Ek Kovuşturmaya Yer Olmadığına İlişkin Karar Nedir?

Ek Kovuşturmaya Yer Olmadığına İlişkin Karar Nedir?
Ek Kovuşturmaya Yer Olmadığına İlişkin Karar Nedir? | Kovuşturma Nedir? Bilindiği gibi, Türk ceza hukukunun temel esasları, Türk Ceza Kanunu’nda ayrıntılarıyla ifade edilmiştir. Ancak, iş bununla sona ermemektedir. Zira Türk Ceza Kanunu’nda belirtilen cezaların ve yaptırımların hangi usule bağlı kalınarak, nasıl uygulanacağı ayrıca bir sorun oluşturmaktadır. Bu...

Kovuşturma Nedir?

Ek Kovuşturmaya Yer Olmadığına İlişkin Karar Nedir? | Bilindiği gibi, Türk ceza hukukunun temel esasları, Türk Ceza Kanunu’nda ayrıntılarıyla ifade edilmiştir. Ancak, iş bununla sona ermemektedir. Zira Türk Ceza Kanunu’nda belirtilen cezaların ve yaptırımların hangi usule bağlı kalınarak, nasıl uygulanacağı ayrıca bir sorun oluşturmaktadır. Bu nedenle, “Ceza Muhakemeleri Kanunu” adıyla bir kanun ihdas edilmiştir. Bu kanunda, ceza hukukuna ilişkin usul kuralları hüküm altına alınmıştır. Sorumuzun cevabı da, bu kanunda gizlidir. Şöyle ki, ceza davalarının açılması için iki yol bulunur. Ya Cumhuriyet Savcısı kendiliğinden dava açmaya yer olduğu kararı vererek bir ceza davası açacak, ya da ilgili kişilerin Cumhuriyet Savcısına başvurmaları sonucunda savcı, bir yargılama süreci başlatmaya gerek olduğuna dair bir karar vererek davayı açacaktır. Ancak, bu aşamada birbiri içine geçmiş iki adım bulunur: Bunlar, soruşturma ve kovuşturma evreleridir. Soruşturma evresi, kovuşturma evresinin başlatıcısı olan evredir. Yani; soruşturma evresi, mevzu bahis suçun işlendiği konusunda yeterli delilin bulunup bulunmadığı, makul bir şüphenin olup olmadığı konusunda Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan araştırmanın söz konusu olduğu evredir. Kovuşturma evresi ise, Cumhuriyet Savcısının soruşturma evresinde yeterli ve makul delile rastlayıp, herhangi bir şekilde bir suç unsuru tespit etmesi neticesinde kovuşturmaya gerek bulunduğu kararından sonra başlayan YARGILAMA evresidir. | Ek Kovuşturmaya Yer Olmadığına İlişkin Karar Nedir?

Kovuşturmaya Yer Olmadığına İlişkin Karar

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, Cumhuriyet Savcısı, soruşturma evresinde suç unsurunun var olup olmadığı hakkında detaylı bir araştırma yapar. Eğer savcı, bu araştırmanın sonucunda; suç ve suç unsuruna herhangi bir şekilde rastlayamamışsa, ya da suçun işlendiğine dair yeterli ve makul bir şüphe edinememiş, bunun neticesinde de kamu davası açmaya gerek görmemişse, kovuşturmaya yer olmadığına dair bir karar verir. Bu karara, “kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin karar” diyoruz.  Cumhuriyet Savcısı eğer böyle bir karar verirse, kişinin mahkeme önüne çıkması, yani yargılanması söz konusu olmaz. Ayrı bir başlık açarak belirtelim ki, yasama dokunulmazlıkları bulunan milletvekilleri için dahi, Cumhuriyet Savcıları soruşturma açabilirler; ancak dokunulmazlıkları sonlanmadan kovuşturma başlayamaz. | Ek Kovuşturmaya Yer Olmadığına İlişkin Karar Nedir?

Öyleyse, “Ek Kovuşturmaya Yer Olmadığına İlişkin Karar” Nedir?

Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi, Cumhuriyet Savcısı, kamu adına bir dava açma işlemini tam olarak gerçekleştirebilmek için, iki aşamalı bir süreçten geçer. Bunun ilk aşaması “soruşturma” aşamasıdır. Soruşturma aşamasında yeterli bulguya rastlanılırsa, kovuşturma aşamasına geçilmesine karar verilir. Bu karar, Cumhuriyet Savcısının “kamu adına ‘kamu davası’ açılmasına yer olduğuna karar vermesi” şeklinde ifade edilir. Eğer, işenen suçun birden fazla faili varsa, yani, hukuki bir söylemle, suç iştirakle işlenmişse, tek bir suç için birden fazla kişi hakkında “kamu davası açma kararına dair iddianame” düzenlenir. Eğer birden fazla failin ve tek bir suçun söz konusu olduğu bir iddianamede, suçla ilgisinin olmadığı düşünülen bazı kişilerin, suçla ilgili olduğu düşünülen öteki kişilerden ayrılarak, bu kişilerin ilgili suçu işledikleri hakkında yeterli kanıt ve şüphe olmadığına ilişkin karar, ek kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin karar olarak adlandırılır. Örneğin, beş kişi hakkında aynı anda aynı suç için başlatılan bir soruşturmada, üç kişinin suçla ilgili olduğu düşünülerek bu kişiler hakkında kovuşturma aşamasına geçilmesine ek olarak; diğer iki kişinin ise suçla ilgisiz olduğu düşünülerek bu kişiler hakkında kovuşturmaya geçilmesine lüzum olmadığı yönündeki karar, ek kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin karardır. | Ek Kovuşturmaya Yer Olmadığına İlişkin Karar Nedir?

Bu haber toplam 448 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara