının kısıtlandığı anlaşıldığından sair hususlar incelenmeksizin CMK'nın 280/1-d ve 289/1-h maddeleri gereğince hükmün bozulmasına karar verilmiştir.

Bu haber toplam 249 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara