Hapis Cezasının İnfazının Ertelenmesi

Hapis Cezasının İnfazının Ertelenmesi
Hapis Cezasının İnfazının Ertelenmesi | Hapis cezasının ertelenmesi durumu ile infazın ertelenmesi durumu birbirinden farklı şeylerdir. Mahkeme tarafından verilmiş bir hapis cezası varsa ve bu cezanın uygulanması erteleniyorsa, burada hapis cezasının infazının ertelenmesi durumu söz konusudur. Yani bu cezanın uygulaması ne kadar süre ile ertelendiyse, kişi bu süre zarfında...
Hapis Cezasının İnfazının Ertelenmesi  Hapis cezasının ertelenmesi durumu ile infazın ertelenmesi durumu birbirinden farklı şeylerdir. Mahkeme tarafından verilmiş bir hapis cezası varsa ve bu cezanın uygulanması erteleniyorsa, burada hapis cezasının infazının ertelenmesi durumu söz konusudur. Yani bu cezanın uygulaması ne kadar süre ile ertelendiyse, kişi bu süre zarfında hapse girmeyecektir. Burada en önemli nokta, infazın ertelenmesi için kesinleşmiş bir hapis cezasının var olmasıdır. Burada İnfaz Kanunu etkili olmaktadır. Hapis cezasının ertelenmesinde ise TCK devreye girer ve 51. maddede bu konuyla ilgili gerekli açıklamalara yer verir. Hapis cezası, bir kişi işlediği suçtan dolayı iki yıl veya daha az bir süre ile hapis cezasına mahkûm edildiyse ertelenmektedir. Cezaların infazının ertelenme durumu, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazına Dair Kanun'da yer bulur. Bu kanunun 16. ve 19. maddeleri arasında, bu konuyla ilgili düzenlemelere yer verilmiştir. Hapis cezası, mahkeme tarafından kesin hale geldikten sonra, infaz için Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilir. Cumhuriyet Başsavcılığı, gelen bu infazı erteleyebilmektedir. Fakat kişi yasada yer alan suçlar nedeni ile hapis cezası almış olmalı ve bu ceza belirli olan süreleri geçmeyecek şekilde olmalıdır. Aynı zamanda şartlara ve hükümlü kişinin talebine göre, infaz ertelenebilmektedir.

Hapis Cezasının Ertelenmesi Şartları Neledir?

Akıl Hastalığı Sebebiyle İnfazın Ertelenmesi Eğer hükümlü olan kişi, akıl hastalığına yakalanmış ise, bu kişiyle ilgili olan infaz kararı geriye bırakılmaktadır. Kişi bu süre zarfında, sağlık kurumunda tedavi görmekte ve koruma altında bulunmaktadır. Hangi sağlık kurumlarının olması gerektiği de TCK 57. madde de açıklanmaktadır. Kişinin sağlık kurumunda tedavi amaçlı bulunduğu zaman, kişinin cezaevinde zaman geçirdiği şekilde değerlendirilir. Diğer Hastalıklar Sebebiyle İnfazın Ertelenmesi Resmi sağlık kurumlarında, mahkûmlar için ayrılmış olan belli bölümler vardır. Diğer hastalıklar söz konusu olduğunda, cezanın infazına bu bölümlerde devam edilir. Hapis cezasının infazı bu şartlarda dahi, kişinin hayatını tehlike edecek nitelikte ise, cezanın infazı mahkûm kişi iyileşinceye kadar bırakılmaktadır. Yukarıda bahsi geçen hastalıklarla ilgili cezanın infazının ertelenmesinin bazı şartları vardır. Bahsedilen şart, sağlık raporudur. Sağlık raporu ya Adli Tıp Kurumu tarafından düzenlenmelidir ya da tam donanımlı hastanelerin sağlık kurulları tarafından düzenlenmelidir. Burada hastanelerle ilgili, hangi hastane olacağı Adalet Bakanlığı tarafından belirlenmektedir. Ayrıca hastanelerde düzenlenen sağlık raporu, Adli Tıp Kurumu tarafından da onaylanmalıdır. Sahip olunan bu rapor ile birlikte infaz erteleme kararını verecek olan yer Cumhuriyet Başsavcılığı'dır.   Gebelik ve Doğum Sebebiyle İnfazın Ertelenmesi Hamile olan kimseler için veya doğum üzerinden altı ay geçmemiş olan durumlarda, hapis cezasının infazı geri bırakılır. Doğum ile ilgili önemli noktalardan biri de çocuğun ölmesi durumudur. Eğer çocuk ölmüşse veya çocuk anneden başka birine verilmişse doğumdan sonra iki ay geçer ve bu iki ay sonrasında ceza infaz olunur. Kapalı ceza infaz kurumuna girildikten sonra gebelik olmuş ve bu kişinin koşullu salıverilmesine de altı yıldan fazla varsa, infaz geri bırakılmaz. Aynı şekilde kişi, eylem ve davranışları ile tehlike oluşturmaktaysa da infaz geri bırakılmaz. Bu koşulları taşıyan kişiler, ceza infaz kurumunda, bu kişilerin şartlarına uygun olarak düzenlenmiş alanlarda infaz olmaktadır. Hapis Cezası Nasıl Ertelenir Süresi Nedir  Hükümlü kişinin talebiyle de infaz ertelenmesinin sağlandığı durumlar vardır. Burada infaz ertelenmesi belli sürelere bağlıdır. Kişi için kasten bir suç işlemişse üç yıl, taksirle işlemiş olduğu bir suç varsa beş yıl veya daha az süreli hapis cezası verilmiş olmalıdır. Bu şartlarda infaz ertelenmesi kararı verilebilir. Hapis cezasının süresi, bahsi geçen süreden daha fazla ise kişi hakkında yakalama kararı çıkar ve infaz yerine getirilir. Hapis Cezasının İnfazının Ertelenmesi

Hapis Cezasının Ertelenmesi İçin Nereye Başvuru Yapılır?

Kişinin talebine göre infaz ertelenmesinin sağlayacak olan yetki, Cumhuriyet Başsavcılığı'ndadır. Cumhuriyet Başsavcılığının takdir yetkisi sonrasında infazın ertelenmesi sağlandıysa, bu karara karşı itiraz yolu yoktur. Hükümlünün isteği ile infaz ertelenmesi, çağrı üzerine yapılır. Eğer kişi çağrı üzerine gitmemişse veya kişi hakkında yakalama kararı varsa, cezanın infazı ertelenmemektedir. Erteleme durumu, her defasında bir yıllık süreyi geçmeyecek şekilde oluşturulmakta ve bu durum en fazla iki kere sağlanmaktadır. Verilen erteleme süresi zarfında kişi kasten bir suç işler ve bu suçtan dolayı hakkında kamu davası açılırsa erteleme kararı devre dışı kalarak, ceza infaz olunmaktadır. İnfazın ertelenmesi kararının verilemeyeceği suçlar bulunmaktadır. Ayrıca burada ceza süreleri de hüküm taşımaz. Kişi terör veya örgüt faaliyeti suçu işlemişse, cinsel dokunulmazlığa aykırı bir suçta bulunmuşsa, kişi hakkında mükerrerlere özgü olan infaz rejimi yapılmasına karar verilmişse ve kişi disiplin ya da tazyik hapsine mahkûm edilmişse, bu kişiler hakkında infaz ertelenmesi kararı verilemez. Bu suçlar dışında olan mahkûmiyetlerde, cezanın infazının ertelenmesi mümkün olabilmektedir. Hapis Cezasının İnfazının Ertelenmesi Diğer makalelerimize Ankara avukat sayfamızdan göz atabilirsiniz.

Hapis Cezasının İnfazının Ertelenmesi  Sıkça Sorulan Sorular

Basın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Yargı Kararı Sanığın atılı suçu işlediğinin sabit olduğunun anlaşılması halinde; 02.07.2012 tarihinde kabul edilerek, 28344 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve 05.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6352 sayılı Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun'un geçici 2. maddesinin l. fıkrası uyarınca aynı maddenin 2. fıkrası gereğince, şikayetçi kurumun zararını tazmin etmesi halinde sanık hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerektiği gözetilerek, “bilirkişinin hesapladığı kurumun cezasız ve vergisiz gerçek zararını gidermesi durumunda 6352 sayılı Kanun'un geçici 2. maddesi gereğince hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar verileceğine" ilişkin bildirimde bulunulduktan sonra yasal sürenin geçmesi nedeni ile sanığa makul bir süre de tanınıp bu süre beklenilerek sonucuna göre sanığın hukuki durumunun belirlenmesi gerektiği gözetilmeden ihtar yapılmaksızın yazılı biçimde hüküm kurulması

Bu haber toplam 202 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara