Güveni Kötüye Kullanma Suçu Şikayet

Güveni Kötüye Kullanma Suçu Şikayet
Güveni Kötüye Kullanma Suçu Şikayet Görevi kötüye kullanma, günlük yaşamın rutininde ve iş hayatında bireyleri mağdur eden bir suç olmakla birlikte çoğunlukla insanların bilincinde olduğu bir suç çeşidi değildir. Duyarlılığın azlığını insanların avukatlara yönelttikleri sorularda rahatlıkla görüyoruz. Bu suça karşı daha bilinçli hale gelebilmek ve suçun...
Güveni Kötüye Kullanma Suçu Şikayet, Görevi kötüye kullanma, günlük yaşamın rutininde ve iş hayatında bireyleri mağdur eden bir suç olmakla birlikte çoğunlukla insanların bilincinde olduğu bir suç çeşidi değildir. Duyarlılığın azlığını insanların avukatlara yönelttikleri sorularda rahatlıkla görüyoruz. Bu suça karşı daha bilinçli hale gelebilmek ve suçun ne anlama geldiğini tam olarak anlayabilmek için gelen sorular ve  soruların cevaplarına bakmakta fayda var. En çok sorulan güveni kötüye kullanma ne anlama gelir, güveni kötüye kullanmak nedir, güveni kötüye kullanmaya verilen ceza nedir, güveni kötüye kullanmanın cezası kaç yıldır, TCK tarafından güveni kötüye kullanma nasıl tarif edilir, güveni kötüye kullanmayla görevi kötüye kullanma aynı anlamı mı taşır, güveni kötüye kullanma ile ilgili yazılan şikayet dilekçesi nasıl olmalıdır, zaman aşımı var mıdır güveni kötüye kullanmada, güveni kötüye kullanma Yargıtay kararları doğrultusunda nasıl sonuçlanmıştır. Şikayet zamanaşımının süresi güveni kötüye kullanmada ne kadardır, emniyeti suiistimal suçu ile güveni kötüye kullanma TCK tarafından aynı suç mudur, güveni kötüye kullanma suçunun maddi ve manevi öğeleri nelerdir, hizmetten kaynaklanan görevi kötüye kullanma suçu şikayete bağlı mıdır, TCK 155/2 şikayete bağlı mı şeklindedir. Tüm bu sorulara güveni kötüye kullanma açıklamasıyla başlayalım.

Güveni Kötüye Kullanma Suçu Şikayet?

Güveni kötüye kullanma, güveni kötüye kullanmak ne demek türü sorulara verilebilecek cevap, bir kişiye belli bir kullanım amacıyla  verilmiş olan  malın kullanılması gereken amaca uygun kullanılmaması, o mal hakkında verenin  rızası başvurmadan tasarrufta bulunması veya söz konusu anlaşmayı inkar etmesidir. Güveni kötüye kullanma suçunun doğabilmesi  için yukarıda söylenilen fiillerden  bir tanesinin bile gerçekleşmesi yeterlidir. Örneğin, kişinin bir başkası tarafından şahsına verilen malı amacı dışında kullanması durumunda  güveni kötüye kullanma suçu doğmuş olmaktadır. Yani suç unsurunun doğması için kişinin söz konusu malı amaca uygun kullanmaması yanı sıra söz konusu anlaşmayı inkar etmesi şart değildir. Güveni kötüye kullanma, güveni kötüye kullanmak ne demek sorularından başka merak edilen diğer sorular ise güveni kötüye kullanma cezası kaç yıl ve güveni kötüye kullanma cezası nedir sorularını cevaplamak yararlı olacaktır.

Güveni Kötüye Kullanma Cezası Nedir?

Güveni kötüye kullanma suçunun karşılığı 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ve adli para cezasıdır. Bu durumda önemli olan husus hakimin hem hapis hem de adli para cezasına aynı anda hükmetmesi gerektiğidir. Kanun hükmünde bu gereklilik  net bir şekilde söylenmiştir. Suçun nitelikli hali işlenmişse yani meslek ya da ticaret ilişkisinden kaynaklanan güveni kötüye kullanma ya da hizmet ilişkisinden doğan güveni kötüye kullanma durumu söz konusu ise failin alacağı ceza 1 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası ve buna ek olarak 3000 gün adli para cezasıdır. Güveni kötüye kullanma suçunun nitelikli halinde de önemli olan nokta aynı güveni kötüye kullanma suçunda olduğu gibi ceza hem hapis cezası hem de adli para cezası aynı anda verilmiş olmalıdır. Yani güveni kötüye kullanma suçunun nitelikli halinde de hakim  hem hapis hem de adli para cezasına aynı anda hükmedecektir. Ancak güveni kötüye kullanma suçu için ağır yaptırımlar söz konusu olsa da bazı özel durumlarda failin ceza indiriminden yararlanmasının önü açılmıştır. Kanun koyucu bu durumda suçu işleyen şahsın bazı şartlar altında etkin pişmanlık mekanizması çerçevesinde bir dizi ceza indirimlerinden yararlanmasını ön görmektedir. Bu noktada güveni kötüye kullanma etkin pişmanlık kapsamında mıdır sorusu cevaplanmalıdır.

Güveni Kötüye Kullanma Etkin Pişmanlık Kapsamında Mıdır?

Güveni kötüye kullanma etkin pişmanlık kapsamındadır. Güveni kötüye kullanma suçu ile etkin pişmanlık sistemi arasındaki bağlantıyı daha iyi görebilmek için pişmanlık mekanizmasının anlamını ve fonksiyonunu açıklayalım. Öncelikle etkin pişmanlık suç işleyen failin suç nedeniyle oluşan zararı tazmin ederek ceza indirimi alabilmesine imkan sunan bir hukuki sistemdir. Etkin pişmanlık mekanizmasında güveni kötüye kullanma suçu kapsamında yararı şu şekildedir: Soruşturma sırasında mağdur durumdaki kişinin zarar karşılandığı aşamasında suçlunun ceza indirimi 2/3 oranındadır. Daha açık söyleyecek olursak 45 ay ceza alan suçlu kişi etkin pişmanlık kapsamında 30 ay ceza alabilir. Suçlunun soruşturma başladıktan sonra mağdur ettiği kişinin zararını karşılaması aşamasında 1/2 oranında ceza indirimi alması mümkündür.

Güveni Kötüye Kullanma Suçu Şikayet Zamanaşımı Süresi Ne Kadar?

Güveni kötüye kullanma durumunda şikayet için zamanaşımı süresi 6 aydır. Mağdur olan kişi suçluyu ve yaptıklarını öğrendiği tarihten sonraki ilk 6 ay içinde şikayette bulunmalıdır. Aksi durumunda faili işlediği suçtan ötürü  şikayette bulunamaz. Burada parantez açarak belirtilmesi gereken nokta basit hallerde güveni kötüye kullanma suçu için yapılacak şikayetlerde zamanaşımı söz konusudur. Basit haller dışında yani nitelikli güveni kötüye kullanma suçların şikayetinde zamanaşımı yoktur. Nitelikli durumlarda şikayet için zamanaşımı süresi 15 yıldır. Hizmet Nedeniyle Görevi Kötüye Kullanma Suçu Şikayete Bağlı Mıdır? Hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanma suçu ile ilgili  bilinmesi gereken bu suç genel olarak güveni kötüye kullanma suçunun nitelikli hallerini ortaya çıkarmaktadır. Yani hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanma suçu Türk Ceza Kanunu tarafından cezayı ağırlaştıran sebep olarak belirtilmiştir. Hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanma suçu şikayete bağlı mıdır sorusuna cevap verebilmek için  hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanma suçunu açıklamalıyız. Kişinin herhangi bir hizmet ilişkisi çerçevesinde devralmış olduğu bir malı devir amacına ters  biçimde kullanmasına ve mal sahibinin rızası olmadan tasarrufta bulunmasına görevi kötüye kullanma suçu denir.

Güveni Kötüye Kullanma TCK Tarafından Nasıl Tanımlanır?

Güveni kötüye kullanma Türk Ceza Kanununda tanımı; Başkasına ait olup da, muhafaza etmek veya belirli bir şekilde kullanmak üzere zilyedliği kendisine devredilmiş olan mal üzerinde, kendisinin veya başkasının yararına olarak, zilyedliğin devri amacı dışında tasarrufta bulunan veya bu devir olgusunu inkar etmesi durumu şeklindedir. Kanun koyucu bu açıklamaya ek yaparak meslek ve sanat, ticaret veya hizmet ilişkisinin ya da hangi nedenden doğmuş olursa olsun, başkasının mallarını idare etmek yetkisinin gereği olarak tevdi ve teslim edilmiş eşya hakkında işlenmesi halinde de aynı suçun işlenmiş olduğunu belirtir. Güveni Kötüye Kullanma Suçunun Unsurları Nelerdir? Güveni kötüye kullanma suçunun öğelerini yukarıda da belirttiğimiz tanımlarda yer verilmişti esasında. Yine de suç unsurlarına yeniden değinelim. Güveni kötüye kullanma suçunun var olabilmesi için ilk aşamada bir mal belli bir amaç için başka bir kişiye devredilmiş olması gerekir. Yani malın diğer değişle zilyetliğin devri güveni kötüye kullanma suçunun ilk unsurudur. Diğer bir unsur ise malın devri sırasında mal sahibinin özgür iradesiyle yani aldatılmadan, zorlama ve şiddet uygulanmadan devredilmiş olmasıdır. Çalınma durumunda güveni kötüye kullanma suçu işlenmemiş olup o durum başka bir suçun konusunu oluşturur. Diğer suç unsuruysa inkardır. Kişinin malın devrini inkar ediyor olması suçun ortaya çıkmasına neden olur. Makalede Güveni Kötüye Kullanma Suçu Şikayet Konusuna yer verilmiştir. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Ceza Hukuku Avukatı ve danışma konularında sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

Bu haber toplam 282 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara