Çocuk Teslimine Dair İlamın Yerine Getirilmemesi

Çocuk Teslimine Dair İlamın Yerine Getirilmemesi
Çocuk Teslimine Dair İlamın Yerine Getirilmemesi | İcra emri borçlu kişiye tebliğ edildikten sonra, yedi gün içinde borçlu kişi çocuğu alacaklıya teslime edebilmektedir. Yapılan bu uygulama ile ilâmlı icra takibi amacına ulaşır. Amaca ulaşıldığından dolayı da icra takibi son bulur. Borçlu, alacaklı icra dairesindeyken çocuğu alacaklıya teslim edebilir ve bu hususu tutanağa geçirtebilir. Eğer alacaklı hazır bir şekilde icra dairesinde değilse, çocuk asla icra dairesinde bırakılamaz.
Çocuk Teslimine Dair İlamın Yerine Getirilmemesi Halinde Yaılacak İşlemler Nelerdir?  İcra emri borçlu kişiye tebliğ edildikten sonra, yedi gün içinde borçlu kişi çocuğu alacaklıya teslime edebilmektedir. Yapılan bu uygulama ile ilâmlı icra takibi amacına ulaşır. Amaca ulaşıldığından dolayı da icra takibi son bulur. Borçlu, alacaklı icra dairesindeyken çocuğu alacaklıya teslim edebilir ve bu hususu tutanağa geçirtebilir. Eğer alacaklı hazır bir şekilde icra dairesinde değilse, çocuk asla icra dairesinde bırakılamaz. Borçlu çocuğu, alacaklının yerleşim yerinde de teslim edebilir. Bu durumda teslim işleminin tamamlanmış olabilmesi için ya alacaklıdan, çocuğun teslim alındığına dair bir kağıt alınmalı ya da alacaklı, icra dairesine çocuğu teslim aldığını bildirmelidir.

Çocuk Teslimine Dair İlamın Yerine Getirilmesi Nedir?

İcra emri borçluya tebliğ olduktan sonra, borçlu yedi gün içinde gerekeni yapmazsa alacaklının talebi üzerine, icra müdürü aracılığıyla çocuk borçludan alınıp alacaklıya teslim edilir. Bu teslimin yapılabilmesi için borçlunun ikametgâhına gidilir ve icra emrinin yerine getirilmesi sağlanır. Eğer çocuk üçüncü bir kişinin (yakın biri veya bakıcı) yanında ya da bir kurumdaysa (kreş, okul, hastane) , bu yerlere gidilerek çocuğun alacaklıya teslimi sağlanır. Konuyla ilgili olarak İcra ve İflas Kanunu, 25/I maddedeki ikinci cümle, yeteri kadar açıktır. Bu cümlede, çocuk nerede olursa olsun ilam hükmünün zorla icrasından bahsedilir. Bu ifadeden anlaşılacağı üzere, çocuğun bulunduğu yere gidildiğinde borçlu tarafından veya üçüncü kişi tarafından herhangi bir zorluk çıkarılmamalıdır. Çocuk teslimi esnasında icra müdürüne direnme olursa, icra müdürü zor kullanma yetkisine sahiptir. Bahsi geçen zor kullanma yetkisi, sadece borçluya veya üçüncü kişiye uygulanabilmektedir. Tabi ki bu zor kullanmanın bir ölçüsü olmalıdır. Ölçülülük ilkesi gözetilirken malvarlığına ilişkin olmayan takiplerde daha ağır müdahaleler söz konusu olabilmektedir. Malvarlığına ilişkin takiplerde müdahaleler daha hafiftir. Tüm bunların yanı sıra bahsi geçen çocuğun iç hukuka ve uluslar arası hukuka göre de korunduğunu unutmamak lazımdır. İcra müdürü, eğer ilamın icrasında direnme ile karşılaşırsa kolluk kuvvetlerinden de faydalanabilmektedir. (İİK m 81/1) Eğer ki çocuk kilitli bir yerdeyse, icra müdürü çilingir hizmeti ile kilidi açtırma ve alacaklıya çocuğu teslim etme hakkına sahiptir. | Çocuk Teslimine Dair İlamın Yerine Getirilmemesi

Çocuk Teslimine Dair İlamın Yerine Getirilmemesi Suçu ve Cezası

Bahsi geçen suçun tespiti, şikâyetin suç işlenilen günden itibaren 3 ay içinde olup olmadığına bakılarak yapılır. Konuyla ilgili icra dosyası getirtilir ve ilgili taraflar dinlenir. Suç sabit bulunursa, çocuk teslim ilamını veya ara kararı yerine getirmeyen veya yerine getirilmeyi engelleyen kişi ceza alır. Bu ceza lehine hüküm verilen kişinin şikâyeti üzerine oluşur. Ceza iki aydan altı aya kadar tazyik hapsi şeklindedir. Hapis tatbikine başlanıldıktan sonra kişi gerekli ilamın veya ara kararın gereğini yerine getirirse, tahliye olur. | Çocuk Teslimine Dair İlamın Yerine Getirilmemesi Diğer makalelerimize Ankara avukat sayfamızdan göz atabilirsiniz.

HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara