İnternet Dolandırıcılığı Suçu Şikayet

İnternet Dolandırıcılığı Suçu Şikayet
İnternet Dolandırıcılığı Nedir? İhbar Şikayet BİLİŞİM SUÇLARI YARGITAY KARARI 11.Ceza Dairesi Esas: 2010/7788 Karar: 2010/11083 Karar Tarihi: 13.10.2010 ÖZET: Olayda mağdurun zararının giderilmesinde ve sonrasında bu zararın bankadaki hesabından mahsup edilmesinde sanığın ne şekilde katkısı bulunduğu tespit edilip sonucuna göre etkin pişmanlık hükümlerinin...
İnternet Dolandırıcılığı Suçu Şikayet Nasıl Yapılır? İnternetten dolandırılmanın ihbar ve şikayeti kolluk kuvvetlerine ya da cumhuriyet savcılıklarına başvuru yaparak gerçekleşmektedir. Gelişmiş teknolojileri kullanan suçlular bilişim sistemleri aracılığı ile kredi kartı bilgilerini usulsüz olarak ele geçirerek birçok kimseye zarar vermektedir. İnternet dolandırıcılığı olarak bilinen bu yöntemler basit dolandırıcılığın daha da ağır sonuçlar doğurmasına neden olacak hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp onun ve başkalarının zararına yarar sağlamak amacıyla gerçekleşmektedir. İnternet Dolandırıcılığı Suçu Şikayet konusunda bu suç tipi nitelikli olarak işlendiğinden internet dolandırıcılığı suçları cumhuriyet savcılıkları tarafından re’ sen takip edilebileceği gibi şikayet dilekçesiyle dava açılmasının sağlanması da mümkündür. İnternet dolandırıcılığı 15 yıllık zamanaşımı süresine tabidir.

İnternet Dolandırıcılığı Çeşitleri Nelerdir?

İnternet dolandırıcılığı yalnızca telefonunuza ya da bilgisayarınıza izinsiz olarak erişim sağlamakla değil sosyal medya hesaplarını ele geçirerek arkadaş ve dostlarınızdan para istemek veya şifre yollayarak onları aldatmak suretiyle de işlenebilmektedir. Ayrıca en sık karşılaşılan yöntemlerden biri olan internet ve telefon bankacılığı şifrelerinin ele geçirilerek internet dolandırıcılığının gerçekleşmesi oldukça yaygın olan bir yöntemdir. İnternet dolandırıcılıkları SMS ile hediye kazandınız şeklinde yapılacak bildirimlerle işlenebileceği gibi telefonla arayarak mağdurun ikna edilmesi ve şifre bilgilerinin temin edilmesi ya da bir hesaba para yatırılması konusunda ikna edilmesi gibi farklı yöntemler denenerek de yapılmaktadır.

İnternet Dolandırıcılığı Suçu Şikayet Nasıl Yapılır?

İnternet dolandırıcılığı dolandırıcılığının nitelikli hali olduğundan bu tip olaylarda cumhuriyet savcılıklarının re’ sen soruşturma yapma yetkisi bulunmakla birlikte olayın mağdurları cumhuriyet savcılıklarına internet bankacılığı dolandırıcılığı dilekçe örneği gibi suç tipine uygun başvuruda bulunarak suç duyurusu yapabilirler. İnternet dolandırıcılığı dilekçesi hazırlanırken;
  • Müşteki kimlik ve adres bilgileri ile varsa avukata ait bilgiler,
  • Şüpheli biliniyorsa şüpheliye ait bilgiler,
  • Suç tarihi ve suç adı,
  • Sonuç ve istem
İle olayın anlatımının yapıldığı ve delillere yer verildiği ilgili cumhuriyet savcılığına hitaben yazılan imzalı dava dilekçesinin hazırlanması gerekmektedir. Cumhuriyet savcılığı yapılan ihbar sonucunda şüpheli tespiti yapmakta ve gerekli delilleri değerlendirerek dolandırıcılık fiilini işleyenler hakkında soruşturma başlatarak iddianame düzenlemektedir. İddianamenin asliye ceza mahkemesi tarafından kabul edilmesiyle şüphelinin yargılaması yapılmakta ve sanık hakkında hapis cezası ve adli para cezası gibi hukuki sonuçlar ortaya çıkabilmektedir.

İnternet Dolandırıcılığı Suçunun Cezası Ne Kadardır?

Dolandırıcılık suçu ceza davasının görev alanına giren bir dava türüdür. Türk Ceza Kanunu 158. Maddesine göre dolandırıcılık suçunun basit şekilde işlenmesi halinde 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ve 5.000 güne kadar adli para cezasına hükmolunabileceği kabul edilmiştir. Bununla birlikte bilişim sistemlerine girerek dolandırıcılık suçunun nitelikli hallerinin işlenmesi halinde internet dolandırıcılığı cezası  4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ve 5.000 güne kadar adli para cezası şeklinde gerçekleşmektedir.

Bilişim Suçları Yargıtay Kararı

ÖZET: Olayda mağdurun zararının giderilmesinde ve sonrasında bu zararın bankadaki hesabından mahsup edilmesinde sanığın ne şekilde katkısı bulunduğu tespit edilip sonucuna göre etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağı tartışılmadan eksik inceleme sonucu, eylemin bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçunu oluşturduğundan bahisle mahkûmiyetine hükmolunması isabetsizdir.

Nitelikli Dolandırıcılık ve Bilişim Sistemine Girme Suçu

ÖZET: İnternet üzerinden şikayetçinin e-posta adresine girerek kendisini şikayetçinin arkadaşı olarak tanıtıp 750 kontör alarak dolandırıcılık suçunu işlediğinin iddia olunması karşısında; eylemin suçunu oluşturup oluşturmayacağına ilişkin delilleri değerlendirmek görevinin üst dereceli Ağır Ceza Mahkemesine ait olduğu gözetilerek görevsizlik kararı verilmesi gerekmektedir.

Bilişim Sistemi Kullanarak Yarar Sağlamak Suçu

ÖZET: Somut olayda, sanığın işlediği bilgileri otomatik işleme tabi tutulmuş bir sistemi kullanarak hukuka aykırı yarar sağlamak suçundan, 2 yıl hapis ve .. YTL adli para cezasından 1/6 oranında indirim yapılarak 1 yıl 8 ay hapis ve .. YTL adli para cezasıyla cezalandırılmasına karar verilmesi gerekirken, adli para cezasının, .. TL ağır para cezası olarak saptanıp, müteakip indirimlerin bu miktar üzerinden yapılması suretiyle fazla para cezasına hükmedilmesi isabetsiz ise de hükmün düzeltilerek onanmasına karar verilmedir.

İnternet Dolandırıcılık

ÖZET: Somut olayda, şikayetçinin zararının kontörleri satın alan tanık tarafından giderilmesi nedeniyle etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanma koşulları oluşmadığı gözetilmeden hüküm kurulması, yasaya aykırıdır. '.... Şikayetçi ile eşinin internet ortamında MSN'de iletişim yaptıkları sırada müştekinin eşine ait elektronik posta adresine ait şifreyi bir şekilde elde edip şikayetçi ile sanki eşiymiş gibi görüşmeye devam ederek onu kandırıp cep telefonu için kontör isteyip şikayetçinin MSN'den gönderdiği kontörleri satmak suretiyle haksız yarar sağlayan sanığın eyleminin bilişim sisteminin araç olarak kullanılması suretiyle 5237 sayılı TCK'nın 158/1-f maddesindeki dolandırıcılık suçunu oluşturduğu gözetilmeden yazılı şekilde karar verilmesi. Makalede İnternet Dolandırıcılığı Suçu Şikayet Konusuna yer verilmiştir. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Ceza Hukuku Avukatı ve danışma konularında sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

Bu haber toplam 435 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara