Dolandırıcılık Davası Nasıl Açılır?

Dolandırıcılık Davası Nasıl Açılır?
Dolandırıcılık Davası Nasıl Açılır? Dolandırıcılık Suç Duyurusunda, Suça ilişkin ihbar veya şikâyet, Cumhuriyet Başsavcılığına veya kolluk makamlarına yapılabilir. Dolandırıcılık Suç Duyurusu, Valilik veya kaymakamlığa ya da mahkemeye yapılan ihbar veya şikâyet, ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir. İhbar veya şikâyet yazılı veya tutanağa...
Dolandırılılık Davası Nasıl Açılır? Dolandırıcılık davası açılması Cumhuriyet Başsavcılığı’na ya da kolluk makamlarına yapılabilmektedir.

Dolandırıcılık Davası Nasıl Açılır?

Dolandırıcılık suçundan bahsedebilmek için failin bir kişiyi kandırmak niyeti ile hileli davranışlar aracılığı ile hataya düşürmesi yolu ile olmaktadır. Bu davranışlar kandırılan kişilerin ya da başkasının zararına yapılmış olmalıdır. Suçun dolandırıcılık kapsamında değerlendirmeye alınması için haksız bir çıkar söz konusu olması gerekir. Dolandırıcılık Suçu Plan Halinde Kalmış Olsa Dahi, Suç Kanunen İşlenmiş Sayılmaktadır. Dolandırıcılık suçu bazı durumlarda yalnızca plan aşamasında kalmış ve henüz gerçekleştirilmemiş olabilir. Böyle bir durumda, dolandırıcılık suçu şartları yerine getirilmiş olduğundan dolandırıcılık suçu işlenmiş olur. Dolandırıcılık davası nasıl açılır? Diye merak eden kişilerin sorularının cevapları Türk Ceza Kanunu tarafından belirlenmiştir. Eğer söz konusu dolandırıcılık suçu nitelikli dolandırıcılığa giriyorsa, bu durumda suç farklı şekillerde değerlendirme altına alınabilir.

Bir Suçun Dolandırıcılık Olarak Değerlendirilmesi için Dikkat Edilen Unsurlar Nelerdir?

Dolandırıcılık davası nerede açılır diye sormadan önce bir suçun kesin olarak dolandırıcılık olarak değerlendirildiğinden emin olmak gerekmektedir. İlk dikkat edilen unsurlardan bir tanesi ana eylemin suç faili tarafından gerçekleştirilmiş olmasıdır. Bazı durumlarda suçun failinin belli bir oranda katkı sağlaması da dolandırıcılık suçu kapsamında değerlendirilmeye alınmaktadır. Diğer dikkat edilen önemli nokta ise, mağdur kalan kişilerin yararının engellenmesi durumunun söz konusu olmasıdır. Suçu işleyen kişinin davranışları aracılığı ile de suçun dolandırıcılık olup olmadığına karar vermek çoğu zaman mümkün olmaktadır.

Dolandırıcılıklarda Cezai Yaptırımlar Nelerdir?

Dolandırıcılık davası nasıl düşer sorusuna cevap vermek gerekirse, şikayet sürelerinden bahsetmek yerinde olacaktır. Çünkü belirli sürenin geçmesi ile birlikte davaların düşmesi söz konusu olmaktadır. Türk Ceza Kanunu içinde ye alan bazı suçlar, şikayete bağlı olmaksızın değerlendirme altına alınmaktadır. Eğer dolandırıcılık suçu herhangi bir alacağın kişiye teslim edilmesi halinde son buluyorsa, bu kovuşturmalar için şikayete bağlı suçlar denmektedir. Bu suçların bazı cezai yaptırımları bulunmaktadır. 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası bu yaptırımlar arasında yer alır. Bazı durumlarda para cezası ödendiği de olur. Dolandırıcılık Suç Duyurusunda, Suça ilişkin ihbar veya şikayet, Cumhuriyet Başsavcılığına veya kolluk makamlarına yapılabilir. Dolandırıcılık Suç Duyurusu, Valilik veya kaymakamlığa ya da mahkemeye yapılan ihbar veya şikayet, ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir. İhbar veya şikayet yazılı veya tutanağa geçirilmek üzere sözlü olarak da yapılabilir. Yürütülen soruşturma sonucunda kovuşturma evresine geçildikten sonra suçun şikayet bağlı olduğunun anlaşılması halinde; mağdur açıkça şikayetten vazgeçmediği takdirde, yargılamaya devam olunur. [caption id="attachment_17891" align="aligncenter" width="600"]Dolandırıcılık Davası Nasıl Açılır Dolandırıcılık Davası Nasıl Açılır?[/caption] Dolandırıcılık davalarında yargıtay kararına göre, Hilenin kandırıcı nitelikte olup olmadığı olaysal olarak değerlendirilmeli, olayın özelliği, mağdurun durumu, fiille olan ilişkisi, kullanılan hilenin şekli, kullanılmışsa gizlenen veya değiştirilen belgenin nitelikleri ayrı ayrı nazara alınmalıdır. Yine aynı yargıtay kararına göre, Dolandırıcılık suçunun oluşabilmesi için; failin bir kimseyi, kandırabilecek nitelikte hileli davranışlarla hataya düşürüp, onun veya başkasının zararına, kendisine veya başkasına yarar sağlaması gerekmektedir. Genel anlamda Dolandırıcılık suçlarında, Dolandırıcılık suçunun oluşabilmesi için; failin bir kimseyi, kandırabilecek nitelikte hileli davranışlarla hataya düşürüp, onun veya başkasının zararına, kendisine veya başkasına yarar sağlaması gerekmektedir. Hile nitelikli bir yalandır. (Dolandırıcılık Davası Nasıl Açılır?)

Dolandırıcılık Suçu Yasalarda Nasıl Tanımlanmıştır?

Dolandırıcılık olaydan mağdur olan kişinin hileli davranışlar sonrasında aldatılması, zarara uğraması ya da başka bir kişiye yarar sağlanması amacıyla kullanılması şeklinde gerçekleşmektedir. Suçun dolandırıcılık niteliğinde değerlendirilebilmesi için mutlaka haksız bir çıkarın ya da menfaatin söz konusu olması gerekmektedir. Eğer dolandırıcılık gerçekleşmemiş ve sadece plan aşamasında kalmışsa bu durumda da suça hazırlık için yapılması gereken her aşamanın kat edildiği bilgisinden hareketle gerekli dolandırıcılık suçu şartları yerine getirilmiş sayılmaktadır. Hukuk sistemi için Türk Ceza Kanununda bu suçla ilgili olarak kurallar açıkça ifade edilmiştir. Eğer nitelikli dolandırıcılık suçları söz konusu ise bu durumda ceza miktarlarının farklılığına göre kişilerin çeşitli şekillerde değerlendirilmesi söz konusu oluyor.

Dolandırıcılık Suçunun Şartları Nelerdir? Dolandırıcılık Davası Nasıl Açılır?

Bir suçun dolandırıcılık olarak değerlendirilmesi için bazı şartların yerine gelmesi gerekmektedir. Bu noktada suça sebep olan etkenlerin seçimlik hareket şeklinde meydana gelmesi ilk dikkat edilmesi gereken noktadır. Öncelikle dolandırıcılık suçunun söz konusu olduğu ana eylemin mutlaka suçun faili tarafından gerçekleştirilmiş olması ya da belirli bir oranda kişinin katkısının bulunması gerekmektedir. Buna ek olarak failin hareketinin başka bir kişiyi ya da olaydan mağdur olan kişiyi doğrudan aldatıcı özelliğe sahip olması da gerekiyor. Bir diğer şart da olaydan mağdur olan kişilerin yararının engellenmesi, zarara uğramaları veya başka üçüncü kişilerin yararını kazanmak adına kişilerin zarara uğramış olduklarına dikkat edilmelidir. Bunlara ek olarak davranışlar yolu ile de suçun tespiti sağlanabiliyor. Bunun için dolandırıcılık suçunda fail olarak değerlendirilen kişinin mutlaka hileli hareketler sergilemesi gerekmektedir. Bu hareketlerin kişilerin bilinçli ya da istemeden yapıyor olması hareketin kişiye yüklediği suç yükümlülüklerinden kurtulması açısından engel taşımaz. Ortaya çıkan zarar ile kişilerin arasında mutlaka bir bağ bulunması gerekmektedir. Dolandırılmış olan kişilerin yoğun şekilde aldatılmış tanımına uyacak olan hareketlerle de karşılaşması gerekmektedir. Herkesin başına gelebilecek olan dolandırıcılık olayları ile ilgili olarak kişiler bu durumlarla karşılaştıklarında mutlaka bulundukları yerde görevli olan cumhuriyet savcılığına ya da kolluk birimlerine durumu bildirmelidirler. Bu süreçte izlenmesi gereken adımlarda herhangi bir hata yapılmaması ve sürecin en iyi şekilde yönetilmesini sağlamak amacıyla kişilerin avukatlar ya da hukuk büroları yardımıyla süreci yönetmeleri gerekmektedir. (Dolandırıcılık Davası Nasıl Açılır?)

Dolandırıcılık Suçu Davalarında Şikayet Süreleri

Türk Ceza Kanunu içerisinde bazı suçlar şikayete bağlı olmadan değerlendirilen suçlar olmaktadır. Dolandırıcılık da bu suçlar kapsamında değerlendirildiğinden cezanın üzerinde kararlar verilirken mutlaka soruşturmalar üzerine dikkatli çalışmalar yapılması gerekiyor. Eğer dolandırıcılık suçu bir alacağın kişilere teslim edilmesi şeklinde sona erdirilecekse bu durumda kovuşturmalar şikayete bağlı olarak gerçekleştirilmektedir. Cumhuriyet savcılıkları ise kendilerine yapılan şikayetlerin ardından suçu öğrendikten sonra kamu davası niteliğinde davaları açarak kuvvetli şüphelerin araştırılması konusunda önemli adımlar atarlar. Eğer bu kovuşturma süreçleri sırasında davaya söz konusu olan suçun şikayete bağlı olarak gerçekleştiği anlaşılırsa bu durumda dolandırıcılık olayından mağdur olan kişi şikayetini geri çekmezse bu durumda yargılama süreçlerinin devam etmesine karar verilir. Bu da konusunda herhangi bir özel zamanaşımı süresi bulunmadığı için genel hükümler gereği karar verilmesi söz konusu olduğunda mutlaka 8 yıllık süre içinde kişilerin şikayet hakkını kullanması gerekiyor. (Dolandırıcılık Davası Nasıl Açılır?)

Dolandırıcılık Suçlarında Ceza Süreleri ve Yaptırımlar - Dolandırıcılık Davası Nasıl Açılır?

Türk Ceza Kanunu içerisinde dolandırıcılık suçu ile ilgili olarak kesin şekilde 1 yıldan 5 yıla kadar çıkabilen hapis cezalarının ve adli para cezalarının verileceği belirtilmiştir. Adli para cezasının hesaplanmasında ise beş günden başlayarak yirmi veya yüz TL arasında değişen bedeller üzerinden bir hesaplama yapılarak para cezasının miktarı açıkça belirtilebiliyor. 157. maddede yer verilen bu bilgilerin yanı sıra 158. maddede dolandırıcılığın nitelikli olarak gerçekleşmesi söz konusu olduğunda 2 yıldan 7 yıla kadar çıkan hapis cezalarına ve beş bin güne kadar çıkabilen adli para cezalarına hüküm verilebilmektedir. Nitelikli suçların daha az ceza gerektirmesi halinde şikayetler değerlendirilerek 6 aydan 1 yıla kadar hapis ve adli para cezalarına karar verilebilir. Dolandırıcılık suçlarının ilgilendiği davalarda görevli mahkemeler asliye ceza mahkemeleridir. Eğer nitelikli suçlar söz konusu ise bu durumda görevli mahkemeler ağır ceza mahkemeleri olmaktadır.

Hangi Suçlar Nitelikli Dolandırıcılık Olarak Değerlendirilir?

Türk Ceza Kanunu içerisinde 158. maddede belirtilen kurallara göre nitelikli dolandırıcılık suçunun kapsamı açıkça ifade edilmiştir. Buna göre dini duyguların ve inançların kötüye kullanılması, kişilerin mağduriyetlerinden yararlanılması, kişilerin fiziksel zayıflıkları üzerinden dolandırıcılıkların yapılması nitelikli dolandırıcılık suçu kapsamında değerlendirilmektedir. Buna ek olarak kamu kurum ve kuruluşları içinde gerçekleştirilmiş olan ve kurumun zararına sonuçlar doğuran suçlar da nitelikli dolandırıcılık olarak değerlendiriliyor. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte ortaya çıkan internet üzerindeki bankacılık sistemlerinde gerçekleştirilen dolandırıcılıklarda da nitelikli dolandırıcılık suçu dikkate alınmaktadır. Suçun gerçekleşmesindeki bazı detaylar da suçu nitelikli hale getirmektedir. Bunlar medya aracılığı ile suçun işlenmesini kolaylaştırmak, alım satım sırasında suçu işlemek ve güven duyulan mesleklerin kötüye kullanılması şeklinde gerçekleşebilmektedir. (Dolandırıcılık Davası Nasıl Açılır?)

Kanun Maddesi - Dolandırıcılık Davası Nasıl Açılır?

Yakalama ve yakalanan kişi hakkında yapılacak işlemler MADDE 90 - (1) Aşağıda belirtilen hallerde , herkes tarafından geçici olarak yakalama yapılabilir: YARGITAY KARARI  ( WEB SİTESİ ÜZERİNDEN DOLANDIRICILIK) DOLANDIRICILIK SUÇU - SANIĞIN DİĞER SANIKLARLA BİRLİKTE SUÇ İŞLEME KARARI İLE FİİL ÜZERİNDE MÜŞTEREK HAKİMİYET KURDUĞUNUN ANLAŞILMASI - ERTELENEN SANIĞIN KENDİ ALTSOYU ÜZERİNDEKİ VELAYET VESAYET VE KAYYIMLIK YETKİLERİ AÇISINDAN HAK YOKSUNLUĞU. ÖZET: Sanığın, diğer sanıklarla birlikte suç işleme kararı ile fiil üzerinde müşterek hakimiyet kurduğunun anlaşılması karşısında; sanığın eyleminin kanun maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerekirken, aynı yasanın maddesindeki yardım eden olarak kabulü ile eksik ceza tayini, aleyhe temyiz bulunmadığından bozma nedeni yapılmamıştır. Kanun maddesi uyarınca mahkûm olduğu hapis cezası ertelenen sanığın velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından hak yoksunluğu hükümlerinin uygulanamayacağının gözetilmemesi bozmayı gerektirmiştir. Dolandırıcılık suçunun oluşabilmesi için; failin bir kimseyi, kandırabilecek nitelikte hileli davranışlarla hataya düşürüp, onun veya başkasının zararına, kendisine veya başkasına yarar sağlaması gerekmektedir. Makalemizde Dolandırıcılık Davası Nasıl Açılır? konusu yer almıştır. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Ceza Hukuku Avukatı sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

Dolandırıcılık Davası Nasıl Açılır? | Sıkça Sorulan Sorular

DOLANDIRICILIK DAVASI NASIL AÇILIR - SANIĞIN KATILANIN KİMLİĞİNİ KULLANARAK CEP TELEFONU HATTI ABONELİK İŞLEMLERİ TESİS ETTİĞİ İDDİASI. DOLANDIRICILIK SUÇU - SANIĞIN KATILANIN KİMLİĞİNİ KULLANARAK CEP TELEFONU HATTI ABONELİK İŞLEMLERİ TESİS ETTİĞİ İDDİASI. DEĞERLENDİRME YETKİ VE GÖREVİNİN ÜST DERECELİ AĞIR CEZA MAHKEMESİNE AİT OLDUĞU - GÖREVSİZLİK KARARI VERİLMESİ GEREKTİĞİ Sanığın katılana ait kimlik fotokopisini kullanarak, katılan adına cep telefonu hattı abonelik işlemleri tesis ettiği şeklinde iddia olunan eylemin, kamu kurum ve kuruluşlarından nüfus müdürlüğünün maddi varlığı olan belgenin kullanılmış olması nedeniyle, Kamu kurum ve kuruluşlarının araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçunun oluşturup oluşturmayacağına ilişkin delillerin takdiri ve değerlendirme yetki ve görevinin üst dereceli Ağır Ceza Mahkemesine ait olduğu gözetilerek görevsizlik kararı verilmesi gerektiği zorunluluğu bozmayı gerektirir. DOLANDIRICILIK SUÇU - SUÇUN NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇU KAPSAMINDA KALIP KALMADIĞINA İLİŞKİN DELİLLERİN TAKDİRİNİN ÜST DERECELİ AĞIR CEZA MAHKEMESİNE AİT OLDUĞU GÖZETİLEREK GÖREVSİZLİK KARARI VERİLMESİ GEREKTİĞİ. ÖZET: Resmi Gazetede yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren 6763 sayılı Kanunun 14. maddesi ile değişik 5237 sayılı TCK.nın 158. maddesine eklenen son fıkrası kapsamında "Bu madde ile 157 nci maddede yer alan suçların, üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi hâlinde verilecek ceza yarı oranında; suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde verilecek ceza bir kat artırılır."

Bu haber toplam 288 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara