İhaleye Fesat Karıştırma Suçu Cezası

İhaleye Fesat Karıştırma Suçu Cezası
İhaleye Fesat Karıştırma Suçu Cezası Nasıl Oluşur İhale konusunda ortaya çıkacak olan bu suçlardan ilki ihaleye fesat karıştırmadır. İhaleye fesat karıştırılması ihaleye katılım safhası veya tekliflerin değerlendirilmesi gibi sözleşmenin yapılması öncesinde ortaya çıkacak olan bir suçtur. Bu sebeple suçun bir tehlike...

İhaleye Fesat Karıştırma Suçu Cezası Nasıl Oluşur?

İhaleye Fesat Karıştırma Suçu Cezası, İhale konusunda ortaya çıkacak olan bu suçlardan ilki ihaleye fesat karıştırmadır. İhaleye fesat karıştırılması ihaleye katılım safhası veya tekliflerin değerlendirilmesi gibi sözleşmenin yapılması öncesinde ortaya çıkacak olan bir suçtur. Bu sebeple suçun bir tehlike suçu olduğu söylenebilir. Bu konuda edinim ifasına fesat karıştırılması konusu ise, sözleşmenin yapılmasının ardından ifası sırasında ortaya çıkacak bir suç olmaktadır. Bu sebeple bu suçta bir zarar suçu olmaktadır. Kanunlar yapılan düzenlemeler öncesinde ihaleye fesat karıştırılması suçu için ceza oranı beş yıldan on yıla kadar hapis cezası olarak değişmekteydi. Kanunda yapılan düzenlemeler ile ihaleye fesat karıştırılması suçu için cezalar üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası olarak değişmektedir. Ceza hukukçuları gerekçeleri ile yapılan bu değişikliklere olumlu yaklaşmışlardır. Kanunda yer alan ihaleye fesat karıştırılması suçunu düzenleyen madde incelendiğinde, suçun failinin bazı durumlarda kamu personeli olabileceği gibi, yine bazı durumlarda ihalelere katılan firma veya çalışanlarda olabilmektedir. Bu konudaki uygulamada farklı ihale usullerinin ve süreçlerinin tam olarak bilinmemesi nedeni ile birçok davanın görülmesi mümkün olmaktadır. (İhaleye Fesat Karıştırma Suçu Cezası)

İhaleye Fesat Karıştırma Suçu Nedir?

İhaleye fesat karıştırılması durumunun bilinmesi öncesinde ihale kavramının bilinmesi gerekmektedir. İhale iş, mal ve benzerini birçok istekli arasında en uygun şartlara kabul ede verme, eksiltme ve arttırma olarak ifade edilmektedir. Hukukta ise ihale kavramı konusunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 4'üncü maddesinde Kanunda yazılı usul ve şartlarla, işin istekliler arasından seçilecek birisi üzerinde bırakıldığını gösteren ve yetkili mercilerin onayı ile tamamlanan sözleşmeden önceki işlemler olarak belirtilmiş ve tanımlanmıştır. Bu konuda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 4'üncü maddesinde de buna benzer bir düzenleme yer almaktadır. Kanundaki bu maddede ihaleyi Bu kanunda yazılı usul ve şartlarla mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek birisi üzerinde bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemler olarak ifade etmekte ve tanımlama yapmaktadır. (İhaleye Fesat Karıştırma Suçu Cezası)

İhaleye Fesat Karıştırma Suçu

Kanunlarda belirtilmiş olan ekonomi, sanayi ve ticaret konusundaki suçlar, toplumun ekonomik hayatının adil ve serbest bir rekabet ortamına uygun şekilde devam edebilmesini amaçlamaktadır. Yasalarda belirtilmiş olan birçok suç arasındaki ihaleye fesat karıştırma suçu bu anlamda oldukça önemli bir yer etmektedir. Özellikle ihale konusunda taraflardan birisinin kamu, diğerinin ise gerçek veya tüzel kişiler olduğu düşünülürse kamunun ihtiyacının serbest rekabet şartlarının sağlanması ve adil bir şekilde temin edilmesi oldukça önemli olduğu gibi. Kamuda görev yapan kişilerin de ihale süresindeki teknik işlemleri bir fırsat olarak değerlendirmeleri ve bu konuda kendilerine haksız menfaat sağlamaması gibi durumlar için önemlidir. Ayrıca ihalelerde eşitliğinde sorunsuz bir şekilde sağlanması ve rekabet ortamının oluşturulması gerçek ve tüzel kişiler için ekonomik açıdan kazanç sağlaması ve geriye kalanlarında ticari hayata başarılı bir şekilde tutunabilmelerini zorlaştıracaktır. Böylece ekonomik hayatta da bazı sorunlar ve dengesizlikler ortaya çıkacaktır. Yasalarda kanun koyucunun bu suça ilişkin olarak ihaleye fesat karıştırma suçunda öngörülmekte olan bazı seçimlik hareketlerin ifadesinde muğlaklıkta söz konusu olabilmektedir. Uygulamada tereddüde ortam vermeyecek bir şekilde yapılmalıdır. Bu seçimlik hareketlerin oluşturacağı bazı muğlaklıklar ise Yargıtay'ın verdiği kararlar ile giderilebilmektedir. Bazıları ise öğretide ve uygulamada tartışmalar yaratmaya devam etmektedir. Tüm bu sebeple kanunlarımızdaki genel kanunilik ve bilmemenin mazeret sayılmadığı Türk Ceza Kanunun göz önünde bulundurulması nedeni ile müeyyide konusunda öngörülen eylemlerin sınırlarının nelerden oluşacağı da açıkça belirtilmelidir. Aksi bir durumda yapılacak soruştur, kovuşturma ve temyiz aşamalarında sağlıklı bir karar verilmesi mümkün olmayacaktır. Bu sebeple verilecek kararlar adalet ve hakkaniyet olgularından uzak olacaktır. (İhaleye Fesat Karıştırma Suçu Cezası)

İhaleye Fesat Karıştırma Suçunun Cezası Nedir?

İhaleye fesat karıştırma suçu Türk Ceza Kanunun 235'inci maddesinde açıkça belirtilmiştir. Kanunun ilgili maddesinde hangi eylemlerin bu konuda suç olacağı sayılmıştır. İlgili maddeye göre kamu kurum ve kuruluşları adı ile yapılan mal veya hizmet alımı veya satımı ile kiralanması konulu ihaleler ile yapım ihalelerine fesat karıştırmış olan kişi veya kişiler üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaktadır.
  • Bu suçun cebir ve tehdit kullanılması ile işlenmiş olması halinde verilecek olan temel cezanın alt sınırı beş yıldan az olmayacak şekilde olacaktır. Ancak bu konuda kasten yaralama veya tehdit suçunun daha ağır bir cezayı gerektirir nitelikte olması durumunda ayrıca bu işlenen ceza içinde hüküm uygulanabilmektedir.
  • Suçun işlenmesi nedeni ile kamu kurum veya kuruluşları için bir ceza meydana gelmemiş olması durumunda a fıkrasında belirtilen durumlar haricinde fail hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası uygulanacaktır.
  • İhaleye fesat karıştırması neticesinde kendilerine menfaat sağlayan görevli kişiler, ayrıca bu neden ile alakalı olarak da suç hükümleri ile cezalandırılmaktadır.
  • Yukarıda belirtilmiş olan fıkralar ve hükümler, kamu kurum veya kuruluşları aracılığı ile yapılan arttırma veya eksiltmeler ile kamu kurumu niteliğinde olan mesleki kuruluşları veya bu şekilde kurulmuş meslek kuruluşları iştiraki ile kurulmuş olan şirketler için uygulanmaktadır. Ayrıca bu şirketler bünyesindeki hizmet veren vakıflar, kamu yararına çalışmakta olan dernekler veya kooperatifler adına yapılmakta olan mal veya hizmet alımı ile satımların veya kiralama işlemlerine fesat karıştırılması durumunda uygulanmaktadır.

İhaleye Fesat Karıştırma Suçu ve Eylemleri Nelerdir?

İhalelerde yapılan hileli davranışlar ile alakalı olarak.
  • Yapılan ihaleye katılma konusunda açıklanan yeterliliğe veya koşullara uygun olan kişilerin ihaleye veya ihale sürecindeki işlemlere katılmalarını engellemek,
  • Yapılacak ihaleye açıklanan katılma koşulları veya şartlarına uygun olmayan kişilerin ihaleye veya ihale süreçlerine katılmasını sağlamak,
  • İhale konusunda teklif edilen malların gerekli şartnamede belirtilen niteliklere sahip olduğu halde, sahip olmamış gibi gösterilmesi ve değerlendirme dışı bırakılması,
  • Teklifler ile ilgili olmadığı halde ihale mevzuatlarına veya şartnameye göre gizli tutulması gerekmekte olan bilgileri başkalarına ulaştırılması,
  • Cebir veya tehdit kullanılması ile veya hukuka aykırı bir şekilde olan davranışlar ile ihaleye katılma yeterliliği veya koşullarına sahip olan kişilerin ihaleye girmesinin veya ihale sürecindeki işlemlerde bulunmasının engellenmesi,
  • Yapılacak olan ihaleye katılmak isteyen veya katılan kişilerin ihale şartlarını veya özelliklerini fiyatı etkilemek amacı ile açık veya gizli anlaşma yapmaları,
Bu gibi durumlar ihale konusunda ve öncesinde yapılan ve fesat karıştırma olarak nitelendirilen eylemler olmaktadır. Diğer makalelerimize Ankara Avukat sayfamızdan göz atabilirsiniz.

İhaleye Fesat Karıştırma Suçu Cezası Sıkça Sorulan Sorular

İhaleye Fesat Karıştırma Suçu Ceza Davası Örnek Karar Adı geçen sanığın, suç örgütü kurucusu, yöneticisi ve üyesi olmadığı, örgüt adına diğerleriyle birlikte veya tek başına suç işleyen kişi konumunda bulunmadığı. Somut olayda suç örgütüne bilerek ve isteyerek yardım eden kişi konumunda olduğu ve bu nedenle hakkında 5237 sayılı TCK'nın 58/9. maddesi uyarınca uygulama yapılmasının olanaklı bulunmadığı değerlendirilmiştir. (İhaleye Fesat Karıştırma Suçu Cezası)

Bu haber toplam 336 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara